สรุปข่าวสารด้านสาธารณสุขประจำวัน

ค้นหาจากวันที่
ทั้งหมด ระหว่างวันที่ ถึง
 
พบข่าว 501 รายการ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 45-46 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-25 16:20:33 น.
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 44-45 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-21 15:15:35 น.
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 43-44ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-21 15:16:56 น.
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 42-43 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-13 15:02:31 น.
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 41-42 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-13 15:02:13 น.
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 40-41 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-13 15:01:55 น.
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 39-40 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-13 15:01:34 น.
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 38-39 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-13 15:01:14 น.
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 37-38 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-13 15:00:55 น.
วันที่ 24 กันยายน 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 36-37 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-13 15:00:32 น.
วันที่ 17 กันยายน 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 35-36 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-13 15:00:10 น.
วันที่ 6 กันยายน 2562 รายงานผลการทำ Active search ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน _สิงหาคม 2562   โพสต์ : 2019-11-13 15:09:02 น.
วันที่ 3 กันยายน 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 33-34 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-13 14:59:46 น.
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 32-33 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-13 14:59:24 น.
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 31-32 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-13 14:59:02 น.
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 30-31 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-13 14:58:41 น.
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 รายงานผลการทำ Active search ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน _กรกฎาคม 2562   โพสต์ : 2019-11-13 15:08:40 น.
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 29-30 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-13 14:58:17 น.
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 27-28 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-13 14:57:56 น.
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 26-27 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-13 14:57:31 น.
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 25-26 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-11-13 14:57:00 น.
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 รายงานผลการทำ Active search ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน _มิถุนายน 2562   โพสต์ : 2019-07-11 08:09:47 น.
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 24-25 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-07-11 08:15:59 น.
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 23-24 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-07-11 08:13:37 น.
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 22-23 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-07-11 08:14:43 น.
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 21-22 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-06-13 10:40:51 น.
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 รายงานผลการทำ Active search ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน_พฤษภาคม 2562   โพสต์ : 2019-06-13 10:38:59 น.
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 20-21 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-06-05 09:30:24 น.
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 แนวทางการให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   โพสต์ : 2019-06-05 09:52:36 น.
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 19-20 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-06-05 09:30:03 น.
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 18-19 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-05-24 15:56:40 น.
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 17-18 ปี พ.ศ.2562   โพสต์ : 2019-05-17 11:15:00 น.
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการทำ Active search ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน _เมษายน 2562   โพสต์ : 2019-05-07 10:00:08 น.
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สรุปสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ประจำสัปดาห์ที่ 15-16 พ.ศ. 2562   โพสต์ : 2019-05-03 09:34:05 น.
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สรุปสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ประจำสัปดาห์ที่ 14-15 พ.ศ. 2562   โพสต์ : 2019-05-02 08:08:14 น.
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สรุปสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ประจำสัปดาห์ที่ 13-14 พ.ศ. 2562   โพสต์ : 2019-05-02 08:07:53 น.
วันที่ 11 เมษายน 2562 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 11-12, 12-13   โพสต์ : 2019-04-11 15:26:30 น.
วันที่ 9 เมษายน 2562 รายงานผลการทำ Active search ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน _มีนาคม 2562   โพสต์ : 2019-04-10 10:31:27 น.
วันที่ 27 มีนาคม 2562 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 10-11   โพสต์ : 2019-03-28 14:27:42 น.
วันที่ 18 มีนาคม 2562 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 9-10   โพสต์ : 2019-03-20 14:42:26 น.
วันที่ 15 มีนาคม 2562 แจ้งเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา   โพสต์ : 2019-03-28 15:18:25 น.
วันที่ 15 มีนาคม 2562 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 8-9   โพสต์ : 2019-03-15 11:24:43 น.
วันที่ 5 มีนาคม 2562 รายงานผลการทำ Active search ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน _กุมภาพันธ์ 2562   โพสต์ : 2019-04-02 16:00:34 น.
วันที่ 1 มีนาคม 2562 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 7-8   โพสต์ : 2019-03-15 11:25:51 น.
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในช่วงปิดภาคเรียน   โพสต์ : 2019-02-28 09:07:14 น.
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปแนวทางการให้บริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่   โพสต์ : 2019-02-28 08:18:40 น.
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 6-7   โพสต์ : 2019-02-28 08:14:08 น.
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 5-6   โพสต์ : 2019-02-21 11:42:38 น.
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลการทำ Active search ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน _มกราคม 2562   โพสต์ : 2019-02-15 10:39:17 น.
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 แนวทางการให้บริการวัคซีนผู้ใหญ่   โพสต์ : 2019-02-15 10:38:52 น.
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 4-5   โพสต์ : 2019-02-14 09:54:18 น.
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 1-4   โพสต์ : 2019-02-14 09:47:08 น.
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ลดระดับ EOC โรคไข้เลือดออก   โพสต์ : 2019-02-14 09:46:49 น.
วันที่ 14 มกราคม 2562 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 51-52   โพสต์ : 2019-02-14 09:41:24 น.
วันที่ 2 มกราคม 2562 รายงานผลการทำ Active search ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน _ธันวาคม 2561   โพสต์ : 2019-02-28 08:47:33 น.
วันที่ 1 มกราคม 2562 เกณฑ์การวินิจฉัยและควบคุม DF   โพสต์ : 2019-02-28 13:40:03 น.
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 50-51   โพสต์ : 2019-02-14 09:40:55 น.
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 49-50   โพสต์ : 2019-02-14 09:40:09 น.
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 48-49   โพสต์ : 2019-02-14 09:39:44 น.
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 47-78   โพสต์ : 2019-02-14 09:39:16 น.
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 46-47   โพสต์ : 2019-02-14 09:38:48 น.
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 รายงานผลการทำ Active search ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน _พฤศจิกายน 2561   โพสต์ : 2019-02-28 08:47:12 น.
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 45-46 (2)   โพสต์ : 2019-02-14 09:38:24 น.
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 45-46 (1)   โพสต์ : 2019-02-14 09:38:01 น.
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 44-45   โพสต์ : 2019-02-14 09:37:24 น.
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 43-44   โพสต์ : 2019-02-14 09:36:53 น.
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แนวทางปฎิบัติและผลการดำเนินการสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯ   โพสต์ : 2019-02-21 11:46:26 น.
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 41-42   โพสต์ : 2019-02-14 09:36:14 น.
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 39-40   โพสต์ : 2019-02-14 09:35:44 น.
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 37-38   โพสต์ : 2019-02-14 09:35:16 น.
วันที่ 24 กันยายน 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 36-37 (3)   โพสต์ : 2019-02-14 09:42:58 น.
วันที่ 24 กันยายน 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 36-37 (2)   โพสต์ : 2019-02-14 09:42:31 น.
วันที่ 24 กันยายน 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 36-37 (1)   โพสต์ : 2019-02-14 09:42:08 น.
วันที่ 24 กันยายน 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 36-37   โพสต์ : 2019-02-14 09:34:48 น.
วันที่ 17 กันยายน 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 35-36   โพสต์ : 2019-02-14 09:34:18 น.
วันที่ 10 กันยายน 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 34-35   โพสต์ : 2019-02-14 09:33:41 น.
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 32-33   โพสต์ : 2019-02-14 09:32:21 น.
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 31-32   โพสต์ : 2019-02-14 09:31:42 น.
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 29-30   โพสต์ : 2019-02-14 09:31:02 น.
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 27-28   โพสต์ : 2019-02-14 09:30:19 น.
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 25-27   โพสต์ : 2019-02-14 09:51:19 น.
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 23-25   โพสต์ : 2019-02-14 09:50:40 น.
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 21-22   โพสต์ : 2019-02-14 09:50:06 น.
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 20-21   โพสต์ : 2019-02-14 09:51:59 น.
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 18-19   โพสต์ : 2019-02-14 09:49:36 น.
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สรปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 17-18   โพสต์ : 2019-02-15 10:01:18 น.
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สรปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 16-17   โพสต์ : 2019-02-15 10:02:25 น.
วันที่ 16 เมษายน 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 13 (Diarrhea)   โพสต์ : 2019-02-15 10:43:58 น.
วันที่ 16 เมษายน 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 13 (DHF)   โพสต์ : 2019-02-15 10:43:29 น.
วันที่ 4 เมษายน 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 12 (Diarrhea)   โพสต์ : 2019-02-15 10:42:53 น.
วันที่ 4 เมษายน 2561 สรปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 12 (DHF)   โพสต์ : 2019-02-15 10:41:55 น.
วันที่ 27 มีนาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 10-11   โพสต์ : 2019-02-14 09:49:05 น.
วันที่ 5 มีนาคม 2561 สรุปรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 1-9   โพสต์ : 2019-02-15 10:54:59 น.
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาว   โพสต์ : 2017-11-08 10:38:37 น.
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญ ในการป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก   โพสต์ : 2017-11-08 10:39:44 น.
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สรปรายงานการตรวจจับทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 40-43 ปี พ.ศ.2560   โพสต์ : 2017-11-08 10:16:16 น.
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ปิด EOC กรณีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ   โพสต์ : 2017-11-08 10:26:33 น.
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 การเตรียมการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ   โพสต์ : 2017-11-08 10:28:48 น.
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สรปรายงานการตรวจจับทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 36-39 ปี พ.ศ.2560   โพสต์ : 2017-11-08 10:13:52 น.
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 รายงาน EOC กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอำเภอบางมูลนาก   โพสต์ : 2017-11-08 10:27:41 น.
วันที่ 20 กันยายน 2560 ข้อสั่งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย   โพสต์ : 2017-11-08 10:36:25 น.
วันที่ 11 กันยายน 2560 สรปรายงานการตรวจจับทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 34-35 ปี พ.ศ.2560   โพสต์ : 2017-11-08 10:13:11 น.
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ลดระดับ EOC กรณีพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดพิจิตร   โพสต์ : 2017-11-08 10:34:41 น.
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สรปรายงานการตรวจจับทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 32-33 ปี พ.ศ.2560   โพสต์ : 2017-11-08 10:31:21 น.
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า   โพสต์ : 2017-11-08 10:33:07 น.
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น   โพสต์ : 2017-11-08 10:25:40 น.
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ข้อสั่งการ กรณีการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา   โพสต์ : 2017-11-08 10:29:48 น.
วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 สถานการณ์ Zika virus 29-6-2560 - 7-7-2560   โพสต์ : 2017-07-08 14:22:51 น.
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สถานการณ์ Zika virus 29-6-2560 - 6-7-2560   โพสต์ : 2017-07-07 16:34:28 น.
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สถานการณ์ Zika virus 29-6-2560 - 5-7-2560   โพสต์ : 2017-07-07 16:32:54 น.
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ยุทธศาสตร์ การตอบโต้ Zika virus   โพสต์ : 2017-07-09 10:07:14 น.
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 หนังสือสั่งการระดับอำเภอ   โพสต์ : 2017-07-09 10:06:08 น.
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถานการณ์ Zika virus 29-6-2560 - 4-7-2560   โพสต์ : 2017-07-07 16:31:10 น.
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 แจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และแนวทางการดำเนินงาน   โพสต์ : 2017-11-08 10:30:37 น.
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 หลักระบาดวิทยา   โพสต์ : 2017-06-13 22:08:04 น.
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน   โพสต์ : 2017-06-13 22:07:43 น.
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 การออกแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา   โพสต์ : 2017-06-13 22:07:14 น.
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 การวัดทางระบาดวิทยส   โพสต์ : 2017-06-13 22:06:46 น.
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา   โพสต์ : 2017-06-13 22:06:17 น.
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 การนำเสนอทางระบาดวิทยา   โพสต์ : 2017-06-13 22:05:53 น.
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สรปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 19-20 ปี 2560   โพสต์ : 2017-06-01 16:09:46 น.
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 18 ปี พ.ศ.2560   โพสต์ : 2017-06-01 16:08:54 น.
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำวัปดาห์ที่ 14-17 ปี พ.ศ.2560   โพสต์ : 2017-05-09 15:29:00 น.
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เอกสารความรู้ เรื่องโรคหูดับ   โพสต์ : 2017-05-15 17:22:38 น.
วันที่ 18 เมษายน 2560 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำวัปดาห์ที่ 13-14 ปี พ.ศ.2560   โพสต์ : 2017-04-18 10:43:00 น.
วันที่ 10 เมษายน 2560 สรปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 12-13 ปี 2560   โพสต์ : 2017-05-15 17:33:10 น.
วันที่ 30 มีนาคม 2560 สรปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 11 ปี 2560   โพสต์ : 2017-05-15 17:33:44 น.
วันที่ 24 มีนาคม 2560 รายงานการปิด EOC ไข้หวัดนก   โพสต์ : 2017-05-15 17:09:22 น.
วันที่ 22 มีนาคม 2560 รายงาน EOC_ประจำวันที่ 22 มี.ค.60   โพสต์ : 2017-03-22 15:55:27 น.
วันที่ 22 มีนาคม 2560 สถานการณ์ไข้หวัดนก_สถานะห้อง NP_22 มี.ค.60   โพสต์ : 2017-03-22 15:54:45 น.
วันที่ 20 มีนาคม 2560 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 10 ปี พ.ศ.2560   โพสต์ : 2017-03-20 15:32:25 น.
วันที่ 7 มีนาคม 2560 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 8-9 ปี พ.ศ.2560   โพสต์ : 2017-03-07 14:05:04 น.
วันที่ 1 มีนาคม 2560 สรปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 7 ปี 2560   โพสต์ : 2017-03-01 09:51:23 น.
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 2560 สไลด์นำเสนอ การประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน วันที่ 27 ก.พ.60 เรื่อง EOC เรื่อง การเก็บสิ่งส่งตรวจ   โพสต์ : 2017-02-28 11:09:19 น.
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 สไลด์นำเสนอ การประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน วันที่ 27 ก.พ.60 เรื่อง ไข้หวัดนก   โพสต์ : 2017-02-27 13:04:11 น.
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 สไลด์นำเสนอ การประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน วันที่ 27 ก.พ.60 เรื่อง EOC   โพสต์ : 2017-02-27 13:03:41 น.
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 แนวทางการรายงานผู้ป่วยไข้หวัดนก_กรณีส่งต่อ   โพสต์ : 2017-02-25 15:27:57 น.
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เอกสารให้ความรู้ เรื่อง โรคไข้หวัดนก   โพสต์ : 2017-02-21 18:58:35 น.
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปรายงานการประฃุม EOC และ ทีม SAT เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไข้หวัดนก   โพสต์ : 2017-02-20 08:21:36 น.
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สรปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 6 ปี 2560   โพสต์ : 2017-02-20 08:19:05 น.
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 สรปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 5 ปี 2560   โพสต์ : 2017-02-20 08:18:32 น.
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สรปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 4 ปี 2560   โพสต์ : 2017-02-20 08:17:45 น.
วันที่ 30 มกราคม 2560 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 24-30 มกราคม 2560   โพสต์ : 2017-01-30 14:49:28 น.
วันที่ 30 มกราคม 2560 เอกสารให้ความรู่ เรื่อง โรคมือเท้าปาก   โพสต์ : 2017-01-30 13:28:07 น.
วันที่ 30 มกราคม 2560 เอกสารให้ความรู่ เรื่อง โรคเอดส์   โพสต์ : 2017-01-30 13:27:32 น.
วันที่ 30 มกราคม 2560 เอกสารให้ความรู่ เรื่อง ไข้หวัดใหญ่   โพสต์ : 2017-01-30 13:27:10 น.
วันที่ 26 มกราคม 2560 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 3 ปี 2560   โพสต์ : 2017-01-26 16:24:49 น.
วันที่ 23 มกราคม 2560 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 20-23 มกราคม 2560   โพสต์ : 2017-01-30 13:11:43 น.
วันที่ 23 มกราคม 2560 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 20-23 มกราคม 2560   โพสต์ : 2017-01-30 13:11:43 น.
วันที่ 19 มกราคม 2560 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 17-19 มกราคม 2560   โพสต์ : 2017-01-30 13:11:12 น.
วันที่ 17 มกราคม 2560 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 2 ปี 2560   โพสต์ : 2017-01-19 10:37:24 น.
วันที่ 16 มกราคม 2560 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 10-16 มกราคม 2560   โพสต์ : 2017-01-19 10:34:50 น.
วันที่ 10 มกราคม 2560 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 1 ปี 2560   โพสต์ : 2017-01-19 10:36:05 น.
วันที่ 9 มกราคม 2560 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 5-9 มกราคม 2560   โพสต์ : 2017-01-16 14:03:32 น.
วันที่ 5 มกราคม 2560 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 51-52   โพสต์ : 2017-01-05 13:07:06 น.
วันที่ 4 มกราคม 2560 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 31 ธันวาคม2559-4 มกราคม 2560   โพสต์ : 2017-01-16 14:02:57 น.
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 28-30 ธันวาคม 2559   โพสต์ : 2016-12-30 14:06:12 น.
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เอกสารให้ความรู่ เรื่อง โรคไข้เลือดออก   โพสต์ : 2016-12-30 10:26:40 น.
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เอกสารให้ความรู่ เรื่อง โนโรไวรัส   โพสต์ : 2016-12-30 10:26:21 น.
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เอกสารให้ความรู้เรื่อง โรคไข้หวัดนก   โพสต์ : 2016-12-30 10:25:58 น.
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 สรปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 50-51   โพสต์ : 2016-12-30 09:04:16 น.
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 24-27 ธันวาคม 2559   โพสต์ : 2016-12-30 10:29:11 น.
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 49-50   โพสต์ : 2016-12-26 08:28:08 น.
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2559   โพสต์ : 2016-12-30 09:15:10 น.
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2559   โพสต์ : 2016-12-30 09:14:50 น.
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2559   โพสต์ : 2016-12-30 09:14:09 น.
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2559   โพสต์ : 2016-12-30 10:27:52 น.
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 17-19 ธันวาคม 2559   โพสต์ : 2016-12-30 10:27:33 น.
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559   โพสต์ : 2016-12-21 10:05:07 น.
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 48-49   โพสต์ : 2016-12-16 09:58:42 น.
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 9-15 ธันวาคม 2559   โพสต์ : 2016-12-16 11:50:43 น.
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 47-48   โพสต์ : 2016-12-13 08:19:29 น.
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2559   โพสต์ : 2016-12-09 09:59:40 น.
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2559   โพสต์ : 2016-12-08 14:31:21 น.
วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 2-6 ธันวาคม 2559   โพสต์ : 2016-12-08 14:16:27 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559   โพสต์ : 2016-12-06 11:19:34 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เอกสารให้ความรู่ เรื่องโรคเอดส์   โพสต์ : 2016-11-30 15:06:11 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เอกสารให้ความรู้เรื่อง โรคสุกใส   โพสต์ : 2016-11-30 15:05:03 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เอกสารให้ความรู้เรื่องโรคมือเท้าปาก   โพสต์ : 2016-11-30 15:03:45 น.
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559   โพสต์ : 2016-12-08 14:15:48 น.
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2559   โพสต์ : 2016-11-30 11:36:25 น.
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2559   โพสต์ : 2016-11-30 11:35:20 น.
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สาธารณสุขพิจิตร เตือนผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็กเล็ก วัยแรกเกิดถึง ๕ ขวบ คาดหนาวนี้ เด็กเล็กอาจป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงสูงขึ้น   โพสต์ : 2016-11-24 12:03:29 น.
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สาธารณสุขพิจิตร เตือนหน้าหนาวนี้ เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก พร้อมเสริมภูมิปัญญา ภูมิธรรม ย้ำประชาชนห้ามสัมผัสหรือนำสัตว์ปีกป่วย/ตายมาบริโภค   โพสต์ : 2016-11-24 11:24:25 น.
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2559   โพสต์ : 2016-11-22 10:51:06 น.
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สรุปรายงานการตรวจจับสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 45-46   โพสต์ : 2016-11-21 13:35:06 น.
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559   โพสต์ : 2016-11-22 10:50:39 น.
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 44-45   โพสต์ : 2016-11-16 11:39:51 น.
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2559   โพสต์ : 2016-11-22 10:50:08 น.
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 สาธารณสุขพิจิตร เตือนเทศกาลลอยกระทง อันตรายจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ และระวังเด็กจมน้ำ   โพสต์ : 2016-11-14 09:38:33 น.
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559   โพสต์ : 2016-11-17 09:22:26 น.
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 43-44   โพสต์ : 2016-11-07 13:22:04 น.
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2559   โพสต์ : 2016-11-07 13:21:40 น.
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 24-25 ตุลาคม 2559   โพสต์ : 2016-11-04 08:55:04 น.
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 20-23 ตุลาคม 2559   โพสต์ : 2016-11-04 08:53:41 น.
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2559   โพสต์ : 2016-11-04 08:36:32 น.
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 42-43   โพสต์ : 2016-11-05 09:24:54 น.
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สื่อประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขพิจิตร เตือนประชาชนโรคไข้หวัดใหญ่   โพสต์ : 2016-11-01 21:20:35 น.
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2559   โพสต์ : 2016-11-01 10:20:14 น.
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 26-27 ตุลาคม 2559   โพสต์ : 2016-11-01 10:19:39 น.
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 41-42   โพสต์ : 2016-10-27 18:58:07 น.
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2559   โพสต์ : 2016-10-19 12:01:11 น.
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 40-41   โพสต์ : 2016-10-19 10:09:40 น.
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2559   โพสต์ : 2016-10-19 12:00:40 น.
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 14-17 ตุลาคม 2559   โพสต์ : 2016-10-18 16:10:51 น.
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2559   โพสต์ : 2016-10-18 16:10:08 น.
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559   โพสต์ : 2016-10-12 13:54:24 น.
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 8-11 ตุลาคม 2559   โพสต์ : 2016-10-11 16:02:05 น.
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 39-40   โพสต์ : 2016-10-11 14:10:57 น.
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2559   โพสต์ : 2016-10-07 15:30:11 น.
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2559   โพสต์ : 2016-10-07 15:29:34 น.
วันที่ 6 ตุลาคม 2559 บทความ ?ยุงลาย? อสรพิษซ่อนเล็บ นำโรคร้าย โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ   โพสต์ : 2016-10-07 08:57:13 น.
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2559   โพสต์ : 2016-10-07 10:31:06 น.
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2559   โพสต์ : 2016-10-07 10:30:30 น.
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 การพยากรณ์โรคมือ เท้า ปาก โดยกรมควบคุมโรค   โพสต์ : 2016-10-04 13:01:24 น.
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 38-39   โพสต์ : 2016-10-04 10:36:43 น.
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 1-3 ตุลาคม 2559   โพสต์ : 2016-10-04 10:30:14 น.
วันที่ 30 กันยายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 27-30 กันยายน 2559   โพสต์ : 2016-10-04 10:29:39 น.
วันที่ 28 กันยายน 2559 เอกสารประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่   โพสต์ : 2016-09-28 11:31:46 น.
วันที่ 27 กันยายน 2559 เอกสารประชาสัมพันธ์โรคฉี่หนู   โพสต์ : 2016-09-27 17:35:34 น.
วันที่ 26 กันยายน 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 37-38   โพสต์ : 2016-09-26 16:02:03 น.
วันที่ 26 กันยายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 25-26 กันยายน 2559   โพสต์ : 2016-09-26 16:01:27 น.
วันที่ 26 กันยายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 21-24 กันยายน 2559   โพสต์ : 2016-09-26 16:00:56 น.
วันที่ 21 กันยายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 20 กันยายน 2559   โพสต์ : 2016-09-21 13:22:40 น.
วันที่ 20 กันยายน 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 36-37   โพสต์ : 2016-09-20 10:47:57 น.
วันที่ 19 กันยายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 16-19 กันยายน 2559   โพสต์ : 2016-09-20 09:34:23 น.
วันที่ 19 กันยายน 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 35-36(2)   โพสต์ : 2016-09-19 12:40:24 น.
วันที่ 19 กันยายน 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 35-36(1)   โพสต์ : 2016-09-19 12:40:05 น.
วันที่ 9 กันยายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 9 กันยายน 2559   โพสต์ : 2016-09-15 13:49:48 น.
วันที่ 8 กันยายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 6-8 กันยายน 2559   โพสต์ : 2016-09-09 12:58:51 น.
วันที่ 8 กันยายน 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 34   โพสต์ : 2016-09-08 15:27:01 น.
วันที่ 5 กันยายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 1-5 กันยายน 2559   โพสต์ : 2016-09-09 10:53:41 น.
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 27-31 สิงหาคม 2559   โพสต์ : 2016-09-05 11:10:00 น.
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 33_2   โพสต์ : 2016-09-03 21:50:30 น.
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 33_1   โพสต์ : 2016-09-03 21:49:50 น.
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559   โพสต์ : 2016-08-26 16:33:19 น.
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2559   โพสต์ : 2016-08-24 15:52:12 น.
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559   โพสต์ : 2016-08-24 11:11:27 น.
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 32   โพสต์ : 2016-08-23 13:05:05 น.
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 19-22 สิงหาคม 2559   โพสต์ : 2016-08-23 14:27:11 น.
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 16-18 สิงหาคม 2559   โพสต์ : 2016-08-23 14:26:37 น.
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 คำแนะนำสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการสัตว์ปีก_แนวทางการคัดกรอง&รักษาโรคไข้หวัดนก   โพสต์ : 2016-08-15 15:34:37 น.
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 31   โพสต์ : 2016-08-15 15:32:46 น.
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 11-15 สิงหาคม 2559   โพสต์ : 2016-08-15 15:32:07 น.
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 30   โพสต์ : 2016-08-10 15:46:17 น.
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2559   โพสต์ : 2016-08-10 14:29:39 น.
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2559   โพสต์ : 2016-08-10 14:29:16 น.
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 3-8 สิงหาคม 2559   โพสต์ : 2016-08-10 14:28:50 น.
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 29   โพสต์ : 2016-08-09 08:09:54 น.
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 29 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2559   โพสต์ : 2016-08-09 08:09:04 น.
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559   โพสต์ : 2016-08-02 15:36:55 น.
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สรุปการซ้อมแผนบนโต๊ะ Table Top Exercise กรณี MERS-CoV   โพสต์ : 2016-07-29 08:34:49 น.
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 28   โพสต์ : 2016-07-29 08:30:49 น.
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2559   โพสต์ : 2016-07-28 11:21:47 น.
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2559   โพสต์ : 2016-07-28 11:27:06 น.
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559   โพสต์ : 2016-07-28 11:21:24 น.
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เอกสารประชาสัมพันธ์ 5 มาตรการ ป้องกัน 3 โรค จากยุงลาย   โพสต์ : 2016-07-26 08:47:31 น.
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เอกสารสรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 27   โพสต์ : 2016-07-25 16:37:16 น.
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2559   โพสต์ : 2016-07-28 11:20:02 น.
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 16-21 กรกฎาคม 2559   โพสต์ : 2016-07-22 16:19:43 น.
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559   โพสต์ : 2016-07-22 16:17:50 น.
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559   โพสต์ : 2016-07-22 16:17:27 น.
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 25-26(EID/Re-EID/CD)   โพสต์ : 2016-07-13 09:33:13 น.
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 26 (จากระบบ MIS)   โพสต์ : 2016-07-13 09:32:14 น.
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2559   โพสต์ : 2016-07-13 10:24:34 น.
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2559   โพสต์ : 2016-07-11 20:06:11 น.
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559   โพสต์ : 2016-07-11 20:06:43 น.
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2559   โพสต์ : 2016-07-06 13:45:58 น.
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559   โพสต์ : 2016-07-04 14:56:17 น.
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559   โพสต์ : 2016-06-30 14:21:22 น.
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 24-27 มิถุนายน 2559   โพสต์ : 2016-06-27 16:03:22 น.
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 24(2) ปี 2559   โพสต์ : 2016-06-24 15:12:46 น.
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 24(1) ปี 2559   โพสต์ : 2016-06-24 15:11:50 น.
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 (2)   โพสต์ : 2016-06-27 16:02:39 น.
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559(1)   โพสต์ : 2016-06-27 16:01:50 น.
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เอกสารสถานการณ์ความรู้โรคมือ เท้า ปาก   โพสต์ : 2016-06-21 11:28:14 น.
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 18-20 มิถุนายน 2559   โพสต์ : 2016-06-20 14:16:46 น.
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2559   โพสต์ : 2016-06-17 15:28:04 น.
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 23 ปี 2559   โพสต์ : 2016-06-17 12:10:28 น.
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 14-16 มิถุนายน 2559   โพสต์ : 2016-06-17 12:49:44 น.
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559   โพสต์ : 2016-06-13 16:34:16 น.
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559   โพสต์ : 2016-06-10 16:18:10 น.
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 22 ปี 2559   โพสต์ : 2016-06-10 16:09:10 น.
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2559   โพสต์ : 2016-06-10 11:17:32 น.
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรคหูดับ   โพสต์ : 2016-06-07 15:34:02 น.
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 จังหวัดพิจิตร เสริมภูมิปัญญา ภูมิธรรม เตือนประชาชน งดเปิบเมนูหมูดิบ เสี่ยงโรคหูดับ   โพสต์ : 2016-06-07 15:32:21 น.
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2559   โพสต์ : 2016-06-07 15:28:23 น.
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 4-6 มิถุนายน 2559   โพสต์ : 2016-06-07 14:49:55 น.
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2559   โพสต์ : 2016-06-03 16:09:25 น.
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2559   โพสต์ : 2016-06-03 08:59:57 น.
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559   โพสต์ : 2016-06-03 08:59:19 น.
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สสจ.พิจิตรเตือนภัยนักสูบบุหรี่เสี่ยงโรคร้าย   โพสต์ : 2016-06-02 08:05:48 น.
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2559   โพสต์ : 2016-05-31 11:43:53 น.
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 21 ปี 2559   โพสต์ : 2016-05-30 13:46:03 น.
วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559   โพสต์ : 2016-05-30 14:18:19 น.
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2559   โพสต์ : 2016-05-30 14:17:39 น.
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559   โพสต์ : 2016-05-24 15:37:48 น.
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 20 ปี 2559   โพสต์ : 2016-05-30 13:45:26 น.
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559   โพสต์ : 2016-05-23 13:10:36 น.
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559   โพสต์ : 2016-05-23 13:07:59 น.
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559   โพสต์ : 2016-05-19 14:01:29 น.
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 19 ปี 2559   โพสต์ : 2016-05-19 13:57:07 น.
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สาธารณสุขพิจิตรแนะกลุ่มเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ควรรับวัคซีนเพื่อป้องกัน   โพสต์ : 2016-05-16 12:16:11 น.
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559   โพสต์ : 2016-05-19 14:00:42 น.
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559   โพสต์ : 2016-05-19 13:58:23 น.
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559   โพสต์ : 2016-05-19 13:57:48 น.
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559   โพสต์ : 2016-05-12 15:42:44 น.
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2559   โพสต์ : 2016-05-11 16:01:15 น.
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 18 ปี 2559   โพสต์ : 2016-05-11 14:24:33 น.
วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2559   โพสต์ : 2016-05-11 16:00:25 น.
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2559   โพสต์ : 2016-05-11 14:23:54 น.
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2559   โพสต์ : 2016-05-04 15:56:14 น.
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 17 ปี 2559   โพสต์ : 2016-05-03 15:48:52 น.
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวัน 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559   โพสต์ : 2016-05-03 14:01:33 น.
วันที่ 29 เมษายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 29 เมษายน 2559   โพสต์ : 2016-05-03 14:00:44 น.
วันที่ 28 เมษายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 28 เมษายน 2559   โพสต์ : 2016-04-28 13:45:31 น.
วันที่ 27 เมษายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวัน 26-27 เมษายน 2559   โพสต์ : 2016-04-28 11:13:28 น.
วันที่ 25 เมษายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวัน 23-25 เมษายน 2559   โพสต์ : 2016-04-28 11:12:30 น.
วันที่ 25 เมษายน 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 16 ปี 2559   โพสต์ : 2016-04-28 09:06:21 น.
วันที่ 22 เมษายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 22 เมษายน 2559   โพสต์ : 2016-04-22 13:49:39 น.
วันที่ 21 เมษายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 18-21 เมษายน 2559   โพสต์ : 2016-04-22 13:48:59 น.
วันที่ 21 เมษายน 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 15 ปี 2559   โพสต์ : 2016-04-21 16:50:07 น.
วันที่ 19 เมษายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 8 เมษายน 2559   โพสต์ : 2016-04-19 10:09:53 น.
วันที่ 11 เมษายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 5-7 เมษายน 2559   โพสต์ : 2016-04-11 09:33:42 น.
วันที่ 4 เมษายน 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำประจำวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2559   โพสต์ : 2016-04-07 11:19:00 น.
วันที่ 4 เมษายน 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 13 ปี 2559   โพสต์ : 2016-04-05 10:17:18 น.
วันที่ 30 มีนาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 29-30 มีนาคม 2559   โพสต์ : 2016-04-04 12:02:28 น.
วันที่ 28 มีนาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 12 ปี 2559   โพสต์ : 2016-03-29 14:08:20 น.
วันที่ 28 มีนาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 26-28 มีนาคม 2559   โพสต์ : 2016-03-29 14:07:27 น.
วันที่ 25 มีนาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 22-25 มีนาคม 2559   โพสต์ : 2016-03-29 14:09:38 น.
วันที่ 21 มีนาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 18-21 มีนาคม 2559   โพสต์ : 2016-03-29 14:06:35 น.
วันที่ 21 มีนาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 11 ปี 2559   โพสต์ : 2016-03-28 09:49:50 น.
วันที่ 17 มีนาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 15-17 มีนาคม 2559   โพสต์ : 2016-03-28 09:46:58 น.
วันที่ 14 มีนาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 10 ปี 2559   โพสต์ : 2016-03-15 11:54:29 น.
วันที่ 14 มีนาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 12-14 มีนาคม 2559   โพสต์ : 2016-03-15 11:53:48 น.
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 10-11 มีนาคม 2559   โพสต์ : 2016-03-15 11:52:55 น.
วันที่ 8 มีนาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 8 มีนาคม 2559   โพสต์ : 2016-03-15 11:52:17 น.
วันที่ 7 มีนาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 4-7 มีนาคม 2559   โพสต์ : 2016-03-08 11:52:11 น.
วันที่ 7 มีนาคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 9 ปี 2559   โพสต์ : 2016-03-08 11:50:36 น.
วันที่ 3 มีนาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 3 มีนาคม 2559   โพสต์ : 2016-03-08 11:49:28 น.
วันที่ 2 มีนาคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 1-2 มีนาคม 2559   โพสต์ : 2016-03-08 11:48:15 น.
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 8 ปี 2559   โพสต์ : 2016-03-02 08:46:24 น.
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวัน 27-29 กุมภาพันธ์ 2559   โพสต์ : 2016-03-02 08:45:27 น.
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559   โพสต์ : 2016-03-02 08:44:54 น.
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 7 ปี 2559   โพสต์ : 2016-02-24 10:21:46 น.
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559   โพสต์ : 2016-02-23 13:28:20 น.
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวัน 17-19 กุมภาพันธ์ 2559   โพสต์ : 2016-02-23 13:27:49 น.
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 6 ปี 2559   โพสต์ : 2016-02-23 13:29:48 น.
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559   โพสต์ : 2016-02-15 14:20:57 น.
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559   โพสต์ : 2016-02-15 14:20:28 น.
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 สาธารณสุขพิจิตรขานรับ ๕ มาตรการเข้มป้องกัน ๓ โรคจากยุงลาย   โพสต์ : 2016-02-13 10:15:45 น.
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559   โพสต์ : 2016-02-15 14:23:42 น.
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559   โพสต์ : 2016-02-15 08:30:13 น.
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2559   โพสต์ : 2016-02-08 15:22:43 น.
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559   โพสต์ : 2016-02-05 13:56:29 น.
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สาธารณสุขพิจิตร แนะประชาชนพฤติกรรม?3 อ 3 ส? ลดเสี่ยงจากโรคมะเร็ง   โพสต์ : 2016-02-05 10:23:33 น.
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สาธารณสุขพิจิตรห่วงใยประชาชนบริโภคปลอดภัยรับตรุษจีน   โพสต์ : 2016-02-05 10:22:55 น.
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559   โพสต์ : 2016-02-05 10:03:43 น.
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 4 ปี 2559   โพสต์ : 2016-02-24 08:37:45 น.
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 30-31 มกราคม 2559_1 กุมภาพันธ์ 2559   โพสต์ : 2016-02-01 09:37:27 น.
วันที่ 29 มกราคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 29 มกราคม 2559   โพสต์ : 2016-01-29 16:25:58 น.
วันที่ 28 มกราคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 28 มกราคม 2559   โพสต์ : 2016-01-29 16:25:31 น.
วันที่ 28 มกราคม 2559 พิจิตรจัดคาราวานสุขภาพดี วิถีธรรมวิถีไทยดูแลประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคำ   โพสต์ : 2016-01-29 16:24:54 น.
วันที่ 27 มกราคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 27 มกราคม 2559   โพสต์ : 2016-01-27 11:54:01 น.
วันที่ 27 มกราคม 2559 สาธารณสุขพิจิตรเตือนอากาศแปรปรวนเสี่ยงไข้หวัดใหญ่และปอดบวม   โพสต์ : 2016-01-27 10:47:11 น.
วันที่ 26 มกราคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 26 มกราคม 2559   โพสต์ : 2016-01-27 11:53:33 น.
วันที่ 25 มกราคม 2559 สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 1-3 ปี 2559   โพสต์ : 2016-02-24 08:37:01 น.
วันที่ 25 มกราคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 23-25 มกราคม 2559   โพสต์ : 2016-01-25 16:15:36 น.
วันที่ 23 มกราคม 2559 พิจิตรคุมเข้มโรคไข้เลือดออก เร่งรณรงค์สร้างความรู้แก่ประชาชน ตามแนวทางสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย   โพสต์ : 2016-01-23 18:21:32 น.
วันที่ 22 มกราคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 21-22 มกราคม 2559   โพสต์ : 2016-01-25 16:13:35 น.
วันที่ 20 มกราคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 20 มกราคม 2559   โพสต์ : 2016-01-25 16:12:58 น.
วันที่ 19 มกราคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 19 มกราคม 2559   โพสต์ : 2016-01-25 16:12:32 น.
วันที่ 18 มกราคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 15-18 มกราคม 2559   โพสต์ : 2016-01-18 16:26:44 น.
วันที่ 14 มกราคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 14 มกราคม 2559   โพสต์ : 2016-01-18 16:26:15 น.
วันที่ 13 มกราคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 12-13 มกราคม 2559   โพสต์ : 2016-01-14 15:00:06 น.
วันที่ 11 มกราคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 9-11 ม.ค.2559   โพสต์ : 2016-01-13 09:10:11 น.
วันที่ 8 มกราคม 2559 เอกสารสรุปข่าววันที่ 8 มค.2559   โพสต์ : 2016-01-13 09:11:20 น.
วันที่ 8 มกราคม 2559 สาธารณสุขพิจิตร เตือนประชาชน ยาทรามาดอล ภัยร้าย ต้องระวัง   โพสต์ : 2016-01-08 10:44:14 น.
วันที่ 7 มกราคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 7 มกราคม 2559   โพสต์ : 2016-01-08 11:30:35 น.
วันที่ 7 มกราคม 2559 จังหวัดพิจิตร ปลุกกระแส รณรงค์ ป้องกัน ยาเสพติด แก่เยาวชน   โพสต์ : 2016-01-07 08:39:38 น.
วันที่ 6 มกราคม 2559 สรุปข่าวประจำวันที่ 5-6 มกราคม 2559   โพสต์ : 2016-01-06 19:13:06 น.
วันที่ 4 มกราคม 2559 สรุปข่าวประจำวันที่ 4 มกราคม 2559   โพสต์ : 2016-01-06 14:53:42 น.
วันที่ 4 มกราคม 2559 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 1-3 มกราคม 2559   โพสต์ : 2016-01-04 10:16:32 น.
วันที่ 1 มกราคม 2559 แสดงเป็นสีแดง ข่าวพิเศษ   โพสต์ : 2017-02-22 15:48:22 น.
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 31 ธ.ค.2558   โพสต์ : 2016-01-04 10:15:20 น.
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 30 ธ.ค.2558   โพสต์ : 2016-01-04 10:14:54 น.
วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 29 ธ.ค.58   โพสต์ : 2016-01-04 10:14:23 น.
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 สาธารณสุขพิจิตร เตือนประชาชน หนาวนี้ หนีไข้หวัดใหญ่   โพสต์ : 2015-12-28 19:26:34 น.
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 จังหวัดพิจิตร สร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้บริโภค ได้กระเช้าคุณภาพ รับปีใหม่ ๒๕๕๙   โพสต์ : 2015-12-28 19:26:06 น.
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 จังหวัดพิจิตร พร้อมใจ ห่วงใยประชาชน พ้นอุบัติเหตุทางถนน รับปีใหม่ 2559   โพสต์ : 2015-12-28 15:21:11 น.
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 สาธารณสุขพิจิตร เตือนประชาชน ไม่ประมาท ห่วง เมลิออยด์โดซิส ระบาดซ้ำ   โพสต์ : 2015-12-28 10:15:22 น.
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 26-28 ธ.ค.2558   โพสต์ : 2015-12-28 10:12:02 น.
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 23-25 ธ.ค.2558   โพสต์ : 2015-12-28 10:11:27 น.
วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 22 ธ.ค.2558   โพสต์ : 2015-12-24 19:44:16 น.
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 18-21 ธ.ค.2558   โพสต์ : 2015-12-22 09:07:28 น.
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 17 ธ.ค.2558   โพสต์ : 2015-12-22 09:06:47 น.
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 16 ธ.ค.2558   โพสต์ : 2015-12-17 08:16:30 น.
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 15 ธ.ค.2558   โพสต์ : 2015-12-15 09:47:42 น.
วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 12-14ธ.ค.2558   โพสต์ : 2015-12-18 08:33:52 น.
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 10-11ธ.ค.2558   โพสต์ : 2015-12-11 09:59:32 น.
วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 9 ธ.ค.2558   โพสต์ : 2015-12-11 13:21:00 น.
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 5-8 ธ.ค.2558   โพสต์ : 2015-12-11 09:26:37 น.
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 4 ธ.ค.2558   โพสต์ : 2015-12-11 09:26:01 น.
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 3 ธ.ค.2558   โพสต์ : 2015-12-04 10:50:08 น.
วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 2 ธ.ค.2558   โพสต์ : 2015-12-11 09:25:24 น.
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 1 ธ.ค.2558   โพสต์ : 2015-12-04 10:49:48 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 27-30พ.ย.2558   โพสต์ : 2015-12-04 10:49:18 น.
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 26 พ.ย.2558   โพสต์ : 2015-12-04 10:48:49 น.
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 25 พ.ย.2558   โพสต์ : 2015-12-04 10:48:27 น.
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 24 พ.ย.2558   โพสต์ : 2015-12-04 10:48:02 น.
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 21-23พ.ย.2558   โพสต์ : 2015-12-04 10:47:11 น.
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 18-20พ.ย.2558   โพสต์ : 2015-12-04 10:45:58 น.
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 17 พ.ย.2558   โพสต์ : 2015-12-04 10:45:14 น.
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 16 พ.ย.2558   โพสต์ : 2015-12-04 10:44:47 น.
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 10-11พ.ย.2558   โพสต์ : 2015-12-04 10:44:06 น.
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 9 พ.ย.2558   โพสต์ : 2015-12-04 10:46:38 น.
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 6 พ.ย.2558   โพสต์ : 2015-12-04 10:42:32 น.
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 3 พ.ย.2558   โพสต์ : 2015-12-04 10:41:55 น.
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เอกสารสรุปข่าวประจำวันที่ 2 พย 2558   โพสต์ : 2015-12-04 10:36:45 น.
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ข่าวสสจ.เ้ฝาระวังคุณภาพนมโรงเรียน   โพสต์ : 2015-10-13 11:59:31 น.
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ข่าวดูแลสุขภาพประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคำ   โพสต์ : 2015-10-13 07:57:36 น.
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ข่าวไข้เลือดออก   โพสต์ : 2015-10-13 07:56:43 น.
วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 8 - 10 ตค. 58   โพสต์ : 2015-10-12 04:21:19 น.
วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 5 - 7 ตค. 58   โพสต์ : 2015-10-12 04:20:28 น.
วันที่ 6 ตุลาคม 2558 นมโรงเรียนมีปัญหาด่วน   โพสต์ : 2015-10-06 09:36:30 น.
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 3 - 4 ตค. 58   โพสต์ : 2015-10-05 07:52:32 น.
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 1 - 2 ตค. 58   โพสต์ : 2015-10-05 07:49:08 น.
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 29 - 30 กย. 58   โพสต์ : 2015-10-05 07:48:16 น.
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 2ึ7 - 28 กย. 58   โพสต์ : 2015-10-05 07:45:09 น.
วันที่ 25 กันยายน 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 25 - 26 กย. 58   โพสต์ : 2015-09-25 07:40:27 น.
วันที่ 24 กันยายน 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 23 - 24 กย. 58   โพสต์ : 2015-09-24 06:10:57 น.
วันที่ 24 กันยายน 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 23 - 24 กย. 58   โพสต์ : 2015-09-24 06:10:42 น.
วันที่ 21 กันยายน 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 21 - 22 กย. 58   โพสต์ : 2015-09-22 07:13:27 น.
วันที่ 19 กันยายน 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 19 - 20 กย. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:22:03 น.
วันที่ 17 กันยายน 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 17 - 18 กย. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:21:22 น.
วันที่ 15 กันยายน 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 15 - 16 กย. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:20:36 น.
วันที่ 12 กันยายน 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 12 - 14 กย. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:19:51 น.
วันที่ 9 กันยายน 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 9 - 11 กย. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:19:11 น.
วันที่ 5 กันยายน 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 5 - 8 กย. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:18:18 น.
วันที่ 1 กันยายน 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 1 - 4 กย. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:17:26 น.
วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 29 - 31 สค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:16:24 น.
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 2ุ6 - 28 สค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:15:42 น.
วันที่ 23 สิงหาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 23 - 25 สค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:10:33 น.
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 21 - 22 สค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:13:28 น.
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 19 - 20 สค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:06:06 น.
วันที่ 15 สิงหาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 15 - 18 สค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:05:10 น.
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 14 สค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:04:29 น.
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 13 สค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:03:50 น.
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 12 สค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:14:45 น.
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 11 สค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:02:14 น.
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 10 สค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:01:42 น.
วันที่ 8 สิงหาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 8 - 9 สค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 05:01:00 น.
วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 4 - 7 สค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 04:59:56 น.
วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 31กค.- 3 สค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 04:59:00 น.
วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 30 กค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 04:57:59 น.
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 29 กค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 04:57:14 น.
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 28 กค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 04:56:20 น.
วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 26 - 27 กค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 04:55:31 น.
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 24 - 25 กค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 04:53:36 น.
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 22 - 23 กค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 04:52:49 น.
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 22 - 23 กค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 04:51:54 น.
วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 18 - 19 กค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 04:49:54 น.
วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 15 - 17 กค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 04:49:09 น.
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 13 - 14 กค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 04:47:27 น.
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 11 - 12 กค. 58   โพสต์ : 2015-09-21 04:46:40 น.
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 9 - 10 กค.58   โพสต์ : 2015-09-21 04:31:44 น.
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 6 - 8 กค.58   โพสต์ : 2015-09-21 04:30:53 น.
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 3 - 5กค.58   โพสต์ : 2015-09-21 04:29:39 น.
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 30 มิย.- 2 กค.58   โพสต์ : 2015-09-21 04:28:31 น.
วันที่ 27 มิถุนายน 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 2 7- 29 มิย.58   โพสต์ : 2015-09-21 04:27:02 น.
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เอกสารสรุปข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข 24 - 26 มิย.58   โพสต์ : 2015-09-21 04:25:58 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-09-16 13:02:40 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-09-16 13:02:39 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-09-16 13:02:29 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-09-16 13:02:24 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-09-16 13:02:23 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-09-16 13:02:16 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-09-16 13:02:15 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-09-16 13:02:13 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-09-16 13:02:09 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-09-16 13:02:08 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-09-16 13:01:57 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-09-16 13:01:53 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-02-21 11:47:23 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-02-21 11:47:23 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-02-21 11:47:23 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-02-21 11:47:23 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-02-21 11:47:22 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-02-21 11:47:22 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-02-21 11:47:21 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-02-21 11:47:18 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-02-21 11:47:17 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-02-21 11:47:13 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-02-21 11:47:08 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2019-02-21 11:47:00 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2017-02-23 10:47:10 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2017-02-23 10:45:35 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2016-06-24 14:55:58 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2016-06-24 14:52:06 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2016-06-24 14:35:29 น.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 542   โพสต์ : 2016-06-24 14:33:06 น.
โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป