สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top

Untitled Document
star มาตรการระบบข้อมูลสารสนเทศ สสจ.พิจิตร star star หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข star star แผนจัดการความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปี 2566-2570 star
ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ
ท ท ท ทำทันที ทำต่อเนื่อง ทำและพัฒนา
ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ
นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน
 Untitled Document
 


นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


  สสจ.พิจิตร ลงพื้นที่พบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับ ...
  20 ตุลาคม 2565 นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่พบปะหารือ ...
โพสต์ : 21/10/2022,17:09 น. โดย:สำนักเลขา ฯ อ่านเพิ่ม  

กิจกรรมวันนี้ (ผู้บริหาร สสจ.พิจิตร)

PPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

พุธ, 27 กันยายน 2566

 
นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
นพ.สสจ.พจ.
13:30 - 14:30 น.
ประธาน
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเตียง สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
14:30 - 17:00 น.
ประธาน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชำนาญการพิเศษ
ณ หลวงพ่อเงิน สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
 
นายพนม ปทุมสูติ
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 1
26-09-2566 - 27-09-2566
ประชุม อบรม
อบรมโครงการกลยุทธ์และวิธีบริหารการเงินการคลังอย่างยั่งยืน
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (ปทุมธานี)
14:30 - 17:00 น.
ประธาน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชำนาญการพิเศษ
ณ หลวงพ่อเงิน สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
 
นางสาวผกามาศ เพชรพงศ์
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2
09:30 - 10:00 น.
ประชุม อบรม
ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์เครือข่าย To be number one ระดับจังหวัด(ทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการ to be number one ปี 2566 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ปี 2567)
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
 
นายจิรยุทธ คงนุ่น
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
09:00 - 12:00 น.
ประชุม อบรม
ประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว
ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง (พิจิตร)
13:30 - 14:30 น.
ประธาน
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเตียง สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
14:30 - 17:00 น.
ประธาน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชำนาญการพิเศษ
ณ หลวงพ่อเงิน สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
 
นายสมจินต์ มากพา
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
09:00 - 12:00 น.
ประชุม อบรม
ประธานประชุม คบส.เขต 3 ทางระบบonline
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
 
นายธานี โชติกคาม
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านบริหาร)
09:30 - 12:00 น.
ประชุม อบรม
ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร (กทจ.พิจิตร)
ณ ห้องสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร (พิจิตร)
 
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทิน Conference ของกลุ่มงาน,ฝ่าย,งาน ปฏิทินกิจกรรม คบสอ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.พิจิตร


        

วารสารวิจัยและวิชาการ สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2566

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2565

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2564

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2563


jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

13-09-2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(แบบ สขร.1)...    (21 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
13-09-2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...    (11 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
13-09-2566
เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) และผลการ...    (20 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
07-09-2566
สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม...    (20 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ)
05-09-2566
เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ...    (24 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

18-09-2566
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน อุณหภูมิร...    (12 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
18-09-2566
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวี...    (10 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
21-08-2566
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ รายการ...    (34 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
11-08-2566
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ จำนวน ๒ รายการ ...    (27 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
10-08-2566
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้...    (39 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

11-08-2560
การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของหน่วยบริ...    (1342 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (สุวัฒน์ ทับมั่น)
28-04-2559
ประกาศประกวดราคาซือเวชภัณฑ์"ยา" ข...    (1316 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (1280 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (1203 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (1212 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

26-09-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)...    (49 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (กานต์นิธิญา ภูมิชาติ)
22-09-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)...    (105 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (กานต์นิธิญา ภูมิชาติ)
18-09-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ...    (150 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (กานต์นิธิญา ภูมิชาติ)
13-09-2566
รับย้าย/รับโอน ข้ราชการ    (71 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (anuchaya sungmaung)
11-09-2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)...    (204 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (กานต์นิธิญา ภูมิชาติ)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

11-09-2566
รายงานสรุปผลกิจกรรม อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...    (19 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
11-09-2566
รายงานการประชุมวางแผน อย.น้อย จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...    (12 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
31-03-2566
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล MOIT 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...    (110 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
31-03-2566
บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบและอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ (โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานคุ้มครอ...    (77 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
31-03-2566
บันทึกอนุมัติโครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดพิจิตร ปีง...    (75 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

1.กฎกระทรวง-แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง-กระทรวงสาธารณสุข-พ.ศ.2560 [Click Here]

2.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf [Click Here]

3.พ.ร.บ.การบริหารงานฯ ผ่านระบบดิจิทัล 2562.pdf [Click Here]

4.พรบ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์.PDF [Click Here]

5.พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.PDF [Click Here]

6.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ-พ.ศ.-2558.pdf [Click Here]

7.พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ-พ.ศ.-2562.pdf [Click Here]

7.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-พ.ศ.-2545.pdf [Click Here]

8.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข-ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล-พ.ศ.2561.pdf [Click Here]

9.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf [Click Here]

10.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.pdf [Click Here]

11.คู่มือการดำเนินงาน คบส. ส่วนภูมิภาค.pdf [Click Here]

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document