สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top

Untitled Document
star แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.พิจิตร ปี 2566-2570 star star มาตรการระบบข้อมูลสารสนเทศ สสจ.พิจิตร star star หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สป.สธ. star star แผนจัดการความเสี่ยง สสจ.พิจิตร ปี 2566-2570 star
 Untitled Document
 


นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


  สสจ.พิจิตร ลงพื้นที่พบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับ ...
  20 ตุลาคม 2565 นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่พบปะหารือ ...
โพสต์ : 21/10/2022,17:09 น. โดย:สำนักเลขา ฯ อ่านเพิ่ม  

กิจกรรมวันนี้ (ผู้บริหาร สสจ.พิจิตร)

PPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

พฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

 
นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
นพ.สสจ.พจ.
08:00 - 09:30 น.
ร่วมงาน กิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี - 08.15 น.
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร บึงสีไฟ (พิจิตร)
09:00 - 09:30 น.
ประธาน
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานขาไถ เฉลิมพระเกียรติ
ณ สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุข บึงสีไฟ (พิจิตร)
09:30 - 12:00 น.
ประชุม อบรม
ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบาย ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ZOOM
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ผ่าน ZOOM (พิจิตร)
10:30 - 11:00 น.
ประธาน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ชนพ. ทุกตำแหน่ง
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเตียง สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
10:30 - 11:30 น.
ประธาน
สอบสัมภาษคัดเลือกบรรจุตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ณ ห้องหลวงพ่อเงิน สสจ. (พิจิตร)
14:00 - 16:30 น.
ร่วมงาน กิจกรรม
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ⋅14:45 น.
ณ วัดท่าหลวง (พิจิตร)
15:00 - 16:30 น.
ร่วมงาน กิจกรรม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีมอบโฉนดที่ดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์ วัดท่าหลวง (พิจิตร)
 
นายพนม ปทุมสูติ
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 1
08:30 - 16:30 น.
ประชุม อบรม
สรุปตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวง
ณ สสจ.ชัยนาท (ชัยนาท)
09:30 - 12:00 น.
ประชุม อบรม
ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบาย ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ZOOM
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ผ่าน ZOOM (พิจิตร)
10:30 - 11:00 น.
ประธาน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ชนพ. ทุกตำแหน่ง
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเตียง สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
 
นางสาวผกามาศ เพชรพงศ์
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2
09:00 - 10:00 น.
ประชุม อบรม
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังนักโทศเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ
ณ สนง.ยุติธรรมจังหวัด - (พิจิตร)
09:30 - 12:00 น.
ประชุม อบรม
ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบาย ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ZOOM
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ผ่าน ZOOM (พิจิตร)
10:30 - 11:30 น.
ประธาน
สอบสัมภาษคัดเลือกบรรจุตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ณ ห้องหลวงพ่อเงิน สสจ. (พิจิตร)
 
นายจิรยุทธ คงนุ่น
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
09:30 - 12:00 น.
ประชุม อบรม
ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบาย ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ZOOM
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ผ่าน ZOOM (พิจิตร)
10:30 - 11:00 น.
ประธาน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ชนพ. ทุกตำแหน่ง
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเตียง สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
 
นายสมจินต์ มากพา
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
09:30 - 12:00 น.
ประชุม อบรม
ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบาย ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ZOOM
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ผ่าน ZOOM (พิจิตร)
 
นายธานี โชติกคาม
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านบริหาร)
08:30 - 16:30 น.
ประชุม อบรม
บรรยายการดำเนินงาน รพ สติ ดีเด่น
ณ สสจ.สุโขทัย (สุโขทัย)
09:30 - 12:00 น.
ประชุม อบรม
ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบาย ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ZOOM
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ผ่าน ZOOM (พิจิตร)
 
นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
รอง นพ.สสจ.พจ.
16-07-2567 - 18-07-2567
ประชุม อบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2567”
ณ กาญจนบุรี (กาญจนบุรี)
 
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทิน Conference ของกลุ่มงาน,ฝ่าย,งาน ปฏิทินกิจกรรม คบสอ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.พิจิตร


        

วารสารวิจัยและวิชาการ สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2566

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2565

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2564

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2563


jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

17-07-2567
ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือหารือระหว่างหน่วยงานรัฐ...    (16 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (วุฒิพงษ์ มาปินตา)
04-07-2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังส...    (25 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
26-06-2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 3 ...    (86 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
27-06-2567
ราชการในหน่วยขออนุมัติประกาศผลการประเมินผลการฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการ...    (47 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ)
24-06-2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน)...    (35 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

17-07-2567
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โ...    (14 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
17-06-2567
เผยแพร่ประกวดราคาร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี...    (50 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
31-05-2567
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบ...    (56 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
31-05-2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงทางระบายน้ำเสียจากอาคารผู้ป่วยนอก ไปยังระบบบำบัด...    (52 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
31-05-2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำ...    (53 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

11-08-2560
การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของหน่วยบริ...    (1556 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (สุวัฒน์ ทับมั่น)
28-04-2559
ประกาศประกวดราคาซือเวชภัณฑ์"ยา" ข...    (1520 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (1470 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (1425 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (1403 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

18-07-2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติการฉุกเฉินการ...    (21 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (กานต์นิธิญา ภูมิชาติ)
17-07-2567
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(พนักงานเกษตรพื้นฐาน)...    (26 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (กานต์นิธิญา ภูมิชาติ)
15-07-2567
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังส...    (52 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
15-07-2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานเกษตรพื้นฐาน)...    (29 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (กานต์นิธิญา ภูมิชาติ)
08-07-2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน ...    (31 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (กานต์นิธิญา ภูมิชาติ)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-03-2567
MOIT 11 ภาพกิจกรรมการวางแผน-ดำเนินงานตามโครงการ อย.น้อย 2567...    (150 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
22-03-2567
MOIT 11 รายงานประชุมวางแผนงาน อย.น้อย จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...    (107 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
11-09-2566
รายงานสรุปผลกิจกรรม อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...    (263 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
11-09-2566
รายงานการประชุมวางแผน อย.น้อย จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...    (231 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
31-03-2566
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล MOIT 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...    (320 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

1.กฎกระทรวง-แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง-กระทรวงสาธารณสุข-พ.ศ.2560 [Click Here]

2.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf [Click Here]

3.พ.ร.บ.การบริหารงานฯ ผ่านระบบดิจิทัล 2562.pdf [Click Here]

4.พรบ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์.PDF [Click Here]

5.พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.PDF [Click Here]

6.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ-พ.ศ.-2558.pdf [Click Here]

7.พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ-พ.ศ.-2562.pdf [Click Here]

7.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-พ.ศ.-2545.pdf [Click Here]

8.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข-ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล-พ.ศ.2561.pdf [Click Here]

9.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf [Click Here]

10.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.pdf [Click Here]

11.คู่มือการดำเนินงาน คบส. ส่วนภูมิภาค.pdf [Click Here]

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document