สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top

PPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


สสอ.สากเหล็ก
กลุ่มสาธารณสุขอำเภอ 11 แห่ง


00707 สสอ.ดงเจริญ  
มีรูปประจำตัว 10 จาก 10 คน
โทรศัพท์ : 056905448
E-mail : wirot.sbn@gmail.com
00705 สสอ.สากเหล็ก  
มีรูปประจำตัว 9 จาก 9 คน
โทรศัพท์ : 056698428
E-mail : pjpjpj_sl@hotmail.com
00698 สสอ.วังทรายพูน  
มีรูปประจำตัว 10 จาก 10 คน
โทรศัพท์ : 056695605
E-mail : sso6602@hotmail.com
00697 สสอ.เมืองพิจิตร  
มีรูปประจำตัว 74 จาก 74 คน
โทรศัพท์ : 056655248
E-mail : tunva007@hotmail.co.th
00704 สสอ.ทับคล้อ  
มีรูปประจำตัว 13 จาก 13 คน
โทรศัพท์ : 056644133
E-mail :
00699 สสอ.โพธิ์ประทับช้าง  
มีรูปประจำตัว 15 จาก 15 คน
โทรศัพท์ : 056689079
E-mail : arawan_health_center@hotmai.com
14899 สสอ.วชิรบารมี  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 0812800573
E-mail : kamaratti@hotmail.co.th
00703 สสอ.สามง่าม  
มีรูปประจำตัว 12 จาก 12 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
00706 สสอ.บึงนาราง  
มีรูปประจำตัว 15 จาก 15 คน
โทรศัพท์ : 0882783766
E-mail :
00700 สสอ.ตะพานหิน  
มีรูปประจำตัว 16 จาก 16 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
00702 สสอ.โพทะเล  
มีรูปประจำตัว 14 จาก 14 คน
โทรศัพท์ : 056681139
E-mail : ัyingsoongyingnhow@gmail.com
00701 สสอ.บางมูลนาก  
มีรูปประจำตัว 46 จาก 46 คน
โทรศัพท์ : 0966051478
E-mail : ิีิSuchadatabtimthong@gmail.com


Untitled Document