สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top


หมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล
1  10726 พิจิตร รพท.056613554
2  11258 วังทรายพูน รพช.056-695163
3  11259 โพธิ์ประทับช้าง รพช.056689018
4  11260 บางมูลนาก รพช.056631131
5  11261 โพทะเล รพช.056681115
6  11262 สามง่าม รพช.056691239
7  11263 ทับคล้อ รพช.056641131
8  11456 ตะพานหิน รพร.056621355
9  11631 วชิรบารมี รพช.056900128
10  27978 สากเหล็ก รพช.056698042
11  27979 บึงนาราง รพช.056039709
12  27980 ดงเจริญ รพช.056039791
 

Note : หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ท่านสมาชิกสามารถแก้ไขได้ที่ "Your Profile " (ล็อกอินเข้าระบบก่อน)


Untitled Document