สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top

PPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต.
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 109 แห่ง


07608 บ้านดาน ต.ไผ่ขวาง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07609 ไผ่ขวาง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0864413179
E-mail : paikwang2@hotmail.com
07610 ย่านยาว รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 1 จาก 1 คน
โทรศัพท์ : 056-605303
E-mail : yanyaw2513@hotmail.com
07611 ท่าฬ่อเหนือ ต.ท่าฬ่อ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 056-613144
E-mail : talow2007@hotmail.com
07612 ปากทาง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 056990652
E-mail : paktang2011@yahoo.com
07613 ตำบลคลองคะเชนทร์ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 2 คน
โทรศัพท์ : 056-900433
E-mail :
07614 โรงช้าง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 056611227
E-mail :
07615 เมืองเก่า รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 056655248
E-mail : wara_pt@hotmail.com
07616 บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 056990105
E-mail :
07617 บ้านบุ่ง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 2 คน
โทรศัพท์ : 056030154
E-mail : ิbannboong@gmail.com
07618 ฆะมัง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 056674191
E-mail : kamung_2554@hotmail.com
07619 ดงป่าคำ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 9 จาก 9 คน
โทรศัพท์ : 056608734
E-mail : dongpakam_07619@hotmail.com
07620 หัวดง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 1 จาก 1 คน
โทรศัพท์ : 0869372066
E-mail : HuadongHospital07620@gmail.com
07621 ป่ามะคาบ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 1 จาก 1 คน
โทรศัพท์ : 056-671339
E-mail : pamakab@hotmail.com
07622 สายคำโห้ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 056908070
E-mail : Salkomho@hotmail.com
07623 ดงกลาง ต.ดงกลาง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 1 จาก 1 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
14062 บ้านเนินยาว ต.หัวดง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 056619747
E-mail : bny14062@gmail.com
07624 หนองยาง ต.วังทรายพูน รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0864404911
E-mail : wangsai201@hotmail.com
07625 หนองปลาไหล รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 056-658204
E-mail : wangsai202@hotmail.com
07626 วังทับไทร ต.หนองปลาไหล รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 2 คน
โทรศัพท์ : 0864404916
E-mail : wungsai206@hotmail.com
07627 คลองสะแก-ป่าหวาย รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0864404883
E-mail : wangsai207207207@hotmail.com
07628 ยางสามต้น รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 0864404915
E-mail : yangsamton@hotmail.co.th
07629 หนองพระ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 0864404914
E-mail :
07630 หนองปล้อง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 2 คน
โทรศัพท์ : 0864404913
E-mail :
07631 ไผ่ท่าโพ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 056992008
E-mail :
07632 วังจิก รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 056670231
E-mail : arawan205@hotmail.co.th
07633 ไผ่รอบใต้ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 056-670273
E-mail : arawan206@outlook.co.th
07634 ไผ่รอบเหนือ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 056670230
E-mail : pairum_204@hotmail.com
07635 หนองหัวปลวก ต.ไผ่รอบ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07636 ดงเสือเหลือง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0864413171
E-mail :
07637 เนินสว่าง ต.เนินสว่าง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 2 คน
โทรศัพท์ : 0869337984
E-mail :
07638 หนองสะแก ต.เนินสว่าง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : +668644131
E-mail : arawan07633@gmail.com
07639 ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 056902033
E-mail :
07640 บ่อปิ้งเกลือต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07641 งิ้วราย รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07642 ห้วยเกตุ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 056619842
E-mail :
07643 ไทรโรงโขน รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07644 หนองพยอม รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 056845139
E-mail :
07645 ทุ่งโพธิ์ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 056647252
E-mail :
07646 ดงตะขบ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 10 จาก 10 คน
โทรศัพท์ : 0864413293
E-mail : -
07647 คลองคูณ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0864402362
E-mail :
07648 วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07649 วังหว้า รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 056903650
E-mail : wangwa206@gmail.com
07650 ขารวก ต.วังหลุม รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07651 วังหลุม รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07652 ทับหมัน รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0831611887
E-mail : wangwa206@gmail.com
14063 ไผ่หลวง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 2 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07653 บางไผ่ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 056-683135
E-mail :
07654 บ้านห้วยคต รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 0864405125
E-mail : RAYYA_3579@hotmail.com
07655 หอไกร รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 2 คน
โทรศัพท์ : 056632902
E-mail :
07656 บ้านไร่ ต.เนินมะกอก รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07657 วังทอง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0864405127
E-mail :
07658 วังสำโรง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 0852502389
E-mail :
07659 ภูมิ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 2 คน
โทรศัพท์ : 056683870
E-mail :
07660 วังกรด รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 056-619691
E-mail : manitindy@gmail.com
07661 ห้วยเขน รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 056693212
E-mail : manitindy@gmail.com
07662 วังตะกู รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 056-657012
E-mail :
07663 ลำประดา รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 056619990
E-mail : -
07664 ลำประดาเหนือ ต.วังตะกู รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 056030339
E-mail : dram00581@gmail.com
11577 เทศบาลเมืองบางมูลนาก  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 056-631821
E-mail :
23755 บ้านหนอกอไผ่ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0864413196
E-mail :
07665 ท้ายน้ำ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0864402358
E-mail : tainam202@hotmail.com
07666 ทะนง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 056991571
E-mail :
07667 ท่าบัว รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0864402357
E-mail : munsat2009@hotmail.com
07668 ทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 056903501
E-mail : thungnoi204@hotmail.com
07669 ท่าขมิ้น รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0864402365
E-mail :
07670 ท่าเสา รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 056-903306
E-mail :
07671 บางคลาน รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 056669198
E-mail :
07672 ท่านั่ง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 056619979
E-mail : thanang@ppho.go.th
07673 บ้านน้อย รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 0864402378
E-mail : -
07674 วัดขวาง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 7 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07675 วังลูกช้าง ต.สามง่าม รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 2 คน
โทรศัพท์ : 0864404296
E-mail :
07676 กำแพงดิน รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 056673231
E-mail :
07677 รังนก รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0864404295
E-mail :
07681 เนินปอ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0864404294
E-mail : np07681@hotmail.com
07682 เนินปอ บ้านเนินพลวง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 056619626
E-mail : jobfor07682@gmail.com
07683 หนองโสน รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 056691130
E-mail : sno206_hp@hotmail.com
07684 มาบกระเปา ต.หนองโสน รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 8 คน
โทรศัพท์ : 056030346
E-mail : anamai07684@gmail.com
07689 บ้านสายดงยาง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0845928282
E-mail : sassygirl_2531@hotmail.com
07690 บ้านวังแดง ต.เขาทราย รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07691 เขาทราย รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0864498253
E-mail :
07692 เขาเจ็ดลูก รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0864405113
E-mail : thapklo203@hotmail.com
07693 บ้านท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0864405117
E-mail : Thapklo207@hotmail.com
07694 ท้ายทุ่ง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 0864405112
E-mail : -
07695 บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 0864405116
E-mail : thapklo206_206@hotmail.com
11573 บ้านเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0946177557
E-mail : -
07696 วังทับไทร รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0864413761
E-mail : saklake204@gmail.com
07697 ท่าเยี่ยม รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 056-905046
E-mail :
07698 คลองทราย รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ :
E-mail : kunthida.cat@gmail.com
11570 หนองหญ้าไทร รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ : 0931358919
E-mail : Somkit@gmail.com
14064 สากเหล็ก รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 056699234
E-mail :
14065 บ้านหนองกรด รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07699 ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0864457479
E-mail : huaykaw205@hotmail.com
07700 โพธิ์ไทรงาม รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 0864413177
E-mail :
07701 แหลมรัง ต.แหลมรัง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07702 บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0864413174
E-mail : banmai70@gmail.com
07703 บางลาย รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07704 บึงนาราง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0864404301
E-mail :
07705 วังก้านเหลือง รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0649976565
E-mail :
07706 วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้ว รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 7 จาก 7 คน
โทรศัพท์ : 056-904437
E-mail :
07707 ดงเจริญ ต.วังงิ้ว รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07708 ห้วยร่วม รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 056905651
E-mail :
07709 ห้วยพุก รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 3 จาก 3 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07710 สำนักขุนเณร สอ.น.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07678 บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0968707748
E-mail :
07679 บ้านนา รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 2 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07680 หนองสะเดา ต.บ้านนา รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 2 คน
โทรศัพท์ : 0864402367
E-mail :
07685 หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 5 จาก 5 คน
โทรศัพท์ : 056030223
E-mail : santi07685@hotmail.com
07686 คุยกระชาย ต.วังโมกข์ รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 6 จาก 6 คน
โทรศัพท์ : 0882860860
E-mail : sso203@hotmail.com
07687 บึงบัว ต.บึงบัว รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 2 จาก 2 คน
โทรศัพท์ :
E-mail :
07688 หนองขาว ต.บึงบัว รพ.สต.  
มีรูปประจำตัว 4 จาก 4 คน
โทรศัพท์ : 0864413181
E-mail :


Untitled Document