สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top


หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
1  00697 สสอ.เมืองพิจิตร 056655248
2  00698 สสอ.วังทรายพูน 056695605
3  00699 สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 056689079
4  00700 สสอ.ตะพานหิน
5  00701 สสอ.บางมูลนาก 0966051478
6  00702 สสอ.โพทะเล 056681139
7  00703 สสอ.สามง่าม
8  00704 สสอ.ทับคล้อ 056644133
9  00705 สสอ.สากเหล็ก 056698428
10  00706 สสอ.บึงนาราง 0882783766
11  00707 สสอ.ดงเจริญ 056905448
12  14899 สสอ.วชิรบารมี 0812800573
 

Note : หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ท่านสมาชิกสามารถแก้ไขได้ที่ "Your Profile " (ล็อกอินเข้าระบบก่อน)


Untitled Document