สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top


หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
PPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
6601 เมืองพิจิตร
1  07608 บ้านดาน ต.ไผ่ขวาง รพ.สต.
2  07609 ไผ่ขวาง รพ.สต.0864413179
3  07610 ย่านยาว รพ.สต.056-605303
4  07611 ท่าฬ่อเหนือ ต.ท่าฬ่อ รพ.สต.056-613144
5  07612 ปากทาง รพ.สต.056990652
6  07613 ตำบลคลองคะเชนทร์ รพ.สต.056-900433
7  07614 โรงช้าง รพ.สต.056990019
8  07615 เมืองเก่า รพ.สต.056655248
9  07616 บ้านคลองคู้ ต.ท่าหลวง รพ.สต.056990105
10  07617 บ้านบุ่ง รพ.สต.056030154
11  07618 ฆะมัง รพ.สต.056674191
12  07619 ดงป่าคำ รพ.สต.056-608734
13  07620 หัวดง รพ.สต.0869372066
14  07621 ป่ามะคาบ รพ.สต.056-671339
15  07622 สายคำโห้ รพ.สต.056908070
16  07623 ดงกลาง ต.ดงกลาง รพ.สต.
17  14062 บ้านเนินยาว ต.หัวดง รพ.สต.056619747
6602 วังทรายพูน
1  07624 หนองยาง ต.วังทรายพูน รพ.สต.0864404911
2  07625 หนองปลาไหล รพ.สต.056-658204
3  07626 วังทับไทร ต.หนองปลาไหล รพ.สต.0864404916
4  07627 คลองสะแก-ป่าหวาย รพ.สต.0864404883
5  07628 ยางสามต้น รพ.สต.0864404915
6  07629 หนองพระ รพ.สต.0864404914
7  07630 หนองปล้อง รพ.สต.0864404913
6603 โพธิ์ประทับช้าง
1  07631 ไผ่ท่าโพ รพ.สต.056992008
2  07632 วังจิก รพ.สต.056670231
3  07633 ไผ่รอบใต้ รพ.สต.056-670273
4  07634 ไผ่รอบเหนือ รพ.สต.056670230
5  07635 หนองหัวปลวก ต.ไผ่รอบ รพ.สต.
6  07636 ดงเสือเหลือง รพ.สต.0864413171
7  07637 เนินสว่าง ต.เนินสว่าง รพ.สต.0869337984
8  07638 หนองสะแก ต.เนินสว่าง รพ.สต.+668644131
9  07639 ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต.056902033
10  07640 บ่อปิ้งเกลือต.ทุ่งใหญ่ รพ.สต.
6604 ตะพานหิน
1  07641 งิ้วราย รพ.สต.
2  07642 ห้วยเกตุ รพ.สต.056619842
3  07643 ไทรโรงโขน รพ.สต.
4  07644 หนองพยอม รพ.สต.056845139
5  07645 ทุ่งโพธิ์ รพ.สต.056647252
6  07646 ดงตะขบ รพ.สต.0864413293
7  07647 คลองคูณ รพ.สต.0864402362
8  07648 วังสำโรง ต.วังสำโรง รพ.สต.
9  07649 วังหว้า รพ.สต.056903650
10  07650 ขารวก ต.วังหลุม รพ.สต.
11  07651 วังหลุม รพ.สต.
12  07652 ทับหมัน รพ.สต.0831611887
13  14063 ไผ่หลวง รพ.สต.
6605 บางมูลนาก
1  07653 บางไผ่ รพ.สต.056-683135
2  07654 บ้านห้วยคต รพ.สต.0864405125
3  07655 หอไกร รพ.สต.056632902
4  07656 บ้านไร่ ต.เนินมะกอก รพ.สต.
5  07657 วังทอง รพ.สต.0864405127
6  07658 วังสำโรง รพ.สต.0852502389
7  07659 ภูมิ รพ.สต.056683870
8  07660 วังกรด รพ.สต.056-619691
9  07661 ห้วยเขน รพ.สต.056693212
10  07662 วังตะกู รพ.สต.056-657012
11  07663 ลำปะดา รพ.สต.056619990
12  07664 ลำประดาเหนือ ต.วังตะกู รพ.สต.056030339
13  11577 เทศบาลเมืองบางมูลนาก056-631821
14  23755 บ้านหนอกอไผ่ รพ.สต.0864413196
6606 โพทะเล
1  07665 ท้ายน้ำ รพ.สต.0864402358
2  07666 ทะนง รพ.สต.056-991571
3  07667 ท่าบัว รพ.สต.0864402357
4  07668 ทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย รพ.สต.056903501
5  07669 ต.ท่าขมิ้น รพ.สต.0864402365
6  07670 ท่าเสา รพ.สต.056-903306
7  07671 บางคลาน รพ.สต.056669198
8  07672 ท่านั่ง รพ.สต.056619979
9  07673 บ้านน้อย รพ.สต.0864402378
10  07674 วัดขวาง รพ.สต.
6607 สามง่าม
1  07675 วังลูกช้าง ต.สามง่าม รพ.สต.0864404296
2  07676 กำแพงดิน รพ.สต.056673231
3  07677 รังนก รพ.สต.
4  07681 เนินปอ รพ.สต.0864404294
5  07682 เนินปอ บ้านเนินพลวง รพ.สต.056619626
6  07683 หนองโสน รพ.สต.056691130
7  07684 มาบกระเปา ต.หนองโสน รพ.สต.056030346
6608 ทับคล้อ
1  07689 บ้านสายดงยาง รพ.สต.0845928282
2  07690 บ้านวังแดง ต.เขาทราย รพ.สต.
3  07691 เขาทราย รพ.สต.0864498253
4  07692 เขาเจ็ดลูก รพ.สต.0864405113
5  07693 บ้านท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง รพ.สต.0864405117
6  07694 ท้ายทุ่ง รพ.สต.0864405112
7  07695 บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง รพ.สต.0864405116
8  11573 บ้านเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก รพ.สต.0834119339
6609 สากเหล็ก
1  07696 วังทับไทร รพ.สต.0864413761
2  07697 ท่าเยี่ยม รพ.สต.056-905046
3  07698 คลองทราย รพ.สต.
4  11570 หนองหญ้าไทร รพ.สต.0931358919
5  14064 สากเหล็ก รพ.สต.056699234
6  14065 บ้านหนองกรด รพ.สต.
6610 บึงนาราง
1  07699 ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว รพ.สต.0864457479
2  07700 โพธิ์ไทรงาม รพ.สต.
3  07701 แหลมรัง ต.แหลมรัง รพ.สต.
4  07702 บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง รพ.สต.0864413174
5  07703 บางลาย รพ.สต.
6  07704 บึงนาราง รพ.สต.0864404301
6611 ดงเจริญ
1  07705 วังก้านเหลือง รพ.สต.0649976565
2  07706 วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้ว รพ.สต.056-904437
3  07707 ดงเจริญ ต.วังงิ้ว รพ.สต.
4  07708 ห้วยร่วม รพ.สต.056905651
5  07709 ห้วยพุก รพ.สต.
6  07710 สำนักขุนเณร รพ.สต.
6612 วชิรบารมี
1  07678 บัวยาง ต.หนองหลุม รพ.สต.0968707748
2  07679 บ้านนา รพ.สต.
3  07680 หนองสะเดา ต.บ้านนา รพ.สต.0864402367
4  07685 หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ รพ.สต.056030223
5  07686 คุยกระชาย ต.วังโมกข์ รพ.สต.0882860860
6  07687 บึงบัว ต.บึงบัว รพ.สต.
7  07688 หนองขาว ต.บึงบัว รพ.สต.0864413181
 

Note : หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ท่านสมาชิกสามารถแก้ไขได้ที่ "Your Profile " (ล็อกอินเข้าระบบก่อน)


Untitled Document