สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top

PPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


สากเหล็ก รพช.
กลุ่มโรงพยาบาล 12 แห่ง


11258 วังทรายพูน รพช.  
มีรูปประจำตัว 42 จาก 42 คน
โทรศัพท์ : 056-695163
E-mail :
11631 วชิรบารมี รพช.  
มีรูปประจำตัว 11 จาก 11 คน
โทรศัพท์ : 056900128
E-mail : wachirabaramee@hotmail.com
11259 โพธิ์ประทับช้าง รพช.  
มีรูปประจำตัว 24 จาก 24 คน
โทรศัพท์ : 056689018
E-mail :
11263 ทับคล้อ รพช.  
มีรูปประจำตัว 38 จาก 38 คน
โทรศัพท์ : 056641131
E-mail :
11260 บางมูลนาก รพช.  
มีรูปประจำตัว 60 จาก 60 คน
โทรศัพท์ : 056631131
E-mail : bmnhos@gmail.com
27978 สากเหล็ก รพช.  
มีรูปประจำตัว 28 จาก 28 คน
โทรศัพท์ : 056698042
E-mail :
11262 สามง่าม รพช.  
มีรูปประจำตัว 27 จาก 28 คน
โทรศัพท์ : 056691239
E-mail : samngamhospital@hotmail.com
11456 ตะพานหิน รพร.  
มีรูปประจำตัว 37 จาก 37 คน
โทรศัพท์ : 056621355
E-mail : info@tphcp.go.th
27979 บึงนาราง รพช.  
มีรูปประจำตัว 26 จาก 26 คน
โทรศัพท์ : 056039709
E-mail :
11261 โพทะเล รพช.  
มีรูปประจำตัว 26 จาก 26 คน
โทรศัพท์ : 056681115
E-mail :
10726 พิจิตร รพท.  
มีรูปประจำตัว 83 จาก 83 คน
โทรศัพท์ : 056613554
E-mail : saowapa.kan@hotmail.com
27980 ดงเจริญ รพช.  
มีรูปประจำตัว 28 จาก 28 คน
โทรศัพท์ : 056039791
E-mail : com_mrs@hotmail.com


Untitled Document