สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top

PPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


ตะพานหิน รพร.
กลุ่มโรงพยาบาล 12 แห่ง


10726 พิจิตร รพท.  
มีรูปประจำตัว 81 จาก 81 คน
โทรศัพท์ : 056613554
E-mail : saowapa.kan@hotmail.com
11258 วังทรายพูน รพช.  
มีรูปประจำตัว 39 จาก 39 คน
โทรศัพท์ : 056-695163
E-mail :
11456 ตะพานหิน รพร.  
มีรูปประจำตัว 34 จาก 34 คน
โทรศัพท์ : 056621355
E-mail : info@tphcp.go.th
27978 สากเหล็ก รพช.  
มีรูปประจำตัว 23 จาก 23 คน
โทรศัพท์ : 056698042
E-mail :
11262 สามง่าม รพช.  
มีรูปประจำตัว 25 จาก 26 คน
โทรศัพท์ : 056691239
E-mail : samngamhospital@hotmail.com
11259 โพธิ์ประทับช้าง รพช.  
มีรูปประจำตัว 24 จาก 24 คน
โทรศัพท์ : 056689018
E-mail :
11260 บางมูลนาก รพช.  
มีรูปประจำตัว 59 จาก 59 คน
โทรศัพท์ : 056631131
E-mail : bmnhos@gmail.com
11631 วชิรบารมี รพช.  
มีรูปประจำตัว 10 จาก 10 คน
โทรศัพท์ : 056900128
E-mail : wachirabaramee@hotmail.com
27979 บึงนาราง รพช.  
มีรูปประจำตัว 26 จาก 26 คน
โทรศัพท์ : 056039709
E-mail :
27980 ดงเจริญ รพช.  
มีรูปประจำตัว 27 จาก 27 คน
โทรศัพท์ : 056657271
E-mail : com_mrs@hotmail.com
11263 ทับคล้อ รพช.  
มีรูปประจำตัว 37 จาก 37 คน
โทรศัพท์ : 056641131
E-mail :
11261 โพทะเล รพช.  
มีรูปประจำตัว 25 จาก 25 คน
โทรศัพท์ : 056681115
E-mail :


Untitled Document