สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top

PPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


ดงเจริญ รพช.
กลุ่มโรงพยาบาล 12 แห่ง


11631 วชิรบารมี รพช.  
มีรูปประจำตัว 10 จาก 10 คน
โทรศัพท์ : 056900128
E-mail : wachirabaramee@hotmail.com
11263 ทับคล้อ รพช.  
มีรูปประจำตัว 38 จาก 38 คน
โทรศัพท์ : 056641131
E-mail :
11258 วังทรายพูน รพช.  
มีรูปประจำตัว 40 จาก 40 คน
โทรศัพท์ : 056-695163
E-mail :
10726 พิจิตร รพท.  
มีรูปประจำตัว 82 จาก 82 คน
โทรศัพท์ : 056613554
E-mail : saowapa.kan@hotmail.com
11262 สามง่าม รพช.  
มีรูปประจำตัว 25 จาก 26 คน
โทรศัพท์ : 056691239
E-mail : samngamhospital@hotmail.com
11259 โพธิ์ประทับช้าง รพช.  
มีรูปประจำตัว 24 จาก 24 คน
โทรศัพท์ : 056689018
E-mail :
11456 ตะพานหิน รพร.  
มีรูปประจำตัว 35 จาก 35 คน
โทรศัพท์ : 056621355
E-mail : info@tphcp.go.th
27979 บึงนาราง รพช.  
มีรูปประจำตัว 26 จาก 26 คน
โทรศัพท์ : 056039709
E-mail :
11260 บางมูลนาก รพช.  
มีรูปประจำตัว 62 จาก 62 คน
โทรศัพท์ : 056631131
E-mail : bmnhos@gmail.com
11261 โพทะเล รพช.  
มีรูปประจำตัว 25 จาก 25 คน
โทรศัพท์ : 056681115
E-mail :
27980 ดงเจริญ รพช.  
มีรูปประจำตัว 28 จาก 28 คน
โทรศัพท์ : 056039791
E-mail : com_mrs@hotmail.com
27978 สากเหล็ก รพช.  
มีรูปประจำตัว 24 จาก 24 คน
โทรศัพท์ : 056698042
E-mail :


Untitled Document