ระบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิจิตร

ติดตาม สถานการณ์ลำน้ำรายวัน :วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566       ติดตาม สถานการณ์ลำน้ำรายสัปดาห์ :วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

ติดตาม สถานการณ์น้ำฝนทั่วประเทศ วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566       ติดตาม สภาวะน้ำในเขื่อนทั่วประเทศ วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566