ระบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิจิตร

ติดตาม สถานการณ์ลำน้ำรายวัน :วันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566       ติดตาม สถานการณ์ลำน้ำรายสัปดาห์ :วันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ติดตาม สถานการณ์น้ำฝนทั่วประเทศ วันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566       ติดตาม สภาวะน้ำในเขื่อนทั่วประเทศ วันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566