ระบบงานสารบรรณใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เพื่อป้องกันการลงเลขที่หนังสือรับ-ส่ง ที่จะผิดพลาดซ้ำซ้อน

กรุณาดาวน์โลดคลิ๊บนี้เพื่อการแก้ไข เลขลำดับ หนังสือรับ-ส่ง ก่อน

 

แล้วจึงเข้าหน้า website นี้

 

http://www.ppho.go.th/content/