สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top

PPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เลือกหมวดข่าวที่สนใจ
โพสต์เมื่อ หัวข้อเรื่อง View
2015-07-07 เชิญประชุมเตรียมงานทอดผ้าป่าตู้ยาพระราชทานฯ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รพีพงษ์ ลีฬหะวิโรจน์)
426
2015-08-31 รับสมัครคัดเลือกหัวหน้าสถานีอนามัย (จพ.อาวุโส/ชำนาญงาน) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
696
2015-09-09 ธรรมมะตัวจริงจากผู้ปฏิบัติจริง
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
297
2015-09-09 ยุทธการเขต3 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
574
2015-09-10 การปรับเปลี่ยนงานบริการในกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
278
2015-09-11 เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24 ห้อง (12ครอบครัว)โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
626
2015-09-11 เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24 ห้อง (12ครอบครัว)โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 หลัง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
622
2015-09-14 ประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
595
2015-09-14 แพทยสภา 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
563
2015-09-14 เชิญฟังวิทยุมหาดไทย 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
588
2015-09-15 สื่อ เอกสารประชาสัมพันธ์งานอนามัยแม่และเด็ก(ภาษาอังกฤษ/ภาษาพม่า) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (บรรเจิด สละชุ่ม)
607
2015-09-16 ตารางยื่นแสดงความจำนงลาศึกษาปี 2559 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (วัชรินทร์ เวชวิริยกุล)
598
2015-09-21 วันมหิดล 24 กันยายน นี้
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
378
2015-09-25 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
554
2015-08-06 รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
345
2015-10-02 ข่าวเขตบริการสุขภาพที่12เทียบเขตบริการที่3
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
258
2015-10-02 ข่าวเขตบริการสุขภาพที่12เทียบเขตบริการที่3 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
536
2015-10-02 เทียบKPIระหว่างเขตบริการสุขภาพ ที่12กับเขตที่3 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
543
2015-10-02 ข่าวด่วนของจังหวัดพิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
571
2015-10-02 ข่าวจังหวัดพิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
491
2015-10-05 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดพิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
582
2015-10-05 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดพิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
587
2015-10-05 ข่าวเรื่องนมโรงเรียน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
611
2015-10-06 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
314
2015-10-06 รับย้่าย/โอน ข้าราชการ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
343
2015-10-15 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
337
2015-10-15 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
355
2015-10-15 รับย้ายเพื่อแต่งตีั้งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
300
2015-10-16 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
407
2015-11-03 การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประจำปี 2559 (ฉบับ แก้ไข 3/11/58)
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
414
2015-11-06 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
525
2015-11-27 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
550
2015-12-03 จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อปชช. 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
482
2015-12-22 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
361
2015-12-24 ไขปัญหาสาสุข 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
523
2015-12-24 window 64 bit 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
546
2016-01-14 อบรมบุคลากรการแพทย์จัดการปัญหาสุขภาพผู้สูงวัย
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
245
2016-01-14 อบรมบุคลากรการแพทย์จัดการปัญหาสุขภาพผู้สูงวัย 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
510
2016-01-14 อบรมบุคลากรการแพทย์จัดการปัญหาสุขภาพผู้สูงวัย
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
327
2016-01-25 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 
โพสต์โดย ( )
639
2016-01-28 รับสมีครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
466
2016-02-04 นโยบาย ค่านิยม 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
516
2016-02-04 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน ฯ ตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
307
2016-02-04 รับสมัครคัดเลือกข้าราการเพื่อเลื่อนฯตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
263
2016-02-10 ขอความร่วมมือคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2559
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
329
2016-02-15 ขอเชิญเสนอผลงาน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
565
2016-02-29 เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
258
2016-02-29 เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
244
2016-02-29 เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
511
2016-03-03 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
636
2016-03-03 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
305
2016-04-04 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
537
2016-04-04 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
456
2016-04-05 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างง ประจำปีงบประมาณ พศ.2558 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
543
2016-04-05 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
532
2016-04-05 รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
508
2016-04-11 อำเภอวชิรบารมี จัดกิจกรรมวิ่งโบกี้”99คน”พร้อมชูกระแสขับเคลื่อนมาตรการ ”3 อ 3 ส” “สาธารณสุขยุคใหม่สร้างสังคม สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย” ปี 2559 
โพสต์โดย วชิรบารมี รพช. (สมศักดิ์ จันทวงษ์)
500
2016-04-11 อำเภอวชิรบารมี จัดกิจกรรมวิ่งโบกี้”99คน”พร้อมชูกระแสขับเคลื่อนมาตรการ ”3 อ 3 ส” “สาธารณสุขยุคใหม่สร้างสังคม สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย” ปี 2559
โพสต์โดย วชิรบารมี รพช. (สมศักดิ์ จันทวงษ์)
351
2016-06-15 กรมการแพทย์ห่วงใยสุขภาพ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร ( )
552
2016-07-26 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)
โพสต์โดย ( )
348
2016-08-03 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (anuchaya sungmaung)
718
2016-08-30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศลิลภรณ์ มาตะภาพ)
641
2016-08-30 รับย้ายสาธารณสุขอำเภอ (นวส.ชพ.)เพื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
554
2016-08-31 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
317
2016-08-31 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
250
2016-08-31 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
255
2016-08-31 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
268
2016-08-31 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
328
2016-08-31 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
287
2016-08-31 รับย้ายข้าราชกาารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศลิลภรณ์ มาตะภาพ)
623
2016-10-25 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
561
2016-10-31 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งว่าง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
951
2017-01-23 รับสมัคคคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
762
2017-01-26 ประกาศ เรื่องมาตรการดำนินการองค์กรคุณภาพ คุณธรรม 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (สุวัฒน์ ทับมั่น)
537
2017-02-16 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
901
2017-03-08 การย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
722
2017-06-02 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ฯ โรงพยาบาลสากเหล็ก 
โพสต์โดย สากเหล็ก รพช. (นางทิฆัมพร เจศรีชัย)
558
2017-05-15 รับย้ายตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี สสจ.พิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
686
2017-05-11 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 5 ตำแหน่ง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
728
2017-08-21 การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุเป็นคลังยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลสากเหล็ก 
โพสต์โดย สากเหล็ก รพช. (อรทัย อยู่ศรี)
602
2017-08-21 โครงการปรับปรุงห้องบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โรงพยาบาลสากเหล็ก 
โพสต์โดย สากเหล็ก รพช. (อรทัย อยู่ศรี)
594
2017-08-23 ประกาศจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก พัสดุ นวก คอมพิวเตอร์ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ)
1237
2017-12-05 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุทั่วไป) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
735
2018-01-09 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลดงเจริญ ปี 2561 
โพสต์โดย ดงเจริญ รพช. (ณัฐวดี แก้วดี)
615
2018-02-13 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
809
2018-03-20 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งว่าง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
1464
2018-07-05 การย้ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
308
2018-05-28 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
1011
2018-06-04 เกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศลิลภรณ์ มาตะภาพ)
436
2018-06-21 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ./ผอ.รีพศ./ผอ.รพท.
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
242
2018-07-05 การย้ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
244
2018-07-05 รับสมัครข้าราชการปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
613
2018-07-04 การย้ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
218
2018-07-04 การย้ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
206
2018-07-04 การย้ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
237
2018-07-20 ประชุมโครงการ ITA ปี2561 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (จารุณี ภักดีโต)
486
2018-07-22 ติดมิเตอร์ประปาบ้านพัก 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (จารุณี ภักดีโต)
472
2018-07-23 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ ระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สสจ.พิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (จารุณี ภักดีโต)
425
2018-07-24 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเรื่องการดำเนินงานองค์กรคุณภาพ คุณธรรม 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (จารุณี ภักดีโต)
523
2018-11-14 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพช.(นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
599
2018-12-04 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชุติมา อรัญพฤกษ์)
583
2019-02-05 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
โพสต์โดย ( )
431
2019-02-12 เผยแพร่ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ยูนิต ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
450
2021-11-19 ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
203
2019-05-31 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
360
2019-06-13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
305
2019-06-13 ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพิจิตร ปี 2562 
โพสต์โดย ( )
353
2019-06-13 หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกบุคลากร บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร เข้ารับราชการ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
564
2019-06-13 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
480
2019-06-13 รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 (รอบ 1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
497
2019-06-13 การดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
1133
2019-06-18 ชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
511
2020-01-20 ประกาศ รายชื่อข้าราชการได้รับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดพิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
401
2020-03-11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
331
2020-02-29 รายสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ 2562 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (กอบแก้ว เริงธรรม)
316
2020-03-02 กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณจังหวัดพิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศุภกิจ ศรีสังข์)
297
2020-03-02 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (งบดำเนินงาน) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศุภกิจ ศรีสังข์)
300
2020-03-02 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แจ้งซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศุภกิจ ศรีสังข์)
302
2020-03-02 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (งบดำเนินงาน) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศุภกิจ ศรีสังข์)
313
2020-03-02 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศุภกิจ ศรีสังข์)
344
2020-03-02 ร่างประกาศประกวดราคาการก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศุภกิจ ศรีสังข์)
305
2020-03-02 ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศุภกิจ ศรีสังข์)
309
2020-03-02 เอกสารการแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศุภกิจ ศรีสังข์)
311
2020-03-02 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศุภกิจ ศรีสังข์)
322
2020-03-02 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศุภกิจ ศรีสังข์)
324
2020-03-02 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศุภกิจ ศรีสังข์)
437
2020-03-11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
223
2020-03-11 แบบฟอร์มการเผยแ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
427
2020-03-13 การวิเคาระห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศุภกิจ ศรีสังข์)
419
2020-03-16 หลักฐานการรวมกลุ่มของชมรม STRONG สสจ.พิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
430
2020-05-25 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2563 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศุภกิจ ศรีสังข์)
408
2020-10-14 ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
324
2020-10-14 ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
285
2020-11-05 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
308
2020-11-25 เผยแพร่ราคากลางบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน (บ้านแฝด) จำนวน 6 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ชุดที่ 1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
262
2020-11-25 เผยแพร่ราคากลางบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน (บ้านแฝด) จำนวน 6 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชุดที่ 2) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
248
2020-12-01 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2563 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศุภกิจ ศรีสังข์)
276
2020-11-25 เผยแพร่ราคากลางบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน/อาวุโส/ชำนาญการ จำนวน 8 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564( ชุดที่ 2 ) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
265
2020-11-25 เผยแพร่ราคากลางบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน/อาวุโส/ชำนาญการ จำนวน 8 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564( ชุดที่ 3 ) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
275
2020-11-25 เผยแพร่ราคากลางบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน/อาวุโส/ชำนาญการ จำนวน 8 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชุดที่ 1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
255
2020-12-08 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
300
2020-12-08 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารพัสดุ จำนวน 2 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
289
2020-12-14 เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
303
2021-01-07 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
291
2021-01-12 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 หลัง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
290
2021-01-15 เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 รายการ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
350
2021-01-21 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ความยาว 20 เมตร ความกว้าง 4.5 เมตร สูง 3.5 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 รายการ  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
244
2021-03-12 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ สำหรับแบบเลขที่ ๒๗๓๑ (๓๐ เตียง) หรือแบบใกล้เคียง โรงพยาบาลวังทรายพูน ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
185
2021-03-12 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
188
2021-03-12 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
174
2021-03-12 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อ ทางอากาศสำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
191
2021-03-12 4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
176
2021-03-12 1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG สสจ.พิจิตร” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมที่ชัดเจน 
โพสต์โดย ( )
213
2021-03-14 1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG สสจ.พิจิตร” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมที่ชัดเจน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
226
2021-03-14 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG สสจ.พิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
216
2021-03-14 3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG สสจ.พิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
216
2021-03-14 4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG สสจ.พิจิตร ที่มีความต่อเนื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
217
2021-03-14 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการเสริมสร้างการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน นำร่อง จังหวัดพิจิตร ปี 2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
221
2021-03-14 โครงการเสริมสร้างการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน นำร่อง จังหวัดพิจิตร ปี 2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
232
2021-03-14 รายงานการประชุม โครงการเสริมสร้างการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน นำร่อง จังหวัดพิจิตร ปี 2564 (กิจกรรมที่ 1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
220
2021-03-14 ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน นำร่อง จังหวัดพิจิตร ปี 2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
244
2021-03-15 บันทึกและแบบฟอร์มขอเผยแพร่โครงการสร้างเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน นำร่อง จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
239
2021-03-15 EB19-2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อัจนา เจศรีชัย)
252
2021-04-19 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
272
2021-04-05 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 7 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
258
2021-04-22 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อ ทางอากาศสำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
253
2021-04-27 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
290
2021-09-01 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
132
2021-09-01 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
125
2021-09-01 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
149
2021-09-01 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม 2564  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
170
2021-09-01 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
178
2021-09-01 เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
163
2021-09-01 เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 (เมษายน 2564- มิถุนายน 2564) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
183
2021-10-06 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์กายภาพบำบัด จำนวน 6 รายการ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
159
2021-10-28 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
151
2021-10-28 เผยแพร่ราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
145
2021-10-29 เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
185
2021-11-03 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
148
2021-11-08 เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ในรอบเดือนตุลาคม 2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
148
2021-12-27 เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุตามแผนบริหาร Planfin สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
140
2021-11-26 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
140
2021-12-08 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
93
2021-12-09 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานMOIT10 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
80
2022-01-04 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
109
2021-12-13 การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ MOIT2 ข้อ1.1-1.8 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อัจนา เจศรีชัย)
80
2021-12-13 การค้นหาข้อมูล MOIT 2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อัจนา เจศรีชัย)
79
2021-12-17 การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ MOIT2 ข้อ2-8 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อัจนา เจศรีชัย)
101
2021-12-28 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ฯ เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
61
2021-12-27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
62
2021-12-28 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน และงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
65
2021-12-28 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
80
2021-12-27 เผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
58
2021-12-27 เผยแพร่คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
68
2021-12-27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
74
2021-12-27 เผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
65
2021-12-27 แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลือง ที่นำไปใช้ภายในและภายนอกหน่วยงาน และการยืมพัสดุระหว่างหน่วยงาน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
68
2021-12-28 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบสขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
63
2021-12-28 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบสขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
67
2021-12-28 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบสขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
66
2021-12-28 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเดือนตุลาคม 2564 (สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
72
2021-12-28 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเดือนพฤศจิกายน 2564 (สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
66
2021-12-28 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเดือนธันวาคม 2564 (สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
61
2021-12-28 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(สขร.1) เดือนตุลาคม 2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
61
2021-12-28 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
56
2021-12-28 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(สขร.1) เดือนธันวาคม 2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
65
2021-12-28 รายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ (งบลงทุน) ปี 2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
65
2021-12-28 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี 2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
63
2021-12-28 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบลงทุน) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
70
2021-12-28 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(งบลงทุน) ปี 2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
69
2021-12-28 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ (เงินบำรุง) ปี 2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
60
2021-12-28 ขอความเห็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ(เงินบำรุง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปี 2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
79
2021-12-28 แผนการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ (เงินบำรุง) ปี 2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
76
2021-12-28 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
69
2021-12-28 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
61
2021-12-28 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฯ ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
66
2021-12-28 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
66
2021-12-28 ขอความเห็นชอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
62
2021-12-28 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดวื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
66
2021-12-28 แบบฟอร์มเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุตามแผนบริหาร Planfin สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
91
2021-12-28 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อวัสดุตามแผนบริหาร Planfin สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
85
2021-12-28 แผนจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
79
2021-12-28 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2564 (ชุดที่ 1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
80
2021-12-28 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2564 (ชุดที่ 2) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
90
2021-12-30 ภาพถ่ายกิจกรรมการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
121
2021-12-30 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
129
2021-12-30 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
131
2021-12-30 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
158
2021-12-30 เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
166
2022-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๒๒๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
120
2022-02-11 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) แบบ Radial โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
140
2022-02-22 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การรพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ ๒ หัวตรวจ จำนวน ๒ เครื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
110
2022-02-22 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน ๒ เครื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
108
2022-02-22 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
106
2022-02-22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
123
2022-03-09 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
72
2022-03-09 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
116
2022-03-09 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง ครุภัณพ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
121
2022-03-09 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
118
2022-03-16 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
73
2022-03-16 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรโรงโขน ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
77
2022-03-21 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
57
2022-03-21 1.2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ปี2565  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
57
2022-03-21 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
58
2022-03-21 3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
74
2022-03-21 4.รายงานการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
55
2022-03-21 5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
56
2022-03-21 6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
53
2022-03-21 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
54
2022-03-21 1.2 โครงการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
57
2022-03-21 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
62
2022-03-21 3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
62
2022-03-21 4. รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
51
2022-03-21 5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
58
2022-03-21 6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โครงการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
73
2022-03-21 1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ไตรมาสที่ 1-2 ปี2565) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
63
2022-03-21 2. มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
53
2022-03-21 1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
72
2022-04-07 2. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
57
2022-03-21 3. มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
61
2022-03-21 4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
62
2022-03-21 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
64
2022-03-22 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
60
2022-03-31 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
61
2022-03-31 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฯ (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
56
2022-03-31 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฯ (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
57
2022-03-31 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฯ (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
58
2022-03-31 บันทึกรายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
60
2022-03-31 บันทึกรายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
61
2022-03-31 บันทึกรายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
57
2022-03-31 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
81
2022-03-31 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
62
2022-03-31 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
57
2022-03-31 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ฯสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
63
2022-03-31 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ฯสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่ วันที่ 1ตค.64-วันที่ 31 มีค.65 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
62
2022-03-31 บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
59
2022-03-31 บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
59
2022-03-31 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 (งบลงทุน) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
62
2022-03-31 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
56
2022-03-31 บันทึกการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
61
2022-03-31 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฯเผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
69
2022-03-31 คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
85
2022-03-31 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฯ(แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลือง ที่นำไปใช้ภายในและภายนอกหน่วยงาน และการยืมพัสดุระหว่างหน่วยงาน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
133
2022-03-31 ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
131
2022-03-31 หนังสือแจ้งแวียนแนวทางเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
129
2022-03-31 Flow Chart ขั้นตอนการยืมพัสดุ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
130
2022-04-11 เผยแพร่รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
124
2022-04-12 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
136
2022-04-19 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
134
2022-04-19 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
119
2022-04-19 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
125
2022-04-19 เผยแพร่รายละเอียดตุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
139
2022-05-02 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมกับคัดเลือกหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จำนวน ๗ รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
134
2022-05-17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
134
2022-06-07 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
126
2022-06-22 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ ฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 (แบบ สขร.1)  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
70
2022-06-22 บันทึกรายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565(แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
83
2022-06-22 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565(แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
86
2022-06-22 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฯสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
96
2022-06-22 บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 (แบบ สขร. 1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
99
2022-06-22 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
98
2022-06-28 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
149
2022-07-01 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
165
2022-07-18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
80
2022-07-18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
139
2022-07-19 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การจัดซื้อครุุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
172
2022-09-05 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารในส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดยายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
65
2022-09-06 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3,4  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
55
2022-09-06 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
60
2022-09-06 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานกาจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
49
2022-09-06 รายงานสรุปผลการดำเนินการกาจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
57
2022-09-06 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนกาจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
50
2022-09-06 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565-วันที่ 5 กันยายน 2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
57
2022-09-06 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
63
2022-09-06 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 - วันที่ 5 กันยายน 2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
52
2022-09-08 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
66
2022-09-08 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
52
2022-09-08 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 (สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
55
2022-09-08 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
49
2022-09-08 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
51
2022-09-08 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 (สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
53
2022-09-08 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
69
2022-09-08 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
65
2022-09-08 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2565 (สขร.1)ดูรายละเอียด  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
52
2022-09-13 Ha 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุล)
63
2022-09-13 D 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุล)
54
2022-09-13 Q 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุล)
49
2022-09-13 Bah 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุล)
57
2022-09-13 Bah 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุล)
63
2022-09-13 Bah 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุล)
78
2022-09-13 Bah 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุล)
94
2022-09-13 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
105
2022-09-22 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 2 เครื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
93
2022-09-22 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
133
2022-11-01 เผยแพร่คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
67
2022-11-03 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ในรอบเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
65
2022-11-03 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน:กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
67
2022-11-08 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 หลัง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
81
2022-11-23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการใช้งบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามหนังสือแจ้งรายการวงเงินงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0220.01/18881 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
76
2022-11-25 เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน และงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
53
2022-11-28 เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุตามแผนบริหาร Planfin สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
52
2022-11-29 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 รายการ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
80
2022-12-01 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 225 ตารางเมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 หลัง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
72
2022-12-01 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารคลอด พักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
86
2022-12-01 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 336 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
70
2022-12-01 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 225 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
75
2022-12-01 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมอาคารพัสดุ โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
63
2022-12-06 เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (แบบ สขร.๑) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
96
2022-12-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข อำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
52
2022-12-13 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
79
2022-12-15 แบบฟอร์มเผยแพร่ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
46
2022-12-15 ข้อมูลผู้บริหาร สสจ.พิจิตร  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
46
2022-12-15 นโยบายของผู้บริหาร สสจ.พิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
43
2022-12-15 โครงสร้างหน่วยงาน สสจ.พิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
48
2022-12-15 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
42
2022-12-15 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
42
2022-12-15 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สสจ.พิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
55
2022-12-15 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน สสจ.พิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
45
2022-12-15 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
40
2022-12-15 หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
51
2022-12-15 MOIT 2 02 แบบฟอร์มเผยแพร่ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
38
2022-12-15 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH สสจ.พิจิตร 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
47
2022-12-15 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
43
2022-12-15 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
40
2022-12-15 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรีอน พ.ศ.2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
39
2022-12-15 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
45
2022-12-15 MOIT 2 5_ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2564
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
24
2022-12-15 MOIT 2 5_ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
43
2022-12-15 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
40
2022-12-15 ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
44
2022-12-15 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
45
2022-12-15 MOIT 2 11-16 แบบฟอร์มการเผยแพร่ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
40
2022-12-15 MOIT 2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
48
2022-12-15 MOIT 2 4_ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรีอน พ.ศ.2564 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
43
2022-12-15 MOIT 2 3.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
39
2022-12-15 MOIT 2 7.1 plan_001 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
39
2022-12-15 MOIT 2 7.2 plan_002 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับย่อ) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
42
2022-12-15 MOIT 2 8.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
41
2022-12-15 MOIT 2 18.1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
44
2022-12-15 MOIT 2 18.2 ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ-งบลงทุน-ปี-2566 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
87
2022-12-15 MOIT 2 18.5 สขร.1-เดือนตุลาคม-2565 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
54
2022-12-15 MOIT 2 18.5 สขร.1-เดือนพฤศจิกายน-2566 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
55
2022-12-22 เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
54
2022-12-27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
91
2023-01-02 MOIT 2_01_แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ 1.1 1.8 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
54
2023-01-02 MOIT 2_11-16 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ คู่ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
43
2023-01-02 MOIT 2_18 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ ข้อม 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
42
2023-01-02 MOIT 2_01_แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ 1.1 1.8
โพสต์โดย ( )
29
2023-01-02 MOIT 2_11-16 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ คู่
โพสต์โดย ( )
29
2023-01-02 MOIT 2_18 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ ข้อม
โพสต์โดย ( )
25
2023-01-02 MOIT 2_11-16 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ คู่
โพสต์โดย ( )
30
2023-01-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารพัสดุ โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
103
2023-02-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 225 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
82
2023-02-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 225 ตารางเมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
73
2023-02-06 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (แบบ สขร.๑) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
93
2023-02-08 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
83
2023-02-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 336 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
104
2023-02-20 แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลือง ที่นำไปใช้ภายในและภายนอกหน่วยงาน และการยืมพัสดุระหว่างหน่วยงาน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
88
2023-02-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
67
2023-03-08 เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
55
2023-03-22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 2 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
52
2023-03-22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
51
2023-03-24 นโยบายผู้บริหาร ปี 2566 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
48
2023-03-24 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อินทิรา เตตะสังข์)
49
2023-03-24 ประกาศบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติราชการ 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ)
100
2023-03-27 เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
67
2023-03-28 นโยบายและการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2566 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
66
2023-03-29 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล MOIT13 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
61
2023-04-11 ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
131
2023-05-15 เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
45
2023-06-06 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
33
2023-06-06 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
38
2023-06-06 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
46
2023-06-29 ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ)
47
2023-07-03 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
24
2023-07-03 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
29
2023-07-03 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 9 เดือน) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
51
2023-07-04 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
44
2023-07-05 ภาพกิจกรรม อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
48
2023-07-05 การอบรมพัฒนาศักยภาพครู อย.น้อย จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
53
2023-07-07 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
48
2023-07-18 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับผู้ประกันตนและผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการและมารับบริการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1 แห่ง  
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
58
2023-08-04 เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
46
2023-09-01 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ ๒ มิติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน ๑ เครื่อง 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
23
2023-09-05 เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
24
2023-09-07 สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ)
20
2023-09-13 เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) และผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 4 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
19
2023-09-13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
11
2023-09-13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(แบบ สขร.1) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
21

Untitled Document