สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top

Untitled Document
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
แสดงทั้งหมด 723 กิจกรรม   
สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา(COVID-19)...
    สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา(COVID-19)ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563...
โพสต์ 30/03/2020 อ่านเพิ่ม
เปิดกิจกรรม “Kick off ก้าวท้าใจ Season 1” จังหวัดพ...
    22 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมั...
โพสต์ 05/03/2020 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร เกียรติงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภช...
    21 มกราคม 2563 เวลา 6.30 น.นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงพ่อเพชร พระมหาเถราจารย์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงเทพเทวารักษาเมืองพิจิตร เกีย...
โพสต์ 05/03/2020 อ่านเพิ่ม
ผตร.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานคลินิกหมอครอบค...
    17 มกราคม 2563 นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ได...
โพสต์ 05/03/2020 อ่านเพิ่ม
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานและติดตามความก้าว...
    16 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยม และนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้...
โพสต์ 05/03/2020 อ่านเพิ่ม
ประชุมทางไกล ก้าว...ท้าใจ Season1 เดินวิ่งสะสม 60 ...
    15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และผู้รับผิดชอบงานร่วมประชุมทางไกล ก้าว...ท้าใจ Season1 เดินวิ่งสะสม 60 วัน 60 กม. ผ่านระบบ (VD...
โพสต์ 05/03/2020 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรรับมอบพระพุทธรูป...
    13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหารสาธารณสุข รับมอบพระพุทธรูป จากนางสาวอรสม สุทธิสาคร ประธานกรรมการ “กองทุนปั้นดินให...
โพสต์ 05/03/2020 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอด...
    10 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมั...
โพสต์ 05/03/2020 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงานกรณีปกติ คป...
    10 มกราคม 2563 เวลา 12.30 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด และผู้รับผิดชอบงาน ออกนิเทศงานกรณีปกติ ครั้งที่ 1/2563 ณ คป...
โพสต์ 05/03/2020 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงานกรณีปกติ คป...
    8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด และผู้รับผิดชอบงาน ออกนิเทศงานกรณีปกติ ครั้งที่ 1/2563 ณ คปส...
โพสต์ 05/03/2020 อ่านเพิ่ม
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน...
    8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ระบบส...
โพสต์ 05/03/2020 อ่านเพิ่ม
ประชุมทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ...
    14 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Blueprint of Health ...
โพสต์ 15/01/2020 อ่านเพิ่ม
ระชุมกรรมการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิต...
    14 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานประชุมกรรมการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (กกบ.) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามคว...
โพสต์ 15/01/2020 อ่านเพิ่ม
ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...
    14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดท่าหลวง พระอารมหลวง อำเภอเม...
โพสต์ 15/01/2020 อ่านเพิ่ม
จัดกิจกรรม วิ่งไล่ยุง...
    10 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. นายแพทย...
โพสต์ 15/01/2020 อ่านเพิ่ม
ประชุมกิจกรรม Refresh CM จังหวัดพิจิต...
    10 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดการประชุมกิจกรรม Refresh CM จังหวัดพิจิตร เพื่อเตรียมความพร้อม รับกิจกรรมสังคมผู้สูงอายุและร...
โพสต์ 15/01/2020 อ่านเพิ่ม
อกนิเทศงานกรณีปกติ ครั้งที่ 1/2563 ณ คปสอ.บางมูลนา...
    10 มกราคม 2563 เวลา 12.30 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด และผู้รับผิดชอบงาน ออกนิเทศงานกรณีปกติ ครั้งที่ 1/2563 ณ คป...
โพสต์ 15/01/2020 อ่านเพิ่ม
ออกนิเทศงานกรณีปกติ ครั้งที่ 1/2563 ณ คปสอ.บึงนารา...
    9 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด และผู้รับผิดชอบงาน ออกนิเทศงานกรณีปกติ ครั้งที่ 1/2563 ณ คปส...
โพสต์ 15/01/2020 อ่านเพิ่ม
ร่วมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า...
    9 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำผู้บริหารสาธารณสุข เข้าร่วมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) ครั้งที่ 1/2563 ต...
โพสต์ 15/01/2020 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงานกรณีปกติ คป...
    สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงานกรณีปกติ คปสอ.วังทรายพูน 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหารสาธารณสุขระดับจัง...
โพสต์ 15/01/2020 อ่านเพิ่ม
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน...
    8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ระบบส...
โพสต์ 15/01/2020 อ่านเพิ่ม
ประชุมกรรมการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิ...
    7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานประชุมกรรมการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (กกบ.) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามควา...
โพสต์ 15/01/2020 อ่านเพิ่ม
เข้าขอพรปีใหม่ 2563...
    6 มกราคม 2563 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่3 นำคณะผู้บริหารสาธารณสุขเขตภาพที่ 3 เข้าขอพรปีใหม่ 25...
โพสต์ 15/01/2020 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภา...
    6 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 โดยมีนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง...
โพสต์ 15/01/2020 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.พิจิตร ร่วมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุ...
    3 มกราคม 2563 (เวลา 09.30น) นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุม สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2563 จังหวัดพิจืตร ...
โพสต์ 15/01/2020 อ่านเพิ่ม
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าขอพรปีใหม่ 2563...
    2 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจงหวัดพิจิตรเข้าขอพรปีใหม่ 2563 กับนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิต...
โพสต์ 15/01/2020 อ่านเพิ่ม
สาธารรสุขจังหวัดพิจิตรเข้าขอพรปีใหม่ 2563...
    2 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหารสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ เข้าขอพรปีใหม่ 2563 กับนายสิริรัฐ...
โพสต์ 15/01/2020 อ่านเพิ่ม
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบลงทุน งบประมาณรายจ...
    28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร และผู้รับผิดชอบงาน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางกา...
โพสต์ 28/11/2019 อ่านเพิ่ม
การอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านสุขาภิบาล ปีงบ...
    28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าท...
โพสต์ 28/11/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมในวันสถาปนากระทรวง...
    27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระ...
โพสต์ 28/11/2019 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรเป็นประธานคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุ...
    21 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพ เพื่อเสนอชื่อเป็นตัวแทนในแต่...
โพสต์ 28/11/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมลงพื้นที่ โครงการ “บำบัด...
    21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมลงพื้นที่โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ณ วัดดงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลดง...
โพสต์ 28/11/2019 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรกล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการลด...
    20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการลดภาระงานสนับสนุนในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3 ปร...
โพสต์ 28/11/2019 อ่านเพิ่ม
ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย...
    19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2...
โพสต์ 28/11/2019 อ่านเพิ่ม
ประชุมกรรมการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิ...
    19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประชุมกรรมการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (กกบ.) ครั้งที่ 26/62 เพื่อติ...
โพสต์ 28/11/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมทางไกล (Video Conf...
    18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายแพทย์วิศิษฏ์ อิภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และผู้รับผิดชอบงา...
โพสต์ 28/11/2019 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมประชุมนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนก...
    18 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำป...
โพสต์ 28/11/2019 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรมอบนโยบายในการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางจ...
    11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มอบนโยบายในการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางจัดระบบดำเนินงานตามนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้...
โพสต์ 12/11/2019 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้...
    8 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายแพทย์ธีระพ...
โพสต์ 12/11/2019 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรร...
    7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำสุข บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังห...
โพสต์ 12/11/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธ...
    6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เพื่อมอบนโยบายผู้ว่าราชการจั...
โพสต์ 12/11/2019 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรเปิดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาร...
    6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการเครีอข่ายสุขภาพ (พบส) สาขากา...
โพสต์ 12/11/2019 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.พิจิตร ประชุมกรรมการบริหารงานสำนักงานสาธารณ...
    5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประชุมกรรมการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (กกบ.) ครั้งที่ 24/62 เพื่อติด...
โพสต์ 12/11/2019 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและ...
    4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 มีวัตถุประสง...
โพสต์ 12/11/2019 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรมอบนโยบายเชิงปฎิบัติการบูรณาการ แผนงานขั...
    4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งให้นโยบายเ...
โพสต์ 12/11/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรคณะกรรมการวางแผน และประเมินผ...
    1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล จังหวัดพิจิตร (กวป.) ครั้งที่ 10/2562 ได้มอบช่อ...
โพสต์ 12/11/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประเมินการปฏิบัติงานด้านสาธา...
    26 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะทีมประเมินการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (Ranking) ปี 2562 ลงพื้นที่คบสอ.สากเหล็ก และวังทรายพูน 2 อำ...
โพสต์ 27/08/2019 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรจัดโครงการประเมินผลการดำเนินงานจัดทำข...
    นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจัดโครงการประเมินผลการดำเนินงานจัดทำข้อเสนอเพื่อยกร่าง แผนงาน ปีงบประมาณ 2563 ...
โพสต์ 27/08/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประเมินการปฏิบัติงานด้านสาธา...
    23 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะทีมประเมินการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (Ranking) ปี 2562 ลงพื้นที่คบสอ.โพทะเล และบึงนาราง 2 อำเภอ ...
โพสต์ 27/08/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาสิ่...
    22 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพ...
โพสต์ 27/08/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมงานมหกรรมผู้สูงอายุ...
    20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมมหกรรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ณ วัดใหม่ปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีกิ...
โพสต์ 27/08/2019 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมกับอำเภอวชิรบารม...
    14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30...
โพสต์ 27/08/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็น...
    12 สิงหาคม 2562 ที่พระอุโบสถหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมทำบุ...
โพสต์ 27/08/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรศึกษาดูงานโครงการพัฒนาต้นทุน...
    7 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล และนักบัญชีระดับอำเภอ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาต้นทุนสิทธิประกันสังคม สิทธิอื่...
โพสต์ 27/08/2019 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมกรรมการบริหารง...
    6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประชุมกรรมการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (กกบ.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าขอ...
โพสต์ 27/08/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรอบรมโครงการพัฒนาต้นทุนสิทธิป...
    2 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต้นทุนสิทธิประกันสังคม สิทธิอื่น ๆ และแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิ...
โพสต์ 27/08/2019 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร คว้ารางวัลจังหวัดดี...
    3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเข้ารับรางวัลจังหวัดดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด ประจำปี 2562 ใ...
โพสต์ 23/07/2019 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรประชุมเตรียมความพร้อมประกวดจังหวัดและ...
    2 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายแพทย์ธ...
โพสต์ 08/07/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน รอบที่ 2/2...
    2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และนายแพทย์วิศิษฏ์ อภิสิทธิ์วิทยา รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเ...
โพสต์ 08/07/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมประชุมโครงการพัฒนา...
    1 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมประชุมโครงการพัฒนาสุขภาพบุคลากร นำทีมโดยนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดโครงการฯ เพื่...
โพสต์ 08/07/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน รอบที่ 2/2...
    21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลสากเหล็ก นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมคณะนิเทศงาน คปสอ.รอบที่ 2/2562 ลงพื้นที่อำเภอสากเหล็ก ติดตามความก้าว...
โพสต์ 08/07/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจัดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษั...
    25 มิถุนายน 2562 นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงส...
โพสต์ 08/07/2019 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมรณรงค์ (K...
    24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดินเฉลิมพระเกีย...
โพสต์ 08/07/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน รอบที่ 2/2...
    21 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาล วังทรายพูน นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และนายแพทย์วิศิษฏ์ อภิสิทธิ์วิทยา รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรร...
โพสต์ 08/07/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุม Service Plan สาขาไต จ...
    21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดประชุม Service Plan สาขาไต จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดูแ...
โพสต์ 08/07/2019 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกับอำเภอเมืองพิ...
    20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิศิษฏ์ อภิสิทธิ์วิทยา รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล...
โพสต์ 08/07/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมปั่นจักรยานตามโครงการ “ผ...
    19 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมปั่นจักรยานระยะทาง 11 กิโลเมตร ในเขต อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ตามโครง...
โพสต์ 08/07/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนิเทศงาน คปสอ.รอบที่ 2/2562 ...
    19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลโพทะเล นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และนายแพทย์วิศิษฏ์ อภิสิทธิ์วิทยา รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้อง...
โพสต์ 08/07/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนิเทศงาน คปสอ.รอบที่ 2/2562 ...
    18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลบึงนาราง นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และนายแพทย์วิศิษฏ์ อภิสิทธิ์วิทยา รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้...
โพสต์ 08/07/2019 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิ...
    18 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร จัดโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร กิจกรรม สร้างแกนนำ...
โพสต์ 08/07/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน รอบที่ 2/...
    14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลดงเจริญ นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และนายแพทย์วิศิษฏ์ อภิสิทธิ์วิทยา รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้อง...
โพสต์ 08/07/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน รอบที่ 2/2...
    13 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมคณะนิเทศงาน คปสอ.รอบที่ 2/2562 ลงพื้นที่อำเภอบางมูลนาก ติดตามความก้...
โพสต์ 13/06/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน รอบที่ 2/2...
    12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และนายแพทย์วิศิษฏ์ อภิสิทธิ์วิทยา รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชา...
โพสต์ 13/06/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมเปิดป้ายอาคารผู้ป่วยนอกห...
    12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพล และร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ โดยมีผู้อำนวยกา...
โพสต์ 13/06/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรยินดีกับบุคลากรเข้ารับราชการ...
    12 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุเข้ารับข้าราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สัง...
โพสต์ 13/06/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศง...
    6 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้...
โพสต์ 07/06/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน คปสอ.สามง่...
    5 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลสามง่าม นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมคณะนิเทศงาน คปสอ.รอบที่2/2562 ลงพื้นที่อำเภอสามง่าม ติดตามความก้าวหน้า...
โพสต์ 07/06/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน คปสอ.วชิรบ...
    4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลวชิรบารมี นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และนายแพทย์วิศิษฏ์ อภิสิทธิ์วิทยา รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้...
โพสต์ 07/06/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมจัดพิธีถวายเครื่องราชสัก...
    3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงค...
โพสต์ 07/06/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมสำรวจคลองข้าวตอก เตรียมก...
    3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมลงเรือสำรวจคลองข้าวตอก เพื่อพิจารณากำหนดคลองข้าวตอกเป็นคลองเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโครงการ...
โพสต์ 07/06/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดท่...
    3 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดท่าหลวง พระอารามหลวง กวาดลานวัด เก็บขยะ ปรั...
โพสต์ 07/06/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเ...
    3 มิถุนายน 2562 เวลา 6.30 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 41 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใ...
โพสต์ 07/06/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทั...
    31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชทานกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ...
โพสต์ 07/06/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมคณะกรรมการวางแผนและประ...
    30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล จังหวัดพิจิตร (กวป.) ครั้งที่ 5/2562 เพื่อติดต...
โพสต์ 07/06/2019 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมเจ้าหน้าที่...
    29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม...
โพสต์ 07/06/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจ...
    28 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่...
โพสต์ 07/06/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจ...
    27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ร่วมต้อนรับค...
โพสต์ 07/06/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกั...
    27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2662 โดยมีนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร...
โพสต์ 07/06/2019 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรรับการตรวจประเมินจังหวัด TO BE NUMBER...
    27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ,นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ,นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวั...
โพสต์ 07/06/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคล...
    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ.ตรวจรักษาประชาชนฟรี พื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยมีนา...
โพสต์ 28/05/2019 อ่านเพิ่ม
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3...
    10 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผูัตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 3 ...
โพสต์ 28/05/2019 อ่านเพิ่ม
กิจกรรมพระราชพิธีบรมราชภิเษก...
    กิจกรรมพระราชพิธีบรมราชภิเษก 4-6 พฤษภาคม 2562...
โพสต์ 03/05/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมคณะกรรมการวางแผนและประ...
    30 เมษายน 2562 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล จังหวัดพิจิตร (กวป.) ครั้งที่ 4/2562 และแสดงความยินดีผู้บริหา...
โพสต์ 30/04/2019 อ่านเพิ่ม
จิตอาสา 904 รายงานการฝึกอบรม หัวข้อ “พระมหากษัตริย...
    30 เมษายน 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายอัษฎางค์ สินธิพงษ์ จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งผู้รับการฝึก “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ...
โพสต์ 30/04/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรติดตามการจัดบ...
โพสต์ 30/04/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับ...
    นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับเขตฯ เรื่องการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยมีนายธีระพงษ์...
โพสต์ 19/04/2019 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติ...
    10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมเปิดศูนย์ปฏิ...
โพสต์ 19/04/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 3 ตรวจเยี่ยมติดตามการเต...
    10 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายเทศการสงกรานต์ ปี 256...
โพสต์ 19/04/2019 อ่านเพิ่ม
ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ โรงพยาบาลพิจิตร ปี ...
    10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3 ประธานในพิธีเปิดโครงการ “ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ โรงพยาบาลพิจิตร ปี 2562” ซึ่งจัดขึ้น...
โพสต์ 19/04/2019 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตร จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ ...
    10 เมษายน 2562 เวลา 7.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสต...
โพสต์ 19/04/2019 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.พิจิตร มอบนโยบายกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังห...
    9 เมษายน 2562 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้มอบนโยบาย และพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ในวาระโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมหลวง...
โพสต์ 19/04/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพ...
    วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร นางเพ็ญศรี มโนวชิรสวรรค์ นายแพท...
โพสต์ 19/04/2019 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการตรวจราชการแ...
    นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานเพื่อพัฒนากำกับ ติดตามประเมินผลงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 เขตสุข...
โพสต์ 19/04/2019 อ่านเพิ่ม
ต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร คนใหม่...
    ต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร คนใหม่ จากจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 3 เมาายน 2562...
โพสต์ 03/04/2019 อ่านเพิ่ม
ขอแสดงความยินดี ท่านผู้บริหารใหม่ทั้งสองท่าน ...
    วันที่ 2 เมษายน 2562 ส่งท่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และ วันที่ 3 เมษายน 2562 พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรร่วมต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดศรีสะเกษ และ รับนโยบายจากท่านนายแพทย์สาธ...
โพสต์ 01/04/2019 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรจัดเวทีสัญจรผู้สูงอายุ ปีที่ 8 ...
    21 มีนาคม 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมเวทีสัญจรผู้สูงอายุ ปีที่ 8 ครั้งที่ 72 ณ วัดโป่งวัวแดง ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิ...
โพสต์ 21/03/2019 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตร จัดโครง “การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้า...
    21 มีนาคม 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมลงพื้นที่โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ณ วัดโป่งวัวแดง ตำบลแหลมรัง อำเภอบ...
โพสต์ 21/03/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมพัฒนาการดำเนินงานคลินิ...
    12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายปริญญา นากปุณบุตร รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประชุมพัฒนาการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (PCC) จังหวัดพิจิตร เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ลด...
โพสต์ 12/03/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมเตรียมการขับเคลื่อนตำบ...
    12 มีนาคม 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดเวทีประชุมเตรียมการขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต/ การพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมตำบลน่าอยู่-...
โพสต์ 12/03/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมทบทวน Conference Case ...
    7 มีนาคม 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมทบทวน Conference Case TB Dead เพื่อเป็นการวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดอัตราการเสียช...
โพสต์ 07/03/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรอบรมเสริมสร้างความรู้บุคลากร...
    4 มีนาคม 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้บุคลากรภาครัฐ เพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริต เพื่อให้ผู้...
โพสต์ 04/03/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุม กวป.ครั้งที่ 2/2562...
    28 กุมภาพันธ์ 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดพิจิตร (กวป.) ครั้งที่ 2/2562 และมอบใ...
โพสต์ 28/02/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณ...
    28 กุมภาพันธ์ 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดพิจิตร ได้มอบเงินช...
โพสต์ 28/02/2019 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรจัดกิจกรรมประชุมโครงการพัฒนาสุขภาพบุคลาก...
    27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมประชุมโครงการพัฒนาสุขภาพบุคลากร นำทีมโดยนายปริญญา นากปุณบุตร รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานในโ...
โพสต์ 28/02/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมผู้รับผิดชอบผู้สูงอายุ...
    25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดประชุมผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ...
โพสต์ 25/02/2019 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรจัดการประชุมผู้สูงอายุสัญจร ระดับจังห...
    21 กุมภาพันธ์ 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมเวทีสัญจรผู้สูงอายุ ปีที่8 ครั้งที่71 ณ วัดกำแพงดิน ตำ...
โพสต์ 22/02/2019 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตร จัดโครง “การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้า...
    21 กุมภาพันธ์ 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมลงพื้นที่โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเม...
โพสต์ 22/02/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรทบทวนผลการดำเนินงานตรวจราชกา...
    20 กุมภาพันธ์ 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตรวจราชการและนิเทศงานฯ ...
โพสต์ 20/02/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมการดำเนินงานควบคุมยาสู...
    18 กุมภาพันธ์ 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุมการดำเนินงานควบคุมยาสูบ แอลกอฮอล์ ข้อก...
โพสต์ 20/02/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรฟังผลสรุปราชการและนิเทศงานฯ ...
    8 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 3 นายสมเกียรติ ขำณุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2562 โด...
โพสต์ 15/02/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน คปสอ.วชิรบ...
    31 มกราคม 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่...
โพสต์ 01/02/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุม กวป.ครั้งที่ 1/2562...
    30 มกราคม 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดพิจิตร (กวป...
โพสต์ 01/02/2019 อ่านเพิ่ม
เชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ...
    จังหวัดพิจิตรขอเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพั...
โพสต์ 30/01/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน คปสอ.เมือง...
    22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ลงพื้นที...
โพสต์ 24/01/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน คปสอ.โพธิ์...
    22 มกราคม 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่...
โพสต์ 24/01/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน คปสอ.วังทร...
    21 มกราคม 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่...
โพสต์ 24/01/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็...
    18 มกราคม 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายวรวิทย์ พลูสวัสดิ์กิติกูล ตำแหน...
โพสต์ 18/01/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน คปสอ.ทับคล...
    17 มกราคม 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่...
โพสต์ 18/01/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแห่งมห...
    17 มกราคม 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจ...
โพสต์ 18/01/2019 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมประชุม สป.ครั้งที่ 1...
    วันที่ 14-15 มกราคม 2562 นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสา...
โพสต์ 17/01/2019 อ่านเพิ่ม
ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2...
    10 มกราคม 2562 นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขพิจิตร ประธานประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อชี้แจ้ง การกรอกแบบประเมิน Happinometer และ...
โพสต์ 10/01/2019 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมตรวจกระเช้าของขวัญก่อนเทศกาลปีใหม่...
    27 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ออกตรวจสถานประกอบการจำหน่ายสินและชุดกระเช้าของขวัญช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ ...
โพสต์ 27/12/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุม กวป.ครั้งที่ 15/2561...
    26 ธันวาคม 2561 นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดพิจิตร (กวป.)ครั้งที่ 15/2561 พร้อมทั้งมอบโล่การจัดบริการอา...
โพสต์ 27/12/2018 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ถ่ายทอดนโยบาย แผนพัฒนาสุขภาพและตัวชี้วั...
    19 ธันวาคม 2561 นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบาย แผนพัฒนาสุขภาพและตัวชี้วัด 2562 และนายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้...
โพสต์ 19/12/2018 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike อุ่นไอ...
    9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะทีมผู้บริหารสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike อุ่นไอรัก ...
โพสต์ 11/12/2018 อ่านเพิ่ม
จ.พิจิตรซ้อมปั่นจักรยานเสมือนจริง Bike อุ่นไอรัก...
    5 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนำคณะทีมนักปั่นจักรยานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมซ้อมปั่นจักรยานเสมือนจริงตามเส้นทางปั่นจักรยาน B...
โพสต์ 06/12/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีวันชาติ และวันพ่อแห่...
    5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ เพื่อบ...
โพสต์ 06/12/2018 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE...
    4 ธันวาคม 2561 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพิจิตร โดยมีนายณรงค...
โพสต์ 06/12/2018 อ่านเพิ่ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบนโยบายปี 2562...
    3 ธันวาคม 2561 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการในการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำทุกหน่วยงานให้คว...
โพสต์ 04/12/2018 อ่านเพิ่ม
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปิดประชุมวิ...
    วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เปิดประชุมวิชา...
โพสต์ 30/11/2018 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตร ส่งมอบคฑาแพทยสภา ให้กับจังหวัดนครสวร...
    18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานส่งมอบคฑาแพทยสภา “โครงการหมอชวนวิ่ง” ร่วมกับแพทย์หญิง ชัญวลี ศรีสุโข โรงพยาบาลพิจิต...
โพสต์ 19/11/2018 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรรับมอบคฑาแพทยสภา โครงการหมอชวนวิ่ง จา...
    17 พ.ย.61 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประะานและรับคฑาแพทยสภา โครงการหมอชวนวิ่ง จากคณะนักวิ่งจากพิษณุโลก โดยมีนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหว...
โพสต์ 19/11/2018 อ่านเพิ่ม
ประชุมประจำเดือน สสจ.พิจิตร ...
    14 พฤศจิกายน 2561 นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุมประจำเดือน สสจ.พิจิตร โดยมีคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน ณ ห้องประช...
โพสต์ 14/11/2018 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง...
    14 พฤศจิกายน 2561 นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ...
โพสต์ 14/11/2018 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรประชุมเตรียมการโครงการหมอชวนวิ่ง...
    6 พ.ย.61 นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม"โครงการหมอชวนวิ่ง" โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน...
โพสต์ 06/11/2018 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินงานสำคัญ สสจ.พิจิตร ปีงบ 2562...
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เชิญชวนท่านร่วมงานสำคัญ ของชาวสาธารณสุข และมหาชนในจังหวัดของเรา...
โพสต์ 06/11/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุม กวป.ครั้งที่ 13/2561...
    29 ตุลาคม 2561 นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจตร ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการวางแผนและประเมินผล จังหวัดพิจิตร (กวป.)ครั้งที่ 13/2561 ได้แสดงความยินดีกับ น...
โพสต์ 29/10/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำล...
    23 ตุลาคม 2561เวลา 8.00 น. นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอม...
โพสต์ 24/10/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหา...
    23 ตุลาคม 2561เวลา 8.00 น. นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ...
โพสต์ 23/10/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีตักบาตร วันปิยะมหารา...
    23 ตุลาคม 2561เวลา 6.30 น. นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมพิธีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุล...
โพสต์ 23/10/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมแสดงความยินดีผู้ว่าราชกา...
    17 ต.ค.61 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร) คณะเจ้าหน...
โพสต์ 18/10/2018 อ่านเพิ่ม
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอสามง่าม...
    17 ต.ค.61 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และนายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร) นำทีม...
โพสต์ 18/10/2018 อ่านเพิ่ม
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจอำเภอวชิรบารมี...
    17 ต.ค.61 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และนายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร) นำทีม...
โพสต์ 18/10/2018 อ่านเพิ่ม
สาสุขจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท....
    9 ตุลาคม 2561 นายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพทะเล และให้กำลังใจผู้ป่วยในโรงพยาบาล พร้อมรับฟังปัญ...
โพสต์ 09/10/2018 อ่านเพิ่ม
แพทย์ใหญ่เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพปร...
    9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพประชาชน ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้...
โพสต์ 09/10/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ...
    1 ตุลาคม 2561 นายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี...
โพสต์ 03/10/2018 อ่านเพิ่ม
เชิญร่วมสมัครปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวัน ครั้งที่ 3
...
    เชิญร่วมสมัครปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวัน ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 1) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามมาตรการ 3อ.3ส. 2) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระต...
โพสต์ 03/10/2018 อ่านเพิ่ม
การประชุมประเมินผลงาน 2561 และทำแผนประจำงบประมาณ 2...
    ท่าน นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ เป็นประธานในการประชุมประเมินผลงานประจำปี งบประมาณ 2561 และการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2562 ณ Greenery resort เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 28-30...
โพสต์ 03/09/2018 อ่านเพิ่ม
ต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร...
    คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โดยการนำของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่และชาวจังหวัดพิจิตร แสดงความยินด...
โพสต์ 20/08/2018 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตร จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพ...
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายแพทยวิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากคบสอ.เมืองร่วมจัดนิทรรศการ3อ. 3ส. โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองย...
โพสต์ 19/07/2018 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร วิทยากรบรรยาย เทคนิ...
    วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคนิคการบริหาร เพื่อจัดการควบคุมโรคไข้เล...
โพสต์ 06/07/2018 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศปกติ รอบที่ 2 ...
    วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่นิเทศปกติ รอบที...
โพสต์ 04/07/2018 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศปกติ รอบที่ 2 ...
    วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่นิเทศปกติ รอบที่ ...
โพสต์ 03/07/2018 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศปกติ รอบที่ 2 ...
    วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่นิเทศปกติ รอบที่ ...
โพสต์ 03/07/2018 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลื...
    วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา09.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม อำเภอต...
โพสต์ 26/06/2018 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนิเทศงานกรณีปกติรอบท...
    วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่นิเทศปกติ รอบ...
โพสต์ 22/06/2018 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนิเทศงานกรณีปกติ รอบ...
    วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่นิเทศปกติ รอบ...
โพสต์ 21/06/2018 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศปกติรอบที่ 2 /...
    วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่นิเทศปกติ รอบ...
โพสต์ 19/06/2018 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนิเทศปกติรอบที่ 2 ปร...
    นที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่นิเทศปกติ รอบที...
โพสต์ 18/06/2018 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมต้อนรับนายกฯพบปะ...
    วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)พร้...
โพสต์ 12/06/2018 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมต้อนรับแม่ทัพภาค...
    ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. นายวีระศักดิ์วิจิตร์แสงศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนําทีมผู้บริหารร่วมต้อนรับพลโทวิจักขฐ์สิริบรรสพแม่ทัพภาตที่ 3 ซ่ึงเดินทางมาตรวจพื้นที่ด้านความป...
โพสต์ 12/06/2018 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประชุมซักซ้อมแนวทาง...
    วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดหางบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณราย...
โพสต์ 12/06/2018 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนิเทศปกติรอบที่ 2 ปร...
    วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่นิเทศปกติ ...
โพสต์ 08/06/2018 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ประเมิน...
    วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่อำเภอดงเจริญโดยร่วมกับคณะผู้บริหารแล...
โพสต์ 04/06/2018 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...
    นที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา10.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ อำเภอสากเหล็กโดยประชุมร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ ...
โพสต์ 04/06/2018 อ่านเพิ่ม
ครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะพานหิน จัดอบรมเชิงปฏิบั...
    วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาระบบการวางแผน ประเมินผล งานวิจัย (R2R )” ...
โพสต์ 29/05/2018 อ่านเพิ่ม
เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอวังทรายพูนจัดอบรม ค...
    วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาองค์กร คุณธรรมนำใจ สร้างพฤติกรรมบริการชาวว...
โพสต์ 24/05/2018 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมการประชุมเวทีสัญ...
    วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมการประชุมเวทีสัญจรผู้สูงอายุ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 62 ณ วัดถ้ำคะนอง ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหว...
โพสต์ 23/05/2018 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ติดตามผลการปฏิบัติง...
    วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่อำเภอตะพานหินโดยประชุมร่วมก...
โพสต์ 22/05/2018 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามการป...
    วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่รพ.สต.ท่าเยี่ยม อำเ...
โพสต์ 21/05/2018 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรรับการตรวจประเมินจังหวัดTO BE NUMBER ...
    วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางณิทฐา แสวงทอง นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิต...
โพสต์ 07/05/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุม คบสจ.พิจิตร ครั้งที่ ...
    30 เมษายน 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุม คบสจ.พิจิตร ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมก...
โพสต์ 30/04/2018 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ชุมชนบ้านให...
    วันที่ 20 เมษายน 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอโพทะเลและทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขวาง ลงพื้นที่หมู่ 6 ...
โพสต์ 20/04/2018 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตร จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพ...
    วันที่ 19 เมษายน 2561 นายแพทยวิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากคบสอ.ดงเจริญ ร่วมจัดนิทรรศการ3อ. 3ส. โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมือ...
โพสต์ 19/04/2018 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเ...
    วันที่ 10 เมษายน 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบึงนาราง โรงพยาบาลโพทะเลและโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เ...
โพสต์ 10/04/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรอบรมเรียนรู้สถานการณ์กับระบบ...
    9 เมษายน 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุมและรับฟังการบรรยาย ภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์กับระบบการจัดการภารวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และกระบวน...
โพสต์ 10/04/2018 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรตรวจเยี่ยมศูนย์เรียน...
    วันที่ 5 เมษายน 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตะพานหิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบึงประดู่ ตำบลทับหมั...
โพสต์ 05/04/2018 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ชุมชนบ้านสา...
    วันที่ 4 เมษายน 2561 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่บ้านสายดงยาง พบผุ้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุ อสม. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนะนำกระบวนการจัดทำแผน...
โพสต์ 05/04/2018 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรต้อนรับที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนาม...
    นพ.อุทัย สุดสุข ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลสำนักขุนเณรเยี่ยมชมกิจกรรมก...
โพสต์ 30/03/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเรียนรู้ระบบการกำกับกินยาผู้...
    30 มีนาคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการกำกับกินยาผู้ป่วยวัณโรค (Km DOT) โดยมีจำนวนผู้เข้าประชุมจำนวน 120 ค...
โพสต์ 30/03/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรอบรมพระราชบัญญัติการสาธารณสุ...
    27 มีนาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้พ...
โพสต์ 27/03/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชกา...
    21-23 มีนาคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุจังหวัดพิจิตร ร่วมการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 ณ โรงแรมโรแมนติก แอนด...
โพสต์ 23/03/2018 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรร่วมใจ เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย...
    21 มีนาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรรณรงค์เร่งรัด กำจัดยุงลาย ทำลายและลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายให้เหลือน้อยที่สุดโดยจัดกิจกรรม “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย” พร้อมกันทุกอำเ...
โพสต์ 21/03/2018 อ่านเพิ่ม
เขตสุขภาพที่ 3 ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 1 (PP...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 1 (PP&P) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 เพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริ...
โพสต์ 21/03/2018 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรประชุมเตรียมรับการตรวจประเมินผลการดำเ...
    16 มีนาคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE )จังหวัดพิจิตร ครั้ง...
โพสต์ 16/03/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรคุ...
    14 มีนาคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม และความโปร่งใสเพื่อรับการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561 และบ...
โพสต์ 14/03/2018 อ่านเพิ่ม
ประชุม สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ครั้งที่3...
    7 มีนาคม 2561 นายแพทย์ วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมประจำเดือน สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดพิจิตร โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้...
โพสต์ 07/03/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศเฉพาะกิจ อำเภอ...
    6 มีนาคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พบปะแกนนำชุมชนและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมทั้งทีมเจ้าหน้าท...
โพสต์ 07/03/2018 อ่านเพิ่ม
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้กระทำความ...
    28 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นเกียรติ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้กระทำความดีความชอบและได้รับพระราชทานฯ จำนวน 5 ราย ...
โพสต์ 28/02/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุม คบสจ.พิจิตร ครั้งที่ ...
    28 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุม คบสจ.พิจิตร ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้มอบเกียรติบัตร การประกวดอาสาสมัครสาธารณสุ...
โพสต์ 28/02/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรสนับสนุนการดำเนินงานชมรมแพทย...
    26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นายแพย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานชมรมแพทย์แผนไทย ระดับอำเภอ จังหวัดพิจิตร ป...
โพสต์ 26/02/2018 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมรณรงค์ “3 อ 3 ส กับวิถีชีวิ...
    23 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมรณรงค์ “3 อ 3 ส กับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ทุกอำเภอพร้อมกัน โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายแพทย...
โพสต์ 23/02/2018 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตร จัดเวทีผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่60...
    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมการประชุมเวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 60 ณ วัดคลองเจริญ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จัง...
โพสต์ 22/02/2018 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรรับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ1...
    21 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าตรวจราชการและนิเทศง...
โพสต์ 21/02/2018 อ่านเพิ่ม
ผู้ตรวจราชการฯ ร่วมเชียร์ฟุตบอลกระชับมิตรภาพ สาธาร...
    20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมเชียร์การแข่งขันฟุต นำโดยนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ...
โพสต์ 21/02/2018 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดเวทีประชุมวิชากา...
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดเวทีประชุมวิชาการ ระดับจังหวัด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมว...
โพสต์ 18/02/2018 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตร จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพ...
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทยวิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากคบสอ.สามง่าม ร่วมจัดนิทรรศการ3อ. 3ส. โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้า...
โพสต์ 15/02/2018 อ่านเพิ่ม
เขตสุขภาพที่ 3 ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแล...
    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 นครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาระดับเขต ประจำปี 2561โ...
โพสต์ 13/02/2018 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานโครงการ ...
    8 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร แรงงานจังหวัดพิจิตร และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประกวดการดำเน...
โพสต์ 09/02/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน คบสอ.โพทะ...
    วันที่ 25 มกราคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย และกุศโลบายบูรณ...
โพสต์ 25/01/2018 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรติดตามงาน TO BE NUMBER ONE...
    วันที่ 18 มกราคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE )จังหวัดพิจิต...
โพสต์ 18/01/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีงานวันยุทธหัตถีของสม...
    วันที่ 18 มกราคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายวี...
โพสต์ 18/01/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน คบสอ.ทับค...
    วันที่ 17 มกราคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศงานปกติ รอบที่1/2561 คบสอ.ทับคล้อ...
โพสต์ 18/01/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประชุม คบสอ. CEO คุณภาพ...
    วันที่ 16 มกราคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมทีมผู้บริหารคณะกรรมการสาธารณสุขระดับอำเภอ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมค...
โพสต์ 16/01/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน คบสอ.วชิรบ...
    วันที่ 12 มกราคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศงานปกติ รอบที่1/2561 คบสอ.วชิรบาร...
โพสต์ 12/01/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน คบสอ.วังทร...
    วันที่ 11 มกราคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศงานปกติ รอบที่1/2561 คบสอ....
โพสต์ 11/01/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มอบกระเช้าของขวัญแก่ ผู้ว่า...
    10 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นำกระเช้าของขวัญมอบแก่นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิ...
โพสต์ 10/01/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน คบสอ.ดงเจร...
    วันที่ 9 มกราคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศงานปกติ รอบที่1/2561 คบสอ.ดงเจริญ ...
โพสต์ 09/01/2018 อ่านเพิ่ม
อวยพรปีใหม่ แพทย์ใหญ่จังหวัดพิจิตร...
    8 มกราคม 2561 ขมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดพิจิตร ชมรมร้านยาจังหวัดพิจิตร ชมรมพยาบาลจังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลสหเวชจังหวัดพิจิตร และนิติพลคลินิกจังหวัดพิจิตร ได้มาอวยพรสวัสดีปีใหม่ นายแพท...
โพสต์ 08/01/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมปรึกษาหารือโครงการแก้ไขป...
    8 มกราคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมรับฟังปรึกษาหารือโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนที่ได้รับสารพิษโลหะหนักด้วยการแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับกองการแพทย์ท...
โพสต์ 08/01/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมชี้แจงการบริหารค่าบริ...
    8 มกราคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กล่าวเปิดการประชุมฯ และบรรยายสรุปการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนภาพรวมของจังหวัดพิจิตร ปีง...
โพสต์ 08/01/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง...
    5 มกราคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมีพระสงฆ์จำนวน 17 รูป ณ ...
โพสต์ 05/01/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่นิเทศงาน คบสอ.สากเ...
    วันที่ 4มกราคม 2561 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศงานปกติ รอบที่1/2561 คบสอ.สากเหล็ก ...
โพสต์ 05/01/2018 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุม คบสจ.สัญจร ...
    28 ธันวาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดพิจิตร (คบสจ.) เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการและเป็นเวทีแ...
โพสต์ 28/12/2017 อ่านเพิ่ม
รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมรพร.ตะพานหิน และรับฟังผลด...
    พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของ รพร.ตะพานหิน และพบปะพูดคุยกับ อสม.ดีเด่นปี 2560 และการดำเนินงานตามนโยบาย "ประชารัฐร่วมใจ อาส...
โพสต์ 22/12/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “ป...
    17 ธันวาคม 2560 ที่สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งนายวิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพ...
โพสต์ 18/12/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรติดตามความก้าวหน้าและความพร้อมในการจ...
    13 ธันวาคม 2560 นายวิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าและความพร้อมในการจัดงานปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวัน ครั้งที่ 2" จังหวัดพิจิตร โดยมีนา...
โพสต์ 13/12/2017 อ่านเพิ่ม
แพทย์ใหญ่ประชุมประจำเดือนสนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิต...
    นายแพทย์ วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุมประจำเดือน สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดพิจิตร โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมอบก...
โพสต์ 06/12/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ...
    5 ธันวาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ...
โพสต์ 05/12/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประกวดอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประกวดอาสาสมัครประจำหมู่บ้านดีเด่นและอสม.น้อย ระดับจังหวัด ปี 2561 โดยมีการพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้เป็น อสม.เชี่ยวชาญ แ...
โพสต์ 01/12/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ ...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร และร่วมช่วยกันปลูกต้น การบูร ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำกระทรวงสาธาร...
โพสต์ 29/11/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุม คบสจ.สัญจร อำเภอโพทะเ...
    27 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัดพิจิตร (คบสจ.) เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการและเป็นเวท...
โพสต์ 27/11/2017 อ่านเพิ่ม
เครือข่าย ม.ส.ว.ร่วมใจสร้างสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไ...
    22 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพ-ระดับอำเภอ ได้แก่ คบสอ.เมืองพิจิตร,คบสอ.สากเหล็กและคบสอ.วังทรายพูน จะ...
โพสต์ 22/11/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเตรียมความพร้อมประชุม คบสจ....
    17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับ อสม. ,ประธานชมรมผู้สูงอายุ และคณะเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเ...
โพสต์ 17/11/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรร่วมประชุมการจัดเตรียมแผนปฏิบัติงานด้...
    17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน ร่วมประชุมการจัดเตรียมแ...
โพสต์ 17/11/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางก...
    นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และโรงพยาบาลบาง...
โพสต์ 15/11/2017 อ่านเพิ่ม
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง...
    14 พฤศจิกายน 2560 นายแทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแ...
โพสต์ 14/11/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมหน่วยแพทย์ ปธพ.สัญจร ...
    วันที่ 13 พ.ย. 60 เวลา 13.30 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ประชุม คกก.ร่วมจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15-17 ธันวาคม2560 ณ โรงพยาบาลบางมูลนา...
โพสต์ 13/11/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยม คบสอ.สามง่าม ...
    วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยม คบสอ.สามง่าม พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารงบประมาณปี 2561, การขับเคลื่อนยุทธศาสต...
โพสต์ 13/11/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพัฒนาศักยภาพระบบยาภาคเอกชนจั...
    9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดการประชุม “โครงการพัฒนาศักยภาพระบบยาภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถี...
โพสต์ 09/11/2017 อ่านเพิ่ม
รอง ผวจ.พิจิตร ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานข...
    นายวิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมและ รับฟังผลกา...
โพสต์ 08/11/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมพัฒนาระบบยาภาคเอกชนจัง...
    วันที่3ตุลาคมเวลา9.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาภาคเอกชนจังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการขอ...
โพสต์ 03/11/2017 อ่านเพิ่ม
กีฬาสัมพันธ์ เพื่อนกัน สา’สุข พิจิตร...
    1 พฤศจิกายน 2560 นพ. วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงาน “กีฬาสัมพันธ์ เพื่อนกัน สา’สุข พิจิตร” โดยความร่วมมือของเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอร่วมกิจกรรม เพื่...
โพสต์ 02/11/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟ...
    1 พฤศจิกายน 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า(สภากาแฟชาละวัน) ครั้งที่ 8/2560 ณ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โพสต์ 01/11/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิต...
    วันที่ 31ตุลาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้...
โพสต์ 01/11/2017 อ่านเพิ่ม
พิจิตรร่วมสืบสานทำความดีตามรอยพ่อ...นำศาสตร์พระรา...
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คบสจ.) สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อำเภอบางมูลนาก จังหวั...
โพสต์ 27/10/2017 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมพระราชพิธีถวายดอ...
    วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา14.00 นาฬิกา นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขเข้าร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน ์และพระราชพ...
โพสต์ 27/10/2017 อ่านเพิ่ม
แพทย์ใหญ่จังหวัดพิจิตรบรรยายธรรม...
    25 ตุลาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายธรรมในหัวข้อ “สติปัฏฐาน 4 กับการปฏิบัติธรรมในชีวิต” แก่พระนวกะจำนวน 101 รูป ที่เ...
โพสต์ 25/10/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรติดตามแผนงาน TO BE NUMBER ONE ปี 2561...
    24 ตุลาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงกา...
โพสต์ 24/10/2017 อ่านเพิ่ม
สาสุขจังหวัดพิจิตร จัดทำ MOU ปี 2561 ...
    20 ตุลาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมจัดทำ MOU การลงนามข้อตกลงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารสาธารณสุข ประธานชมรมผู้สูงอายุ ...
โพสต์ 24/10/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 3ส ด้วย...
    นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 3ส ด้วยแนวทางแพทย์วิถีธรรม: พึ่งตนอย่างเป็นสุข ด้วยสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ...
โพสต์ 18/10/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตร ประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราช...
    วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมิน...
โพสต์ 13/10/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขบำเพ็ญกุศลเลี้ยงเพลพระเพื่อถวายเป็นพระราช...
    12 ตุลาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหารสาธารณสุข คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมบำเพ็ญกุศลเลี้ยงเพลพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระครบ...
โพสต์ 12/10/2017 อ่านเพิ่ม
แพทย์ใหญ่จังหวัดพิจิตร บรรยายพิเศษ “ตามรอยพ่อ อยู...
    วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา14.00น. โรงพยาบาลพิจิตรจัดเวทีบรรยายพิเศษ เรื่อง “ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรดำเนินชีวิตตามหลักความพอเพียง พอดี ใช้ชีวิตอ...
โพสต์ 10/10/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรประชุมพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม...
    10 ตุลาคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรมจังหวัดพิจิตร เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมตามจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุขแล...
โพสต์ 10/10/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรปลูกต้นไม้แสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงสาธ...
    5 ตุลาคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์เจษฎา...
โพสต์ 05/10/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบน...
    4 ตุลาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและผู้ร่วมพิธี แต่ละหน่วยงานร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพ...
โพสต์ 04/10/2017 อ่านเพิ่ม
แพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว) พบ นพ.สสจ.พิจิตร งานมหกรร...
    4 ตุลาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้พบกับทีมวิทยากรจากแพทย์วิถีธรรม หมอเขียว เตรียมการจัดงานมหกรรมสุขภาพ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยได้วิธีการดูแลส...
โพสต์ 04/10/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุจจังหวัดร่วมทำMOU...
    27 กันยายน 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนางานสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดพิจิตร ร่วมกับผู้บริหารคณะกรรมการสาธารณสุขระดับอำ...
โพสต์ 28/09/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัด...
    26 กันยายน 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดการประชุมและบรรยาย “ ทิศทางและนโยบายในการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปี 2561 ” และรับฟังการนำเสนอประเด็นก...
โพสต์ 28/09/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุข 2...
    25 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดการประชุมและบรรยาย “ ทิศทางและนโยบายในการพัฒนางานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข...
โพสต์ 28/09/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรจัดงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร...
    21 กันยายน 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือนกันยายน 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด...
โพสต์ 21/09/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรจัดงานวันมหิดล ปี 2560...
    21 กันยายน 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการจิตอาสาพัฒนายังยืน เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 โดย...
โพสต์ 21/09/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหสัดติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบัญช...
    20 กันยายน 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบัญชี โดยมีคณะเจ้าหน้าโรงพยาบาลสามง่ามและเครือข่าย คบสอ.สามง่าม ณ.ห้องประชุมโรงพยา...
โพสต์ 20/09/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจัดคาราวานสุขภาพดี วิถีธรรม...
    18 กันยายน 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ ร่วมกับอำเภอวังทรายพูนจัดกิจกรรมคาราวานสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ปีงบประมาณ 2560 โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 300 คน ณ โรงเรี...
โพสต์ 18/09/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร คบสจ.สัญจร อำเภอเมือง...
    12 กันยายน 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมงาน เครือข่าย ม.ส.ว. (เมือง,สากเหล็ก,วังทรายพูน) ร่วมใจสร้างสุขดี วิถีธรรม วิถีไทย คบสจ. สัญจร แลกเป...
โพสต์ 14/09/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมคณะกรรมการP&P เขตสุขภา...
    12 กันยายน 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย P&P เขตสุขภาพที่ 3 ณ ห...
โพสต์ 12/09/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข...
    12 กันยายน 2560 นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายแพท...
โพสต์ 12/09/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมแผนเงินหน่วยบริการ...
    11 กันยายน 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมแผนเงินหน่วยบริการ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร สำนักง...
โพสต์ 11/09/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศ (เฉพาะกิจ) กา...
    วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 9.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมนิเทศ (เฉพาะกิจ). ลงพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบบบูรณาการ กรณี วัณโรค เ...
โพสต์ 05/09/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมคบสจ.นัดพิเศษ...
    4 กันยายน 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (นัดพิเศษ) เพื่อพิจารณาแผนงบประมาณปี 2562 ให้เป็นไปตาม...
โพสต์ 04/09/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจัดนิทรรศการสุขภาพดีในงานประ...
    2 กันยายน 2560 พลเอกธนะศักดิ์ ปฎิมากร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560 ...
โพสต์ 02/09/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี...
    2 กันยายน 2560 พลเอกธนะศักดิ์ ปฎิมากร รองนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมตักบาตรยามเช้า ชมตลาดนี้เพื่อน้อง และสภากาแฟจังหวัดพิจิตร ร่วมกับหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนจังหวัดพิจิตร โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ...
โพสต์ 02/09/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศ(เฉพาะกิจ) การ...
    วันที่ 1กันยายน 2560 เวลา13.30น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมนิเทศ (เฉพาะกิจ)ลงพื้นที่คบสอ.โพทะเล เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบบบูรณาการ กรณี วัณโรค เบ...
โพสต์ 01/09/2017 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะอนุกรร...
    วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 10.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดครั้งที่ 3/ 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ...
โพสต์ 01/09/2017 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจัดประชุมการจัดทำแผน...
    วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 9.30น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการจังหวัดพิจิตร ปี 2561 ณ ห้องป...
โพสต์ 01/09/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจัดทำแผนงานวัณโรค...
    1 กันยายน 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดประชุมการจัดทำแผนงานวัณโรค จังหวัดพิจิตร ปี 2561 พร้อมทั้งบรรยายเรื่อง แผนงานยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560-2...
โพสต์ 01/09/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมหารือสำคัญประจำเดือน ส...
    31 สิงหาคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัด พร้อมทั้งจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และมอบโล่ใบปร...
โพสต์ 31/08/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศ(เฉพาะกิจ) การ...
    วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมนิเทศ(เฉพาะกิจ)ลงพื้นที่คบสอ.วังทรายพูน เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบบบูรณาการ กรณี ...
โพสต์ 30/08/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศ(เฉพาะกิจ) การ...
    วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมนิเทศ(เฉพาะกิจ)ลงพื้นที่คบสอ.ดงเจริญ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบบบูรณาการ กรณี วัณ...
โพสต์ 29/08/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือ...
    28 สิงหาคม 2560 นายวิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เปิดการประชุม “จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณสุข 20 ปี 5 ปีและปี 2561” พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางนโยบายจังหว...
โพสต์ 28/08/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดอบรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน...
    25 สิงหาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดอบรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องสติปัฎฐาน 4 กับการค...
โพสต์ 25/08/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตร จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5กลุ่ม...
    วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรมอบหมาย ภก.วรวิทย์ พูลสวัสดิ์กิติกูล รองนายแพทย์สาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร...
โพสต์ 24/08/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขร่วมกันจัดทำแผนงานพัฒนาสาธารณสุข 20 ปี 5...
    22 สิงหาคม 2560 นายวิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประชุมเชิงปฎิบัติการ “การจัดทำแผนงานพัฒนาสาธารณสุข 20 ปี 5ปี และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561” โดยมีวัตถุประ...
โพสต์ 22/08/2017 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดประชุม คณะกรรม...
    วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00น.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณารางวัลT...
โพสต์ 22/08/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศ(เฉพาะกิจ) การ...
    วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา10.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมนิเทศ(เฉพาะกิจ)ลงพื้นที่คบสอ.โพธิ์ประทับช้างเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบบบูรณาการ กร...
โพสต์ 22/08/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดการประชุม คืนข้...
    วันที่ 21 สิงหาคม 2560เวลา9.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คืนข้อมูลสุขภาพสู่ชุมชนและจัดทำแผนสุขภาพภาคประชาชน ...
โพสต์ 21/08/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศ(เฉพาะกิจ) การ...
    วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมนิเทศ(เฉพาะกิจ)ลงพื้นที่อำเภอบึงนาราง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบบูรณาการ กรณี วัณโ...
โพสต์ 19/08/2017 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจัดประชุมวิชาการสมาค...
    วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัยจังหวัดพิจิตร โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย บริการส...
โพสต์ 17/08/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศ(เฉพาะกิจ) การ...
    วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมนิเทศ(เฉพาะกิจ)ลงพื้นที่คบสอ.สามง่าม เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบบบูรณาการ กรณี วัณ...
โพสต์ 15/08/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุ...
    12 สิงหาคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ร่วมพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลทรงเจ...
โพสต์ 12/08/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรปลูกดาวเรืองให้เหลืองทั้งแผ่นดิน...
    12 สิงหาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบดาวเรืองให้ นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนทุกหน่วยงาน ณ ศาลาการเปรียญ ...
โพสต์ 12/08/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียร...
    12 สิงหาคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยมีนายวีระ...
โพสต์ 12/08/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เฉลิมพระเก...
    12 สิงหาคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ มอบหมายให้ นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลทร...
โพสต์ 12/08/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศ(เฉพาะกิจ) การ...
    วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมนิเทศ(เฉพาะกิจ)ลงพื้นที่คบสอ.สากเหล็ก เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบบบูรณาการ กรณี ว...
โพสต์ 12/08/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมหน่วยงานคุณธรรมและความ...
    11 สิงหาคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มอบนโยบายการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานภาครัฐ : ITA การควบคุมและตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณส...
โพสต์ 11/08/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สรุปผลการตรวจโครงกา...
    วันที่ 10 สิงหาคม 2560เวลา 8.30น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุม สรุปการตรวจสังเกตุการณ์ โครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให...
โพสต์ 10/08/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมคณะทำงานแผนงานที่ 7 คุ...
    8 สิงหาคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานแผนงานที่ 7 คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตำบลนำร่องอาหาร...
โพสต์ 08/08/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศ(เฉพาะกิจ) การ...
    วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมนิเทศ(เฉพาะกิจ)ลงพื้นที่คบสอ.บางมูลนาก เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบบบูรณาการ กรณี ว...
โพสต์ 07/08/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศ(เฉพาะกิจ) การ...
    วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมนิเทศ(เฉพาะกิจ)ลงพื้นที่คบสอ.วชิรบารมี เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบบบูรณาการ กรณี ว...
โพสต์ 05/08/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ...
    4 กรกฎาคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2 “สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมส...
โพสต์ 04/08/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศ(เฉพาะกิจ) การ...
    วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมนิเทศ(เฉพาะกิจ)ลงพื้นที่คบสอ.ทับคล้อ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบบบูรณาการ กรณี วัณ...
โพสต์ 03/08/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศ(เฉพาะกิจ) กา...
    วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมนิเทศ(เฉพาะกิจ)ลงพื้นที่คบสอ.ตะพานหิน เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบบบูรณาการ กรณี วั...
โพสต์ 02/08/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ติดตาม ตรวจ...
    วันที่ 1 ส.ค. 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้รับแต่งตั้งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์โครงการภายใต้แ...
โพสต์ 01/08/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประชุมหารือสำคัญประจำเดือน ก...
    31 กรกฎาคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และมอบโล่ใบประกาศ รางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนดีเด่น...
โพสต์ 31/07/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขร่วมพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเ...
    28 กรกฎาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และนางปัทมา ผ่องสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นพิธีทางศาสนา งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
โพสต์ 28/07/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ...
    28 กรกฎาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มอบหมายนางปัทมา ผ่องสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นพิธีทำบุญตักบาตร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้...
โพสต์ 28/07/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา (วิท...
    วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มอบหมายนายวรวิทย์ พลูสวัสดิ์กิติกูล ตำแหน่ง เภสัชกรเชี่ยวชาญ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมโ...
โพสต์ 26/07/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจับมือมหาดไทย เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุง...
    วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรรณรงค์เร่งรัด กำจัดยุงลาย ทำลายและลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายให้เหลือน้อยที่สุดโดยจัดกิจกรรม *เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย* พร้อมก...
โพสต์ 21/07/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมบันทึกเทปรายการ...
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร นำโดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ท่านผู้ว่าราชการจังห...
โพสต์ 19/07/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ประเมิน แนว...
    วันที่ 18กรกฎาคม 2560เวลา9.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและคณะนิเทศเฉพาะกิจลงพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพและด้านสังคม (EIA.,HIA.,SIA.)ต...
โพสต์ 18/07/2017 อ่านเพิ่ม
เชิญติดตามสถานการณ์ Zika virus...
    เชิญติดตามสถานการณ์ Zika virus หน้าข่าวนี้ War room Zika virus ยุทธศาสตร์ การจัดการกับ Zjka virus ทุกระด...
โพสต์ 07/07/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใ...
    วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ที่ตำบ...
โพสต์ 17/07/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรร่วมงานมหกรรมรวมพลคนTo be number one ...
    นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำทีมนพ.สสจ.พิจิตร /แรงงานจังหวัดพิตร/ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรและเตรือข่าย To be number one จังหวัดพิจิตร ประกวดผลงานจังหวัดTo ...
โพสต์ 17/07/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหล...
    วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ. 3ส. และการเจริญสติปัฏฐานสี่ในชีวิต...
โพสต์ 12/07/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนง...
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะผู้นิเทศจากสสจ.พิจิตร ลงพื้นที่ ประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอคบสอ.โพทะเลโดยช่ว...
โพสต์ 11/07/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเ...
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ อำเภอทับคล้อ เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ณ รพ.สต.เขาทร...
โพสต์ 07/07/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประชุมEOC.ครั้งที่ ...
    วันที่ 7 กรฎาคม 2560 เวลา 9.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุม EOC. ครั้งที่ 6 เพื่อซักซ้อม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง 12อำเภอ พร้อม...
โพสต์ 07/07/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัด...
    16 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพ...
โพสต์ 16/06/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนง...
    วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะผู้นิเทศจากสสจ.พิจิตร ลงพื้นที่ นิเทศกระบวนการขับเคลื่อนงานของคบสอ.สามง่าม โดยช่วงเช้าประชุมร่วมกับน...
โพสต์ 07/07/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดประชุม คบสอ.ประจำเดือนมิถุนายน...
    30 มิถุนายน 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และร่วมรับฟังพิจารณาการทำงานของจังหวัดและพิจารณาร่วมกับคณะบริหารสาธา...
โพสต์ 30/06/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรถวายความรู้แด่พระสัง...
    วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา14.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถวายความรู้เรื่อง บูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์หลังสมัยใหม่และการขับเคลื่อ...
โพสต์ 29/06/2017 อ่านเพิ่ม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานใ...
    28 มิ.ย. 60 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานเปิดการปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากเหมืองทองคำ ในพื้นท...
โพสต์ 28/06/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรหนุนเยาวชนต้านยาเสพติดพร้อมสร้างภูมิค...
    วันนี้ 26 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัด,นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัด, ได้ร่วมนำภาคส่วนรา...
โพสต์ 27/06/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ...
    วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ “รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ณ.ศาล...
โพสต์ 22/06/2017 อ่านเพิ่ม
ผตร.แข่งฟุตบอลกระชับมิตรภาพเขต 3...
    21 มิถุนายน 2560 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรภาพเขตสุขภาพที่ 3 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมจังหวัดพิจิตร เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับค...
โพสต์ 21/06/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรรับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ2/...
    วันนี้ นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศน์เขต 3 กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดพิจิตร รอบ 2/2560 โดยนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพ...
โพสต์ 20/06/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรเตรียมความพร้อมประกวด ผลงานรอบชิงชนะเ...
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขพร้อมด้วย ท่านศึกษาธิการจังหวัด ,ท่านแรงงานจังหวัดและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสถขจังหวัดพิจิตรเข้าพบนายวีระศักดิ...
โพสต์ 07/07/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้คนพิจิตร...
    วันที่ 15 มิถุนายน 2560 จังหวัดพิจิตร จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม หรือจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งในเดือนนี้ได้สัญจรยังวัดดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร...
โพสต์ 15/06/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนง...
    สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขในระบบสุขภาพอำเภอโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 14 มิ.ย.2560 เวลา 10.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวั...
โพสต์ 14/06/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนง...
    วันที่ 13มิ.ย.2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะผู้นิเทศจากสสจ.พิจิตร ลงพื้นที่ นิเทศคบสอ.เมืองพิจิตร เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีเคร...
โพสต์ 13/06/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนง...
    วันที่ 12มิ.ย.2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะผู้นิเทศจากสสจ.พิจิตร ลงพื้นที่ นิเทศคบสอ.ดงเจริญเพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่า...
โพสต์ 12/06/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนง...
    วันที่ 8 มิ.ย.2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะผู้นิเทศจากสสจ.พิจิตร ลงพื้นที่ นิเทศคบสอ.บึงนาราง โดยช่วงเช้าประชุมร่วมกับนายกอบต.และภาคีเครือข่ายณ ศู...
โพสต์ 10/06/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนง...
    วันที่ 7มิ.ย.2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะผู้นิเทศจากสสจ.พิจิตรลงพื้นที่นิเทศคบสอ. ตะพานหิน เวลา9.00น.ประชุมร่วมกับนายกอบต.และภาคีเครือข่าย ณ.อบต.ท...
โพสต์ 07/06/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนง...
    วันที่6 มิ.ย.2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะผู้นิเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้ออกนิเทศ คบสอ.ทับคล้อ. ช่วงเช้าประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายรพ.ส...
โพสต์ 06/06/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนง...
    วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยคณะผู้นิเทศลงพื้นที่อำเภอวังทรายพูน โดยประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบล ณ อบต....
โพสต์ 05/06/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตรมุ่งมั่นพัฒนาคนสู่คุณธรรม ...
    วันนี้ 1 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตามนโยบ...
โพสต์ 01/06/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุม คบสจ.ประจำเดือนพฤาภาคม 2560...
    31 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งมอบโล่ใบประกาศ ผลการประกวด คบสต.ดีเด่น ระดับอำเภอ ได้แก่ รพ.ส...
โพสต์ 31/05/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนง...
    วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยคณะผู้นิเทศลงพื้นที่อำเภอสากเหล็ก โดยประชุมร่วมกับนายเรืองเดช สร้อยคำ ปลัดอำเภอสากเห...
โพสต์ 29/05/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่อำเภอบางมูล...
    วีนที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยคณะนิเทศ ลงพื้นที่อำเภอบางมูลนากเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการปี2560 ปัญหาอุปสรรค ข้อ...
โพสต์ 26/05/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ติดตามความก้าวหน้าการป้องกันแก้ไขปัญหาเ...
    25 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามความก...
โพสต์ 26/05/2017 อ่านเพิ่ม
สธ.พิจิตรสร้างเครือข่าย KM มุ่งยกระดับคุณภาพบริการ...
    นายวิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการ CKO และ CNO ระดับจังหวัด และได้กล่าวถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและการนำจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพ...
โพสต์ 25/05/2017 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการ...
    วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ P&P เขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน สำนักงานสาธารณสุขจัง...
โพสต์ 25/05/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรจัดเวทีประชุมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่...
    วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมงานประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสัญจรระดับจังหวัด ครั้งที่ 52 ณ วัดท่าเยี่ยม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสาก...
โพสต์ 24/05/2017 อ่านเพิ่ม
คณะผู้บริหารสธ.พิจิตรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่...
    นายวิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร นำคณะผู้บริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คบสจ.) สัญจรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ...
โพสต์ 23/05/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขร...
    วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและคณะผู้นิเทศลงพื้นที่ตำบลหนองหลุม โดยประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานในระบบสุขภา...
โพสต์ 22/05/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขร...
    22 พค.2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ และคณะผู้นิเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้ออกนิเทศ คบสอ.วชิรบารมี ช่วงเช้าเข้าพบนายอำเภอ นายไชยา สมถวิล และผอ.รร.วชิรบารมี ณ. ที่ว่าการอำเภอ...
โพสต์ 22/05/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ประเมินโครง...
    วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้า...
โพสต์ 18/05/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ประเมินโครง...
    วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างส...
โพสต์ 18/05/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตร1 ใน 15 จังหวัดเตรียมเข้ารับการประเมิ...
    จังหวัดพิจิตร1 วันนี้ (17 พฤษภาคม 2560) ที่ หอประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใ...
โพสต์ 17/05/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประเมินโครงการปรับเป...
    วันที่16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00น. นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาพ...
โพสต์ 17/05/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประเมินโครงการพัฒนาอ...
    วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา13.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง...
โพสต์ 16/05/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แ...
    วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(สำหร...
โพสต์ 16/05/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประเมินโครงการ ส่งเส...
    วันที่ 11พ.ค. 2560 เวลา 13.30น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาพ...
โพสต์ 12/05/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประเมินโครงการเฝ้าระ...
    วันที่ 11พ.ค. 2560 เวลา 9.30น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาพร่...
โพสต์ 11/05/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารรสุขจังหวัดพิจิตรร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา...
    นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณพิธีพระอุโบสถหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง ...
โพสต์ 10/05/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตรประชุม จนท.เดือนพฤษภาคม...
    9 พฤษภาคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้อัญเชิญพระธาตุมาประดิษฐาน ณ ศาลาหลวงพ่อเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม Clean&Green ของสำนัก...
โพสต์ 09/05/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประเมินโครงการ ดูแล...
    วันที่ 9 พ.ค.2560 เวลา 13.30น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาพร่...
โพสต์ 09/05/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประเมินกระบวนการขับเ...
    วันที่ 9 พ.ค.2560 เวลา 10.30น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ประเมินกระบวนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (สมัชชาสุขภาพ) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กา...
โพสต์ 09/05/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประเมินโครงการเฝ้าร...
    วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก3อ.3ส....
โพสต์ 08/05/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประเมินโครงการสร้าง...
    วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก อ. 3 ส.ของคบสอ.ดงเจริญ ณ ห้องประชุม อบต.ห้...
โพสต์ 08/05/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมส...
    วันที่ 5 พฤษภาคม2560เวลา 13.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน ความด...
โพสต์ 08/05/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มุ่งสร้างเสริมสุขภาพประชาชน...
    วันที่ 5 พฤษภาคม2560 เวลา9.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร. ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ของคบสอ.โพธิ์ประทับช้าง ณ ห้องประช...
โพสต์ 05/05/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรติดตามงาน CFO และ CSO...
    4 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ภาคเช้า) เวลา 10.00 น .ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2560 พร้อมรับฟ...
โพสต์ 04/05/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน (CQ...
    3 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน (CQO) จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ส...
โพสต์ 04/05/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรจัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อการศึกษา ป...
    วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา13.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรตามโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อการศึกษา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จ...
โพสต์ 04/05/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เสริมบทบาทพระสงฆ์ กับการพัฒ...
    วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30น. นายแพทย์วิว้ฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนในการประชุมสัมนา ครูสอนพระ...
โพสต์ 04/05/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน...
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดประชุม “ คณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2560 เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์( ฉบับบูรณาการ ) ในการป้องกันและแก...
โพสต์ 03/05/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพร้อมทีมภาคีเครือข่ายลงพื้...
    วันที่ 2 พฤษภาคม 2560เวลา13.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประชุมร่วมกับทีมภาคีเครือข่ายคบสอ.โพทะเลเรื่องบทบาทของSystem manager การวางแผนเป้าหมายร่วมกั...
โพสต์ 02/05/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ประชุม คบสจ.เดือนเมษายน...
    1 พฤษภาคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำผู้บริหารคณะสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด(คบสจ.) และเป็นประธานในการจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตร...
โพสต์ 01/05/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยวัยสูงอ...
    วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุแล...
โพสต์ 28/04/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ประชุมการประเมินระบบควบคุมภายในแบบบูรณา...
    27 เมษายน 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ให้นโยบายการตรวจสอบและการประเมินระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 /2560 ณห้องประชุมหลวงพ่อเพชร สำนักงานสาธารณ...
โพสต์ 27/04/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพร้อมทีมภาคีเครือข่ายลงพื้...
    วันที่ 26 เมษายน 2560เวลา13.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประชุมร่วมกับทีมภาคีเครือข่ายคบสอ.วังทรายพูนและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ให้คำแนะนำเรื่...
โพสต์ 26/04/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพร้อมทีมภาคีเครือข่ายลงพื้...
    วันที่ 25 เมษายน 2560เวลา15.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยพร้อมทีมเครือข่ายสุขภาพ อ.โพธิ์ประทับช้าง ให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนแก...
โพสต์ 25/04/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรติดตามผลการดำเนินงาน...
    วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามผลการด...
โพสต์ 25/04/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขพร้อมทีมภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เยี...
    วันที่ 24 เมษายน 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแผนดูแลผู้ป่วยและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย 2รายพร้อมทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพคบสอ.สา...
โพสต์ 24/04/2017 อ่านเพิ่ม
ชาวสธ.พิจิตร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีธรรม ว...
    วันนี้ (12 เม.ย.) ชาวสาธารณสุขพิจิตร ร่วม สืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีธรรม วิถีไทย ปี 2560 ณ สสจ.พิจิตร โดยได้เรียนเชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ข้าราชการบำนาญ และบุค...
โพสต์ 12/04/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตร พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลการบริการแพทย...
    วันที่ 11 เมษายน 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประชุมชี้แจงและแนะนำการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบริการด้านแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมบุนนาค สำนักงานสาธ...
โพสต์ 12/04/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตร ลดนักดื่ม ลดนักสูบ ด้วย 3อ. 3 ส....
    วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 9.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนคนสู้เหล้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด อ...
โพสต์ 11/04/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามระบบ...
    วันที่ 7 เมษายน 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วย (care plan) รพ.สต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู...
โพสต์ 07/04/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตรร่วมพิธีวันจักรี...
    6 เมษายน 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทั้งนำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวง...
โพสต์ 06/04/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...
    วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา14.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ให้คำแนะน...
โพสต์ 04/04/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามระบบ...
    วันที่ 3 เมษายน 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รพ.สต.บัวยาง อ.วชิรบามี จ.พิจิตร รับฟังแนวทางการดำเนินงานระบบการดูผู้สูงอายุระยะยาว Long Term C...
โพสต์ 03/04/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรสรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์...
    30-31 มีนาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้นำคณะผู้บริหารงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกา...
โพสต์ 31/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ประเมินผลงาน เคร...
    วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมคณะนิเทศประเมินผลลงพื้นที่คบสอ.บึงนาราง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 / 2560 ณ ห...
โพสต์ 29/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ประเมินผลงาน เครื...
    วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมคณะนิเทศประเมินผลลงพื้นที่คบสอ.โพทะเล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 / 2560 ณ ศูน...
โพสต์ 29/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ประเมินผลงาน เครื...
    วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมคณะนิเทศประเมินผลลงพื้นที่คบสอ.สามง่าม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 / 2560 ณ ห...
โพสต์ 24/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ประเมินผลงาน เครื...
    วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมคณะนิเทศประเมินผลลงพื้นที่คบสอ.วชิรบารมี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 / 2560 ณ...
โพสต์ 24/03/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรติดตามปัญหาเอดส์และแผนการดำเนินงาน...
    23 มีนาคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมและนำคณะเจ้าหน้าที่จังหวัดพิจิตร ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหารป้องกันแก้ไข้ปัญหาเอดส์และแผน...
โพสต์ 23/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...
    วันนี้ 23มีนาคม 2560 เวลา 09.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านนา...
โพสต์ 23/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ประเมินผลงาน ครือ...
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ประเมินผลงาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอวังทรายพูนและภาคีเครือข่าย วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00น....
โพสต์ 22/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ประเมินผลงาน เครื...
    วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมคณะนิเทศประเมินผลลงพื้นที่คบสอ.ทับคล้อ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2560 ณ ห้องป...
โพสต์ 22/03/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้คนพิจิตร...
    วันที่ 21 มีนาคม 2560 จังหวัดพิจิตร จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม หรือจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งในเดือนนี้ได้สัญจรยัง วัดราชช้างขวัญ อ.เมือง จ.พิจิตร โดย นายวีระ...
โพสต์ 21/03/2017 อ่านเพิ่ม
วันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติ อำเภอทั...
    วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.30น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงานวันอาสา-สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมอำภอ ทับคล้อและบร...
โพสต์ 20/03/2017 อ่านเพิ่ม
วันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติ อำเภอตะ...
    วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงานวันอสม. แห่งชาติ อำภอตะพานหิน โดยมีกิจกรรมเดินพาเหรดรณรงค์ 3อ. 3ส.และการแข่...
โพสต์ 20/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ประเมินผลก...
    วันนี้ (16มี.ค.60) เวลา 13.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและทีมนิเทศประเมินผลได้ ลงพื้นที่ประเมินผล การปฏิบัติงานของ คบสอ.ดงเจริญ รอบที่1/2560 ณ ห้องปร...
โพสต์ 16/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานคบ...
    วันนี้ (16มี.ค.60) เวลา 09.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและทีมนิเทศประเมินผล ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคบสอ.บางมูลนาก รอบที่ 1/2560 ณ ห้องประช...
โพสต์ 16/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานคบ...
    วันนี้ (14มี.ค.60) เวลา13.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคบสอ.โพธิ์ประทับช้าง รอบที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม อบต...
โพสต์ 15/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานคบ...
    วันนี้ (14มี.ค.60) เวลา09.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคบสอ.คลองคูณรอบที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม อบต.คลองคูณโดยทีมภาค...
โพสต์ 15/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานคบ...
    วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 9.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 1/2560 คบสอ.เมือง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมือ...
โพสต์ 14/03/2017 อ่านเพิ่ม
แผนพัฒนาสุขภาพ 5กลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 3...
    วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสุขภาพ 5กลุ่มวัย(P&P) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ...
โพสต์ 14/03/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรเตรียมพร้อมรับสงกรานต์...
    วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล...
โพสต์ 14/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรติดตามการบริหารจัดกา...
    วันนี้( 10 มีนาคม 2560) นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภ...
โพสต์ 10/03/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตรรับฟังการตรวจราชการและนิเทศงานกระท...
    9 มีนาคม 2560 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมด้วยคณะตรวจเขตสุขภาพที่ 3 รับฟังการสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดพิจิตร ในส...
โพสต์ 09/03/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตรรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงส...
    8 มีนาคม 2560 นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศน์เขต 3 นำคณะผู้บริหารสาธารณสุขระดับ เขต ,กรม ,กอง จากกระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจราชการและนิเทศงาน สสจ.พิจิตร รอบที่ 1/2560 ซึ...
โพสต์ 09/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้...
    วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 13.30น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของPCC.หนองโสน อ.สามง่าม จังหวัดพิจิตร ให้คำแนะนำในเรื่อ...
โพสต์ 07/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ก...
    วันที่ 7 มีนาคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยียมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิต...
โพสต์ 07/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงา...
    วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 9.00น.นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของPCC.วังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ใ...
โพสต์ 06/03/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ...
    3 มีนาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 และนายแพทย์ว...
โพสต์ 03/03/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ก...
    วันที่ 2 มีนาคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยียมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังก้านเหลือง อ.ดงเจริญ จ.พ...
โพสต์ 02/03/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตร มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ PCC....
    วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.30น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและทีมงานพัฒนาคุณภาพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานPCC. ไผ่ขวาง อ.เมือ...
โพสต์ 01/03/2017 อ่านเพิ่ม
รายการถนนปลอดภัยถ่ายทำจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจังหว...
    วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 9.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมการสัมภาษณ์และร่วมถ่ายทำรายการถนนปลอดภัย ช่อง 7 (จุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน) ณ ห้องประชุมหลว...
โพสต์ 01/03/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ประชุม คบสจ.เดือน กุมภาพันธ์...
    28 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำผู้บริหารคณะสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด(คบสจ.) และเป็นประธานในการจุดธุปเทียนบูชาพ...
โพสต์ 28/02/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ซักซ้อมการเฝ้าระวังโรคไข้หว...
    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมบุนนาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...
โพสต์ 27/02/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรร่วมเวที KM เขต 3 พร้อมหนุนองค์กรสธ.พิจิ...
    เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ ได้จัดเวที “ตลาดนัดการจัดการความรู้” วันที่ 27 – 28 ก.พ. 2560 เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับความรู้พัฒนาสู่นโยบายสาธารณะเพื่อประชาชน...
โพสต์ 27/02/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรบูรณาการงานเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช...
    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบให้นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุก...
โพสต์ 23/02/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดเคลื่อนที่ สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม ...
    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดพิจิตร จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม หรือจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งในเดือนนี้ได้สัญจรยัง วัดคลองทรายใต้ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โดย...
โพสต์ 22/02/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตผลักดันการบังคั...
    21 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดพิจิตรโดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในฐานะประธานอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 มอบหมายนายแพทย์วิวั...
โพสต์ 21/02/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตรติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบเหม...
    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบเหมืองทองคำเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุ...
โพสต์ 21/02/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคไข...
    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยียมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทับคล้อ เพื่อเตรียมความพร้อม ทบทวนและให้คำแนะนำ...
โพสต์ 21/02/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมใ...
    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยียมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอและโรงพยาบาลสามง่...
โพสต์ 20/02/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตรอนุรักษ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แ...
    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ เป็นประธานและร่วมประชุมคณะทำงานอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมบานชื่น ...
โพสต์ 20/02/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์...
    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานและร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมกอบัว โรงพย...
โพสต์ 20/02/2017 อ่านเพิ่ม
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประชุมสถานศึ...
    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ณ ห้องป...
โพสต์ 18/02/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเ...
    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยียมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูนและโรงพยาบาล...
โพสต์ 17/02/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...
    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยียมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รพ.สต.ดงเสือเหลืองและรพ.สต.บ่อปิ้งเกลือ ให้...
โพสต์ 17/02/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตร"ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน TO BE NUMBE...
    วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำทีมคณะกรรมการTo be number one จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานโครงการ To be number one ประเภทจังหวัด...
โพสต์ 10/02/2017 อ่านเพิ่ม
อธิบดีกรมอนามัย ติดตามการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุชภา...
    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัยเดินทางมาเยี่ยมเสริมพลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เหมืองแร่...
โพสต์ 09/02/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมการทำงาน คบสอ.สาก...
    นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.สากเหล็ก ให้คำแนะนำเรื่องการบริหารคลังยา การจัดเก็บเวชภัณฑ์ กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลจาก MIS และนำข...
โพสต์ 07/02/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตร ตรวจเยี่ยมเสริมพลังเจ้าหน้าที่ รพ....
    2 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.คลองคูณ ให้คำแนะนำผู้ป่วย DM,HT ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม,การควบคุม DM,HT การเชื่อมระบบการ...
โพสต์ 02/02/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรรับฟังประชุมทางไกลการบูรณากา...
    วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 9.00น. นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนพ. วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมผุ้บริหารสาธารรสุขจังหวัดพิจิต...
โพสต์ 31/01/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประชุมร่วมติดตามงาน คบสจ. ป...
    31 มกราคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและมอบใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ - องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง - ...
โพสต์ 31/01/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชุมชนห้วยห้าง...
    วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา13.30น. นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชุมชนห้วยห้าง อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ได้แลกเปลี่ยนรู้ ...
โพสต์ 26/01/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่นิเทศงาน คบสอ.สากเ...
    วันที่ 25 มกราคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะผู้บริหาร คบสจ.พิจิตร นิเทศงาน คบสอ.สากเหล็กโดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศงานรพ.สต.ท่าเยี่ยม เรื่องการเ...
โพสต์ 26/01/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่นิเทศงาน คบสอ.เมือ...
    25 มกราคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะผู้บริหาร คบสจ.พิจิตร นิเทศงาน คบสอ.เมืองโดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศงานรพ.สต.ท่าฬ่อ เรื่องการเฝ้าระวังระบบ ...
โพสต์ 25/01/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ลงพื้นที่นิเทศ คบสอ.บางมูลนาก...
    เช้าวันนี้ นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะผู้บริหาร คบสจ.พิจิตร นิเทศงาน คบสอ.บางมูลนากโดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังรพ.สต.ลำประดาเหนือและให้คำแนะนำการด...
โพสต์ 24/01/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ลงพื้นที่นิเทศ คบสอ.ทับคล้อ...
    นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะผู้บริหาร คบสจ.พิจิตร นิเทศงาน คบสอ.ทับคล้อโดยตรวจเยี่ยมเสริมพลังรพ.สต.ตำบลเขาเจ็ดลูก และให้คำแนะนเรืองระบบ cold chain ,กา...
โพสต์ 23/01/2017 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล...
    21ม.ค. 60 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชศกุลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย...
โพสต์ 21/01/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ลงพืนที่นิเทศงาน คบสอ.วชิรบารมี...
    บ่ายวันนี้ นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะผู้บริหาร คบสจ.พิจิตร นิเทศงาน คบสอ.วชิรบารมี ตรวจเยี่ยมเสริมพลังรพ.สต.หนองขาว ทบทวนระบบ cool chain ,คลังยาและเ...
โพสต์ 20/01/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ลงพื้นที่ คบสอ.สามง่าม...
    เช้าวันนี้ นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะ. ผู้บริหาร คบสจ.พิจิตร นิเทศงาน คบสอ.สามง่าม ณ.โรงพยาบาลสามง่ามและได้ออกตรวจเยี่ยมรพ.สต.วังลูกช้าง โดยมีนพ...
โพสต์ 20/01/2017 อ่านเพิ่ม
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมจังหวัดพิจิตร...
    18 มกราคม 2560 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และนายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมต้อนรับ แพทย์หญิงประน...
โพสต์ 18/01/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรเปิดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเคร...
    17 มกราคม 2560 เวลา10.00 น. ท่านนพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชน ณ ห้องประชุมบุนนาค สสจ...
โพสต์ 17/01/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรร่วมเปิดโครงการรณรงค์และป้องกัน ปัญหายาเ...
    17 มกราคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และป้องกัน ปัญหายาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิ...
โพสต์ 17/01/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.และรพ.พิจิตรจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่ง...
    วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี โดยมีคำขวัญประจำปีว่า “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่น...
โพสต์ 16/01/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรออกนิเทศอำเภอโพธิ์ประทับช้าง...
    บ่ายวันนี้ นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ร่วมกับคณะผู้บริหาร คบสจ.พิจิตร นิเทศงาน คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง ณ.ห้องประชุมสสอ.โพธิ์ประทับช้างและได้ออกตรวจเยี่ยมรพ.สต.ทุ่งใหญ่ โดยมีพญ.สุว...
โพสต์ 13/01/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิิตรออกนิเทศอำเภอตะพานหิน...
    วันนี้ 13 มกราคม2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะผู้บริหาร คบสจ.พิจิตร นิเทศงาน คบสอ.ตะพานหิน ณ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินและได้ออกตรวจเยี่ยมรพ....
โพสต์ 13/01/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกนิเทศงาน ครั้งที่ 1/2560...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามแผนงานและการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขระดับจ...
โพสต์ 11/01/2017 อ่านเพิ่ม
พิจิตรร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ...
    วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร รองผวจ.พิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการ...
โพสต์ 11/01/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรจัดอบรมโปรแกรม บสต...
    10มกราคม 2560 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ได้กล่าวเปิดการอบรม การใช้โปรแกรมเพื่ิอเข้าถึงระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (บสต)ผู้เข้าร่วมจำนวน160คน ได้แก่ โรงพยาบา...
โพสต์ 10/01/2017 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ทำบุญขึ้นปีใหม่...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์สาธารณสุขร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวั...
โพสต์ 10/01/2017 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขนิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพิจิตร...
    30 ธันวาคม 2559 นพ.ปริญญา นากปุณบุตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และนพ.วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมต้อนรับ นพ.บุญชัย...
โพสต์ 30/12/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรประชุม คบสจ.ประจำเดือนธันวาคม...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและมอบโล่และเกียรติบ้ตรสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานจากกรมอนามัยและคลินิกเกษตรจากกรมควบคุ...
โพสต์ 30/12/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ลงพื้นที่จัดเวที คบสจ.สัญจร...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามแผนงานและการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขระดับจ...
โพสต์ 23/12/2016 อ่านเพิ่ม
จ.พิจิตร กิจกรรม ปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวัน ครั้งที่1...
    สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จับมือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และภาคีเครือข่ายผู้รักสุขภาพ จัดกิจกรรม ปั่นวัดใจเปิดถ้ำชาละวัน ครั้งที่ 1 โดยมีน่องเหล็ก กว่า 3,500 คน จาก 22 จั...
โพสต์ 19/12/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรร่วมกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Lon...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมเวทีสัญจรผู้สูงอายุ อำเภอบึงนารางจัดงานผู้สูงอายุสัญจรระดับจังหวัด ณ ตำบลห้วยแก...
โพสต์ 16/12/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรร่วมจัดงานสภากาแฟ...
    14 ธันวาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตรได้จัดงานสภาพกาแฟและร่วมกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการวั...
โพสต์ 15/12/2016 อ่านเพิ่ม
ประชุมขับเคลื่อนงานภาคีเครือข่ายสาธารณสุข 3 อ 3ส แ...
    7 ธันวาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้เป็นประธานจุดธูปเทียน และเปิดการประชุมขับเคลื่อนงานภาคีเครือข่ายสาธารณสุข 3 อ 3ส แผนที่ชีวิต แผนที่ชุมชน เครือข...
โพสต์ 08/12/2016 อ่านเพิ่ม
ประชุมประจำเดือนสสจ.พิจิตร...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้หน้าเรือนไทย และร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณโซ...
โพสต์ 06/12/2016 อ่านเพิ่ม
ประชุมคบสอ.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559...
    30 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์ วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร เป็นประธานในการจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกับร่วมรับฟังการทำงานของจังหวัดและพิจารณาร่วมกับคณะบริหารสาธารรสุขระดับอำเภอ ณ ...
โพสต์ 30/11/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตริจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ...
    22 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตาปกติในนักเรียน จังหวัดพิจิตร ปี 2560
สสจ.พิจิตรจับมือโรงพยาบาลจังหวัดพัฒนาศักยภาพผู้รับ...
    วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพให้คำแนะนำและบำบัดปรึกษาเบื้องต้นในผู้มีปัญหาการใช้สารเสพติด(หลักสูตรฺBA, ...
โพสต์ 18/11/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งชาติ...
    นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์ รองนายแพทย์สาธารรสุข นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จประปรมินรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพร...
โพสต์ 14/11/2016 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรเปิดโครงการเวทีถนนปลอดภัย ...
    วันนี้ 10 พ.ย.59 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเวทีถนนปลอดภัยและมอบนโยบายแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน. ณ สำนักงานสาธารณสุข...
โพสต์ 11/11/2016 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ...
    8 พย . 59 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ .พิจิตร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่รพ.พิจิตรร่วมพิธีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีประกอบ...
โพสต์ 08/11/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเ...
    3 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล...
โพสต์ 03/11/2016 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตร เดินหน้าบรูณาการขับเคลื่อนงาน ปี 256...
    27 ตุลาคม 2559นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พบปะประธานอสม.และประธานชมรมผู้สูงอายุทุกอำเภอ เพื่อจะเดินหน้าบูรณาการการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขปี2560 โดยใช้ภูมิรู้...
โพสต์ 27/10/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร บำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหารเพล...
    27 ตุลาคม 2559 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและนพ.ปริญญา นากปุณบุตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหารเพล พระ...
โพสต์ 27/10/2016 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรเตรียมความพร้อมรับนโยบายบำบัดฟื้นฟูย...
    25 ตุลาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านยาเสพติดและสุขภาพจิตแก่ผู้รับผิดชอบงานในระดับอำเภอเพื่อรองนโยบายรัฐบาลตามที...
โพสต์ 25/10/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมพิธีวันปิยมหาราช...
    น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 วันที่ ๒๓ ต.ค.๒๕๕๙ นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนำค...
โพสต์ 24/10/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร จัดพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ...
    วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวั...
โพสต์ 21/10/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรเข้าร่วมพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิดาคุณฯ...
    19 ตุลาคม 2559 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.แต่ละหน่วยงานร่วมพิธีรำลึกถึงพระมหากรุราธิคุณและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใ...
โพสต์ 19/10/2016 อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอน้อมเกล้าถวายความ...
    ตามที่สำนักพระราชวังได้แุถลงให้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการ...
โพสต์ 14/10/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรลงพื้นที่วังทรายพูน...
    12 กันยายน 2559 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ลงพื้นที่คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขระดับอำเภอวังทราพูน (คบสอ.วพ.) พบปะบุคลากรสาธารณสุขเพื่อรับฟังชี้แนะการควบคุมและเฝ้าระวังDHF การบริ...
โพสต์ 13/10/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร รับรองผู้ว่าราชการ...
    11 ตุลาคม 2559 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร นำทีมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมต้อนรับ นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการจังหวัดพิจิ...
โพสต์ 11/10/2016 อ่านเพิ่ม
"มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม่าชูถัมภ์ มอบถุง...
    นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาประชาคมอ.เมืองพิจิตร การมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน ในพื้นที่จังหว...
โพสต์ 07/10/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรรับผู้ตรวจราชการ...
    6 ตุลาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารรสุขทั้ง นายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผอ.รพ.พิจิตร , ประธาน คบสอ.,รองประธาน คบสอ.และตัวแทนจากรพ.สต.แต่ละหน่วย...
โพสต์ 06/10/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมต้อนรับผอ.รพร.พิจิตร ...
    3 ตุลาคม 2559 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร ที่ได้มาปฎิบัติราชการที่โรงพยาบาลพิจิตร
สสจ.พิจิตร ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการ...
    1 ตุลาคม 2559 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ได้นำทีมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมต้อนรับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่ได้มาปฎิบัติราชการที่จังหวัดพิจิตร ...
โพสต์ 03/10/2016 อ่านเพิ่ม
ประชุม คบสจ.ประจำเดือนกันยายน 2559...
    30 กันยายน 2559 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมสวดมนต์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ และได้เป็นประธาน - มอบจักรยานจำนวน 4 คัน ให้กับผู้โชคดี ที่เข้...
โพสต์ 30/09/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร รับเงินบริจาคเงินสมทบปั่นเปิดถ้ำพญาชาละ...
    30 กันยายน 2559 พลโทฉลวย แย้มโพธิ์ใช้ บริจาคเงินสมทบสนับสนุนในโครงการปั่นถ้ำพญาชาละวัน โดยนพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร แล้วรอง นพ.สสจ.พิจิตร ได้ร่วมรับบริจาคเงินใ...
โพสต์ 30/09/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมแสดงมุฑิตาจิต 2559...
    28 กันยายน 2559 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมทำบุญวันมหิดล ในยามเช้า และพร้อมใจกันแสดงมุทิตาจิตกับผู้ที่เกษียณจำนวน...
โพสต์ 28/09/2016 อ่านเพิ่ม
ปั่น...ปันน้ำใจ วิถีไทย วิถีธรรม สังคมไทยไม่ทอดทิ้...
    นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร พร้อมทีมสสจ.และคบสอ.-ภาคีเครือข่ายวังทรายพูน ร่วมกิจกรรม “ปั่น...ปันน้ำใจ วิถีไทย วิถีธรรม สังคมไทยไม่ทอดทิ้งกัน” ที่อำเภอทับคล้อ ปั่นจักรยานอ...
โพสต์ 27/09/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัด...
    27 กันยายน 2559 นพ. วัวิฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความยินกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชกา...
มหกรรม สร้างเสริมคุณภาพชีวิต พิชิตวัยรุ่นตั้งครรภ์...
    23 กันยายน 2559 นพ. วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงาน มหกรรม สร้างเสริมคุณภาพชีวิต พิชิตวัยรุ่นตั้งครรภ์ จังหวัดพิจิตร ปี 2559 โดยมีเจ้าหน้าาที่ สาธารณส...
โพสต์ 27/09/2016 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตร ประสานพลัง จัดงานมหกรรม ”สร้างสังคม...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เปิดเผยว่าจังหวัดพิจิตรได้ประกาศนโนบาย”สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราตาย ของป...
โพสต์ 23/09/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ต้อนรับผู้ตรวจราชการเขต 3...
    นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้มาร่วมต้อนรับ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 ณ ห้องประชุมบุนนาค ...
โพสต์ 21/09/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรจัดการพัฒนาศักยภาพครูในการคัดกรองและเฝ้า...
    19 กันยายน 2559 นพ. วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและให้แนวการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียน ตามนโยบาย "สาธารรสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธร...
โพสต์ 20/09/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบความปลอด...
    19 กันยายน 2559 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุจจังหวัดพิจิตรและเจ้าหน้าทีจังหวัดพิจิตร ในนามตัวแทนเขตสุขภาพที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน เขตสุขภาพที่ 3 ณ...
โพสต์ 20/09/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมจัดทำแผนพัมนาสาธารณสุข งบประมาณ 256...
    12-14 กันยายน 2559 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายในการพัฒนางานสาธารณสุขและขับเคลื่อนงานที่สำคัญ ปี 2560 พร้อม...
โพสต์ 13/09/2016 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.พิจิตรพบปะทีมสุขภาพ คบสอ.และ PCC จังหวัดพิจ...
    นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร มีโปรแกรมและลงพื้นที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นกับผู้บริหารงานสาธารณสุขระดับคบสอ.และคบสต. เพื่อให้นโยบายและแนวทางเตรียมความพร...
โพสต์ 07/09/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมประชุม คบสอ....
    30 สิงหาคม 2559 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมพร้อมจุดธูปเทียนสวดมนตืพร้อมกับเจ้าหน้าทีสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และยินดีกับอสม.พร้อมร่...
โพสต์ 30/08/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมจัดนิทรรศการสุขภาพในงานประเพณีแข่งข...
    26 สิงหาคม 2559 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชิงแชมป์แห่งประเทศไทยประจำป...
โพสต์ 27/08/2016 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.พิจิตรพบปะกลุ่มสสอ.ชี้ทิศทางปี 60...
    นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร เข้าร่วมพูดคุยให้แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2560 แก่ผู้บริหารสาธารณสุขระดับอำเภอ ในเวทีการประชุมกลุ่มสาธารณสุขอำเภอเมื...
โพสต์ 24/08/2016 อ่านเพิ่ม
ปั่นสร้างบุญ...เส้นทางสุขใจ สุขกาย...
    เย็นวานนี้ (22ส.ค.59) สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองคะเชนทร์ สมาชิกอบต. อสม. และทีมสุขภาพ PCC (เครือข่ายรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ) คบสอ.เมืองพิจิตร นำโดยลุงจำนงค์ คชรอด ประธานชม...
โพสต์ 24/08/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ตรวจรับนิเทศน์ คบสอ. อ.วังทรายพูน...
    19 สิงหาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขพิจิตร นำทีม จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศ คณะบริหารสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน(คบสอ.) เพื่อดูแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้...
โพสต์ 22/08/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรร่วมจัดงานตลาดนัดความดี...
    18 สิงหาคม 2559 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดพิจิตร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมจัดงานนิทรรศการและพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจจัดงานตลาดนัดความดี เขตที่3 เปิดพิธีโดย นพ.บุ...
โพสต์ 22/08/2016 อ่านเพิ่ม
ตลาดความดี การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 18 ส.ค. 2559...
    เชิญชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://122.155.197.230/ppholive.htmlตลาดความดี การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 18 ส.ค. 2559
สสจ.พิจิตร ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร...
    นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ตรงกับวันศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 และเป็นปีมหา...
โพสต์ 13/08/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมพิธีในวันแม่แห่งชาติ...
    12 สิงหาคม 2559 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำคณะข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพนักงานผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชานชนทุกหมู่เหล่าจ...
โพสต์ 12/08/2016 อ่านเพิ่ม
เขตสุขภาพที่ 3 ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชกา...
    วันที่ 4 สิงหาคม 59 นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์เขต 3 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 พร้อมทั้งมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุ...
โพสต์ 04/08/2016 อ่านเพิ่ม
สมัชชา จังหวัดพิจิตร วันที่ 29 ก.ค. 59 ...
    ชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://122.155.197.230/ppholive.html ติดตามการถ่ายทอดสดจาก โรงแรมพิจิตรพล่าซ่า จังหวัดพิจิตร
สสจ.พิจิตร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ...
    นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรส...
โพสต์ 28/07/2016 อ่านเพิ่ม
กำหนดการสมัชชา จังหวัดพิจิตร วันที่ 29 ก.ค. 59 ...
    ชมการถ่ายทดได้ที่ http://122.155.197.230/ppholive.html ติดตามการถ่ายทอดสดจาก โรงแรมพิจิตรพล่าซ่า จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตรจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรส...
    28 กรกฎาคม 2559 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำคณะข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...
โพสต์ 28/07/2016 อ่านเพิ่ม
ประชุม คบสจ. ประจำเดือน กรกฎาคม 2559...
    27 กรกฎาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานจุดธูปเทียน และร่วมสวดมนต์กับเจ้าหน้าที่ โดยนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ และได้มอบเกียรติบัตรผลการดำเนินงาน...
โพสต์ 27/07/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์แล...
    26 กรกฏาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชาฯ สยามกุฎราชกุมาร...
โพสต์ 26/07/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบ้ติการแลกเปลี่ยนเรียน...
    25-26 กค.59 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบ้ติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...
โพสต์ 25/07/2016 อ่านเพิ่ม
เครือข่ายTO BE NUMBER ONE พิจิตร เข้มแข็งจับมือกัน...
    วันนี้ 14 กรกฏาคม 2559 นางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหารจังหวัด และเครือข่ายชมรม TO BE...
โพสต์ 14/07/2016 อ่านเพิ่ม
การจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะช่องปากในเด็กพิการ เ...
    13 กรกฎาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมเป็นประธานการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะช่องปากในเด็กพิการ เขตสุขภาพที่ 3 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย แ...
โพสต์ 13/07/2016 อ่านเพิ่ม
เรียนรู้ ทำความเข้าใจชุมชน มุ่งสู่ความเข้มแข็งด้าน...
    บ่ายวันนี้ (12 ก.ค.59) ที่บ้านท่าล้อ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร คุณหมอวิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ได้มารับฟังและชื่นชม การพัฒนาที่ได้นำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นจุดแข็งมาหลอมรว...
โพสต์ 12/07/2016 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรเตรียมความพร้อมซ้อมแผนรับโรคทางเดินหา...
    วันนี้ 12 กรกฎาคม 2559 จังหวัดพิจิตร ได้มีการซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ(Table-Tab-Excercise) กรณีพบผู้ป่วยเข้าข่ายโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง(MERS Cov) โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร...
โพสต์ 12/07/2016 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรชูนโยบาย"3อ3ส" อสม.ดีเด่นต้อนรับรัฐม...
    วันนี้ 8 กรกฎาคม 2559 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามนโยบายพื้นที่เขตสุขภาพสที่3...
โพสต์ 11/07/2016 อ่านเพิ่ม
เยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนต้นแบบลด ละ เลิกบุหรี่ ตำบลหนอ...
    เมื่อบ่ายวานนี้ (6 ก.ค. 2559) นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ได้ลงพื้นที่ม.17 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม พบปะและรับฟังการดำเนินงานชุมชนต้นแบบลด ละ เลิกบุหรี่ จากแกนนำชุมชนท้องถิ่น และ...
โพสต์ 08/07/2016 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะและหอผู้ป่วยโ...
    วันนี้ 6 กรกฏาคม 2559 นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ escort สาธารณสุขนิเทศน์เขต 3 ได้เป็นประธานการเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะและเปิดห...
โพสต์ 06/07/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร รับการตรวจนิเทศงานกรณีปกติ ครั้งที่ 2/2...
    4 กรกฎาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับ นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 และคณะเจ้าหน้าที่ตรวจนิเทศ...
โพสต์ 05/07/2016 อ่านเพิ่ม
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์/ยาสูบจังหวัดพิ...
    4 กรกฎาคม 2559 นายพิษณุ เสนาวิน รอง ผวจ.พิจิตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์/ยาสูบจังหวัดพิจิตร โดยมี นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ให้การต้อนรับพร้อมด้วย คกก...
โพสต์ 04/07/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชา...
    1 กรกฎาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จากสถานีขนส่งจังหวัดพิจิตร (บขส) ตามเส้นทางถึงห้างสรรพสินค้าแฮปปี้พลาซ่า ณ ห้า...
โพสต์ 01/07/2016 อ่านเพิ่ม
ประชุม คบสจ.ประจำเดือน มิถุนายน...
    30 มิถุนายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ้ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานจุดธูปเทียน และร่วมสวดมนต์กับเจ้าหน้าที่ โดยนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับแพทย์ดีเด่นใ...
โพสต์ 30/06/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 2...
    28 มิถุนายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธ...
โพสต์ 28/06/2016 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตรจัดประกวด อสม.จังหวัดพิจิตร ยึดนโย...
    24 มิถุนายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประกวดอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2559 โดยแบ่งการประกวดเป็น 12 สาขา ซึ่งนา...
โพสต์ 24/06/2016 อ่านเพิ่ม
่สสจ.พิจิตรเดินหน้านิเทศงานระดับอำเภอย้ำชัดสาธารณส...
    วันนี้ 23 มิถุนายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่ คบสจ.จังหวัดพิจิตร ออกนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน คบสอ. อำเภอวชิระบารมี รอบที่2 ตามตัวชี้...
โพสต์ 23/06/2016 อ่านเพิ่ม
บ้านประดาทอง ตำบลบางลาย ใส่ใจ ลดเสี่ยง ลดโรค NCD ด...
    คุณหมอวิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ลงพื้นที่หมู่ 6 บ้านประดาทอง ต.บางลาย อ.บึงนารางในการนิเทศงาน คบสอ.บึงนาราง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 และได้ไปรับฟังผลการดำเนินโครงการชุมช...
โพสต์ 22/06/2016 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตรเข้มการดำเนินงานเชิงคุณภาพ โปร่งใส...
    21 มิถุนายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่ คบสจ.จังหวัดพิจิตร ออกนิเทศงาน คบสอ.บึงนาราง และสุ่มติดตามผลงานเชิงคุณภาพตามตัวชี้วัดที่ตั้งเป...
โพสต์ 22/06/2016 อ่านเพิ่ม
ภาคีเครือข่ายอำเภอสากเหล็กทำงานเชิงรุก...เข้าถึง ใ...
    คุณหมอวิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร นำทีมบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัดทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ออกนิเทศงาน คบสอ.สากเหล็ก รอบที่ 2/2559 และได้ลงพื้นที่หมู่ 8 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก แ...
โพสต์ 21/06/2016 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตรเข้มการดำเนินงานเชิงคุณภาพ โปร่งใส...
    วันนี้ 20 มิถุนายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่ คบสจ.จังหวัดพิจิตร ออกนิเทศงาน คบสอ.สากเหล็กและสุ่มติดตามผลงานเชิงคุณภาพตามตัวชี้วัดที่...
โพสต์ 20/06/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร นิเทศงาน คบสอ.รอบที่ 2/2559 เน้นคุณภาพง...
    คบสจ.พิจิตร มีกำหนดการนิเทศงานการพัฒนาสุขภาพระดับ คบสอ. รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559 จำนวน 12 อำเภอ เพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเช...
โพสต์ 17/06/2016 อ่านเพิ่ม
พิจิตรมุ่งสร้างสุขภาพในชุมชน พร้อมขับเคลื่อน 39 Pr...
    นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร พบพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นกับแกนนำภาคีเครือข่าย และทีมสุขภาพของ คบสอ.บางมูลนาก โดยได้เน้นย้ำการทำงานเชิงรุก มุ่งสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ภ...
โพสต์ 16/06/2016 อ่านเพิ่ม
ร่วมคิด...ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพ ปี 2560 มุ่งสร้...
    นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ลงพื้นที่คบสอ.วังทรายพูน และคบสอ.ดงเจริญ เพื่อตรวจเยี่ยม และรับฟังแนวคิดประสบการณ์ในการทำงานของภาคีเครือข่ายสุขภาพ และบุคลากรสาธารณสุข เ...
โพสต์ 10/06/2016 อ่านเพิ่ม
ครอบครัวสส.พจ.ร่วมใช้คุณธรรมนำองค์กร...
    นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร พบปะบุคลากรสาธารณสุขหรือสมาชิกครอบครัว สสจ.พิจิตร โดยมีกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดและต้อนรับสมาชิกใหม่ รวมทั้งเพิ่มภูมิรู้ภูมิธรรมแก่บุค...
โพสต์ 08/06/2016 อ่านเพิ่ม
พิจิตรผลักดัน คบสต. (คณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขร...
    6 มิถุนายน 2559 : นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ลงพื้นที่ คบสอ.สากเหล็ก พบปะ แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นกับทีมงานสุขภาพระดับ อ./ต..และผู้แทนอสม./ อปท.และผู้นำชุมชน เพื่อเตรียม...
โพสต์ 07/06/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เรื่องโร...
    6 มิถุนายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เรื่องโรคเบาหวาน ณ รพ.พิจ...
โพสต์ 06/06/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร พบปะแลกเปลี่ยนการพัฒนาระบบบริการคุณภาพ...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและทีมสุขภาพ-ภาคี คบสอ.บึงนารางพบปะแลกเปลี่ยนการพัฒนาระบบบริการคุณภาพ คุณธรรมและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้การบริหารงาน สร้าง...
โพสต์ 06/06/2016 อ่านเพิ่ม
พิจิตรมุ่ง...ขับเคลื่อนระบบคุณภาพสู่การพัฒนาระบบสุ...
    เมื่อบ่ายวานนี้ คุณหมอวิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับจนท.สธ.และแกนนำ อสม. / ชุมชน จาก รพร.ตพ.และรพ.สต.ของ คบสอ.ตะพานหิน ณ รพ.สต.วังหลุม โดยมีดร.ธานี โชติกคาม...
โพสต์ 03/06/2016 อ่านเพิ่ม
ประชุม คบสจ.ประจำเดือน พฤษภาคม ...
    31 พฤษภาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ้ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานจุดธูปเทียน และร่วมสดมนต์กับเจ้าหน้าที่ โดยนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ ได้มอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลที่ผ่านกา...
โพสต์ 31/05/2016 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรพร้อมใจสานพลังต้านภัยบุหรี่ ...
    วันนี้ 31 พฤษภาคม 2559 จังหวัดพิจิตรพร้อมใจกันสานพลังต้านภัยบุหรี่เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประธานเปิดโดยท่านเจ้าคุณเมธีธรรมประนาท เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร ,นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ ...
โพสต์ 31/05/2016 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตรจัดคาราวาน"สุขภาพดี วิถีธรรมวิถีไทย...
    24 พ.ค.59 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดคาราวานสาธารณสุข สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ครั้งที่ 4/2559 ณ วัดประชาบำรุง หมู่ 2 เขาตะพานนาก ต.เข...
โพสต์ 26/05/2016 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับ...
    วันนนี้ 23 พฤษภาคม 2559 นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหารส่วนราชการ และคณะเจ้าหน้าที่ จั...
โพสต์ 23/05/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมเป็นประธานพิธีไหว้ครูชมรมการแพทย์แผ...
    19 พฤษภาคม 2559 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร เป็นประธานพิธีไหว้ครูชมรมการแพทย์แผนไทยอำเภอบางมูลนาก ณ ห้องประชุมราชาวดี รพ.บางมูลนาก โดยมี คบสอ.บางมูลนากให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบน...
โพสต์ 19/05/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรตัวแทนมอบเงิน ม.41...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้รับบริการตามมาตร ม.41 เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ...
"สาธารณสุขพิจิตรสรุปและทบทวนผลการปฏิบัติงานรอบ 6 ...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้เปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้จัดเวทีสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนขึ้น ภายใต้นโยบาย "สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคม...
โพสต์ 17/05/2016 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรสื่อสารความเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านรา...
    วันนี้ 16 พ.ค.59 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้มอบหมายให้ นายแพทย์เสรี วุฒินันชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ รพ.พิจิตร ออกรายการวิทยุสาธ...
โพสต์ 17/05/2016 อ่านเพิ่ม
TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตรพร้อมรับการประกวดระ...
    13 พฤษภาคม 59 นายวิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2559 โดยนพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด...
โพสต์ 13/05/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร เยี่ยมชมการดำเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่ข...
    2 พฤษภาคม 2559 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมการดำเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่ของ คบสอ.โพทะเล ที่ผ่านมาการดำเนินงานในพื้นที่ มีการทำงานเป็นทีม แก้ปัญหาร่วมกันช่...
โพสต์ 03/05/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับ...
    29 เมษายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดพิจิตร(คบสจ.พิจิตร) ได้นำหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมสวดมน...
โพสต์ 29/04/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเ...
    25 เมษายน 2559 นายมานพ ชมภู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านบริหาร) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สนามภายในศาลากลาง จังหวัดพิ...
โพสต์ 25/04/2016 อ่านเพิ่ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ๓ กระทรวง...
    23 เมษายน 2559 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ...
โพสต์ 24/04/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอ รัฐมนตรีว่า...
    22 เมษายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้รับ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงและนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุ...
โพสต์ 22/04/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร สงกรานต์ฉ่ำเย็น...
    18 เมษายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ แต่ละคบสอ. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร...
โพสต์ 18/04/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร รดน้ำอวยพรผู้ว่าราชการ...
    12 เมษายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมรดน้ำอวยพรผู้ว่าราชการ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ...
โพสต์ 12/04/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรร่วมออกรายการวิทยุ...
    11 เมษายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้มอบนายแพทย์สุเทพ สินกิตติยานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เฉพาะทางด้านศัลยกรรมทั่วไป ประจำ ประจำพิจิตร ให้ความรู้แ...
โพสต์ 12/04/2016 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตรจัดกิจกรรมวิ่งโบกี้”99คน”พร้อมชูกร...
    7 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับในจังหวัดพิจิตร “วิ่งเพื่อสุขภาพ โบกี้ 99 คน” ” Bogie 99 Running Ru...
โพสต์ 08/04/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมพิธีงานในวันจักรี...
    6 เมษายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมพิธีวาง(พานพุ่มดอกไม้สด)เครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า...
โพสต์ 06/04/2016 อ่านเพิ่ม
พิจิตรแนะช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วยกันลดอุบัติเหตุทางถ...
    วันนี้ 4 มีนาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้แถลงออกอากาศผ่านรายการวิทยุสาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย”สถานีวิทยุอ...
โพสต์ 05/04/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร คร...
    1 เมษายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เปิดการประชุมสำนักงาน โดยมีกิจกรรมอวยพรวันเกิดเจ้าหน้าที่เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน รวม 21 ท่าน นายแพทย็...
โพสต์ 01/04/2016 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรต้อนรับองคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโรงพย...
    31 มีนาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดพิจิตรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินร่วมถึงหัวหน้าส่วนจังหวัดพิจิตร โดยมีน...
โพสต์ 31/03/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับ...
    29 มีนาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดพิจิตร(คบสจ.พิจิตร) ได้นำหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมสวดม...
โพสต์ 29/03/2016 อ่านเพิ่ม
พิจิตรจัดคาราวานสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทยดูแลประชาช...
    28 มีนาคม 2559 นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจืตร เป็นประธานเปิดงานเพื่อเป็นการเยี่ยมผู้ป่วยและประชาชนรอบเหมืองและสื่อสารพฤติกรรมเสี่ยงตามแนวนโยบาย 3อ3ส การคืนข้อมูลให้...
โพสต์ 28/03/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร อบอบรมความรู้เรื่องวินัยความรับผิดทางละ...
    28 มีนาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดพิจิตร ได้เปิดการอบรมความรู้เรื่องวินัยความรับผิดทางละเมิดจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้แก่ชาวสาธารณสุขในหน่วย คณะกรรมการบ...
โพสต์ 28/03/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนขบวนการสมัชชาสุข...
    28 มีนาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมสุขภาพอำเภอสามง่ามเพื่อขับเคลื่อนขบวนการสมัชชาสุขภาพอำเภอสามง่ามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส...
โพสต์ 28/03/2016 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานคุณธรรมสาธารณส...
    21 มีนาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เปิดพิธีประกาศเจตนารมณ์ หน่วยงานคุณธรรม โดยประธานคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขระดับอำเภอและรองคณะกรรมการบริหารสาธา...
โพสต์ 22/03/2016 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรเข้มเชิญผู้เชี่ยวชาญทบทวนระบบดูแลเฝ้า...
    18 มีนาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เชิญ ศ.คลินิก พญ.ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้นไข้เลือดออก สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อม...
โพสต์ 18/03/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในคบสอ.สามง่าม...
    16 มีนาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และพบภาวะไต ในเขต ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม โดยมี เจ้าหน้าที่ คบสอ.ตะพานหิน ...
โพสต์ 16/03/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ได้ประชุม Warroomไข้เลือดออกระดับจังหวั...
    14 มีนาคม 2559 ายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ประชุม Warroomไข้เลือดออก ระดับจังหวัด โดยติดตามการควบคุมโรคของทีม SRRT ระดับอำเภอ ผอ.รพ/สสอ.ทุกอำเภอ (ประธานคบ...
โพสต์ 14/03/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรร่วมออกรายการวิทยุ"พิจิตรไม่ถอย.พิฆาตยุง...
    14 มีนาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรมอบหมายให้ พญ.จิตรลดา ศรีปัญญา นายแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชฯ ประจำ รพ.พิจิตร ให้ความรู้แก่ประชาชนเ...
โพสต์ 14/03/2016 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตรเร่งพัฒนาศักยภาพ”ทีมต้นกล้ารักษ์ไต...
    นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรรัตน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ”การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ที่มีภาว...
โพสต์ 11/03/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมบรรยายพิเศษ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธ...
    9 มีนาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้มาร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย” ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจั...
โพสต์ 09/03/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกเยี่ยมพื้นที่ป้องกันไข้เลือดออก...
    7 มีนาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรออกเยี่ยมพื้นที่ดูแนวทางการป้องกันไข้เลือดออกของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฆะมัง อำเภอเมือง และให้คำแนะนำการป้องกันในพ...
โพสต์ 08/03/2016 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตร"พิฆาตยุงลาย"เดินหน้าให้ความรู้ประช...
    7 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-13.35 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกรายการวิทยุสาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทยสถานีวิทยุ อสมท.พิจิตร 107....
โพสต์ 07/03/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ผนึกพลัง”พิฆาตยุงลาย”ป้องกัน 3 โรค...
    7 มีนาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรณรงค์กวาดล้างยุงลายเพื่อขจัด 3 โรค จากยุงลายคือโรคไข้เลือดออก, โรคไข้ซิกา, โรคไข้ชิคุนกุ...
โพสต์ 07/03/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมสรุปการนิเทศงาน...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหาร ประธานและรองประธาน คบสอ.ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ทีมพบส. คณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์รับฟังสรุปผลการ...
โพสต์ 04/03/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร รับการตรวจนิเทศงานกรณีปกติ...
    3 มีนาคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บิหารและเจ้าหน้าที่ คบสอ. และคบสจ.พิจิตร รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ โดยนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ...
โพสต์ 03/03/2016 อ่านเพิ่ม
ประธาน มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พ...
    วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี พร้อมด้วยคุณหญิงทิพาพร สิตปรีชา กรรมการมูลนิธิฯและ...
โพสต์ 02/03/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ประชุม คบสจ....
    29 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดพิจิตร(คบสจ.พิจิตร) ได้นำหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมส...
โพสต์ 29/02/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมงานวันผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรปีที่4...
    26 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้ร่วมงานวันผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรปีที่4 ผู้สูงอายุสุขภาพดีเป็นหลักชัย ภาคีร่วมใจ สร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกันเริ...
โพสต์ 26/02/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร มอบแนวทางการดำเนินงานให้กับ อสม....
    25 กุมภาพันธ์ 2559 คบสอ.วชิรบารมี เขิญ นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มอบแนวทางการดำเนินงาน"สาธารณสุขนยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย" ให้กับแกนนำอ...
โพสต์ 26/02/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ประชุมควมคุมโรคจังหวัดพิจิตร...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประชุมติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคจังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะไข้เลือดออก ทุกคบสอ ที่โรงพยาบาลบางมูลนาก โดยเน้นการเปิด war room เพื่อแก...
โพสต์ 25/02/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกเยี่ยม ภาคีและเครือข่ายทับคล้อ...
    24 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกเยี่ยม ภาคี และเครือข่ายชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทราย คบสอ.ทับคล้อ ชื่นชมการดำเนินงานของเครือข่...
โพสต์ 24/02/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรออกเยี่ยมการดำเนินงานอำเภอบางมูลนาก...
    23 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำประดาใต้ อำเภอบางมูลนาก มีภาคีในพืันที่ อบต.อส...
โพสต์ 23/02/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร เป็นตัวแทนมอบเงิน ม.41...
    23 กุมภาพันธ์ 59 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นตัวแทนของสำนักงานหลักประกันสุขแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ของม.41 จำนวน 3 ราย ณ สำนั...
โพสต์ 23/02/2016 อ่านเพิ่ม
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รับฟังความเห็นเรื่องเหมืองทอง...
    19 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปแห่งประเทศไทย (สปท) มาร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อการดูแลและเฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อมรอบๆเหมืองทองคำ โดยมีนายแพทย์...
โพสต์ 19/02/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกเยี่ยมการดำเนินงานของพื้นที่เขต บึงน...
    17 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกเยี่ยมการดำเนินงานของพื้นที่เขต คณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุุขระดับอำเภอบึงนาราง (คบสอ.บึงนาราง) เยี่ยมชมกา...
โพสต์ 17/02/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร จัดเวทีประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งด้า...
    15 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เวทีประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองสิทธิ์เชิงบูรณาการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง "ไม่ให้ถูกฟ้อง....ต้...
โพสต์ 15/02/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกนิเทศเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองและอำ...
    10 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมนิเทศ สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกนิเทศเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองและอำเภอสากเหล็ก ออกเยี่ยมผู้ป่วย readmit...
โพสต์ 10/02/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ร่วมออกรายการ อสมท.พิจิตร ...
    นายแพทย์ประทีป จันทร์สิงห์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรมทั่วไป รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ร่วมเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อสุขภาพประชาชน ภายใต้นโยบาย"สาธารณสุขยุคใหม่สร้างสังคมสุขภาพดี ...
โพสต์ 10/02/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกตรวจเยี่ยม คบสอ.วังทรายพูน...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกพบ คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอำเภอ(คบสอ) วังทรายพูนและรพ.วังทรายพูน ดูระบบข้อมูล แผนงาน/โครงการของเครือข่ายบริการ และออกเยี่ยม...
โพสต์ 09/02/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกนิเทศเครือข่ายบางมูลนาก-ดงเจริญ...
    4 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมนิเทศ สสจ.พิจิตร ออกนิเทศเครือข่ายบางมูลนาก-ดงเจริญ ก่อนนิเทศออกเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภ...
โพสต์ 04/02/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกนิเทศงาน คบสอ.โพทะเล-บึงนาราง...
    3 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกนิเทศการดำเนินงานเครือข่ายบริการโพทะเล-บึงนาราง โดยออกเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันสูง ซึงเ...
โพสต์ 03/02/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรออกเยี่ยมผู้ป่วย ในเขตเมืองพิจิตร...
    1 กุมภาพันธ์ 2559 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ออกเยี่ยมผู้ป่วย revisit และ readmit เบาหวาน ความดันโลหิตสูง สุขภาพจิต จาก รพ.พิจิตร ในเขตพื้นที่ รพ.สต.ฆะมัง อ.เมือง ผู้ป่วยได้รับก...
โพสต์ 02/02/2016 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพิจิตรเปิดตัวรายการวิทยุเพื่อสุขภาพประชาช...
    ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เปิดตัวรายการวิทยุสาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย โดยเป็นนัดแรกของรายการ ซึ่งจะออกอาก...
โพสต์ 01/02/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ประชุมประจำเดือน คบสจ....
    29 มกราคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร แสดงความยินดีแก่นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นระดับเขตที่3 ได้แก่ นายแพทย์ประจวบ มงคลศิริ ผอ.รพ.พิจิตร และมอบเกียรติบัต...
โพสต์ 29/01/2016 อ่านเพิ่ม
คาราวานสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย...
    28 มกราคม 2559 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดงานคาราวานสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทยดูแลสุขภาพประชาชนรอบ เหมืองทองคำครั้งที่2/2559 ณ วัดนิคมราษฎร์บำรุง ม...
โพสต์ 28/01/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านระบาดวิทยาทีมสอ...
    25 มกราคม 59 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ให้นโยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านระบาดวิทยาและการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ แก่กลุ่มเจ้า...
โพสต์ 25/01/2016 อ่านเพิ่ม
กีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2559 ...
    22 มกราคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2559 โดยมี นพ.ส...
โพสต์ 22/01/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกนิเทศงาน คบสอ.เมือง...
    20 มกราคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล ทีมหมอครอบครัว คบสอ.เมือง พิจิตรและทีมนิเทศยุทธศาสตร์ ทีมพบส.ลงพื้นที่ตำบลดงกลาง อ.เมืองพิจ...
โพสต์ 21/01/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกนิเทศ คบสอ.วชิรบารมี...
    19 มกราคม 2559 นายแพทย์ วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมนิเทศ สสจ.พิจิตร ออกนิเทศ คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอำเภอ (คบสอ.)วชิรบารมี เยี่ยมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและหั...
โพสต์ 19/01/2016 อ่านเพิ่ม
วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ...
    18 มกราคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมงานพิธีวางพาน (พุ่มเงิน พุ่มทอง) ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ วันยุทธหัตถีของสม...
โพสต์ 18/01/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกนิเทศงาน คบสอ.ดงเจริญ...
    15 มกราคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมนิเทศ สสจ.พิจิตร ออกนิเทศการดำเนินงานสาธารณสุข ได้ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่ โรงพยาบาลส...
โพสต์ 15/01/2016 อ่านเพิ่ม
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2559...
    15 มกราคม 2559 นายมานพ ชมภู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านบริหาร) และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข ได้เข้าร่วมเข้าพิธีวางพาน(พุ่มเงิน พุ่มทอง) ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ...
โพสต์ 15/01/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกนิเทศงาน คบสอ.ทับคล้อ...
    14 มกราคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมนิเทศ สสจ.พิจิตร ออกนิเทศ คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอำเภอ (คบสอ.)ทับคล้อ เยี่ยมผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ปอดอักเ...
โพสต์ 14/01/2016 อ่านเพิ่ม
จังหวัดพิจิตรจัดประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวั...
    13 มกราคม 2559 จังหวัดพิจิตร ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด โดยนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร แทนประธานอนุกรรมการฯและนายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุ...
โพสต์ 13/01/2016 อ่านเพิ่ม
ประชุมเจ้าหน้าที่ สสจ.พิจิตร เดือนมกราคม...
    13 มกราคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เปิดการประชุมประจำเดือนของสำนักงาน เดือนมกราคม และรับฟังธรรมะบรรยาย โดยมีพระมหาเจษฎากร ดิษฐ์ทอง วัดท่าหลวง พระ...
โพสต์ 13/01/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกนิเทศงาน คบสอ.บางมูลนาก...
    12 มกราคม 2559 นานแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขพิจิตร นำทีมนิเทศ สสจ.พิจิตร ออกนิเทศ คณะบริหารสาธารณสุขอำเภอ (คบสอ.)บางมูลนาก ออกเยี่ยมผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง แล...
โพสต์ 12/01/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกนิเทศ คบสอ.สามง่าม...
    11 มกราคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมนิเทศ สสจ.พิจิตร ออกนิเทศ คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอำเภอ (คบสอ.)สามง่าม ออกเยี่ยมผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หลอด...
โพสต์ 11/01/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกนิเทศ คบสอ.ตะพานหิน...
    8 มกราคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธษรณสุขจังหวัดพิจิตร ออกนิเทศงาน คบสอ.ตะพานหิน ออกเยี่ยมผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง ซึ่งมีภาคีท้องถิ่น อสม.เจ้าหน้าที่จาก คบสอ...
โพสต์ 08/01/2016 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร ออกนิเทศงาน คบสอ.โพธิ์ประทับช้าง...
    7 มกราคม 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขพิจิตร พร้อมทีมนิเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกนิเทศงานไตรมาสแรก ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ถุงลมโปร่งพอง และมะเ...
โพสต์ 07/01/2016 อ่านเพิ่ม
นิเทศงาน คบสอ.วังทรายพูน ในเขต คบสต.หนองพระ...
    6 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมนิเทศ สสจ.พิจิตร ร่วมนิเทศ คณะบริหารสาธารณสุขอำเภอ (คบสอ.)วังทรายพูน โดยออกพื้นที่ดูแลผู้ป่วยเบา...
โพสต์ 06/01/2016 อ่านเพิ่ม
ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ในเขตหมู่๖ บ้านท่าฬ่อ อำเภอเมือง...
    5 มกราคม 2559 เวลา 14.30 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ในเขตหมู่๖ บ้านท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อดูแลผู้ป่วยแบบใกล้ชิด ส...
โพสต์ 05/01/2016 อ่านเพิ่ม
TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร ปลุกกระแส รณรงค์ ป้...
    5 มกราคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมประชุม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร ปลุกกระแส รณรงค์ ป้องกัน ยาเสพติด แก่เยาวชน “ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดส...
โพสต์ 05/01/2016 อ่านเพิ่ม
ประชุม คบสจ. ประจำเดือนธันวาคม...
    30 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานการประชุม คบสจ.พิจิตร ได้นำหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ และมอบช่อดอกไม้แลพเงินสนับสนุนทีม ...
โพสต์ 30/12/2015 อ่านเพิ่ม
อวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการ...
    29 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำคณะเจ้าหน้าสาธารณสุขจังหวัด อวยพรปีใหม่ ท่านฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ท่านผู้ว่าราชหารจังหวัดพิจิตร และท่านพิษณุ เสนา...
โพสต์ 29/12/2015 อ่านเพิ่ม
กีฬาสานสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร...
    28 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมเข้ากีฬาสานสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ร่วม 7 หน่วยงาน สาธารณสุข แรงงาน วัฒนธรรม คมน...
โพสต์ 28/12/2015 อ่านเพิ่ม
นากเจริญเกมส์...
    26 ธันวาคม2558 นายแพทย์วิว้ฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พิจิตรเป็นประธานพิธีเปิดกีฬา สาธารณสุขพิจิตรประจำปี2559 "นากเจริญเกมส์"โดยมีนายแพทย์ วิศิษฎ์อภิสิทธิ์วิทยาผู้อำนวยการ โ...
โพสต์ 28/12/2015 อ่านเพิ่ม
กลุ่มคริสเตียนโปรแตสแตนท์ร้องเพลงอวยพร...
    25 ธันวาคม 2558 นายสมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านสังคมและท้องถิ่น) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมรับฟังการร้องเพลงอวยพรจากทางกลุ่มคริสเตียนโปรแตสแต...
โพสต์ 25/12/2015 อ่านเพิ่ม
นิเทศ คบสอ.บึงนาราง...
    23 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขพิจิตร นำทีม จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นิเทศ คณะบริหารสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง(คบสอ.) เพื่อดูแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้นโ...
โพสต์ 23/12/2015 อ่านเพิ่ม
เข้าร่วมรับฟังทางโรงเรียนยอเซฟพิจิตร ด้วยบทเพลงอว...
    23 ธันวาคม 2558 นายสมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านสังคมและท้องถิ่น) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมรับฟังทางโรงเรียนยอเซฟพิจิตร ขอแบ่งปัน...
โพสต์ 23/12/2015 อ่านเพิ่ม
เยี่ยมผู้ป่วยและพบเจ้าหน้าที่ รพ.สต คลองทราย อ.สาก...
    22 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและคณเจ้าหน้าที่สวาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นำทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยม...
โพสต์ 22/12/2015 อ่านเพิ่ม
สมาชิกวิชชาลัยชาวนาพิจิตร พบนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ...
    21ธันวาคม2558 เวลา16.30น. สมาชิกวิชชาลัยชาวนาพิจิตร พบนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพิจิตรเพื่อขอคำแนะนำ ในการดำเนินงาน เกษตรปลอดสารพิษ หมู่บ้านตำบลสุขภาวะ การแสดงแ...
โพสต์ 22/12/2015 อ่านเพิ่ม
เยี่ยมผู้ป่วยบ้านบึงไชยบวรหมู่6ตำบลบ้านน้อย อำเภอโ...
    18 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนำคณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเยี่ยมผู้ป่วยบ้านบึงไชยบวรหมู่6ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ร่วมงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ...
    16 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก...
โพสต์ 17/12/2015 อ่านเพิ่ม
การประชุมเตรียมการนิเทศติดตามและประเมินผลปฏิบ้ติกา...
    15 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมเตรียมการนิเทศติดตามและประเมินผลปฏิบ้ติการคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับอำเภอ Iณ ห้แงประ...
โพสต์ 16/12/2015 อ่านเพิ่ม
ออกตรวจเบาหวาน ความดัน ในเขต ต.เนินมะกอก อ.บางมูลน...
    14 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขพิจิตร ออกเยี่ยมผู้ป่วย คุณยายอายุ 83 ปี เป็นทั้งเบาหวาน ความดัน ในเขต ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก มี จนท.รพ.สต สสอ.รพ.บางมูลนาก...
โพสต์ 15/12/2015 อ่านเพิ่ม
ร่วมกิจกรรมขี่จักรยานเฉลิมพระเกียรติ (Bike for Dad...
    11 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและเจ้าหน้าที่สาธารสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมขี่จักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Bike for Dad...
โพสต์ 15/12/2015 อ่านเพิ่ม
ออกเยี่ยมผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวช เ...
    9 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกเยี่ยมผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวช เขต รพ.สต.ยางสามต้น อ.วังทรายพูน โดยมี อสม.เป็นผู้นำทีมพาเยี่ยม พ...
โพสต์ 15/12/2015 อ่านเพิ่ม
การประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาล...
    8 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดพิจิตร ตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม เพื่อให้ได้ข้อมุลที...
โพสต์ 08/12/2015 อ่านเพิ่ม
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพร...
    5 ธันวาคม 255818.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายรา...
โพสต์ 05/12/2015 อ่านเพิ่ม
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร 5 ธันวาคม ...
    5 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน...
โพสต์ 05/12/2015 อ่านเพิ่ม
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 5 ธันวาคม ...
    5 ธันวาคม 2558 เวลา 7.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ...
โพสต์ 05/12/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุม คบสจ. วาระพิเศษ...
    4 ธันวาคม 2558 นายแพทยืวิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุม คระกรรมการบริหารงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (คบสจ.)วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาการย้ายนอก/ในจังหว...
โพสต์ 04/12/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมองค์กรและภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดพิจิตร ปี...
    4 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กล่าวเปิดประชุมองค์กรและภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดพิจิตร ปี 2559 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพและป้องก...
โพสต์ 04/12/2015 อ่านเพิ่ม
การประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริม...
    3 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดพิจิตร ตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม เ...
โพสต์ 03/12/2015 อ่านเพิ่ม
การประชุมคณะกรรมการกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค รพ.คุณ...
    3 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมคณะกรรมการกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค รพ.คุณธรรม สิงแวดล้อม เพื่อเป็นกลไกในการขับ...
โพสต์ 03/12/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมชี้แจงการบรูณาการกฎหมาย ตามนโยบายจังหวัดพิจิ...
    2 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ้ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการบรูณาการกฎหมาย ตามนโยบายจังหวัดพิจิตร "สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขดี วิถีธรรม วิถี...
โพสต์ 02/12/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภา...
    เพื่อสุขภาพประชาชนพิจิตร 1-2 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดประชุม การพัมนาระบบสุขภาพชุมชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค 3อ ...
โพสต์ 01/12/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุม คบสจ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558...
    30 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุม คณะบริหารสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (คบสจ.พิจิตร) ได้นำหัวหน้าหน่วยงานและผู้ร่วมประชุมสวดมนต...
โพสต์ 30/11/2015 อ่านเพิ่ม
อบรมการปรับเปลี่ยนวัคซีน...
    27 พ.ย. 58 นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สสจ.พิจิตร เป็นประธานในการเปิดอบรมการปรับเปลี่ยนวัคซีน โดยวิทยากร อาจารย์...
โพสต์ 27/11/2015 อ่านเพิ่ม
พบแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตำบลทุกแห่งในจังหวัด...
    26 พฤศจิกายน 2558 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร พบแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตำบลทุกแห่งในจังหวัดพิจิตร ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา พระอารามหลวง อำเภอมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อ...
โพสต์ 26/11/2015 อ่านเพิ่ม
ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรและอำเภอ พบนายแพท...
    24 พฤศจิกายน 2558 ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรและอำเภอ พบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ) เพื่อปรึกษาหารือแนวทางดำเนินงานในปี 2559 ร่วมกัน เช่น การจัดงานชมรมผู้...
โพสต์ 25/11/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมเจ้าหน้าที่ สสจ.พิจิตร...
    24 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เพื่อชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบงาน (ผู้รับผิดชอบงานหลัก ...
โพสต์ 24/11/2015 อ่านเพิ่ม
แต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ...
    16 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้พิจารณาคัดเล...
โพสต์ 16/11/2015 อ่านเพิ่ม
ออกเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานความดัน แขนขาอ่อนแรง ตำบลหน...
    6 พฤศจิกายน 2558 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดพิจิตร ออกเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานความดัน แขนขาอ่อนแรง ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี พร้อมด้วย จนท.จากคบสอ.วชิรบารมี และอสม.ภาคี...
โพสต์ 09/11/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมประจำ สสจ.พิจิตร เดือนพฤศจิกายน 2558...
    5 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีกิจกรรมจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้เจ้าห...
โพสต์ 05/11/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมรับมอบนโยบายฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร...
    4 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สาธารรสุขจังหวัดพิจิตร คณะบริหารสาธารรสุขจังหวัดพิจิตร (คบสจ.) คณะบริหารสาธารณสุขอำเภอ (คบสอ.) แ...
โพสต์ 04/11/2015 อ่านเพิ่ม
ออกเยี่ยมผู้ป่วยความดันสูง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง...
    2 พฤศจิกายน 2558 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ออกเยี่ยมผู้ป่วยความดันสูง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร มี อสม.จนท.จาก ทบ.ตำบลวังกรด และทีม จนท.จาก คบสอ.เมืองพิจิตร พร้อมทั้งแนะแนว...
โพสต์ 03/11/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุม คบสจ. ประจำเดือน ตุลาคม...
    30 ตุลาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานการประชุม คบสจ.พิจิตร ได้นำหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระ และมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ ตำบลด...
โพสต์ 30/10/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุม พบส.ตรวจสอบภายใน...
    28 ต.ค 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ในการเปิดประชุม พบส. ตรวจสอบภายใน เพื่อความถูกต้องโปร่งใส่ เป็นธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่หน่วยงานไ...
โพสต์ 28/10/2015 อ่านเพิ่ม
วันปิยะมหาราช...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพ...
โพสต์ 27/10/2015 อ่านเพิ่ม
ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเขตตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี...
    22 ตุลาคม 2555 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ พิจิตร ออกเยี่ยมผู้ป่วยความดันโลหิตสูง และกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง เขตตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี ซึ่งได้รับการดูแลจากทีมสุขภาพอำเภอวชิรบารมี ภา...
โพสต์ 26/10/2015 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.พิจิตรมอบเงินช่วยเหลือผู้บริการ...
    นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตรามาตรา ม.41 กับผู้รับบริการ จำนวน 2 ราย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเขตตำบลคลองคูณ...
    16 ตุลาคม 2558 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ร่วมกับทีมสุขภาพ รพร.ตะพานหิน รพ.สต.คลองคูณ สสอ.ตะพานหิน และภาคเครือข่าย อสม. อบต. ออกเยี่ยมผู้ป่วย ความดันสูงและโรคหลอดเลือดสมอง เขตตำ...
โพสต์ 19/10/2015 อ่านเพิ่ม
ออกตรวจตลาดสดเทศบาล ...
    16 ตุลาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะกรรมการบริหารงานสาธารรสุขระดับอำเภอเมือง ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ในเทศบาล 2 ร้านอาหารเจ และโรงน้ำแ...
โพสต์ 16/10/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมผู้รับผิดชอบงานบริหาร...
    นายมานพ ชมภูรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านบริหาร) และนางสาวนพเก้า ชื้นตระกูล หัวหน้าบริหาร ประชุมผู้รับผิดชอบงานบริหาร (รพ.สสอ.หัวหน้างาน สสจ.พิจิตร ทุกแห่ง) ณ.วันที่ 15 ตุ...
โพสต์ 15/10/2015 อ่านเพิ่ม
การประชุมคบสจ.และคบสอ....
    14 ตุลาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ้ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานสาธารรสุขระดับจังหวัด(คบสจ.)และคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คบสอ.)เพ...
โพสต์ 14/10/2015 อ่านเพิ่ม
ต้อนรับ พณฯท่าน อรรชกา สีบุญเรือง รมต.ว่าการกระทรว...
    10 ตุลาคม 2558 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร พร้อมคณะ และ ทีม คบสอ.ทับคล้อ ได้ร่วมต้อนรับ พณฯท่าน อรรชกา สีบุญเรือง รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการลงพื้นที่เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการ...
โพสต์ 12/10/2015 อ่านเพิ่ม
ติดตามงบลงทุน ปี 2559 นมโรงเรียนและการดำเนินงานการ...
    เวลา 11.00 น.วันที่ 9 ตุลาคม 2558 นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ได้ร่วมประชุมกับนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต...
โพสต์ 09/10/2015 อ่านเพิ่ม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนางานสาธารณ...
    9 ตุลาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้เปิด การอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนางานสาธารณสุขและพฤติกรรมสุขภาพ ภายใต้นโยบาย “สาธารณสุขยุคให...
โพสต์ 09/10/2015 อ่านเพิ่ม
ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านที่ยากไร้ ตำบลดงตะขบ อำ...
    2 ตค.58 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะ พร้อมทีมสุขภาพ คปสอ.ตะพานหิน ผู้นำชุมชนและ อสม. ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านที่ยากไร้ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและรองผู้ว่าราชการ...
    1 ตุลาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมต้อนรับเจ้าเมืองคนใหม่ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจตร และยินต้อนรับ...
โพสต์ 01/10/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุม คบสจ. ประจำเดือนกันยายน...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด (คบสจ.) ประจำเดือนกันยายน ได้มอบรางวัลการจัดบริหารอาชีวอนามัยคลิน...
โพสต์ 01/10/2015 อ่านเพิ่ม
นักศึกษาแพทย์ศึกษาดูงาน ที่สสจ.พิจิตร...
    นักศึกษาแพทย์(โครงการ CPIRD มหาวิทยาลัยมหิดล) ชั้นปีที่ 6 ศึกษาดูงานองค์กร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2558 เพื่อเสริมกระบวนการ การเรียนรู้ และเตรียม...
โพสต์ 25/09/2015 อ่านเพิ่ม
งานเกษียณ "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูม...
    "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ " 24 กันยายน 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมมทิตาจิต นางสาว ไสวรรณ ทองงามขำ (พี่ออด) ซึ่ง...
โพสต์ 24/09/2015 อ่านเพิ่ม
24 กันยายน 2558 วันคล้าย วันมหิดล...
    24 กันยายน 2558 ตรงกับวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการ...
โพสต์ 24/09/2015 อ่านเพิ่ม
ออกตรวจเยี่ยม รพ.สต.บางคลาน...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล เพื่อดูแลเจ้าหน้าที่และสร้างข...
โพสต์ 22/09/2015 อ่านเพิ่ม
ออกตรวจเยี่ยม รพ.สต.หนองสะเดา...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา อำเภอวชิรบารมี เพื่อดูแลเจ้าหน้าที่และสร...
โพสต์ 21/09/2015 อ่านเพิ่ม
ออกตรวจเยี่ยม รพ.สต.เนินพลวง...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพลวง อำเภอสามง่าม เพื่อดูแลเจ้าหน้าที่และสร้า...
โพสต์ 21/09/2015 อ่านเพิ่ม
ออกตรวจเยี่ยม รพ.สต.หนองหญ้าไทร...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และ นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกตรวจเย...
โพสต์ 18/09/2015 อ่านเพิ่ม
ออกตรวจเยี่ยม รพ.สต.หนองปล้อง...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และ นายอำนวย บุญเพชร นิติกรชำนาญการ สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปล้อง เพื่อดูแลเจ้าหน้าท...
โพสต์ 18/09/2015 อ่านเพิ่ม
ออกตรวจเยี่ยม รพ.สต.คลองสะแก-ป่าหวาย...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และ นายอำนวย บุญเพชร นิติกรชำนาญการ สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสะแก-ป่าหวาย เพื่อดูแลเจ...
โพสต์ 18/09/2015 อ่านเพิ่ม
จักรยานนี้...เพื่อครอบครัว...
    16 กันยายน 2558 นายสมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล ได้มอบ"จักรยานนี้...เพื่อครอบครัว" โดยนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ให้เกียรติ จับรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล "จักรยานนี้...เพื่อครอบครั...
โพสต์ 16/09/2015 อ่านเพิ่ม
งานคาราวานสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย...
    นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร รองนพ.สสจ.พิจิตร ได้เปิดงานคาราวานสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย โดยมีนายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอำเภอทับคล้อ นพ.วิวัฒน์ชัย ศักดี ผอ.รพ.ทับคล้อ นายณุชิน สุขเก...
โพสต์ 14/09/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การประชุมแผนงานการพัฒนาสา...
    9-11 กันยายน 2559 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสขจังหวัดพิจิตร เป็นประธารเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การประชุมแผนงานการพัฒนาสาธารณสุข ปี 2559 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน น...
โพสต์ 10/09/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมแผนงานการพัฒนาสาธารณสุข ...
    8 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสขจังหวัดพิจิตร เป็นประธารการประชุมแผนงานการพัฒนาสาธารณสุข ปี 2559 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการและผู้รับผิดชอบง...
โพสต์ 08/09/2015 อ่านเพิ่ม
ออกตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านดงเจริญ...
    7 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรออกตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเจริญ เพื่อดูแลเจ้าหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจในการทำง...
โพสต์ 08/09/2015 อ่านเพิ่ม
นิทรรศการสุขภาพพิจิตร คปสอ.ตะพานหินเจ้าภาพ 4ก.ย.58...
    4 กันยายน 2558 คปสอ.ตะพานหินเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและนำเสนอการเต้นเพื่อสุขภาพด้วยการ”เต้นบาสโลป” โดยพิธีกรสองหนุ่มจากรพ.สต.เกริ่นนำสาระสุขภาพและเชิญชวนได้รับ...
โพสต์ 07/09/2015 อ่านเพิ่ม
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมชมบูธนิทรรศการสุขภาพพิจิ...
    วันที่ 5 กันยายน 2558 นายวิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยผู้บริหารสธ.พิจิตร และบุคลากรสาธารณสุขจาก สสจ.พิจิตร คปสอ. สมาคมหมออนามัยพิจิตร ชมรม อสม.พิจิตรร่วมให...
โพสต์ 07/09/2015 อ่านเพิ่ม
คปสอ.สามง่าม…ชวนคนพิจิตรรักษ์สุขภาพ ชูเมนูอาหารเพื...
    3 กันยายน 2558 คปสอ.สามง่าม เจ้าภาพจัดกิจกรรมชวนคนพิจิตรหันมาใส่ใจสุขภาพ ทานอาหารเพิ่มผัก ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ด้วยเมนู “ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน” ทำจริงให้ลองชิม ผู้เข้าชมอิ่มอร่อ...
โพสต์ 04/09/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบ...
    วันที่ 3 ก.ย.58 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ศิริไกรวัฒนา รองนพ.สสจ.เป็นประธานและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายณุชิน สุขเกษ สาธารณสุขอำเภอทับคล้อ ประชุมแนวทางการดำเนินงานแก้ไขป...
โพสต์ 03/09/2015 อ่านเพิ่ม
คปสอ.โพทะเล-บึงนาราง เจ้าภาพ 2 ก.ย.58 ต้อนรับผู้สน...
    นพ.พนม ปทุมสูต ผอ.รพ.โพทะเล และประธาน คปสอ.โพทะเล-บึงนาราง และสสอ.โพทะเลและบึงนาราง จัดทีมงานสุขภาพพร้อมสรรพด้วยกิจกรรมสุขภาพมาให้บริการที่บูธนิทรรศการสุขภาพบริเวณหน้าพร...
โพสต์ 03/09/2015 อ่านเพิ่ม
5 วัน ครึ่งทางงานนิทรรศการสุขภาพ สสจ.และ คปสอ.ร่วม...
    พระเมธีธรรมประนาท (ท่านเจ้าคุณปรีชา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวง และประธานจัดงานฯ ชื่นชมการจัดนิทรรศการสุขภาพของ สสจ.และ คปสอ.ช่วยเสริมสร้างงานบุญประเพณีแข่งขันเรือยาวพิ...
โพสต์ 02/09/2015 อ่านเพิ่ม
ตรวจเย๊่ยม รพ.สต.บ้านไดอีเผือก...
    1 ก.ย.58 ภาคเช้านายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
นิทรรศการสุขภาพ "สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพ...
    คปสอ.วังทรายพูนเจ้าภาพจัดกิจกรรมวานนี้...นำทีมโดย ผช.สสอ.คุณวีระ ดีมั่น ตอนมาพร้อมฝนพร่ำ ตอนกลับชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนเช่นกัน แต่กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี...มีบริการแนะนำบริโภคอาหารอย่างไร...
โพสต์ 01/09/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม กวป....
    31/08/58 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารรสุขได้เข้าประชุมประจำเดือน กวป.ณ ห้องประชุมบุญนาค สำนักงานธารณสุขจังหวัดพิจิตร ...
อะไรบางอย่างจากใจ อสม.บึงนาราง...
    อะไรบางอย่างจากใจ.... อสม.บึงนาราง เมื่อ 26 สิงหาคม 2558.... ....อสม.สุดยากแค้น...แสนลำบาก ทนเหนื่อยยาก...เพียงไร....ไม่เคยบ่น ทั้งแรงกาย...และหยาดเหงื่อ...เพื่อชุมชน เราทุกคน....
โพสต์ 31/08/2015 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรและคปสอ.ทุกแห่งร่วมจัดนิทรรศการสุขภาพในง...
    3 วัน(28 - 30 สค.2558)ของการเปิดตัวนิทรรศการสุขภาพในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2558 วันที่ 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2558 ณ วัดท่าหลวงพระอารามหลวง ผู้มาเที่ยวงานให้...
โพสต์ 31/08/2015 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพบเครือค่ายอาสาสมัคร อสม.บึงนาราง...
    26 สิงหาคม 2558 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ. ออกพบ อสม.อำเภอบึงนารางเพื่อมอบแนวทางการดำเนินงาน "สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย" ได้รับการต้อนรับจากพี่ๆน้องๆ จนท.สา...
โพสต์ 27/08/2015 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพบเครือค่ายอาสาสมัคร อสม.บางมูลนาก...
    25 สิงหาคม 2558 เวลา13.00 น. นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ออกพบ อสม.เขตอำเภอบางมูลนาก เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงาน"สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย" พร้อมมอบรางว...
โพสต์ 25/08/2015 อ่านเพิ่ม
การขับเคลื่อนเด้กและเยาวชนพิจิตร"เยาวชนต้นกล้า"...
    25 สิงหาคม 2558 การประชุมการขับเคลื่อนเด้กและเยาวชนพิจิตร"เยาวชนต้นกล้า" เวลา 9.00-10.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมบรรยาย วิถีธรรม วิถีไทย และเ...
โพสต์ 25/08/2015 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพบเครือค่ายอาสาสมัครโพทะเล...
    21 สิงหาคม 2558 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ พิจิตร ออกพบ อสม.เขตอำเภอโพทะเล มอบแนวทางการดำเนินงาน "สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย" ได้รับความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆอสม...
โพสต์ 24/08/2015 อ่านเพิ่ม
เยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหมืองทอง...
    นพ.สสจ.พิจิตรลงเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองทอง กลุ่มที่ 3 ไม่มีอาการแต่ Lab ผิดปกติ...และมีปัญหาด้านสุขภาพจิต ม. 7 ม.8 ต.เขาเจ็ดลูก เปิดส...
งานตลาดนัดนวัตกรรมไทย ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี...
    18 สค 58 นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)ได้ร่วมงานตลาดนัดนวัตกรรมไทย ณ อิมแพคฟอรั่ม...
โพสต์ 18/08/2015 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพบเครือค่ายอาสาสมัคร อสม.ตะพานหิน...
    17 สิงหาคม 2558 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ พิจิตร ออกพบ อสม.อำเภอตะพานหิน เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงาน "สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย" พร้อมนี้ได้มอบบ้านแก่ นส.สุร...
โพสต์ 18/08/2015 อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขพบเครือค่ายอาสาสมัคร...
    14 สิงหาคม 2558 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ออกพบ อสม.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อมอบแนวทางการดำเนินสาธารณาสุข ให้สอดคล้อง " สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธ...
โพสต์ 17/08/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม...
    14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ประชุมประจำเดือนสิงหาคม โดยมีกิจกรรมภาพเก่าๆ กิจกรรมวันเกิด และต้อนรับเจ้...
โพสต์ 14/08/2015 อ่านเพิ่ม
12 สิงหาฯ มหาราชินี...
    เวลา 17.30 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร (ณ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร)
12 สิงหาฯ มหาราชินี...
    12 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล ณ สนามภายในศาลากลางจังห...
โพสต์ 12/08/2015 อ่านเพิ่ม
12 สิงหาฯ มหาราชินี...
    12 สิงหาคม 2558 เวลา 7.00น.นายมานพ ชมภู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านบริหาร)และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณหน้าอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลว...
โพสต์ 12/08/2015 อ่านเพิ่ม
พบปะ อสม.เขตอำเภอทับคล้อ และอำเภอดงเจริญ...
    6 สิงหาคม 2558 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ออกพบ อสม.เขตอำเภอทับคล้อ และอำเภอดงเจริญ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินสาธารณสุขให้สอดคล้องกับ สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม ว...
โพสต์ 07/08/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมCIO เขต3...
    6/8/2558 เวลา 13.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานในการประชุมCIO เขต3 ณ ห้องประชุมบุนนาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด...
    นายแพทย์ วิวัฒ คำเพ็ญ. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร บรรยายสาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย. และแจ้งผลการตรวจร่างกายพระภิกษุสามเณร. โดย โรงพยาบาลพิจิตร
สาสุขยุดทอง ร้อยใจผูกพัน วันแห่งเกียรติยศ...
    3 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกหน่วยงาน ได้ร่วมงาน "สาสุขยุดทอง ร้อยใจผูกพัน วันแห่งเกียรติยศ" แด่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและพี่ผู...
โพสต์ 04/08/2015 อ่านเพิ่ม
จังหวัดคุณธรรม...
    3 สิงหาคม 2558 จังหวัดพิจิตรได้จัดงาน จังหวัดคุณธรรม สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย โดย พณ.องคมนตรี ปลัดระทรวงสาธารณสุข ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร. นพ.สสจ...
โพสต์ 04/08/2015 อ่านเพิ่ม
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ...
    29/07/2558 เวลา 13.30 น. นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ได้มอบพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแก่โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกที และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกทีในจังหวัดพิ...
โพสต์ 29/07/2015 อ่านเพิ่ม
พิธีถวายเครื่ิงสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยม...
    28 ก.ค 58 เวลา 13.00 น.นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจั...
โพสต์ 29/07/2015 อ่านเพิ่ม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคระห์และสืบดวงชาตา...
    28 ก.ค 58 เวลา 13.00 น.นายสมศักดิ์ ศิริวัฒนากุลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านสังคมและท้องถิ่น)และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคระห์แล...
โพสต์ 28/07/2015 อ่านเพิ่ม
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร...
    28 ก.ค 58 เวลา 9.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มอบ นายมานพ ชมภู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านบริหาร)และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พิธ...
โพสต์ 28/07/2015 อ่านเพิ่ม
พิธีตักบาตรถวายเป็นราชกุศล...
    28 ก.ค 58 เวลา 6.30 นายมานพ ชมภู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านบริหาร)และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นราชกุศล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ...
โพสต์ 28/07/2015 อ่านเพิ่ม
พบปะเยี่ยมเยียน อสม.อำเภอวังทรายพูน...
    21/07/2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธษรณสุขจังหวัดพิจิตร พบปะเยี่ยมเยียน อสม.อำเภอวังทรายพูน กว่า 500 คน พร้อมมอบนโยบาย ที่หอประชุมอำเภอวังทรายพูน
งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่ม...
    20/7/2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เข้าร่วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบการควบคุมโรค เขตบริการสุขภาพที่ 2 ปี 2558 ณ โรง...
โพสต์ 20/07/2015 อ่านเพิ่ม
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ...
    นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร มอบ นายวรวิทย์ พลูสวัสดิ์กิติกูล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนคร...
โพสต์ 18/07/2015 อ่านเพิ่ม
มหกรรม"วัยรุ่นต้นแบบจังหวัดพิจิตร"...
    16/07/2558 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ ได้กล่าวปิดงานมหกรรม"วัยรุ่นต้นแบบจังหวัดพิจิตร" ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า เปิดสอบ ราชการ...
การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ...
    14 กรกฎาคม 2558 นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 เขตสุขภาพที่ 3 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ...
โพสต์ 14/07/2015 อ่านเพิ่ม
ทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดท่าหลวง...
    13 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00 น.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และข้าราชการหน่วยงานต่างๆได้ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ ณ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิต...
โพสต์ 13/07/2015 อ่านเพิ่ม
ทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดท่าหลวง...
    13 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00 น.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และข้าราชการหน่วยงานต่างๆได้ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ ณ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิ...
โพสต์ 13/07/2015 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะตรวจเยี่ยม ที...
    วันที่ 12 มิ.ย. 2558 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะตรวจเยี่ยม ที่ รพร.ตะพานหิน คณะผู้นิเทศงานซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน,Project manager,กลุ่มพัฒนาคุณภาพ,และผู้รับผิดชอ...
โพสต์ 03/07/2015 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมพื้นที่แล...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ และคณะตรวจเยี่ยม สสอ. ได้ออกพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ทุกอำเภอ ของจังหวัดพิจิตร เปิดสอบ ราชการ งานราช...
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พบ อสม....
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ พบ อสม.เพื่อมอบแนวทางการทำงานในรูปแบบของ สาธารณสุขยุคใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย ณ ศาลาวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร เปิดส...
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ต้อนรับ รัฐมนตรีช่ว...
    วันที่ 27 พค.58-นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมรตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสุขภาพประชาชนรอบเหมืองทอง โดยมี นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตรร่วมต้อนรับ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรคนใหม่...
    07/05/2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โดยมีคณะข้าราชการจากสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้มาส่งท่านอย่างอบอุ่น เปิดสอบ ราชกา...
นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สสจ.พิจิตร เข้าตรวจนิ...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สสจ.พิจิตร เข้าตรวจนิเทศรอบ2 ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบ...
พระวัดห้วยมงคล...
    พระวัดห้วยมงคล หลวงพ่อโต พระวัดห้วยมงคล พระวัดห้วยมงคล พระวัดห้วยมงคล พระวัดห้วยมงคลพระวัดห้วยมงคล เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนั...
ภาพพระประธาน...
    ภาพพระประธาน ภาพพระประธาน ภาพพระประธาน ภาพพระประธาน ภาพพระประธาน ภาพพระประธานภาพพระประธาน ภาพพระประธาน ภาพพระประธาน เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน ...
ทดลองภาพใหญ่กว่าเดิม http://pct.hdc.moph.go.th...
ทดลองภาพที่เป็นมงคลชีวิต...
    ทดลองภาพที่เป็นมงคลชีวิต ทดลองภาพที่เป็นมงคลชีวิต ทดลองภาพที่เป็นมงคลชีวิต ทดลองภาพที่เป็นมงคลชีวิต เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พน...
ทดลองการเสนอข่าวผู้บริหาร...
    ทดลองการเสนอข่าวผู้บริหาร ทดลองการเสนอข่าวผู้บริหาร ทดลองการเสนอข่าวผู้บริหาร ทดลองการเสนอข่าวผู้บริหาร เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ...
Untitled Document