1.เชื้อไวรัสโคโรน่า-2019
2.การป้องกันตนเอง


ปีใหม่พิจิตรปลอดภัย ร่วมใจฉีดวัคซีน


วัคซีนเข็ม3 ปลอดภัยรับสงกรานต์


วิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด-19


จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ จับแล้วต้องรีบล้าง


ปีใหม่พิจิตรปลอดภัย ร่วมใจฉีดวัคซีน


วัคซีนเข็ม3 ปลอดภัยรับสงกรานต์
3.การเดินทางและการขนส่ง
4.องค์กรและผู้ประกอบการ
5.ข้อแนะนำและข้อบังคับ