Back to Top


เลือก หมวดความรู้ :       
Login
  หมวดความรู้ ชื่อเรื่อง/เนื้อหาความรู้ รูปภาพ โพสต์เมื่อ ผู้โพสต์ แลกเปลี่ยน จำนวน
ผู้เข้าชม
คำสั่ง
Click 2019-10-08 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
4 - 4 - 0พร้อม
Click 2019-10-08 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
5 - 2 - 0พร้อม
Click 2019-10-08 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
5 - 4 - 0พร้อม
Click 2019-10-08 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
5 - 3 - 0พร้อม
 159sdsdsd Click 2019-04-19 เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุล  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
34 - 21 - 0พร้อม
 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุการศึกษาและพัฒนาแนวทางสนับสนุนการดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยลำพังโดยการมีส่วนร่วมของรัฐ ท้องถิ่นและชุมชน รพ.สามง่าม Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  วันที่ 31 ก.ค. 2560

เวลา 10:37
182 - 173 - 5พร้อม
ผลงานเด่น: ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร Click 2017-08-03 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
205 - 142 - 0พร้อม
 การดูแลสุขภาพวัยเรียน วันนวัตกรรม: วัยเรียน วัยรุ่นตำบลวัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร Click 2017-08-03 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
356 - 142 - 0พร้อม
 การดูแลสุขภาพวัยเรียน วัยวิถีชีวิตของวัยรุ่นรักเพศเดียวกัน แบบชายรักชาย Click 2019-10-08 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
141 - 8 - 0พร้อม
 ตำบลสุขภาวะ:ชุมชนเข้มแข็งตำบลสุขภาวะ: ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  วันที่ 28 ก.ค. 2560

เวลา 21:59
206 - 165 - 4พร้อม
ตำบลวังหลุ่มตำบลสุขภาวะ: เมนู1 สภาพของพื้นที่ Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
171 - 188 - 2พร้อม
ตำบลวังหลุ่ม ตำบลสุขภาวะ:เมนูที่ 2 ระบบการจัดการพื้นที่ Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
171 - 120 - 2พร้อม
ตำบลวังหลุม ตำบลสุขภาวะ: เมนูที่3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
183 - 134 - 2พร้อม
ตำบลวังหลุม ตำบลสุขภาวะ: เมนูที่ 4 การพัฒนานวัตกรรม Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
176 - 154 - 2พร้อม
ตำบลวังหลุม ตำบลสุขภาวะ: เมนูที่ 5 ทิศทางการขับเคลื่อน Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
158 - 148 - 2พร้อม
ตำบลวังหลุม ตำบลสุขภาวะ: เมนูที่ 6 ตารางการเรียนรู้ Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
163 - 152 - 2พร้อม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...ตำบลสุขภาวะตำบลวังหลุม Click 2017-09-25 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
145 - 101 - 0พร้อม
 บริการทางการแพทย์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์: วงแหวนแถบสีเพื่องานวิสัญญีปลอดภัย รพ.พิจิตร Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
146 - 160 - 2พร้อม
 พฤติกรรมสุขภาพ 3อ 3สหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต้นแบบ: บ้านหนองอ้ายตู่ ม.8 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
166 - 145 - 2พร้อม
ผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 3ส จังหวัดพิจิตร ปี 2559 Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
154 - 165 - 2พร้อม
 ภูมิรู้ ภูมิธรรมแนวคิดในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขยุคใหม่ Click 2017-07-03 สุวัฒน์ ทับมั่น  วันที่ 17 ก.ค. 2560

เวลา 16:17
297 - 209 - 15พร้อม
 องค์กรสาธารณสุขคุณธรรมอำเภอบางมูลนาก-อำเภอคุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท Click 2017-09-11 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
147 - 85 - 0พร้อม
 โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้โรคติดเชื้อไวรัสซิกา-สรุปบทเรียนการควบคุมและป้องกัน Zika Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
158 - 148 - 2พร้อม
 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนวัตกรรม "โหราชะตาเบาหวาน" รพ.สต.ท่าขมิ้น Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
291 - 151 - 2พร้อม
นวัตกรรมสุขภาพ: กล้องส่องตรวจหามะเร็งปากมดลูก Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
159 - 7648 - 2พร้อม
นวัตกรรมสุขภาพ: ด่วนทันใจไร้รอยต่อ รพ.พิจิตร Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
149 - 140 - 2พร้อม