Back to Top


เลือก หมวดความรู้ :       
Login
  หมวดความรู้ ชื่อเรื่อง/เนื้อหาความรู้ รูปภาพ โพสต์เมื่อ ผู้โพสต์ แลกเปลี่ยน จำนวน
ผู้เข้าชม
คำสั่ง
Click 2019-10-08 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
19 - 22 - 0พร้อม
Click 2019-10-08 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
21 - 19 - 0พร้อม
Click 2019-10-08 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
20 - 20 - 0พร้อม
Click 2019-10-08 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
21 - 19 - 0พร้อม
 159sdsdsd Click 2019-04-19 เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุล  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
50 - 39 - 0พร้อม
 sdsdsdsdsd Click 2020-06-12 เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุล  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
3 - 1 - 0พร้อม
 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุการศึกษาและพัฒนาแนวทางสนับสนุนการดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยลำพังโดยการมีส่วนร่วมของรัฐ ท้องถิ่นและชุมชน รพ.สามง่าม Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  วันที่ 31 ก.ค. 2560

เวลา 10:37
190 - 182 - 5พร้อม
ผลงานเด่น: ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร Click 2017-08-03 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
225 - 155 - 0พร้อม
 การดูแลสุขภาพวัยเรียน วันนวัตกรรม: วัยเรียน วัยรุ่นตำบลวัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร Click 2017-08-03 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
381 - 150 - 0พร้อม
 การดูแลสุขภาพวัยเรียน วัยวิถีชีวิตของวัยรุ่นรักเพศเดียวกัน แบบชายรักชาย Click 2019-10-08 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
148 - 17 - 0พร้อม
 ตำบลสุขภาวะ:ชุมชนเข้มแข็งตำบลสุขภาวะ: ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  วันที่ 28 ก.ค. 2560

เวลา 21:59
216 - 180 - 4พร้อม
ตำบลวังหลุ่มตำบลสุขภาวะ: เมนู1 สภาพของพื้นที่ Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
179 - 204 - 2พร้อม
ตำบลวังหลุ่ม ตำบลสุขภาวะ:เมนูที่ 2 ระบบการจัดการพื้นที่ Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
178 - 129 - 2พร้อม
ตำบลวังหลุม ตำบลสุขภาวะ: เมนูที่3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
189 - 149 - 2พร้อม
ตำบลวังหลุม ตำบลสุขภาวะ: เมนูที่ 4 การพัฒนานวัตกรรม Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
185 - 164 - 2พร้อม
ตำบลวังหลุม ตำบลสุขภาวะ: เมนูที่ 5 ทิศทางการขับเคลื่อน Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
167 - 158 - 2พร้อม
ตำบลวังหลุม ตำบลสุขภาวะ: เมนูที่ 6 ตารางการเรียนรู้ Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
172 - 164 - 2พร้อม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...ตำบลสุขภาวะตำบลวังหลุม Click 2017-09-25 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
152 - 115 - 0พร้อม
 บริการทางการแพทย์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์: วงแหวนแถบสีเพื่องานวิสัญญีปลอดภัย รพ.พิจิตร Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
158 - 172 - 2พร้อม
 พฤติกรรมสุขภาพ 3อ 3สหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต้นแบบ: บ้านหนองอ้ายตู่ ม.8 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
175 - 154 - 2พร้อม
ผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 3ส จังหวัดพิจิตร ปี 2559 Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
159 - 176 - 2พร้อม
 ภูมิรู้ ภูมิธรรมแนวคิดในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขยุคใหม่ Click 2017-07-03 สุวัฒน์ ทับมั่น  วันที่ 17 ก.ค. 2560

เวลา 16:17
306 - 221 - 15พร้อม
 องค์กรสาธารณสุขคุณธรรมอำเภอบางมูลนาก-อำเภอคุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท Click 2017-09-11 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
157 - 92 - 0พร้อม
 โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้โรคติดเชื้อไวรัสซิกา-สรุปบทเรียนการควบคุมและป้องกัน Zika Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
168 - 175 - 2พร้อม
 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนวัตกรรม "โหราชะตาเบาหวาน" รพ.สต.ท่าขมิ้น Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
437 - 160 - 2พร้อม
นวัตกรรมสุขภาพ: กล้องส่องตรวจหามะเร็งปากมดลูก Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
170 - 7658 - 2พร้อม
นวัตกรรมสุขภาพ: ด่วนทันใจไร้รอยต่อ รพ.พิจิตร Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
158 - 147 - 2พร้อม