Back to Top


เลือก หมวดความรู้ :       
Login
  หมวดความรู้ ชื่อเรื่อง/เนื้อหาความรู้ รูปภาพ โพสต์เมื่อ ผู้โพสต์ แลกเปลี่ยน จำนวน
ผู้เข้าชม
คำสั่ง
Click 2019-10-08 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
271 - 418 - 0พร้อม
Click 2019-10-08 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
169 - 342 - 0พร้อม
Click 2019-10-08 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
199 - 334 - 0พร้อม
Click 2019-10-08 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
157 - 337 - 0พร้อม
Click 2022-08-21 เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุล  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
49 - 82 - 0พร้อม
 159sdsdsd Click 2019-04-19 เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุล  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
198 - 3188 - 0พร้อม
 sdsdsdsdsd Click 2020-06-12 เพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุล  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
163 - 299 - 0พร้อม
 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุการศึกษาและพัฒนาแนวทางสนับสนุนการดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยลำพังโดยการมีส่วนร่วมของรัฐ ท้องถิ่นและชุมชน รพ.สามง่าม Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  วันที่ 31 ก.ค. 2560

เวลา 10:37
299 - 419 - 5พร้อม
ผลงานเด่น: ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร Click 2017-08-03 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
408 - 421 - 0พร้อม
 การดูแลสุขภาพวัยเรียน วันนวัตกรรม: วัยเรียน วัยรุ่นตำบลวัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร Click 2017-08-03 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
539 - 350 - 0พร้อม
 การดูแลสุขภาพวัยเรียน วัยวิถีชีวิตของวัยรุ่นรักเพศเดียวกัน แบบชายรักชาย Click 2019-10-08 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
258 - 234 - 0พร้อม
 ตำบลสุขภาวะ:ชุมชนเข้มแข็งตำบลสุขภาวะ: ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  วันที่ 28 ก.ค. 2560

เวลา 21:59
292 - 404 - 4พร้อม
ตำบลวังหลุ่มตำบลสุขภาวะ: เมนู1 สภาพของพื้นที่ Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
257 - 410 - 2พร้อม
ตำบลวังหลุ่ม ตำบลสุขภาวะ:เมนูที่ 2 ระบบการจัดการพื้นที่ Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
258 - 323 - 2พร้อม
ตำบลวังหลุม ตำบลสุขภาวะ: เมนูที่3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
245 - 332 - 2พร้อม
ตำบลวังหลุม ตำบลสุขภาวะ: เมนูที่ 4 การพัฒนานวัตกรรม Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
274 - 267 - 2พร้อม
ตำบลวังหลุม ตำบลสุขภาวะ: เมนูที่ 5 ทิศทางการขับเคลื่อน Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
232 - 349 - 2พร้อม
ตำบลวังหลุม ตำบลสุขภาวะ: เมนูที่ 6 ตารางการเรียนรู้ Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
249 - 379 - 2พร้อม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...ตำบลสุขภาวะตำบลวังหลุม Click 2017-09-25 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
209 - 409 - 0พร้อม
 บริการทางการแพทย์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์: วงแหวนแถบสีเพื่องานวิสัญญีปลอดภัย รพ.พิจิตร Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
522 - 385 - 2พร้อม
 พฤติกรรมสุขภาพ 3อ 3สหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต้นแบบ: บ้านหนองอ้ายตู่ ม.8 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
301 - 388 - 2พร้อม
ผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 3ส จังหวัดพิจิตร ปี 2559 Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
248 - 407 - 2พร้อม
 ภูมิรู้ ภูมิธรรมแนวคิดในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขยุคใหม่ Click 2017-07-03 สุวัฒน์ ทับมั่น  วันที่ 17 ก.ค. 2560

เวลา 16:17
427 - 509 - 15พร้อม
 องค์กรสาธารณสุขคุณธรรมอำเภอบางมูลนาก-อำเภอคุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท Click 2017-09-11 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
250 - 312 - 0พร้อม
 โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้โรคติดเชื้อไวรัสซิกา-สรุปบทเรียนการควบคุมและป้องกัน Zika Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
253 - 540 - 2พร้อม
 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนวัตกรรม "โหราชะตาเบาหวาน" รพ.สต.ท่าขมิ้น Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
641 - 332 - 2พร้อม
นวัตกรรมสุขภาพ: กล้องส่องตรวจหามะเร็งปากมดลูก Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
274 - 7821 - 2พร้อม
นวัตกรรมสุขภาพ: ด่วนทันใจไร้รอยต่อ รพ.พิจิตร Click 2017-07-27 สมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี  กรุณาร่วมแสดง

คิดเห็น คลิกที่นี่
230 - 353 - 2พร้อม