สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top

Untitled Document
star แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.พิจิตร ปี 2566-2570 star star มาตรการระบบข้อมูลสารสนเทศ สสจ.พิจิตร star star หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สป.สธ. star star แผนจัดการความเสี่ยง สสจ.พิจิตร ปี 2566-2570 star
 Untitled Document
 


นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


  สสจ.พิจิตร ลงพื้นที่พบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับ ...
  20 ตุลาคม 2565 นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่พบปะหารือ ...
โพสต์ : 21/10/2022,17:09 น. โดย:สำนักเลขา ฯ อ่านเพิ่ม  

กิจกรรมวันนี้ (ผู้บริหาร สสจ.พิจิตร)

PPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

 
นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
นพ.สสจ.พจ.
10:30 - 12:00 น.
ประธาน
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ชั้น 3 ศาลากลาง (พิจิตร)
13:30 - 16:30 น.
ประชุม อบรม
ประชุมโครงการพาหมอไปหาประชาชน
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
 
นางสาวผกามาศ เพชรพงศ์
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2
09:00 - 12:00 น.
ประธาน
ประธานเปิดงานพระสงฆ์กุฎิชีวภิบาล
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
13:30 - 16:30 น.
ประชุม อบรม
ประชุมโครงการพาหมอไปหาประชาชน
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
 
นายสมจินต์ มากพา
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
23-05-2567 - 24-05-2567
ประชุม อบรม
ร่วมงานคัดเลือกชุมชน บวร.ร. ระดับเขตสุขภาพ (Best Practice)
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ (พิษณุโลก)
 
นายธานี โชติกคาม
รอง นพ.สสจ.พจ. (ด้านบริหาร)
09:00 - 15:30 น.
ประชุม อบรม
ประชุมคณะกรรมการ อ่าน อวช ที่ นครสวรรค์
ณ จ.นครสวรรค์ (นครสวรรค์)
 
นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
รอง นพ.สสจ.พจ.
13:30 - 16:30 น.
ประชุม อบรม
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ชั้น 3 ศาลากลาง (พิจิตร)
 
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทิน Conference ของกลุ่มงาน,ฝ่าย,งาน ปฏิทินกิจกรรม คบสอ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.พิจิตร


        

วารสารวิจัยและวิชาการ สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2566

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2565

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2564

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2563


jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

17-05-2567
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงทางระบายน้ำเสียจากอาคารผู้ป่วยนอกไปยังระบบ บำบั...    (33 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
17-05-2567
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำ...    (21 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
03-05-2567
เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบ ส...    (30 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
03-05-2567
บทความ : ข้อมูลขององค์กรที่ดูแลเด็ก และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน...    (26 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (วุฒิพงษ์ มาปินตา)
30-04-2567
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ...    (40 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

23-05-2567
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชต...    (10 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
23-05-2567
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงทางระบายน้ำเสียจากอาคารผู้ป่วยนอก ไ...    (11 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
16-05-2567
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสามตาดิจิตอล โรงพย...    (22 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
15-05-2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ...    (22 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
13-05-2567
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรสำหร...    (16 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ศิริวรรณ บุญเกิด)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

11-08-2560
การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของหน่วยบริ...    (1506 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (สุวัฒน์ ทับมั่น)
28-04-2559
ประกาศประกวดราคาซือเวชภัณฑ์"ยา" ข...    (1472 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (1428 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (1370 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (1356 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

24-05-2567
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแ...    (25 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
24-05-2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธา...    (51 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
08-05-2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...    (181 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
30-04-2567
ประกาศรับคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ...    (103 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ฐิดากาญจน์ จิรัญญโรจน์)
29-04-2567
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...    (93 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (กานต์นิธิญา ภูมิชาติ)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-03-2567
MOIT 11 ภาพกิจกรรมการวางแผน-ดำเนินงานตามโครงการ อย.น้อย 2567...    (91 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
22-03-2567
MOIT 11 รายงานประชุมวางแผนงาน อย.น้อย จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...    (62 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
11-09-2566
รายงานสรุปผลกิจกรรม อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...    (212 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
11-09-2566
รายงานการประชุมวางแผน อย.น้อย จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...    (180 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
31-03-2566
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล MOIT 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...    (267 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

1.กฎกระทรวง-แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง-กระทรวงสาธารณสุข-พ.ศ.2560 [Click Here]

2.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf [Click Here]

3.พ.ร.บ.การบริหารงานฯ ผ่านระบบดิจิทัล 2562.pdf [Click Here]

4.พรบ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์.PDF [Click Here]

5.พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.PDF [Click Here]

6.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ-พ.ศ.-2558.pdf [Click Here]

7.พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ-พ.ศ.-2562.pdf [Click Here]

7.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-พ.ศ.-2545.pdf [Click Here]

8.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข-ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล-พ.ศ.2561.pdf [Click Here]

9.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf [Click Here]

10.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.pdf [Click Here]

11.คู่มือการดำเนินงาน คบส. ส่วนภูมิภาค.pdf [Click Here]

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document