สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top

Untitled Document
PPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
พุธ, 19 มกราคม 2565
12 ปฏิทินผู้บริหาร
09:00 - 11:30 น.
นายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์
ประธาน
นิเทศ คปสอ.ดงเจริญ/รพ.สต.บ้านดงเจริญ ครั้งที่ 1/2565
ณ คปสอ.ดงเจริญ (พิจิตร)
13:30 - 16:30 น.
นายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์
ประธาน
นิเทศ คปสอ.บางมูลนาก/รพ.สต.วังกรด ครั้งที่ 1/2565
ณ คปสอ.บางมูลนาก (พิจิตร)
10:00 - 12:00 น.
นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
ประชุม อบรม
ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ Covid-19 ในสถานศึกษา
ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (พิจิตร)
13:30 - 16:30 น.
นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
ประธาน
นิเทศ คปสอ.บางมูลนาก/รพ.สต.วังกรด ครั้งที่ 1/2565
ณ คปสอ.บางมูลนาก (พิจิตร)
09:00 - 11:30 น.
นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
ประธาน
นิเทศ คปสอ.ดงเจริญ/รพ.สต.บ้านดงเจริญ ครั้งที่ 1/2565
ณ คปสอ.ดงเจริญ (พิจิตร)
08:30 - 16:30 น.
นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์
ประชุม อบรม
ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ฯ
ณ สปสช.เขต 3 นว (นครสวรรค์)
09:00 - 11:30 น.
นายธานี โชติกคาม
ประธาน
นิเทศ คปสอ.ดงเจริญ/รพ.สต.บ้านดงเจริญ ครั้งที่ 1/2565
ณ คปสอ.ดงเจริญ (พิจิตร)
13:30 - 16:30 น.
นายธานี โชติกคาม
ประธาน
นิเทศ คปสอ.บางมูลนาก/รพ.สต.วังกรด ครั้งที่ 1/2565
ณ คปสอ.บางมูลนาก (พิจิตร)
09:00 - 11:30 น.
นางพัชรา ถาวระ
ประธาน
นิเทศ คปสอ.ดงเจริญ/รพ.สต.บ้านดงเจริญ ครั้งที่ 1/2565
ณ คปสอ.ดงเจริญ (พิจิตร)
13:30 - 16:30 น.
นางพัชรา ถาวระ
ประธาน
นิเทศ คปสอ.บางมูลนาก/รพ.สต.วังกรด ครั้งที่ 1/2565
ณ คปสอ.บางมูลนาก (พิจิตร)
09:00 - 16:00 น.
นางดวงพร พูลสวัสดิ์กิตติกุล
ประชุม อบรม
ประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลาง จว.พจ (พิจิตร)
13:30 - 16:30 น.
นางดวงพร พูลสวัสดิ์กิตติกุล
ประธาน
นิเทศ คปสอ.บางมูลนาก/รพ.สต.วังกรด ครั้งที่ 1/2565
ณ คปสอ.บางมูลนาก (พิจิตร)
 
star ติดตามสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ของจังหวัดพิจิตร star

งดการให้และรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่
งดการให้และรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่
งดการให้และรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือรับวัคซีนโควิด-19
Untitled Document
 


นายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


  นพ.สสจ.พิจิตรประชุมเปิดงานการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ...
  1 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น.นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประธานกล่ ...
โพสต์ : 01/12/2021,15:15 น. โดย:สำนักเลขา ฯ อ่านเพิ่ม  

นพ.สสจ.พิจิตรประชุมเปิดงานการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข
โพสต์ 01/12/2021 อ่านเพิ่ม
ประชุมติดตามแผนการทำงานจากคณะทำงานเ...
    26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประชุมติดตามแผนการทำ...
โพสต์ 27/10/2021 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรร่วมประชุมติดคณะกรรมการบั...
    19 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะผู้บริหารสาธารณสุข เข้าร่...
โพสต์ 19/10/2021 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรลงพื้นที่เชิงรุกฉีดวัคซีน...
    19 ตุลาคม 2564 นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย โรงพยาบาลพิจิตร สาธารณสุขอำเภอ แล...
โพสต์ 19/10/2021 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรประชุมคณะทำงานเตรียมความพ...
    14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประชุมติดตามแผนการทำ...
โพสต์ 14/10/2021 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรร่วมประชุมติดคณะกรรมการบั...
    11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิท...
โพสต์ 11/10/2021 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทิน Conference ของกลุ่มงาน,ฝ่าย,งาน ปฏิทินกิจกรรม คบสอ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2563 รายกองทุน และยอดเงินจัดสรรจาก สปสช.ปี 2563  
 -------------------- ข้อมูล ปี 2561 ---------------------------
แผนภูมิเรื่องร้องเรียนจังหวัดพิจิตร ปี งบประมาณ 2561  
สรุปผล การร้องเรียนขอ ไตรมาสที่ 1,2 ปี งบประมาณ 2561  
1.รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน กระบวนงานการขออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 30/03/2561
2.เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล(คลินิก) ปี งบ 2561 โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 30/03/2561
3.แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 30/03/2561
4.คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการขออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 30/03/2561
ตารางแสดงความจำนงลาศึกษา ปี 2561 
Download การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 22/12/2560  
Download การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 22/12/2560  
Download แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) 22/12/2559  
สรุปผล การร้องเรียนขอ ไตรมาสที่ 1,2 ปี งบประมาณ 2560  
ไฟล์ประกอบการอบรมคุณภาพสาเหตุการตาย 29 มีนาคม 2560  
บันทึกภาพการบรรยายการอบรมคุณภาพสาเหตุการตาย 29 มีนาคม 2560( ภาคเช้า )  
บันทึกภาพการบรรยายการอบรมคุณภาพสาเหตุการตาย 29 มีนาคม 2560( ภาคบ่าย )  
แบบคำขอสถานพยาบาล โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 24/03/2560
แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ปี งบ 2560 โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 02/01/2560
แบบ ขั้นตอนการดำเนินงาน ขออนุญาตคลินิก โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 14/02/2560
Download Slide รายชื่อพื้นที่เสี่ยงโรคไข้หวัดนก ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
Download Slide ประชุมชี้แจง CIO Template ยุทธศาสตร์ที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
Download Slide ประชุมชี้แจง CIO Template ยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
Download Slide ประชุมชี้แจง CIO Template ยุทธศาสตร์ที่ 3 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
Download Slide ประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  
      @ Slide_01_COO  
      @ Slide_02_onepage  
      @ Slide_03_CIPO_1  
      @ Slide_04_CIPO_2  
      @ Slide_05_CIPO_3  
Download เอกสารแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2559  
      @ แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปีงบประมาณ 2560  
      @ แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปีงบประมาณ 2560  
      @ แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปีงบประมาณ 2560  
      @ สรุป KPI_PI ยุทธศาสตร์ 56 ตัว ปี 2560.xlsx  
Download เอกสารแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนการตรวจราชการและการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 กันยายน 2559  
      @ 1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการดำเนินงานปี 2560 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ. โสภณ เมฆธน  
      @ 2.การบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  
      @ 3.ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ  
      @ 4.การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบ UC) ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ  
      @ 5.การบริหารงบลงทุน ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีวบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  
      @ 6.ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านพัฒนาการสาธารณสุข) นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  
      @ 7.วีดีทัศน์แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  
      @ 8.brochure แผน 20 ปี  
      @ 9. สรุป KPI กระทรวงสาธารณสุข ปี2560  
      @ 10.KPI Template กระทรวงสาธารณสุข ปี2560  
      @ 11.คู่มือระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปี 2560  
      @ 12.มอบนโยบาย โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
      @ 13.นำเสนอระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ;
      @ 14.ดัชนีชี้วัดความสุขของคนทำงาน  
Check list ตรวจผลิตภัณฑ์นม ณ โรงเรียน โดย ภก.ลบดาว มากทรัพย์ , 03/05/2559
แบบรายงาน / สรุปผลการตรวจคลินิค โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 03/05/2559
สไลด์ประกอบการบรรยาย..ไข้เลือดออก โดย ศ.คลินิก พญ.ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ , 25/01/2559
รู้ทัน...ไข้เลือดออก โดย ศ.คลินิก พญ.ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ , 25/01/2559
สไลด์ประกอบการประชุม SP สาขาอายุรกรรม(Sepsis & Pneumonia)14 มกราคม2559 , 25/01/2559
Download แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) 24/12/2558 
Download เอกสารการประชุม สป.สช. 24-11-2558  
      @ คุณสุชารัตน์ หมายเจริญ nhso_3_change_fund_59.pptx  
      @ คุณขวัญใจ คงสกุล nhso_3_region_3_opdiv.pptx  
      @ คุณจรรยา รัตนวิภา nhso_3_2_PP11-11-59.pptx       ,nhso_3_5_TTM 11-11-58 .pptx  
      @ คุณธนกร ธนัทนันธรณ์ nhso_3_regist.pptx  
      @ คุณภารดี ลลิตกิตติกุล nhso_3_LTC_11-11_58.ppt ,      @ nhso_3_rehab_23_27_11_58.pptx  
      @ คุณกัญพัชร์ บูรณางกูร nhso_3_protect_uc59_24_11_58.pptx  
      @ ดูข้อมูลรายเงินกองทุน OP Individual Data 2559 รายจังหวัด       , @ opvisithc Data 2559 รายจังหวัด       , @ ดูข้อมูล Error of Data 2559 รายจังหวัด  
Download เอกสารข้อตกลงการปฏิบัติงาน MOU 4 พฤศจิกายน 2558_ปรับงบประมาณ ณ15 ธ.ค.58 , 07/10/2558
ข้อมูลด้านสุขภาพ ในภาวะฉุกเฉิน , 07/10/2558
      @ การเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคำ  
      @ ข้อมูลเกี่ยวกับ ไข้เลือดออก   ,ข่าวการจัดการ  
      @ ข้อมูลเกี่ยวกับ ไข้ดำแดง   ,ข่าวการจัดการ  
      @ ข้อมูลเกี่ยวกับ ไข้หูดับและอาหารเป็นพิษ   ,ข่าวการจัดการ  
      @ ข้อมูลเกี่ยวกับ นมโรงเรียน  
      @ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ปัญหานมในโรงเรียน  
เอกสารการตอบข้อสงสัย นมโรงเรียน , 07/10/2558
      @ เอกสารชุดที่ 1  
เอกสารการประชุม นำเสนอแผนงาน สสจ. 10 กย 58 ชะอำ จ.เพชรบุรี , 10/09/2558
      @ ยุทธ 1 รวมทุก PM( 8 กย 58)  
      @ ยุทธ 2 รวมทุก PM( 8 กย 58)  
      @ ยุทธ 3 รวมทุก PM( 8 กย 58)  
      @ ติดตามการถ่ายทอดสด ผ่าน Internet จาก ชะอำ จ.เพชรบุรี  
เอกสารการประชุม system manager ณ สสจ.พิจิตร , 07/09/2558
      @ ระบบข้อมูลข่าวสารของสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
เอกสารความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน สสจ.พิจิตร , 14/07/2558
      @ บรรยาย_คชจ เดินทางไปราชการ 
      @ บรรยาย_คชจในการฝึกอบรม  
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปี 2558 วันที่ 14-16 ก.ค. 2558   @ เรื่องยุทธศาสตร์ 3 ยุทธ   @ เรื่องการบูรณาการงานสารเสพติด   @ เรื่องการบูรณาการจัดการทรัพยากร
พรบ./กฏหมาย/กฏกระทรวง/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
      @ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535.pdf 
      @ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535.pdf 
      @ พ.ร.บ.การสาธารณสุข(ฉบับที่2)พ.ศ.2550.pdf 
      @ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535.pdf 
      @ พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2544.pdf 
      @ พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์พ.ศ.2525.pdf 
      @ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2535.pdf 
      @ กฎกระทรวง บัตรพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายการสาธารณสุขพ.ศ.2548.pdf 
      @ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2545.pdf 
      @ กฎกระทรวงค่าธรรมเนียมฯกำจัดมูลฝอย พ.ศ.2545.pdf 
      @ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยพ.ศ.2545.pdf 
      @ กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551pdf 

ติดตามชม การถ่ายทอดสดและบันทึกการประชุม conference ย้อนหลัง ( เฉพาะสมาชิก web ppho.go.th )


งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.พิจิตร


        

วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564


        

วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563


        

วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563


        
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

30-12-2564
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ...    (21 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
30-12-2564
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน...    (13 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
30-12-2564
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน...    (7 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
30-12-2564
บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด...    (8 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
30-12-2564
ภาพถ่ายกิจกรรมการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน...    (5 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ธนู คลังเพ็ชร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

29-10-2564
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเ...    (56 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
29-10-2564
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายช่องท้อง พร้อมอุปกรณ์ถ่างดึงไม่น้อยกว่า 6 ช...    (46 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
29-10-2564
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ โรงพยาบาลวังท...    (43 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
28-10-2564
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลบางมูลนาก ต...    (44 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
28-10-2564
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเจาะ ตัด กระดูก ขนาดเล็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพาน...    (35 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

11-08-2560
การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของหน่วยบริ...    (974 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (สุวัฒน์ ทับมั่น)
28-04-2559
ประกาศประกวดราคาซือเวชภัณฑ์"ยา" ข...    (1040 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (1004 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (919 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (908 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

12-01-2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานบริการ...    (35 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (anuchaya sungmaung)
04-01-2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ(พนักงานกระทรวงสาธาร...    (156 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
29-12-2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสสจ.พิจิตร...    (89 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ภฤดา แสงสินศร)
24-12-2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานบริการ(แม่บ้าน)...    (80 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (anuchaya sungmaung)
29-11-2564
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...    (337 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

02-09-2564
บันทึกติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหาร ประเภทน้ำดื่ม/น้ำแข็...    (73 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
01-09-2564
บันทึกขออนุมัติและแบบฟอร์มเผยแพร่EB12_ITA2564...    (55 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
01-09-2564
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหาร ประเภทน้ำดื่ม/น้ำแข็ง แล...    (61 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
22-07-2564
รายชื่อผู้ประกอบการส่งตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม-น้ำแข็ง พ.ศ. 2564...    (99 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
22-07-2564
ภาพกิจกรรมการประชุมและติดตามผลการพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหาร ประเภทน้ำดื่ม/น้ำแข็ง และพนั...    (79 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

1.กฎกระทรวง-แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง-กระทรวงสาธารณสุข-พ.ศ.2560 [Click Here]

2.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf [Click Here]

3.พ.ร.บ.การบริหารงานฯ ผ่านระบบดิจิทัล 2562.pdf [Click Here]

4.พรบ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์.PDF [Click Here]

5.พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.PDF [Click Here]

6.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ-พ.ศ.-2558.pdf [Click Here]

7.พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ-พ.ศ.-2562.pdf [Click Here]

7.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-พ.ศ.-2545.pdf [Click Here]

8.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข-ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล-พ.ศ.2561.pdf [Click Here]

9.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf [Click Here]

10.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.pdf [Click Here]

11.คู่มือการดำเนินงาน คบส. ส่วนภูมิภาค.pdf [Click Here]

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document