คลิกที่ชื่อ
เพื่อดูข้อมูล

คบสจ และ คบสอ
วัน-เวลา ที่ upload ข้อมูลเดือน...
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม เมษายน พฤษภาคมมิถุนายน กรกฎาคมสิงหาคมกันยายน
คบสจ พิจิตร 8 มิ.ย.59
03:55:21
8 มิ.ย.59
03:55:21
8 มิ.ย.59
03:55:21
8 มิ.ย.59
03:55:21
8 มิ.ย.59
03:55:21
8 มิ.ย.59
03:55:21
8 มิ.ย.59
03:55:21
22 มิ.ย.59
11:53:31
22 ก.ค.59
09:35:34
23 ส.ค.59
08:41:50
22 ก.ย.59
11:02:09
25 ต.ค.59
10:06:52
คบสอ พิจิตร 8 มิ.ย.59
03:32:12
8 มิ.ย.59
03:32:12
8 มิ.ย.59
03:32:12
8 มิ.ย.59
03:32:12
8 มิ.ย.59
03:32:12
8 มิ.ย.59
03:32:12
8 มิ.ย.59
03:32:12
22 มิ.ย.59
11:57:08
22 ก.ค.59
10:01:20
16 ก.ย.59
10:37:44
23 ก.ย.59
14:59:53
27 ต.ค.59
16:54:23
คบสอ วังทรายพูน 8 มิ.ย.59
03:59:51
8 มิ.ย.59
03:59:51
8 มิ.ย.59
03:59:51
8 มิ.ย.59
03:59:51
8 มิ.ย.59
03:59:51
8 มิ.ย.59
03:59:51
8 มิ.ย.59
03:59:51
22 มิ.ย.59
11:59:30
23 ก.ค.59
20:27:37
25 ส.ค.59
13:42:14
25 ก.ย.59
21:01:05
27 ต.ค.59
13:30:01
คบสอ โพธิ์ประทับช้าง 15 ส.ค.59
15:32:58
15 ส.ค.59
15:32:58
15 ส.ค.59
15:32:58
15 ส.ค.59
15:32:58
15 ส.ค.59
15:32:58
15 ส.ค.59
15:32:58
15 ส.ค.59
15:32:58
15 ส.ค.59
15:32:58
15 ส.ค.59
15:32:58
23 ส.ค.59
09:39:30
22 ก.ย.59
15:21:32
25 ต.ค.59
09:41:51
คบสอ ตะพานหิน 8 มิ.ย.59
03:18:26
8 มิ.ย.59
03:18:26
8 มิ.ย.59
03:18:26
8 มิ.ย.59
03:18:26
8 มิ.ย.59
03:18:26
8 มิ.ย.59
03:18:26
8 มิ.ย.59
03:18:26
22 มิ.ย.59
12:04:10
25 ก.ค.59
14:45:59
25 ส.ค.59
10:16:45
23 ก.ย.59
15:46:52
28 ต.ค.59
15:38:08
คบสอ บางมูลนาก 8 มิ.ย.59
13:02:16
8 มิ.ย.59
13:02:16
8 มิ.ย.59
13:02:16
8 มิ.ย.59
13:02:16
8 มิ.ย.59
13:02:16
8 มิ.ย.59
13:02:16
8 มิ.ย.59
13:02:16
22 มิ.ย.59
13:37:37
28 ก.ค.59
09:18:14
23 ส.ค.59
11:12:50
27 ก.ย.59
13:02:28
1 พ.ย.59
11:22:05
คบสอ โพทะเล 12 ก.ค.59
21:20:03
12 ก.ค.59
21:20:03
12 ก.ค.59
21:20:03
12 ก.ค.59
21:20:03
12 ก.ค.59
21:20:03
12 ก.ค.59
21:20:03
12 ก.ค.59
21:20:03
12 ก.ค.59
21:20:03
22 ก.ค.59
10:41:32
22 ส.ค.59
16:09:27
28 ก.ย.59
09:35:59
27 ต.ค.59
17:54:13
คบสอ สามง่าม 8 มิ.ย.59
13:10:16
8 มิ.ย.59
13:10:16
8 มิ.ย.59
13:10:16
8 มิ.ย.59
13:10:16
8 มิ.ย.59
13:10:16
8 มิ.ย.59
13:10:16
8 มิ.ย.59
13:10:16
22 มิ.ย.59
12:02:42
22 ก.ค.59
10:22:54
23 ส.ค.59
17:55:44
27 ก.ย.59
11:25:34
27 ต.ค.59
09:01:12
คบสอ ทับคล้อ 8 มิ.ย.59
13:15:05
8 มิ.ย.59
13:15:05
8 มิ.ย.59
13:15:05
8 มิ.ย.59
13:15:05
8 มิ.ย.59
13:15:05
8 มิ.ย.59
13:15:05
8 มิ.ย.59
13:15:05
22 มิ.ย.59
11:46:39
25 ก.ค.59
08:50:49
24 ส.ค.59
14:44:35
26 ก.ย.59
14:41:03
26 ต.ค.59
14:52:27
คบสอ สากเหล็ก 8 มิ.ย.59
13:22:49
8 มิ.ย.59
13:22:49
8 มิ.ย.59
13:22:49
8 มิ.ย.59
13:22:49
8 มิ.ย.59
13:22:49
8 มิ.ย.59
13:22:49
8 มิ.ย.59
13:22:49
22 มิ.ย.59
12:06:36
23 ก.ค.59
11:43:15
25 ส.ค.59
14:14:44
22 ก.ย.59
14:46:38
1 พ.ย.59
10:57:18
คบสอ บึงนาราง 8 มิ.ย.59
13:26:18
8 มิ.ย.59
13:26:18
8 มิ.ย.59
13:26:18
8 มิ.ย.59
13:26:18
8 มิ.ย.59
13:26:18
8 มิ.ย.59
13:26:18
8 มิ.ย.59
13:26:18
22 มิ.ย.59
12:11:08
22 ก.ค.59
16:56:43
25 ส.ค.59
17:02:25
22 ก.ย.59
11:13:30
25 ต.ค.59
23:38:11
คบสอ ดงเจริญ 8 มิ.ย.59
13:30:05
8 มิ.ย.59
13:30:05
8 มิ.ย.59
13:30:05
8 มิ.ย.59
13:30:05
8 มิ.ย.59
13:30:05
8 มิ.ย.59
13:30:05
8 มิ.ย.59
13:30:05
27 มิ.ย.59
09:45:46
28 ก.ค.59
13:02:33
24 ส.ค.59
14:06:28
23 ก.ย.59
14:42:59
28 ต.ค.59
09:34:42
คบสอ วชิรบารมี 18 มิ.ย.59
10:29:09
18 มิ.ย.59
10:29:09
18 มิ.ย.59
10:29:09
18 มิ.ย.59
10:29:09
18 มิ.ย.59
10:29:09
18 มิ.ย.59
10:29:09
18 มิ.ย.59
10:29:09
22 มิ.ย.59
12:08:32
23 ก.ค.59
08:18:21
22 ส.ค.59
17:05:15
29 ก.ย.59
09:33:40
25 ต.ค.59
13:41:07

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร