เข้าสู่ระบบ - ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ E-payslip สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เลขประจำตัวประชาชน [เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก]
รหัสผ่าน [ครั้งแรกใช้ 123456]
ลืมรหัสผ่านโปรดติดต่อ
กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
056-990354 ต่อ 203