ผลงานการเคลือบหลุมร่องฟัน (รายโรงเรียน) ปีการศึกษา 2562
(ให้ถือเป็นผลงานของปีงบประมาณ 2563)

   

ลำดับอำเภอ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 เมืองพิจิตร 1226 682 55.63 1348 213 15.80 1366 86 6.30 1392 75 5.39 1470 155 10.54 1503 889 59.15 8305 2100 25.29
2 วังทรายพูน 152 107 70.39 178 131 73.60 180 144 80.00 154 113 73.38 155 114 73.55 185 136 73.51 1004 745 74.20
3 โพธิ์ประทับช้าง 404 222 54.95 419 41 9.79 410 28 6.83 425 25 5.88 451 43 9.53 432 191 44.21 2541 550 21.65
4 ตะพานหิน 774 281 36.30 834 289 34.65 793 200 25.22 862 166 19.26 819 205 25.03 835 255 30.54 4917 1396 28.39
5 บางมูลนาก 213 96 45.07 431 238 55.22 422 96 22.75 292 95 32.53 313 100 31.95 251 174 69.32 1922 799 41.57
6 โพทะเล 474 308 64.98 464 372 80.17 484 412 85.12 518 437 84.36 471 354 75.16 456 370 81.14 2867 2253 78.58
7 สามง่าม 461 270 58.57 410 225 54.88 391 212 54.22 421 235 55.82 450 257 57.11 447 349 78.08 2580 1548 60.00
8 ทับคล้อ 381 154 40.42 420 137 32.62 388 40 10.31 394 21 5.33 403 21 5.21 394 114 28.93 2380 487 20.46
9 สากเหล็ก 200 135 67.50 211 72 34.12 177 25 14.12 212 23 10.85 201 21 10.45 203 140 68.97 1204 416 34.55
10 บึงนาราง 268 193 72.01 295 157 53.22 274 111 40.51 320 149 46.56 289 153 52.94 312 185 59.29 1758 948 53.92
11 ดงเจริญ 189 127 67.20 195 93 47.69 176 46 26.14 183 61 33.33 175 73 41.71 195 115 58.97 1113 515 46.27
12 วชิรบารมี 503 348 69.18 482 315 65.35 481 125 25.99 454 190 41.85 467 323 69.16 521 332 63.72 2908 1633 56.16
รวมทั้งจังหวัด 5245 2923 55.73 5687 2283 40.14 5542 1525 27.52 5627 1590 28.26 5664 1819 32.12 5734 3250 56.68 33499 13390 39.97
 

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
1 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลพิจิตร 193 100 51.81 257 8 3.11 269 4 1.49 266 2 0.75 273 3 1.10 274 73 26.64 1532 190 12.40 1
2 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิร 180 107 59.44 161 2 1.24 199 2 1.01 205 5 2.44 214 6 2.80 236 170 72.03 1195 292 24.44 44
3 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านปากทาง 123 65 52.85 127 1 0.79 140 1 0.71 141 0 0.00 159 2 1.26 152 99 65.13 842 168 19.95 156
4 โรงพยาบาลพิจิตร ราษฎร์บำรุง 75 38 50.67 92 4 4.35 103 2 1.94 84 0 0.00 108 70 64.81 104 68 65.38 566 182 32.16 127
5 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรอินเตอร์ 39 23 58.97 50 1 2.00 40 3 7.50 50 1 2.00 53 1 1.89 53 41 77.36 285 70 24.56 38
6 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช 22 13 59.09 14 0 0.00 20 0 0.00 20 0 0.00 14 1 7.14 9 9 100.00 99 23 23.23 0
7 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) 14 10 71.43 25 0 0.00 13 0 0.00 14 0 0.00 14 4 28.57 26 16 61.54 106 30 28.30 0
8 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลธรรมศาสตร์ 10 6 60.00 18 0 0.00 8 0 0.00 12 0 0.00 21 0 0.00 8 6 75.00 77 12 15.58 12
9 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านท่าหลวง 9 4 44.44 12 0 0.00 13 0 0.00 23 0 0.00 23 3 13.04 24 14 58.33 104 21 20.19 17
10 โรงพยาบาลพิจิตร หลวงพ่อเพชรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
11 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459
12 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิรวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 โรงพยาบาลพิจิตร ศูนย์เด็กเล็กวัดใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 รพ.สต.บ้านดาน วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 6 4 66.67 9 6 66.67 9 6 66.67 10 10 100.00 7 5 71.43 10 4 40.00 51 35 68.63 0
15 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหาดมูลกระบือ 14 1 7.14 7 0 0.00 8 0 0.00 10 0 0.00 17 0 0.00 17 0 0.00 73 1 1.37 27
16 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหงษ์ 2 1 50.00 3 3 100.00 3 3 100.00 10 8 80.00 3 3 100.00 7 7 100.00 28 25 89.29 0
17 รพ.สต.ย่านยาว โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว 14 13 92.86 13 12 92.31 16 11 68.75 1 0 0.00 0 0 0 0 44 36 81.82 0
18 รพ.สต.ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง 4 2 50.00 7 6 85.71 16 6 37.50 14 6 42.86 8 8 100.00 13 12 92.31 62 40 64.52 8
19 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 17 13 76.47 17 13 76.47 14 13 92.86 18 17 94.44 26 19 73.08 28 7 25.00 120 82 68.33 0
20 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ วัดวังมะเดื่อ 2 0 0.00 1 1 100.00 4 3 75.00 2 2 100.00 5 4 80.00 1 1 100.00 15 11 73.33 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
21 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ เมธีพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
22 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 8 7 87.50 10 9 90.00 7 1 14.29 7 1 14.29 7 0 0.00 5 0 0.00 44 18 40.91 0
23 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 5 0 0.00 6 0 0.00 9 0 0.00 4 0 0.00 8 0 0.00 6 1 16.67 38 1 2.63 0
24 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ 14 12 85.71 15 15 100.00 14 0 0.00 10 0 0.00 18 0 0.00 16 15 93.75 87 42 48.28 16
25 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดดงชะพลู 13 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 13 1 7.69 52 1 1.92 0
26 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดคลองโนน 9 8 88.89 7 7 100.00 7 0 0.00 13 0 0.00 16 0 0.00 16 13 81.25 68 28 41.18 24
27 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ สระหลวงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272
28 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ ศูนย์เด็กเล็กคลองคะเชนทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 รพ.สต.โรงช้าง บ้านวังทับยา 9 6 66.67 9 7 77.78 5 4 80.00 2 2 100.00 4 2 50.00 5 5 100.00 34 26 76.47 0
30 รพ.สต.โรงช้าง วัดโรงช้าง(ธรรมกิตวิทยา) 6 6 100.00 9 8 88.89 6 6 100.00 4 4 100.00 6 6 100.00 5 4 80.00 36 34 94.44 0
31 รพ.สต.โรงช้าง ศูนย์เด็กเล็กตำบลโรงช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 รพ.สต.เมืองเก่า อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 19 19 100.00 29 25 86.21 22 0 0.00 17 1 5.88 11 0 0.00 10 7 70.00 108 52 48.15 0
33 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า 13 11 84.62 4 4 100.00 14 0 0.00 10 0 0.00 8 0 0.00 7 5 71.43 56 20 35.71 0
34 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านท่าข่อย 3 0 0.00 4 1 25.00 1 0 0.00 7 4 57.14 3 0 0.00 9 3 33.33 27 8 29.63 0
35 รพ.สต.เมืองเก่า พิจิตรอนุสรณ์ 1 0 0.00 1 1 100.00 3 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 6 3 50.00 19 4 21.05 12
36 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ยอแซฟ 153 85 55.56 163 8 4.91 134 3 2.24 135 4 2.96 154 3 1.95 152 99 65.13 891 202 22.67 137
37 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง บ้านบึงตะโกน 19 11 57.89 20 0 0.00 14 0 0.00 22 0 0.00 21 5 23.81 16 13 81.25 112 29 25.89 20
38 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา 14 6 42.86 18 1 5.56 21 1 4.76 10 0 0.00 3 0 0.00 10 7 70.00 76 15 19.74 10
39 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง วัดบึงสีไฟ 5 1 20.00 7 2 28.57 4 0 0.00 3 1 33.33 3 3 100.00 7 7 100.00 29 14 48.28 4
40 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 19 17 89.47 14 13 92.86 13 0 0.00 18 0 0.00 20 0 0.00 23 17 73.91 107 47 43.93 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
41 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 13 0 0.00 27 0 0.00 20 0 0.00 20 0 0.00 35 0 0.00 27 0 0.00 142 0 0.00 27
42 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 7 7 100.00 3 3 100.00 5 0 0.00 1 0 0.00 3 0 0.00 3 3 100.00 22 13 59.09 0
43 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดหนองไผ่ 6 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 11 0 0.00 14 0 0.00 19 16 84.21 65 16 24.62 0
44 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 5 5 100.00 5 4 80.00 8 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 13 8 61.54 43 17 39.53 0
45 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวังกรดพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
46 รพ.สต.บ้านบุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านบุ่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 รพ.สต.บ้านบุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกรด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 รพ.สต.ฆะมัง วัดฆะมัง 6 4 66.67 0 0 5 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 5 4 80.00 26 8 30.77 0
49 รพ.สต.ฆะมัง บ้านสวนแตง 4 3 75.00 10 0 0.00 3 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 3 3 100.00 35 6 17.14 12
50 รพ.สต.ฆะมัง หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
51 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 7 3 42.86 21 10 47.62 12 4 33.33 18 2 11.11 6 0 0.00 23 14 60.87 87 33 37.93 0
52 รพ.สต.ดงป่าคำ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดงป่าคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 รพ.สต.หัวดง เทศบาลราษฎร์เจริญ 36 19 52.78 28 12 42.86 21 0 0.00 29 0 0.00 35 0 0.00 25 23 92.00 174 54 31.03 20
54 รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง 18 11 61.11 17 8 47.06 28 0 0.00 28 1 3.57 25 1 4.00 30 23 76.67 146 44 30.14 0
55 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนบ้านเนินยาว 9 0 0.00 9 0 0.00 6 1 16.67 10 0 0.00 7 0 0.00 2 0 0.00 43 1 2.33 0
56 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 6 1 16.67 9 3 33.33 11 0 0.00 11 0 0.00 6 0 0.00 6 2 33.33 49 6 12.24 7
57 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดลำชะล่า 4 4 100.00 2 2 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 16 16 100.00 0
58 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 รพ.สต.ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ 26 25 96.15 33 3 9.09 29 8 27.59 35 0 0.00 34 4 11.76 27 23 85.19 184 63 34.24 45
60 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดเนินสมอ 7 7 100.00 6 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 5 5 100.00 27 12 44.44 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
61 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดหนองถ้ำ 6 3 50.00 8 1 12.50 9 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 2 2 100.00 36 6 16.67 0
62 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดท่ามะไฟ 2 1 50.00 1 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 5 5 100.00 24 6 25.00 0
63 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านน้อย 7 0 0.00 4 3 75.00 13 0 0.00 7 0 0.00 9 0 0.00 9 8 88.89 49 11 22.45 0
64 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ 1 0 0.00 6 6 100.00 4 0 0.00 9 0 0.00 11 0 0.00 12 11 91.67 43 17 39.53 9
65 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนดงกลาง 22 0 0.00 17 0 0.00 20 1 5.00 18 1 5.56 17 0 0.00 17 10 58.82 111 12 10.81 31
รวมทั้งอำเภอ 1226 682 55.63 1348 213 15.80 1366 86 6.30 1392 75 5.39 1470 155 10.54 1503 889 59.15 8305 2100 25.29

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
66 โรงพยาบาลวังทรายพูน อนุบาลวังทรายพูน 41 40 97.56 54 49 90.74 39 37 94.87 34 30 88.24 35 33 94.29 41 40 97.56 244 229 93.85 27
67 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน เนินหัวโล้หนองยาง 23 21 91.30 24 23 95.83 34 31 91.18 18 15 83.33 26 7 26.92 36 11 30.56 161 108 67.08 32
68 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน บ้านทุ่งโม่ง 13 6 46.15 13 10 76.92 7 4 57.14 12 11 91.67 13 11 84.62 10 5 50.00 68 47 69.12 0
69 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 รพ.สต.หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล 10 0 0.00 7 0 0.00 8 7 87.50 5 4 80.00 7 6 85.71 12 11 91.67 49 28 57.14 10
รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
71 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 6 4 66.67 6 3 50.00 6 5 83.33 2 2 100.00 6 5 83.33 4 4 100.00 30 23 76.67 0
72 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย 6 5 83.33 7 7 100.00 8 7 87.50 5 4 80.00 6 6 100.00 5 4 80.00 37 33 89.19 0
73 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน 16 15 93.75 20 18 90.00 19 18 94.74 19 16 84.21 13 13 100.00 24 22 91.67 111 102 91.89 0
74 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านยางสามต้น 15 14 93.33 18 17 94.44 17 17 100.00 17 15 88.24 18 18 100.00 17 15 88.24 102 96 94.12 0
75 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสัทธาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
77 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 รพ.สต.หนองพระ หนองพระ 17 1 5.88 15 0 0.00 18 0 0.00 18 0 0.00 9 0 0.00 17 15 88.24 94 16 17.02 13
79 รพ.สต.หนองปล้อง หนองปล้อง 3 1 33.33 7 4 57.14 19 18 94.74 21 16 76.19 17 15 88.24 11 8 72.73 78 62 79.49 0
80 รพ.สต.หนองปล้อง วัดใหม่สามัคคีธรรม 2 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 5 0 0.00 8 1 12.50 30 1 3.33 0
รวมทั้งอำเภอ 152 107 70.39 178 131 73.60 180 144 80.00 154 113 73.38 155 114 73.55 185 136 73.51 1004 745 74.20

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
81 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง วัดท่าบัวทอง 36 23 63.89 38 1 2.63 32 2 6.25 33 2 6.06 41 4 9.76 28 22 78.57 208 54 25.96 0
82 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 6 5 83.33 9 0 0.00 9 0 0.00 10 2 20.00 9 0 0.00 3 1 33.33 46 8 17.39 0
83 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 5 1 20.00 6 0 0.00 13 1 7.69 7 0 0.00 9 1 11.11 11 3 27.27 51 6 11.76 0
84 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
85 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 96 37 38.54 103 6 5.83 102 2 1.96 117 4 3.42 119 5 4.20 126 24 19.05 663 78 11.76 0
86 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ บ้านลำนัง 10 4 40.00 16 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 8 2 25.00 48 6 12.50 0
87 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดไผ่ท่าโพใต้ 9 4 44.44 19 0 0.00 13 0 0.00 12 0 0.00 15 0 0.00 14 7 50.00 82 11 13.41 8
88 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
89 รพ.สต.วังจิก ชุมชนวัดวังจิก 13 7 53.85 6 2 33.33 14 8 57.14 12 10 83.33 17 15 88.24 7 7 100.00 69 49 71.01 16
90 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 14 8 57.14 11 8 72.73 13 0 0.00 20 0 0.00 18 0 0.00 9 5 55.56 85 21 24.71 16
91 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 8 5 62.50 7 3 42.86 4 0 0.00 6 2 33.33 10 0 0.00 10 3 30.00 45 13 28.89 4
92 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดหนองหลวง 16 14 87.50 21 15 71.43 20 0 0.00 19 0 0.00 16 0 0.00 15 12 80.00 107 41 38.32 15
93 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดไผ่รอบ 6 5 83.33 1 1 100.00 3 1 33.33 3 1 33.33 4 2 50.00 3 2 66.67 20 12 60.00 0
94 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลไผ่รอบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 21 14 66.67 16 0 0.00 16 0 0.00 11 0 0.00 17 0 0.00 16 7 43.75 97 21 21.65 10
96 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1 1 100.00 2 2 100.00 9 3 33.33 5 1 20.00 7 3 42.86 4 4 100.00 28 14 50.00 0
97 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 22 20 90.91 17 1 5.88 20 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 19 13 68.42 107 34 31.78 0
98 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 10 8 80.00 20 0 0.00 15 0 0.00 14 0 0.00 11 0 0.00 5 5 100.00 75 13 17.33 0
99 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านหนองขานาง 7 7 100.00 2 2 100.00 0 0 3 3 100.00 4 1 25.00 2 2 100.00 18 15 83.33 0
100 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านเนินพยอม 6 5 83.33 3 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 7 4 57.14 30 9 30.00 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
101 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
102 รพ.สต.ดงเสือเหลือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเสือเหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินขวาง 19 14 73.68 19 0 0.00 18 0 0.00 28 0 0.00 25 1 4.00 23 20 86.96 132 35 26.52 26
104 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 14 10 71.43 7 0 0.00 6 0 0.00 13 0 0.00 14 0 0.00 14 14 100.00 68 24 35.29 12
105 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า 4 4 100.00 3 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 7 6 85.71 27 10 37.04 0
106 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง บ้านหนองสะแก 25 22 88.00 22 0 0.00 13 11 84.62 15 0 0.00 18 11 61.11 27 24 88.89 120 68 56.67 34
107 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง มาบมะไฟ 4 4 100.00 3 0 0.00 9 0 0.00 8 0 0.00 1 0 0.00 4 4 100.00 29 8 27.59 5
108 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 33 0 0.00 34 0 0.00 32 0 0.00 29 0 0.00 29 0 0.00 37 0 0.00 194 0 0.00 33
109 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยน้อย 7 0 0.00 10 0 0.00 5 0 0.00 12 0 0.00 5 0 0.00 10 0 0.00 49 0 0.00 0
110 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งประพาส 2 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 2 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 28 0 0.00 0
111 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยคำตาล 1 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 13 0 0.00 0
112 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองพง 6 0 0.00 10 0 0.00 16 0 0.00 17 0 0.00 19 0 0.00 15 0 0.00 83 0 0.00 14
113 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ 3 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 7 0 0.00 1 0 0.00 19 0 0.00 0
รวมทั้งอำเภอ 404 222 54.95 419 41 9.79 410 28 6.83 425 25 5.88 451 43 9.53 432 191 44.21 2541 550 21.65

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นรบุตรศึกษา 168 25 14.88 170 22 12.94 151 14 9.27 158 20 12.66 146 16 10.96 151 10 6.62 944 107 11.33 0
115 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน หัวเฉียว 72 12 16.67 78 37 47.44 73 26 35.62 70 6 8.57 55 2 3.64 65 3 4.62 413 86 20.82 29
116 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 1 64 12 18.75 43 21 48.84 66 6 9.09 70 0 0.00 53 17 32.08 47 14 29.79 343 70 20.41 0
117 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จันทวิทยา 22 2 9.09 32 2 6.25 20 1 5.00 29 0 0.00 31 0 0.00 31 2 6.45 165 7 4.24 18
118 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 4 18 4 22.22 28 10 35.71 19 5 26.32 16 4 25.00 23 11 47.83 15 12 80.00 119 46 38.66 0
119 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 3 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00 4 2 50.00 1 1 100.00 6 4 66.67 0
120 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3 12.00 24 5 20.83 49 8 16.33 96
121 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตะพานหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414
122 รพ.สต.งิ้วราย โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 11 8 72.73 19 15 78.95 11 7 63.64 11 0 0.00 16 0 0.00 8 0 0.00 76 30 39.47 0
123 รพ.สต.ห้วยเกตุ สิริวัฒนา 73 21 28.77 85 22 25.88 70 8 11.43 82 6 7.32 68 8 11.76 59 7 11.86 437 72 16.48 0
124 รพ.สต.ห้วยเกตุ ดรุณบัณฑิตพิทยา 33 12 36.36 37 9 24.32 37 4 10.81 51 4 7.84 37 2 5.41 43 2 4.65 238 33 13.87 0
125 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดธงไทยยาราม 10 3 30.00 10 6 60.00 12 5 41.67 7 0 0.00 10 1 10.00 3 0 0.00 52 15 28.85 14
126 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดโพธิ์ลอย 7 5 71.43 6 0 0.00 9 1 11.11 6 2 33.33 14 3 21.43 9 0 0.00 51 11 21.57 0
127 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดคลองทองหลาง 3 0 0.00 1 1 100.00 2 1 50.00 4 1 25.00 4 0 0.00 6 0 0.00 20 3 15.00 0
128 รพ.สต.ห้วยเกตุ บัณฑิตศึกษาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
รพ.สต.ไทรโรงโขน
129 รพ.สต.หนองพยอม เทพประทาน 40 18 45.00 50 22 44.00 40 3 7.50 58 6 10.34 49 6 12.24 67 11 16.42 304 66 21.71 0
130 รพ.สต.หนองพยอม วัดป่าแดง 11 6 54.55 18 5 27.78 14 3 21.43 10 2 20.00 13 4 30.77 17 12 70.59 83 32 38.55 25
131 รพ.สต.หนองพยอม เขาพนมกาวหนองนกยาง 7 3 42.86 8 2 25.00 5 0 0.00 6 1 16.67 7 6 85.71 12 7 58.33 45 19 42.22 0
132 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ราษฎร์วิทยา 20 10 50.00 24 10 41.67 18 0 0.00 26 4 15.38 12 3 25.00 22 12 54.55 122 39 31.97 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
133 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์พิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
134 รพ.สต.ดงตะขบ ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 8 8 100.00 9 9 100.00 15 9 60.00 8 8 100.00 15 13 86.67 13 13 100.00 68 60 88.24 23
135 รพ.สต.ดงตะขบ วัดหนองคล่อ 6 4 66.67 3 2 66.67 1 1 100.00 4 2 50.00 2 1 50.00 0 0 16 10 62.50 0
136 รพ.สต.ดงตะขบ วัดใหม่สำราญ 4 4 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 3 2 66.67 2 1 50.00 3 3 100.00 17 15 88.24 0
137 รพ.สต.คลองคูณ วัดคลองคูณ 17 12 70.59 12 4 33.33 16 2 12.50 22 3 13.64 22 0 0.00 13 13 100.00 102 34 33.33 9
138 รพ.สต.คลองคูณ วัดวังไคร้ 4 4 100.00 7 1 14.29 6 0 0.00 9 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 33 5 15.15 5
139 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 15 11 73.33 13 9 69.23 12 9 75.00 12 11 91.67 17 13 76.47 12 10 83.33 81 63 77.78 12
140 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) 14 7 50.00 12 8 66.67 13 11 84.62 17 11 64.71 22 19 86.36 19 13 68.42 97 69 71.13 22
141 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านหนองหวาย 3 2 66.67 6 3 50.00 6 5 83.33 2 2 100.00 10 9 90.00 5 3 60.00 32 24 75.00 0
142 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 1 1 100.00 2 1 50.00 3 2 66.67 3 1 33.33 3 3 100.00 8 8 100.00 20 16 80.00 0
143 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
144 รพ.สต.วังหว้า วัดวังหว้า 22 16 72.73 32 0 0.00 35 20 57.14 33 25 75.76 20 13 65.00 35 13 37.14 177 87 49.15 0
145 รพ.สต.วังหว้า วัดท่าปอ 7 5 71.43 5 3 60.00 10 8 80.00 9 5 55.56 6 5 83.33 9 8 88.89 46 34 73.91 0
146 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 18 9 50.00 30 7 23.33 31 1 3.23 27 2 7.41 27 8 29.63 40 11 27.50 173 38 21.97 41
147 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม โรงเรียนวัดเขารวก 16 9 56.25 15 6 40.00 18 6 33.33 24 5 20.83 28 9 32.14 23 10 43.48 124 45 36.29 23
148 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม ศูนย์เด็กเล็กบ้านเนินทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม ศูนย์เด็กเล็กเขาบระเพ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 รพ.สต.วังหลุม สัตตวนาราม 20 17 85.00 17 14 82.35 16 12 75.00 15 3 20.00 13 3 23.08 12 12 100.00 93 61 65.59 0
151 รพ.สต.วังหลุม ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 13 10 76.92 11 11 100.00 12 12 100.00 15 15 100.00 14 14 100.00 20 20 100.00 85 82 96.47 17
152 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับหมัน 30 13 43.33 30 13 43.33 22 5 22.73 33 7 21.21 26 6 23.08 30 16 53.33 171 60 35.09 26
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
153 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ บ้านบึงประดู่ 8 3 37.50 10 8 80.00 8 2 25.00 8 2 25.00 8 2 25.00 4 3 75.00 46 20 43.48 0
154 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับปรู 4 1 25.00 7 2 28.57 12 3 25.00 5 0 0.00 5 2 40.00 2 0 0.00 35 8 22.86 0
155 รพ.สต.ไผ่หลวง วัดคลองข่อย 5 4 80.00 1 1 100.00 8 6 75.00 8 5 62.50 7 0 0.00 5 1 20.00 34 17 50.00 0
รวมทั้งอำเภอ 774 281 36.30 834 289 34.65 793 200 25.22 862 166 19.26 819 205 25.03 835 255 30.54 4917 1396 28.39

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
156 โรงพยาบาลบางมูลนาก เทศบาล2วัดชัยมงคล 40 2 5.00 101 4 3.96 68 1 1.47 98 5 5.10 85 4 4.71 77 74 96.10 469 90 19.19 0
157 โรงพยาบาลบางมูลนาก เทศบาล1 12 5 41.67 14 13 92.86 12 10 83.33 8 8 100.00 16 14 87.50 8 8 100.00 70 58 82.86 0
158 โรงพยาบาลบางมูลนาก อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ 3 2 66.67 136 121 88.97 129 5 3.88 1 1 100.00 0 0 1 1 100.00 270 130 48.15 0
159 โรงพยาบาลบางมูลนาก โถงจื้อบางมูลนากสหสงเคราห์วิทยา 1 1 100.00 33 28 84.85 48 1 2.08 14 2 14.29 0 0 0 0 96 32 33.33 0
160 โรงพยาบาลบางมูลนาก บางมูลนากภูมิวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365
161 โรงพยาบาลบางมูลนาก บางมูลนากราษฎร์อุทิศ 0 0 6 3 50.00 19 0 0.00 24 2 8.33 54 0 0.00 0 0 103 5 4.85 0
162 รพ.สต.บางไผ่ โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 14 0 0.00 18 0 0.00 15 0 0.00 22 1 4.55 13 0 0.00 22 2 9.09 104 3 2.88 14
163 รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต ศรีประสิทธิ์วิทยา 11 6 54.55 12 10 83.33 10 10 100.00 15 12 80.00 11 8 72.73 15 8 53.33 74 54 72.97 14
164 รพ.สต.หอไกร บำรุงราษฎร์วิทยาคม 14 8 57.14 11 2 18.18 10 0 0.00 9 0 0.00 9 5 55.56 13 8 61.54 66 23 34.85 0
165 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก ชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" 17 13 76.47 6 3 50.00 16 6 37.50 16 14 87.50 18 9 50.00 14 12 85.71 87 57 65.52 26
รพ.สต.บ้านวังทอง
166 รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง บ้านไดปลาดุก 16 10 62.50 12 7 58.33 19 17 89.47 8 3 37.50 13 9 69.23 10 5 50.00 78 51 65.38 10
167 รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ โรงเรียนบ้านหนองกอไผ่ 13 0 0.00 7 0 0.00 13 0 0.00 9 0 0.00 13 0 0.00 15 1 6.67 70 1 1.43 14
รพ.สต.ภูมิ
168 รพ.สต.วังกรด วัดห้วยเรียงกลาง 2 2 100.00 6 4 66.67 11 10 90.91 3 3 100.00 3 3 100.00 5 5 100.00 30 27 90.00 0
169 รพ.สต.ห้วยเขน อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 16 0 0.00 23 1 4.35 13 0 0.00 21 0 0.00 28 0 0.00 20 0 0.00 121 1 0.83 13
170 รพ.สต.ห้วยเขน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 รพ.สต.วังตะกู วัดวังตะกู 17 17 100.00 15 15 100.00 8 8 100.00 14 14 100.00 16 16 100.00 20 20 100.00 90 90 100.00 0
172 รพ.สต.วังตะกู วังตะกูราษฏร์อุทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
173 รพ.สต.ลำปะดา วัดลำประดากลาง 15 14 93.33 6 6 100.00 10 10 100.00 4 4 100.00 6 6 100.00 2 2 100.00 43 42 97.67 5
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
174 รพ.สต.ลำปะดา วัดลำประดาใต้ 12 9 75.00 9 7 77.78 13 10 76.92 6 6 100.00 14 13 92.86 11 11 100.00 65 56 86.15 11
175 รพ.สต.ลำปะดา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา วัดมะกอกงอ 5 4 80.00 7 7 100.00 4 4 100.00 9 9 100.00 7 6 85.71 11 10 90.91 43 40 93.02 0
177 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา วัดลำประดาเหนือ 5 3 60.00 9 7 77.78 4 4 100.00 11 11 100.00 7 7 100.00 7 7 100.00 43 39 90.70 0
รวมทั้งอำเภอ 213 96 45.07 431 238 55.22 422 96 22.75 292 95 32.53 313 100 31.95 251 174 69.32 1922 799 41.57

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
178 โรงพยาบาลโพทะเล อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 102 52 50.98 102 91 89.22 119 108 90.76 116 95 81.90 121 104 85.95 106 103 97.17 666 553 83.03 0
179 โรงพยาบาลโพทะเล วัดโพทะเล 11 0 0.00 9 1 11.11 13 13 100.00 26 26 100.00 11 11 100.00 14 13 92.86 84 64 76.19 11
180 โรงพยาบาลโพทะเล วัดบ้านตาล 10 0 0.00 0 0 8 8 100.00 9 9 100.00 7 7 100.00 8 0 0.00 42 24 57.14 0
181 โรงพยาบาลโพทะเล บ้านวังตายศ 6 3 50.00 6 6 100.00 3 2 66.67 7 7 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00 28 24 85.71 0
182 โรงพยาบาลโพทะเล โพธิธรรมสุวัฒน์ 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00 201
183 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 14 11 78.57 15 14 93.33 12 12 100.00 12 12 100.00 14 14 100.00 9 8 88.89 76 71 93.42 17
184 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 10 10 100.00 9 8 88.89 16 15 93.75 11 10 90.91 5 3 60.00 11 11 100.00 62 57 91.94 0
185 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 5 62.50 3 3 100.00 13 13 100.00 14 11 78.57 11 9 81.82 7 7 100.00 56 48 85.71 1
186 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 3 0 0.00 0 0 6 6 100.00 4 4 100.00 5 5 100.00 5 4 80.00 23 19 82.61 0
187 รพ.สต.ทะนง ชุมชนทะนงบ้านไร่ 19 19 100.00 19 18 94.74 23 19 82.61 18 17 94.44 16 12 75.00 17 15 88.24 112 100 89.29 29
188 รพ.สต.ทะนง หนองตะแบก 10 8 80.00 20 19 95.00 9 7 77.78 19 18 94.74 11 11 100.00 9 9 100.00 78 72 92.31 0
189 รพ.สต.ทะนง น้ำผึ้ง 2 2 100.00 4 3 75.00 1 1 100.00 0 0 0 0 3 2 66.67 10 8 80.00 0
190 รพ.สต.ทะนง ศพด.หนองตะแบก 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0
191 รพ.สต.ทะนง ศพด.อบต.ทะนง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 รพ.สต.ท่าบัว บ้านท่าบัว 12 11 91.67 15 13 86.67 11 10 90.91 11 9 81.82 14 13 92.86 12 0 0.00 75 56 74.67 0
193 รพ.สต.ท่าบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 รพ.สต.ท่าบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยพิพัฒน์โสภณวิทยา 10 9 90.00 21 19 90.48 18 2 11.11 17 1 5.88 18 1 5.56 21 21 100.00 105 53 50.48 15
196 รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 28 26 92.86 34 33 97.06 29 25 86.21 26 21 80.77 29 23 79.31 35 33 94.29 181 161 88.95 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
198 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 10 9 90.00 12 9 75.00 15 14 93.33 13 12 92.31 7 7 100.00 11 10 90.91 68 61 89.71 3
199 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 7 5 71.43 5 5 100.00 5 4 80.00 4 4 100.00 6 6 100.00 10 9 90.00 37 33 89.19 0
200 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 6 4 66.67 11 11 100.00 10 9 90.00 4 3 75.00 7 7 100.00 6 5 83.33 44 39 88.64 1
201 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
202 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านท่ามะไฟ 12 10 83.33 10 9 90.00 11 11 100.00 17 16 94.12 15 15 100.00 12 9 75.00 77 70 90.91 0
205 รพ.สต.ท่าเสา บ้านบางพล้อยางหลวง 9 6 66.67 16 12 75.00 11 10 90.91 10 10 100.00 8 7 87.50 13 13 100.00 67 58 86.57 0
206 รพ.สต.ท่าเสา บ้านยี่มุ่ย 5 5 100.00 14 10 71.43 7 7 100.00 9 9 100.00 10 9 90.00 6 6 100.00 51 46 90.20 5
207 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านหนองดง 3 3 100.00 3 3 100.00 7 6 85.71 6 6 100.00 7 7 100.00 6 5 83.33 32 30 93.75 0
208 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านพังน้อย 2 1 50.00 7 7 100.00 3 3 100.00 10 10 100.00 4 4 100.00 3 3 100.00 29 28 96.55 0
209 รพ.สต.ท่าเสา ท่าเสาพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
210 รพ.สต.ท่าเสา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 รพ.สต.ท่าเสา ศูนย์เด็กเล็กนครไชยบวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานเงินอนุสรณ์ 11 0 0.00 4 3 75.00 11 11 100.00 23 20 86.96 15 10 66.67 19 1 5.26 83 45 54.22 0
213 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนวัดคงคาราม 11 1 9.09 12 9 75.00 17 16 94.12 13 13 100.00 10 10 100.00 8 0 0.00 71 49 69.01 0
214 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนหนองไผ่มาบชุมแสง 4 2 50.00 6 5 83.33 8 7 87.50 7 0 0.00 4 4 100.00 2 0 0.00 31 18 58.06 0
215 รพ.สต.บางคลาน พิบูลธรรมเวทวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
216 รพ.สต.บางคลาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพุทธโชติ เทศบาลตำบลบางคลาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนบ้านวังแดง 17 14 82.35 18 9 50.00 11 11 100.00 9 9 100.00 14 13 92.86 12 10 83.33 81 66 81.48 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
218 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 15 11 73.33 17 16 94.12 10 9 90.00 12 11 91.67 19 19 100.00 9 7 77.78 82 73 89.02 32
219 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนบ้านเนินแค 2 2 100.00 2 2 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 12 12 100.00 0
220 รพ.สต.ท่านั่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 รพ.สต.บ้านน้อย โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" 25 0 0.00 14 0 0.00 12 10 83.33 14 13 92.86 22 18 81.82 16 0 0.00 103 41 39.81 27
222 รพ.สต.วัดขวาง 30 25 83.33 17 17 100.00 20 20 100.00 30 30 100.00 18 0 0.00 23 23 100.00 138 115 83.33 21
223 รพ.สต.วัดขวาง วัดพร้าว 30 25 83.33 17 17 100.00 20 20 100.00 30 30 100.00 18 0 0.00 24 24 100.00 139 116 83.45 21
224 รพ.สต.วัดขวาง 14 14 100.00 11 0 0.00 12 1 8.33 8 0 0.00 10 0 0.00 6 6 100.00 61 21 34.43 0
225 รพ.สต.วัดขวาง วัดขวาง 14 14 100.00 11 0 0.00 12 1 8.33 8 0 0.00 10 0 0.00 6 6 100.00 61 21 34.43 0
รวมทั้งอำเภอ 474 308 64.98 464 372 80.17 484 412 85.12 518 437 84.36 471 354 75.16 456 370 81.14 2867 2253 78.58

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
226 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 32 28 87.50 22 22 100.00 17 17 100.00 27 27 100.00 27 20 74.07 31 24 77.42 156 138 88.46 0
227 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนวัดบ้านไร่ 16 16 100.00 14 14 100.00 3 3 100.00 11 11 100.00 10 10 100.00 11 11 100.00 65 65 100.00 0
228 โรงพยาบาลสามง่าม วัดวังแดง 7 6 85.71 19 19 100.00 18 17 94.44 14 14 100.00 24 22 91.67 20 19 95.00 102 97 95.10 0
229 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
230 โรงพยาบาลสามง่าม ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลสามง่าม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 5 4 80.00 3 3 100.00 5 5 100.00 6 6 100.00 4 4 100.00 5 5 100.00 28 27 96.43 0
232 รพ.สต.กำแพงดิน 33 22 66.67 23 22 95.65 22 22 100.00 26 26 100.00 30 30 100.00 32 31 96.88 166 153 92.17 0
233 รพ.สต.กำแพงดิน ชุมชนบ้านกำแพงดิน 33 22 66.67 23 22 95.65 22 22 100.00 26 26 100.00 30 30 100.00 32 31 96.88 166 153 92.17 0
234 รพ.สต.กำแพงดิน 9 7 77.78 9 1 11.11 12 1 8.33 9 0 0.00 9 0 0.00 15 15 100.00 63 24 38.10 0
235 รพ.สต.กำแพงดิน บ้านท่าแห 9 7 77.78 9 1 11.11 12 1 8.33 9 0 0.00 9 0 0.00 15 15 100.00 63 24 38.10 0
236 รพ.สต.กำแพงดิน 5 5 100.00 13 0 0.00 11 11 100.00 9 7 77.78 15 12 80.00 12 12 100.00 65 47 72.31 0
237 รพ.สต.กำแพงดิน วัดศรีศรัทธาราม 5 5 100.00 12 0 0.00 11 11 100.00 9 7 77.78 14 12 85.71 12 12 100.00 63 47 74.60 0
238 รพ.สต.กำแพงดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
239 รพ.สต.กำแพงดิน กำแพงดินพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
240 รพ.สต.รังนก บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 15 0 0.00 17 0 0.00 11 0 0.00 13 0 0.00 22 6 27.27 15 14 93.33 93 20 21.51 16
241 รพ.สต.รังนก วัดจระเข้ผอม 6 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 3 0 0.00 47 0 0.00 0
242 รพ.สต.รังนก วัดบ้านใหม่ 5 2 40.00 7 4 57.14 8 6 75.00 9 9 100.00 4 4 100.00 8 8 100.00 41 33 80.49 0
243 รพ.สต.รังนก บ้านโนนไผ่ขุย 3 1 33.33 3 3 100.00 5 2 40.00 6 0 0.00 6 0 0.00 7 7 100.00 30 13 43.33 0
244 รพ.สต.รังนก บ้านหนองน้ำเขียว 2 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 8 1 12.50 10 0 0.00 2 0 0.00 32 1 3.13 6
245 รพ.สต.เนินปอ สระยายชีมิตรภาพที่ 79 19 19 100.00 22 21 95.45 22 0 0.00 19 0 0.00 20 1 5.00 21 21 100.00 123 62 50.41 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
246 รพ.สต.เนินปอ วัดเนินปอ 15 13 86.67 14 14 100.00 13 13 100.00 8 4 50.00 12 0 0.00 17 16 94.12 79 60 75.95 0
247 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพยอม 5 5 100.00 2 2 100.00 4 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 2 2 100.00 29 9 31.03 0
248 รพ.สต.เนินปอ เนินปอรังนกชนูทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
249 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 37 1 2.70 27 1 3.70 14 0 0.00 22 0 0.00 21 1 4.76 23 2 8.70 144 5 3.47 3
250 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 14 13 92.86 21 11 52.38 18 0 0.00 20 0 0.00 22 11 50.00 19 11 57.89 114 46 40.35 0
251 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านหนองโสน 58 5 8.62 54 1 1.85 52 2 3.85 46 1 2.17 44 4 9.09 39 0 0.00 293 13 4.44 9
252 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 21 17 80.95 19 2 10.53 19 17 89.47 19 13 68.42 13 11 84.62 19 15 78.95 110 75 68.18 25
253 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านป่าแซง 15 15 100.00 9 9 100.00 7 6 85.71 20 17 85.00 11 8 72.73 21 17 80.95 83 72 86.75 3
254 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนไผ่ใหญ่ 9 7 77.78 11 10 90.91 9 9 100.00 6 6 100.00 8 7 87.50 12 9 75.00 55 48 87.27 4
255 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
256 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0.00 0
257 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านบึงเฒ่า 0 0 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 2 2 100.00 0
258 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าแซง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านไผ่ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 26 15 57.69 16 14 87.50 15 13 86.67 14 14 100.00 18 18 100.00 14 14 100.00 103 88 85.44 14
261 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 25 15 60.00 16 14 87.50 15 13 86.67 14 14 100.00 18 18 100.00 14 14 100.00 102 88 86.27 14
262 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 16 10 62.50 7 7 100.00 13 10 76.92 17 16 94.12 15 14 93.33 13 12 92.31 81 69 85.19 14
263 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 16 10 62.50 7 7 100.00 13 10 76.92 17 16 94.12 15 14 93.33 13 12 92.31 81 69 85.19 14
264 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรพิจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
266 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบกระเปา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งอำเภอ 461 270 58.57 410 225 54.88 391 212 54.22 421 235 55.82 450 257 57.11 447 349 78.08 2580 1548 60.00

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
270 โรงพยาบาลทับคล้อ บุรพรัตน์วิทยาคาร 26 15 57.69 21 19 90.48 22 10 45.45 21 4 19.05 23 4 17.39 26 17 65.38 139 69 49.64 11
271 โรงพยาบาลทับคล้อ อนุบาลทับคล้อ 12 9 75.00 18 10 55.56 9 0 0.00 8 1 12.50 6 3 50.00 11 8 72.73 64 31 48.44 8
272 โรงพยาบาลทับคล้อ เทศบาลทับคล้อ 9 5 55.56 15 13 86.67 15 6 40.00 10 4 40.00 20 2 10.00 13 6 46.15 82 36 43.90 0
273 โรงพยาบาลทับคล้อ วัดป่าเรไร 7 5 71.43 9 6 66.67 14 12 85.71 10 5 50.00 10 8 80.00 13 5 38.46 63 41 65.08 9
274 โรงพยาบาลทับคล้อ บ้านหนองน้ำเต้า 5 3 60.00 14 13 92.86 8 2 25.00 16 0 0.00 11 0 0.00 16 7 43.75 70 25 35.71 0
275 รพ.สต.บ้านสายดงยาง วัดชัยศรี 29 9 31.03 20 3 15.00 31 2 6.45 25 1 4.00 27 0 0.00 22 3 13.64 154 18 11.69 0
276 รพ.สต.บ้านสายดงยาง วัดศรีรัตนวราราม 6 4 66.67 5 2 40.00 4 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 7 2 28.57 34 8 23.53 0
277 รพ.สต.บ้านสายดงยาง ชุมชนวัดสายดงยาง 4 0 0.00 10 0 0.00 14 0 0.00 11 0 0.00 15 1 6.67 5 0 0.00 59 1 1.69 10
278 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดวังแดง 26 2 7.69 21 2 9.52 33 1 3.03 35 0 0.00 32 0 0.00 28 0 0.00 175 5 2.86 24
279 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดวังหินเพลิง 12 7 58.33 12 8 66.67 7 0 0.00 8 5 62.50 7 2 28.57 9 6 66.67 55 28 50.91 0
280 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนเยาวชนศึกษา 56 2 3.57 56 3 5.36 52 1 1.92 65 0 0.00 73 0 0.00 74 2 2.70 376 8 2.13 54
281 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนวัดเขาทราย 43 2 4.65 37 0 0.00 38 2 5.26 40 0 0.00 45 0 0.00 39 0 0.00 242 4 1.65 0
282 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนบ้านเขาพระ 21 17 80.95 14 0 0.00 17 0 0.00 18 0 0.00 19 1 5.26 21 0 0.00 110 18 16.36 0
283 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนบ้านเขานกยูง 18 2 11.11 12 0 0.00 12 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 9 7 77.78 71 9 12.68 0
284 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนสุธินี 7 4 57.14 14 0 0.00 8 0 0.00 9 1 11.11 6 0 0.00 10 7 70.00 54 12 22.22 0
285 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก ไทยรัฐวิทยา60 15 12 80.00 18 14 77.78 11 0 0.00 14 0 0.00 16 0 0.00 12 10 83.33 86 36 41.86 0
286 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 10 7 70.00 14 12 85.71 13 0 0.00 10 0 0.00 13 0 0.00 10 8 80.00 70 27 38.57 10
287 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก คีรีเทพนิมิต 6 5 83.33 15 14 93.33 8 1 12.50 15 0 0.00 11 0 0.00 8 8 100.00 63 28 44.44 0
288 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 9 7 77.78 9 4 44.44 7 0 0.00 8 0 0.00 4 0 0.00 6 6 100.00 43 17 39.53 0
289 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก วัดสัตตศิลาอาสน์ 9 7 77.78 9 4 44.44 7 0 0.00 8 0 0.00 4 0 0.00 6 6 100.00 43 17 39.53 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
290 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 1 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 3 3 100.00 20 3 15.00 0
291 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก บ้านเขาโล้น 1 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 3 3 100.00 20 3 15.00 0
292 รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง โรงเรียนบ้านท้ายทุ่ง 2 0 0.00 4 0 0.00 5 1 20.00 2 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 21 1 4.76 0
293 รพ.สต.ท้ายทุ่ง สี่แยกเขาดิน 24 10 41.67 29 1 3.45 13 0 0.00 21 0 0.00 15 0 0.00 14 0 0.00 116 11 9.48 8
294 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดบางเบน 6 6 100.00 2 2 100.00 4 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 17 8 47.06 1
295 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดเขาส้าน 5 5 100.00 3 0 0.00 0 0 1 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 14 5 35.71 0
296 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดวังกระชัน 5 3 60.00 11 6 54.55 10 1 10.00 9 0 0.00 8 0 0.00 9 0 0.00 52 10 19.23 1
297 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วันทีสถิตย์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1 0 0.00 16
298 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง วัดไดอีเผือก 7 6 85.71 22 1 4.55 10 1 10.00 10 0 0.00 5 0 0.00 12 0 0.00 66 8 12.12 18
รวมทั้งอำเภอ 381 154 40.42 420 137 32.62 388 40 10.31 394 21 5.33 403 21 5.21 394 114 28.93 2380 487 20.46

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
299 โรงพยาบาลสากเหล็ก โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 52 47 90.38 52 21 40.38 63 7 11.11 82 1 1.22 68 1 1.47 71 66 92.96 388 143 36.86 60
300 โรงพยาบาลสากเหล็ก โรงเรียนเทศบาลสากเหล็ก 28 24 85.71 33 1 3.03 0 0 0 0 0 0 0 0 61 25 40.98 0
301 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านปากดง 10 10 100.00 12 11 91.67 7 7 100.00 11 10 90.91 4 4 100.00 7 7 100.00 51 49 96.08 0
302 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านทุ่งสำราญ 9 8 88.89 3 3 100.00 7 7 100.00 5 5 100.00 10 10 100.00 4 4 100.00 38 37 97.37 0
303 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านถ้ำคะนอง 5 5 100.00 9 8 88.89 4 4 100.00 7 7 100.00 6 5 83.33 0 0 31 29 93.55 0
304 รพ.สต.สากเหล็ก สากเหล็กวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191
305 รพ.สต.สากเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สากเหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 รพ.สต.บ้านหนองกรด บ้านท่าพิกุล 12 10 83.33 9 1 11.11 7 0 0.00 13 0 0.00 14 0 0.00 6 6 100.00 61 17 27.87 0
307 รพ.สต.ท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 18 10 55.56 20 6 30.00 25 0 0.00 24 0 0.00 23 0 0.00 24 18 75.00 134 34 25.37 0
308 รพ.สต.ท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านวังอ้อ 7 7 100.00 15 2 13.33 13 0 0.00 17 0 0.00 20 0 0.00 20 16 80.00 92 25 27.17 26
309 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองตะเคียน 17 1 5.88 11 0 0.00 16 0 0.00 9 0 0.00 12 0 0.00 19 0 0.00 84 1 1.19 9
310 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองจั่ว 7 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 5 0 0.00 27 0 0.00 0
311 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองสาหร่าย 6 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 3 1 33.33 3 0 0.00 20 1 5.00 0
312 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านคลองทรายใหญ่ 9 0 0.00 17 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 14 0 0.00 16 0 0.00 85 0 0.00 0
313 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 0 0 2 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 8 0 0.00 0
314 รพ.สต.วังทับไทร วังทับไทร 8 6 75.00 8 7 87.50 5 0 0.00 9 0 0.00 14 0 0.00 13 12 92.31 57 25 43.86 16
315 รพ.สต.วังทับไทร ตลุกหิน 7 5 71.43 8 8 100.00 3 0 0.00 11 0 0.00 6 0 0.00 8 7 87.50 43 20 46.51 0
316 รพ.สต.วังทับไทร หนองสองห้อง 5 2 40.00 5 4 80.00 3 0 0.00 1 0 0.00 5 0 0.00 5 4 80.00 24 10 41.67 0
รวมทั้งอำเภอ 200 135 67.50 211 72 34.12 177 25 14.12 212 23 10.85 201 21 10.45 203 140 68.97 1204 416 34.55

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
โรงพยาบาลบึงนาราง
317 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) 22 20 90.91 23 7 30.43 13 13 100.00 24 24 100.00 15 15 100.00 25 24 96.00 122 103 84.43 14
318 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนบ้านวังพร้าว 6 3 50.00 1 1 100.00 2 2 100.00 9 8 88.89 9 8 88.89 12 10 83.33 39 32 82.05 9
319 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านศรีศรัทธามิตรภาพ176 15 11 73.33 22 20 90.91 19 0 0.00 26 3 11.54 24 0 0.00 22 16 72.73 128 50 39.06 25
320 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านทุ่งทอง 12 6 50.00 18 17 94.44 20 3 15.00 20 2 10.00 24 2 8.33 12 0 0.00 106 30 28.30 0
321 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านบึงลี 5 3 60.00 4 4 100.00 11 10 90.91 9 9 100.00 4 3 75.00 4 4 100.00 37 33 89.19 0
322 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 2 0 0.00 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00 13
323 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง บ้านแหลมรัง 44 31 70.45 38 30 78.95 36 32 88.89 45 30 66.67 46 34 73.91 45 40 88.89 254 197 77.56 0
324 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง แหลมรังวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
325 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง บ้านโป่งวัวแดง 38 32 84.21 34 4 11.76 39 1 2.56 45 2 4.44 35 13 37.14 32 1 3.13 223 53 23.77 30
326 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง บ้านบึงทับจั่น 26 16 61.54 23 22 95.65 18 18 100.00 28 26 92.86 26 26 100.00 19 18 94.74 140 126 90.00 26
327 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านบางลายเหนือ 33 16 48.48 35 7 20.00 40 5 12.50 42 5 11.90 23 9 39.13 43 11 25.58 216 53 24.54 26
328 รพ.สต.บางลาย บ้านทุ่งพรหมทอง ฯ 16 13 81.25 48 3 6.25 39 1 2.56 23 0 0.00 30 1 3.33 46 34 73.91 202 52 25.74 30
329 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านบางลายใต้ 14 13 92.86 12 8 66.67 13 9 69.23 15 10 66.67 16 12 75.00 17 6 35.29 87 58 66.67 7
330 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านคลองข่อย 6 3 50.00 7 6 85.71 4 3 75.00 2 2 100.00 5 5 100.00 14 3 21.43 38 22 57.89 6
331 รพ.สต.บางลาย บางลายพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1 0 0.00 49
332 รพ.สต.บางลาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางลาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนบ้านหนองแขม 18 18 100.00 17 16 94.12 10 9 90.00 15 12 80.00 18 13 72.22 9 7 77.78 87 75 86.21 16
334 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 7 5 71.43 8 8 100.00 6 2 33.33 12 11 91.67 11 9 81.82 8 8 100.00 52 43 82.69 10
335 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 4 3 75.00 5 4 80.00 3 3 100.00 5 5 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 23 21 91.30 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
รวมทั้งอำเภอ 268 193 72.01 295 157 53.22 274 111 40.51 320 149 46.56 289 153 52.94 312 185 59.29 1758 948 53.92

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
โรงพยาบาลดงเจริญ
336 รพ.สต.วังงิ้วใต้ วัดวังเรือน 20 15 75.00 37 7 18.92 26 0 0.00 14 0 0.00 16 0 0.00 18 7 38.89 131 29 22.14 0
337 รพ.สต.วังงิ้วใต้ อนุบาลดงเจริญ 15 14 93.33 15 0 0.00 24 1 4.17 13 0 0.00 9 0 0.00 15 3 20.00 91 18 19.78 6
338 รพ.สต.วังงิ้วใต้ บ้านวังกะทะ 3 2 66.67 0 0 1 1 100.00 3 1 33.33 8 7 87.50 4 4 100.00 19 15 78.95 0
339 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังงิ้วใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเรือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 รพ.สต.วังงิ้วใต้ วังงิ้ววิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
342 รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 23 11 47.83 31 20 64.52 25 15 60.00 23 19 82.61 27 25 92.59 34 25 73.53 163 115 70.55 31
343 รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว วัดใหม่ดงเจริญ 10 8 80.00 4 4 100.00 6 6 100.00 11 11 100.00 14 13 92.86 7 6 85.71 52 48 92.31 19
344 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนไดรังราษฎร์อุทิศ 25 21 84.00 10 8 80.00 15 12 80.00 12 11 91.67 19 19 100.00 16 16 100.00 97 87 89.69 2
345 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนหนองสนวน 3 3 100.00 6 4 66.67 4 1 25.00 3 0 0.00 5 1 20.00 8 7 87.50 29 16 55.17 0
346 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนหนองสองห้อง 3 1 33.33 10 4 40.00 3 0 0.00 3 0 0.00 5 0 0.00 7 3 42.86 31 8 25.81 0
347 รพ.สต.ห้วยพุก ห้วยพุกวิทยา 12 5 41.67 7 5 71.43 8 0 0.00 7 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 49 10 20.41 0
348 รพ.สต.ห้วยพุก บ้านไดลึกประชานุสรณ์ 6 3 50.00 12 11 91.67 13 1 7.69 12 1 8.33 10 0 0.00 14 3 21.43 67 19 28.36 5
349 รพ.สต.ห้วยพุก วัดใหม่วังหว้า 6 6 100.00 6 6 100.00 4 3 75.00 6 6 100.00 1 0 0.00 6 3 50.00 29 24 82.76 5
350 รพ.สต.ห้วยพุก ดงเจริญพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
351 รพ.สต.สำนักขุนเณร สำนักขุนเณร 24 12 50.00 19 8 42.11 19 0 0.00 31 1 3.23 21 0 0.00 24 14 58.33 138 35 25.36 29
352 รพ.สต.สำนักขุนเณร 23 12 52.17 24 8 33.33 22 0 0.00 33 1 3.03 23 0 0.00 24 14 58.33 149 35 23.49 29
353 รพ.สต.สำนักขุนเณร ˹ͧ 5 5 100.00 3 1 33.33 1 1 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00 4 4 100.00 19 17 89.47 0
354 รพ.สต.สำนักขุนเณร หนองง้าว 5 5 100.00 3 1 33.33 1 1 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00 4 4 100.00 19 17 89.47 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
355 รพ.สต.สำนักขุนเณร 3 2 66.67 4 3 75.00 2 2 100.00 4 3 75.00 0 0 2 1 50.00 15 11 73.33 0
356 รพ.สต.สำนักขุนเณร วังบงค์ 3 2 66.67 4 3 75.00 2 2 100.00 4 3 75.00 0 0 2 1 50.00 15 11 73.33 0
รวมทั้งอำเภอ 189 127 67.20 195 93 47.69 176 46 26.14 183 61 33.33 175 73 41.71 195 115 58.97 1113 515 46.27

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
357 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 237 144 60.76 193 92 47.67 204 8 3.92 180 56 31.11 164 121 73.78 202 80 39.60 1180 501 42.46 159
358 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนบ้านนิคม 35 31 88.57 36 18 50.00 44 5 11.36 30 12 40.00 36 35 97.22 45 26 57.78 226 127 56.19 0
359 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนวัดปลวกสูง 12 9 75.00 13 11 84.62 21 0 0.00 15 0 0.00 17 12 70.59 38 14 36.84 116 46 39.66 0
360 รพ.สต.บ้านนา บ้านนา 7 6 85.71 12 10 83.33 7 1 14.29 7 0 0.00 10 9 90.00 7 7 100.00 50 33 66.00 0
361 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 20 19 95.00 33 31 93.94 17 17 100.00 24 24 100.00 34 34 100.00 29 27 93.10 157 152 96.82 30
362 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา โรงเรียนวัดโนนสะเดา 15 13 86.67 8 8 100.00 10 7 70.00 14 12 85.71 14 13 92.86 14 10 71.43 75 63 84.00 16
363 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว บึงบัวพิทยาคม 24 18 75.00 36 35 97.22 36 31 86.11 29 19 65.52 32 9 28.13 31 28 90.32 188 140 74.47 29
364 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว บ้านยางตะพาย 14 7 50.00 8 6 75.00 15 11 73.33 19 15 78.95 13 2 15.38 17 16 94.12 86 57 66.28 0
365 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว ยางสุขวัฒน์ 10 8 80.00 12 12 100.00 7 7 100.00 8 8 100.00 10 9 90.00 10 10 100.00 57 54 94.74 0
366 รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว บ้านหนองขาว 24 5 20.83 32 1 3.13 19 0 0.00 31 0 0.00 30 0 0.00 37 29 78.38 173 35 20.23 30
367 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ บ้านโนนทอง 9 8 88.89 7 6 85.71 9 1 11.11 7 1 14.29 4 4 100.00 5 5 100.00 41 25 60.98 0
368 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ วัดวังตะขบ 8 7 87.50 10 9 90.00 9 1 11.11 16 0 0.00 12 9 75.00 9 9 100.00 64 35 54.69 0
369 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ บ้านหนองริ้น 6 6 100.00 8 7 87.50 6 0 0.00 2 2 100.00 5 4 80.00 6 6 100.00 33 25 75.76 0
370 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดกลางวงศ์มณี 17 16 94.12 11 10 90.91 12 12 100.00 16 15 93.75 21 19 90.48 12 12 100.00 89 84 94.38 0
371 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดโนนป่าแดง 9 8 88.89 7 6 85.71 9 9 100.00 7 7 100.00 10 9 90.00 11 9 81.82 53 48 90.57 0
372 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม อนุบาลวชิรบารมี 8 7 87.50 7 6 85.71 0 0 4 4 100.00 8 7 87.50 9 8 88.89 36 32 88.89 0
373 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดหนองหลุม 7 6 85.71 5 5 100.00 5 5 100.00 11 7 63.64 6 5 83.33 7 7 100.00 41 35 85.37 0
374 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม บ้านยางนกกระทุง 3 2 66.67 3 3 100.00 6 6 100.00 5 5 100.00 3 2 66.67 3 2 66.67 23 20 86.96 0
375 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม บ้านบัวยาง 1 1 100.00 2 2 100.00 1 1 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 0 0 9 9 100.00 0
376 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วชิรบารมีพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 93
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
377 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 23 19 82.61 23 21 91.30 24 1 4.17 14 0 0.00 15 2 13.33 23 22 95.65 122 65 53.28 0
378 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม บ้านสระบรเพ็ด 14 8 57.14 16 16 100.00 20 2 10.00 12 0 0.00 18 16 88.89 5 5 100.00 85 47 55.29 0
379 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม วังโมกข์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
รวมทั้งอำเภอ 503 348 69.18 482 315 65.35 481 125 25.99 454 190 41.85 467 323 69.16 521 332 63.72 2908 1633 56.16


ประมวลผลเมื่อ 11 ก.พ. 63  09:33:20

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร