ผลงานการเคลือบหลุมร่องฟัน (รายโรงเรียน) ปีการศึกษา 2562
(ให้ถือเป็นผลงานของปีงบประมาณ 2563)

   

ลำดับอำเภอ ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%
1 เมืองพิจิตร 1034 352 34.04 1284 62 4.83 1293 17 1.31 1338 25 1.87 1420 27 1.90 1428 412 28.85 7797 895 11.48
2 วังทรายพูน 151 5 3.31 177 21 11.86 180 5 2.78 153 8 5.23 155 12 7.74 184 81 44.02 1000 132 13.20
3 โพธิ์ประทับช้าง 395 79 20.00 409 6 1.47 397 4 1.01 409 4 0.98 446 5 1.12 425 63 14.82 2481 161 6.49
4 ตะพานหิน 767 176 22.95 812 168 20.69 781 103 13.19 857 85 9.92 813 94 11.56 824 137 16.63 4854 763 15.72
5 บางมูลนาก 208 24 11.54 430 65 15.12 420 40 9.52 291 38 13.06 309 42 13.59 244 109 44.67 1902 318 16.72
6 โพทะเล 411 118 28.71 423 144 34.04 440 25 5.68 462 26 5.63 423 9 2.13 424 261 61.56 2583 583 22.57
7 สามง่าม 348 77 22.13 308 45 14.61 302 24 7.95 325 41 12.62 341 52 15.25 339 114 33.63 1963 353 17.98
8 ทับคล้อ 345 43 12.46 386 27 6.99 358 9 2.51 367 1 0.27 387 1 0.26 383 38 9.92 2226 119 5.35
9 สากเหล็ก 200 2 1.00 210 1 0.48 175 0 0.00 212 1 0.47 200 0 0.00 202 0 0.00 1199 4 0.33
10 บึงนาราง 247 17 6.88 271 10 3.69 248 18 7.26 290 28 9.66 266 17 6.39 271 16 5.90 1593 106 6.65
11 ดงเจริญ 135 83 61.48 132 41 31.06 126 6 4.76 121 6 4.96 121 3 2.48 129 66 51.16 764 205 26.83
12 วชิรบารมี 385 105 27.27 358 31 8.66 364 36 9.89 340 3 0.88 360 87 24.17 412 27 6.55 2219 289 13.02
รวมทั้งจังหวัด 4626 1081 23.37 5200 621 11.94 5084 287 5.65 5165 266 5.15 5241 349 6.66 5265 1324 25.15 30581 3928 12.84
 

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
1 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลพิจิตร 109 54 49.54 214 5 2.34 225 2 0.89 254 0 0.00 243 2 0.82 262 2 0.76 1307 65 4.97 0
2 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิร 108 3 2.78 159 1 0.63 194 1 0.52 195 2 1.03 207 1 0.48 217 1 0.46 1080 9 0.83 39
3 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านปากทาง 98 47 47.96 120 1 0.83 137 1 0.73 125 0 0.00 152 1 0.66 128 84 65.63 760 134 17.63 137
4 โรงพยาบาลพิจิตร ราษฎร์บำรุง 74 38 51.35 90 2 2.22 100 0 0.00 84 0 0.00 108 0 0.00 99 63 63.64 555 103 18.56 125
5 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรอินเตอร์ 37 20 54.05 47 1 2.13 39 1 2.56 48 0 0.00 52 0 0.00 50 39 78.00 273 61 22.34 38
6 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช 20 12 60.00 13 0 0.00 20 0 0.00 19 0 0.00 14 0 0.00 9 9 100.00 95 21 22.11 0
7 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) 13 9 69.23 24 0 0.00 13 0 0.00 13 0 0.00 14 0 0.00 22 13 59.09 99 22 22.22 0
8 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านท่าหลวง 9 4 44.44 12 0 0.00 13 0 0.00 22 0 0.00 23 0 0.00 22 14 63.64 101 18 17.82 16
9 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลธรรมศาสตร์ 9 5 55.56 18 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 21 0 0.00 8 6 75.00 75 11 14.67 12
10 โรงพยาบาลพิจิตร หลวงพ่อเพชรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
11 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413
12 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิรวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 โรงพยาบาลพิจิตร ศูนย์เด็กเล็กวัดใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 รพ.สต.บ้านดาน วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 6 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 10 0 0.00 7 0 0.00 10 0 0.00 51 0 0.00 0
15 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหาดมูลกระบือ 14 1 7.14 7 0 0.00 8 0 0.00 10 0 0.00 17 0 0.00 16 0 0.00 72 1 1.39 25
16 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหงษ์ 2 1 50.00 3 3 100.00 3 3 100.00 10 7 70.00 3 2 66.67 7 7 100.00 28 23 82.14 0
17 รพ.สต.ย่านยาว โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว 14 1 7.14 13 0 0.00 16 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0 0 44 1 2.27 0
18 รพ.สต.ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง 4 2 50.00 7 6 85.71 5 0 0.00 10 4 40.00 8 8 100.00 13 12 92.31 47 32 68.09 8
19 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 17 0 0.00 17 0 0.00 14 0 0.00 18 0 0.00 26 0 0.00 28 0 0.00 120 0 0.00 0
20 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ วัดวังมะเดื่อ 2 0 0.00 1 1 100.00 4 0 0.00 2 0 0.00 5 1 20.00 1 0 0.00 15 2 13.33 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
21 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ เมธีพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
22 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 8 0 0.00 10 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 44 0 0.00 0
23 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 5 0 0.00 5 0 0.00 9 0 0.00 4 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 37 0 0.00 0
24 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ 14 0 0.00 15 0 0.00 13 0 0.00 10 0 0.00 18 0 0.00 16 0 0.00 86 0 0.00 16
25 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดดงชะพลู 13 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 13 1 7.69 52 1 1.92 0
26 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดคลองโนน 8 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 16 0 0.00 15 0 0.00 65 0 0.00 21
27 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ สระหลวงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
28 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ ศูนย์เด็กเล็กคลองคะเชนทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 รพ.สต.โรงช้าง บ้านวังทับยา 9 5 55.56 9 3 33.33 5 2 40.00 2 1 50.00 4 2 50.00 5 2 40.00 34 15 44.12 0
30 รพ.สต.โรงช้าง วัดโรงช้าง(ธรรมกิตวิทยา) 6 3 50.00 9 4 44.44 6 2 33.33 4 4 100.00 6 5 83.33 5 4 80.00 36 22 61.11 0
31 รพ.สต.โรงช้าง ศูนย์เด็กเล็กตำบลโรงช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 รพ.สต.เมืองเก่า อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 19 17 89.47 29 20 68.97 22 0 0.00 17 0 0.00 11 0 0.00 10 7 70.00 108 44 40.74 0
33 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า 13 8 61.54 4 4 100.00 14 0 0.00 10 0 0.00 8 0 0.00 7 4 57.14 56 16 28.57 0
34 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านท่าข่อย 3 0 0.00 4 0 0.00 1 0 0.00 7 3 42.86 3 0 0.00 9 0 0.00 27 3 11.11 0
35 รพ.สต.เมืองเก่า พิจิตรอนุสรณ์ 1 0 0.00 1 1 100.00 3 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 6 3 50.00 19 4 21.05 12
36 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ยอแซฟ 153 83 54.25 163 4 2.45 134 2 1.49 135 1 0.74 154 2 1.30 152 99 65.13 891 191 21.44 130
37 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง บ้านบึงตะโกน 18 10 55.56 19 0 0.00 13 0 0.00 19 0 0.00 20 0 0.00 15 12 80.00 104 22 21.15 20
38 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา 14 1 7.14 18 1 5.56 21 0 0.00 10 0 0.00 3 0 0.00 10 0 0.00 76 2 2.63 10
39 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง วัดบึงสีไฟ 4 0 0.00 6 1 16.67 3 0 0.00 3 1 33.33 2 2 100.00 5 5 100.00 23 9 39.13 4
40 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 19 0 0.00 14 0 0.00 13 0 0.00 18 0 0.00 20 0 0.00 23 0 0.00 107 0 0.00 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
41 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 13 0 0.00 27 0 0.00 20 0 0.00 20 0 0.00 35 0 0.00 27 0 0.00 142 0 0.00 27
42 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 7 0 0.00 3 0 0.00 5 0 0.00 1 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 22 0 0.00 0
43 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดหนองไผ่ 6 0 0.00 8 0 0.00 7 0 0.00 11 0 0.00 14 0 0.00 19 0 0.00 65 0 0.00 0
44 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 5 1 20.00 5 0 0.00 8 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 13 0 0.00 43 1 2.33 0
45 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวังกรดพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
46 รพ.สต.บ้านบุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านบุ่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 รพ.สต.บ้านบุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกรด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 รพ.สต.ฆะมัง วัดฆะมัง 6 0 0.00 0 0 4 0 0.00 5 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 24 0 0.00 0
49 รพ.สต.ฆะมัง บ้านสวนแตง 4 0 0.00 9 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 31 0 0.00 12
50 รพ.สต.ฆะมัง หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
51 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 7 0 0.00 21 0 0.00 12 1 8.33 18 0 0.00 6 0 0.00 23 14 60.87 87 15 17.24 0
52 รพ.สต.ดงป่าคำ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดงป่าคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 รพ.สต.หัวดง เทศบาลราษฎร์เจริญ 36 1 2.78 28 3 10.71 21 0 0.00 29 0 0.00 35 0 0.00 25 2 8.00 174 6 3.45 20
54 รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง 18 0 0.00 17 1 5.88 28 0 0.00 28 1 3.57 25 1 4.00 30 0 0.00 146 3 2.05 0
55 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนบ้านเนินยาว 9 0 0.00 9 0 0.00 6 1 16.67 10 0 0.00 7 0 0.00 2 0 0.00 43 1 2.33 0
56 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 6 0 0.00 9 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 49 0 0.00 7
57 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดลำชะล่า 3 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 13 0 0.00 0
58 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 รพ.สต.ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ 26 25 96.15 33 0 0.00 29 0 0.00 35 0 0.00 34 0 0.00 27 4 14.81 184 29 15.76 42
60 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดเนินสมอ 7 0 0.00 5 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 5 1 20.00 26 1 3.85 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
61 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดหนองถ้ำ 6 0 0.00 8 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 35 0 0.00 0
62 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดท่ามะไฟ 2 1 50.00 1 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 5 4 80.00 24 5 20.83 0
63 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านน้อย 7 0 0.00 4 0 0.00 13 0 0.00 7 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 49 0 0.00 0
64 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ 1 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 9 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 42 0 0.00 6
65 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนดงกลาง 22 0 0.00 17 0 0.00 20 1 5.00 18 1 5.56 17 0 0.00 17 0 0.00 111 2 1.80 31
รวมทั้งอำเภอ 1034 352 34.04 1284 62 4.83 1293 17 1.31 1338 25 1.87 1420 27 1.90 1428 412 28.85 7797 895 11.48

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
66 โรงพยาบาลวังทรายพูน อนุบาลวังทรายพูน 41 0 0.00 54 0 0.00 39 0 0.00 34 0 0.00 35 0 0.00 40 40 100.00 243 40 16.46 27
67 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน เนินหัวโล้หนองยาง 23 1 4.35 24 15 62.50 34 2 5.88 18 0 0.00 26 2 7.69 36 5 13.89 161 25 15.53 32
68 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน บ้านทุ่งโม่ง 13 4 30.77 13 6 46.15 7 3 42.86 12 8 66.67 13 10 76.92 10 2 20.00 68 33 48.53 0
69 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 รพ.สต.หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล 10 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 12 11 91.67 49 11 22.45 10
รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
71 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 2 0 0.00 6 0 0.00 4 4 100.00 30 4 13.33 0
72 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย 6 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 5 4 80.00 37 4 10.81 0
73 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน 15 0 0.00 19 0 0.00 19 0 0.00 18 0 0.00 13 0 0.00 24 0 0.00 108 0 0.00 0
74 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านยางสามต้น 15 0 0.00 18 0 0.00 17 0 0.00 17 0 0.00 18 0 0.00 17 0 0.00 102 0 0.00 0
75 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสัทธาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
77 รพ.สต.บ้านยางสามต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 รพ.สต.หนองพระ หนองพระ 17 0 0.00 15 0 0.00 18 0 0.00 18 0 0.00 9 0 0.00 17 15 88.24 94 15 15.96 13
79 รพ.สต.หนองปล้อง หนองปล้อง 3 0 0.00 7 0 0.00 19 0 0.00 21 0 0.00 17 0 0.00 11 0 0.00 78 0 0.00 0
80 รพ.สต.หนองปล้อง วัดใหม่สามัคคีธรรม 2 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 5 0 0.00 8 0 0.00 30 0 0.00 0
รวมทั้งอำเภอ 151 5 3.31 177 21 11.86 180 5 2.78 153 8 5.23 155 12 7.74 184 81 44.02 1000 132 13.20

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
81 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง วัดท่าบัวทอง 36 17 47.22 37 1 2.70 32 2 6.25 32 1 3.13 41 1 2.44 28 17 60.71 206 39 18.93 0
82 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 6 3 50.00 9 0 0.00 9 0 0.00 10 1 10.00 9 0 0.00 3 1 33.33 46 5 10.87 0
83 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 4 1 25.00 5 0 0.00 11 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 11 3 27.27 46 4 8.70 0
84 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
85 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 92 23 25.00 102 3 2.94 99 1 1.01 113 1 0.88 119 0 0.00 125 15 12.00 650 43 6.62 0
86 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ บ้านลำนัง 10 0 0.00 16 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 8 2 25.00 48 2 4.17 0
87 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดไผ่ท่าโพใต้ 8 3 37.50 15 0 0.00 10 0 0.00 9 0 0.00 13 0 0.00 11 5 45.45 66 8 12.12 7
88 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
89 รพ.สต.วังจิก ชุมชนวัดวังจิก 12 0 0.00 6 0 0.00 14 0 0.00 11 0 0.00 17 1 5.88 7 6 85.71 67 7 10.45 15
90 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 14 0 0.00 11 0 0.00 13 0 0.00 19 0 0.00 18 0 0.00 9 0 0.00 84 0 0.00 11
91 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 8 5 62.50 7 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 45 5 11.11 4
92 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดหนองหลวง 16 0 0.00 21 0 0.00 20 0 0.00 19 0 0.00 16 0 0.00 15 0 0.00 107 0 0.00 15
93 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดไผ่รอบ 6 5 83.33 1 1 100.00 3 1 33.33 3 1 33.33 4 2 50.00 3 2 66.67 20 12 60.00 0
94 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลไผ่รอบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 21 0 0.00 16 0 0.00 16 0 0.00 11 0 0.00 17 0 0.00 16 0 0.00 97 0 0.00 10
96 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1 0 0.00 2 0 0.00 9 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 28 0 0.00 0
97 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 22 10 45.45 17 1 5.88 20 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 19 0 0.00 107 11 10.28 0
98 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 10 8 80.00 20 0 0.00 15 0 0.00 14 0 0.00 11 0 0.00 5 5 100.00 75 13 17.33 0
99 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านหนองขานาง 7 0 0.00 2 0 0.00 0 0 3 0 0.00 4 0 0.00 2 2 100.00 18 2 11.11 0
100 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านเนินพยอม 6 4 66.67 3 0 0.00 6 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 7 4 57.14 30 8 26.67 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
101 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
102 รพ.สต.ดงเสือเหลือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเสือเหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินขวาง 19 0 0.00 19 0 0.00 18 0 0.00 27 0 0.00 25 1 4.00 22 0 0.00 130 1 0.77 26
104 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 14 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 13 0 0.00 14 0 0.00 14 0 0.00 68 0 0.00 12
105 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า 4 0 0.00 3 0 0.00 6 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 26 0 0.00 0
106 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง บ้านหนองสะแก 24 0 0.00 20 0 0.00 13 0 0.00 14 0 0.00 18 0 0.00 26 1 3.85 115 1 0.87 27
107 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง มาบมะไฟ 4 0 0.00 3 0 0.00 9 0 0.00 8 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 29 0 0.00 5
108 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 33 0 0.00 34 0 0.00 32 0 0.00 29 0 0.00 29 0 0.00 37 0 0.00 194 0 0.00 33
109 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยน้อย 6 0 0.00 10 0 0.00 5 0 0.00 11 0 0.00 5 0 0.00 10 0 0.00 47 0 0.00 0
110 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งประพาส 2 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 2 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 28 0 0.00 0
111 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยคำตาล 1 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 3 0 0.00 11 0 0.00 0
112 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองพง 6 0 0.00 10 0 0.00 11 0 0.00 15 0 0.00 19 0 0.00 14 0 0.00 75 0 0.00 14
113 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ 3 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 6 0 0.00 1 0 0.00 18 0 0.00 0
รวมทั้งอำเภอ 395 79 20.00 409 6 1.47 397 4 1.01 409 4 0.98 446 5 1.12 425 63 14.82 2481 161 6.49

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นรบุตรศึกษา 168 20 11.90 170 17 10.00 151 12 7.95 158 16 10.13 146 14 9.59 151 7 4.64 944 86 9.11 0
115 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน หัวเฉียว 72 11 15.28 78 30 38.46 73 16 21.92 70 6 8.57 55 2 3.64 65 3 4.62 413 68 16.46 29
116 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 1 64 11 17.19 43 1 2.33 66 2 3.03 70 0 0.00 53 1 1.89 47 14 29.79 343 29 8.45 0
117 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จันทวิทยา 21 0 0.00 31 1 3.23 19 0 0.00 28 0 0.00 31 0 0.00 31 0 0.00 161 1 0.62 17
118 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 4 18 0 0.00 28 1 3.57 19 0 0.00 16 0 0.00 23 0 0.00 15 0 0.00 119 1 0.84 0
119 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 4 0 0.00 1 0 0.00 6 0 0.00 0
120 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3 12.00 24 5 20.83 49 8 16.33 95
121 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตะพานหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413
122 รพ.สต.งิ้วราย โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 10 0 0.00 19 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 16 0 0.00 8 0 0.00 75 0 0.00 0
123 รพ.สต.ห้วยเกตุ สิริวัฒนา 73 8 10.96 85 16 18.82 70 7 10.00 82 5 6.10 68 8 11.76 59 1 1.69 437 45 10.30 0
124 รพ.สต.ห้วยเกตุ ดรุณบัณฑิตพิทยา 33 5 15.15 37 2 5.41 37 2 5.41 51 2 3.92 37 2 5.41 43 2 4.65 238 15 6.30 0
125 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดธงไทยยาราม 10 0 0.00 10 1 10.00 12 0 0.00 7 0 0.00 10 1 10.00 3 0 0.00 52 2 3.85 14
126 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดโพธิ์ลอย 7 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 5 0 0.00 12 0 0.00 7 0 0.00 45 0 0.00 0
127 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดคลองทองหลาง 3 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 20 0 0.00 0
128 รพ.สต.ห้วยเกตุ บัณฑิตศึกษาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
รพ.สต.ไทรโรงโขน
129 รพ.สต.หนองพยอม เทพประทาน 40 6 15.00 50 9 18.00 40 0 0.00 58 5 8.62 48 3 6.25 62 4 6.45 298 27 9.06 0
130 รพ.สต.หนองพยอม วัดป่าแดง 11 6 54.55 18 5 27.78 14 3 21.43 10 0 0.00 13 4 30.77 17 10 58.82 83 28 33.73 25
131 รพ.สต.หนองพยอม เขาพนมกาวหนองนกยาง 7 3 42.86 8 2 25.00 5 0 0.00 6 1 16.67 7 0 0.00 12 0 0.00 45 6 13.33 0
132 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ราษฎร์วิทยา 19 9 47.37 24 10 41.67 18 0 0.00 26 4 15.38 12 3 25.00 22 12 54.55 121 38 31.40 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
133 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์พิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
134 รพ.สต.ดงตะขบ ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 8 8 100.00 9 7 77.78 15 9 60.00 8 3 37.50 15 0 0.00 13 0 0.00 68 27 39.71 23
135 รพ.สต.ดงตะขบ วัดหนองคล่อ 6 2 33.33 3 2 66.67 1 1 100.00 4 0 0.00 2 0 0.00 0 0 16 5 31.25 0
136 รพ.สต.ดงตะขบ วัดใหม่สำราญ 4 3 75.00 3 2 66.67 2 1 50.00 3 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 17 6 35.29 0
137 รพ.สต.คลองคูณ วัดคลองคูณ 17 12 70.59 9 2 22.22 16 1 6.25 22 2 9.09 22 0 0.00 13 0 0.00 99 17 17.17 9
138 รพ.สต.คลองคูณ วัดวังไคร้ 4 4 100.00 7 1 14.29 6 0 0.00 9 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 33 5 15.15 5
139 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 15 11 73.33 13 9 69.23 12 9 75.00 12 11 91.67 17 13 76.47 12 10 83.33 81 63 77.78 12
140 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) 14 4 28.57 12 1 8.33 13 1 7.69 17 4 23.53 22 6 27.27 18 9 50.00 96 25 26.04 22
141 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านหนองหวาย 3 2 66.67 6 3 50.00 6 5 83.33 2 2 100.00 10 9 90.00 5 3 60.00 32 24 75.00 0
142 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 1 1 100.00 2 1 50.00 3 2 66.67 3 1 33.33 3 3 100.00 8 8 100.00 20 16 80.00 0
143 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
144 รพ.สต.วังหว้า วัดวังหว้า 21 1 4.76 16 0 0.00 28 0 0.00 30 1 3.33 18 0 0.00 33 3 9.09 146 5 3.42 0
145 รพ.สต.วังหว้า วัดท่าปอ 6 4 66.67 5 1 20.00 10 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 9 4 44.44 45 9 20.00 0
146 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 18 0 0.00 30 2 6.67 31 0 0.00 27 0 0.00 27 0 0.00 40 0 0.00 173 2 1.16 41
147 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม โรงเรียนวัดเขารวก 16 9 56.25 15 6 40.00 18 6 33.33 24 5 20.83 28 9 32.14 23 10 43.48 124 45 36.29 23
148 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม ศูนย์เด็กเล็กบ้านเนินทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม ศูนย์เด็กเล็กเขาบระเพ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 รพ.สต.วังหลุม สัตตวนาราม 20 14 70.00 15 14 93.33 15 12 80.00 15 3 20.00 12 3 25.00 12 12 100.00 89 58 65.17 0
151 รพ.สต.วังหลุม ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 13 1 7.69 11 0 0.00 11 0 0.00 15 1 6.67 14 0 0.00 20 0 0.00 84 2 2.38 17
152 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับหมัน 29 13 44.83 30 11 36.67 21 4 19.05 33 7 21.21 26 6 23.08 29 16 55.17 168 57 33.93 24
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
153 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ บ้านบึงประดู่ 7 3 42.86 10 8 80.00 8 2 25.00 8 1 12.50 8 2 25.00 4 3 75.00 45 19 42.22 0
154 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับปรู 4 1 25.00 7 2 28.57 12 3 25.00 5 0 0.00 5 2 40.00 2 0 0.00 35 8 22.86 0
155 รพ.สต.ไผ่หลวง วัดคลองข่อย 5 4 80.00 1 1 100.00 8 5 62.50 8 5 62.50 7 0 0.00 5 1 20.00 34 16 47.06 0
รวมทั้งอำเภอ 767 176 22.95 812 168 20.69 781 103 13.19 857 85 9.92 813 94 11.56 824 137 16.63 4854 763 15.72

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
156 โรงพยาบาลบางมูลนาก เทศบาล2วัดชัยมงคล 40 1 2.50 101 1 0.99 68 0 0.00 98 4 4.08 85 3 3.53 77 74 96.10 469 83 17.70 0
157 โรงพยาบาลบางมูลนาก เทศบาล1 12 5 41.67 14 13 92.86 12 10 83.33 8 8 100.00 16 14 87.50 8 8 100.00 70 58 82.86 0
158 โรงพยาบาลบางมูลนาก อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ 3 0 0.00 136 1 0.74 129 0 0.00 1 0 0.00 0 0 1 1 100.00 270 2 0.74 0
159 โรงพยาบาลบางมูลนาก โถงจื้อบางมูลนากสหสงเคราห์วิทยา 1 1 100.00 33 28 84.85 48 0 0.00 14 2 14.29 0 0 0 0 96 31 32.29 0
160 โรงพยาบาลบางมูลนาก บางมูลนากภูมิวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365
161 โรงพยาบาลบางมูลนาก บางมูลนากราษฎร์อุทิศ 0 0 6 0 0.00 19 0 0.00 24 2 8.33 54 0 0.00 0 0 103 2 1.94 0
162 รพ.สต.บางไผ่ โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 14 0 0.00 18 0 0.00 15 0 0.00 22 1 4.55 13 0 0.00 22 2 9.09 104 3 2.88 14
163 รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต ศรีประสิทธิ์วิทยา 10 6 60.00 12 10 83.33 10 10 100.00 15 12 80.00 11 8 72.73 15 8 53.33 73 54 73.97 14
164 รพ.สต.หอไกร บำรุงราษฎร์วิทยาคม 14 0 0.00 11 0 0.00 10 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 13 0 0.00 66 0 0.00 0
165 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก ชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" 17 0 0.00 6 0 0.00 16 0 0.00 16 0 0.00 17 0 0.00 13 0 0.00 85 0 0.00 23
รพ.สต.บ้านวังทอง
166 รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง บ้านไดปลาดุก 16 0 0.00 12 0 0.00 19 0 0.00 8 0 0.00 13 0 0.00 10 0 0.00 78 0 0.00 10
167 รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ โรงเรียนบ้านหนองกอไผ่ 12 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 9 0 0.00 11 0 0.00 12 0 0.00 63 0 0.00 14
รพ.สต.ภูมิ
168 รพ.สต.วังกรด วัดห้วยเรียงกลาง 2 2 100.00 6 4 66.67 10 10 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 5 5 100.00 29 27 93.10 0
169 รพ.สต.ห้วยเขน อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 13 0 0.00 22 1 4.55 13 0 0.00 21 0 0.00 28 0 0.00 18 0 0.00 115 1 0.87 13
170 รพ.สต.ห้วยเขน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 รพ.สต.วังตะกู วัดวังตะกู 17 0 0.00 15 0 0.00 8 0 0.00 14 0 0.00 16 1 6.25 20 0 0.00 90 1 1.11 0
172 รพ.สต.วังตะกู วังตะกูราษฏร์อุทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
173 รพ.สต.ลำปะดา วัดลำประดากลาง 15 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 2 0 0.00 43 0 0.00 5
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
174 รพ.สต.ลำปะดา วัดลำประดาใต้ 12 9 75.00 9 7 77.78 13 10 76.92 6 6 100.00 14 13 92.86 11 11 100.00 65 56 86.15 11
175 รพ.สต.ลำปะดา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา วัดมะกอกงอ 5 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00 41 0 0.00 0
177 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา วัดลำประดาเหนือ 5 0 0.00 9 0 0.00 4 0 0.00 10 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 42 0 0.00 0
รวมทั้งอำเภอ 208 24 11.54 430 65 15.12 420 40 9.52 291 38 13.06 309 42 13.59 244 109 44.67 1902 318 16.72

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
178 โรงพยาบาลโพทะเล อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 102 47 46.08 97 34 35.05 112 8 7.14 102 1 0.98 106 5 4.72 105 102 97.14 624 197 31.57 0
179 โรงพยาบาลโพทะเล วัดโพทะเล 11 0 0.00 9 1 11.11 13 0 0.00 26 1 3.85 11 0 0.00 14 13 92.86 84 15 17.86 11
180 โรงพยาบาลโพทะเล วัดบ้านตาล 10 0 0.00 0 0 8 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 42 0 0.00 0
181 โรงพยาบาลโพทะเล บ้านวังตายศ 6 0 0.00 6 1 16.67 3 0 0.00 7 1 14.29 2 0 0.00 4 0 0.00 28 2 7.14 0
182 โรงพยาบาลโพทะเล โพธิธรรมสุวัฒน์ 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00 201
183 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 14 11 78.57 15 14 93.33 12 2 16.67 12 4 33.33 14 0 0.00 9 8 88.89 76 39 51.32 17
184 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 10 10 100.00 9 8 88.89 16 3 18.75 11 3 27.27 5 0 0.00 11 11 100.00 62 35 56.45 0
185 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 4 50.00 3 3 100.00 13 3 23.08 14 10 71.43 11 0 0.00 7 7 100.00 56 27 48.21 1
186 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 3 0 0.00 0 0 6 1 16.67 4 0 0.00 5 0 0.00 5 4 80.00 23 5 21.74 0
187 รพ.สต.ทะนง ชุมชนทะนงบ้านไร่ 18 7 38.89 19 17 89.47 21 0 0.00 18 1 5.56 16 0 0.00 17 15 88.24 109 40 36.70 29
188 รพ.สต.ทะนง หนองตะแบก 9 1 11.11 20 1 5.00 9 0 0.00 19 0 0.00 11 0 0.00 9 0 0.00 77 2 2.60 0
189 รพ.สต.ทะนง น้ำผึ้ง 2 1 50.00 4 3 75.00 1 1 100.00 0 0 0 0 3 2 66.67 10 7 70.00 0
190 รพ.สต.ทะนง ศพด.อบต.ทะนง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 รพ.สต.ท่าบัว บ้านท่าบัว 12 0 0.00 15 0 0.00 11 1 9.09 11 0 0.00 14 0 0.00 12 0 0.00 75 1 1.33 0
192 รพ.สต.ท่าบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 รพ.สต.ท่าบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยพิพัฒน์โสภณวิทยา 10 0 0.00 21 0 0.00 18 1 5.56 17 0 0.00 18 0 0.00 21 0 0.00 105 1 0.95 15
195 รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 28 1 3.57 33 1 3.03 29 0 0.00 26 0 0.00 29 0 0.00 35 33 94.29 180 35 19.44 0
197 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 9 7 77.78 11 5 45.45 14 0 0.00 13 0 0.00 6 0 0.00 11 9 81.82 64 21 32.81 3
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
198 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 7 2 28.57 5 4 80.00 5 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 10 8 80.00 37 14 37.84 0
199 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 6 3 50.00 11 8 72.73 10 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 6 5 83.33 43 16 37.21 1
200 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
201 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 รพ.สต.ท่าเสา บ้านบางพล้อยางหลวง 9 0 0.00 15 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 8 0 0.00 13 0 0.00 64 0 0.00 0
204 รพ.สต.ท่าเสา บ้านยี่มุ่ย 5 5 100.00 14 10 71.43 6 0 0.00 9 0 0.00 10 0 0.00 6 6 100.00 50 21 42.00 5
205 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านหนองดง 3 3 100.00 3 3 100.00 7 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 5 83.33 31 11 35.48 0
206 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านพังน้อย 2 1 50.00 6 5 83.33 3 2 66.67 10 0 0.00 4 0 0.00 3 3 100.00 28 11 39.29 0
207 รพ.สต.ท่าเสา ท่าเสาพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
208 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านท่ามะไฟ 0 0 8 7 87.50 11 0 0.00 15 0 0.00 13 0 0.00 11 9 81.82 58 16 27.59 0
209 รพ.สต.ท่าเสา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 รพ.สต.ท่าเสา ศูนย์เด็กเล็กนครไชยบวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนวัดคงคาราม 11 1 9.09 10 0 0.00 17 1 5.88 13 0 0.00 10 0 0.00 8 0 0.00 69 2 2.90 0
212 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานเงินอนุสรณ์ 9 0 0.00 4 0 0.00 10 1 10.00 23 2 8.70 15 1 6.67 19 1 5.26 80 5 6.25 0
213 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนหนองไผ่มาบชุมแสง 4 0 0.00 6 1 16.67 8 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 31 1 3.23 0
214 รพ.สต.บางคลาน พิบูลธรรมเวทวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
215 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนบ้านวังแดง 16 0 0.00 18 0 0.00 11 0 0.00 9 1 11.11 14 0 0.00 12 10 83.33 80 11 13.75 0
216 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 15 11 73.33 17 16 94.12 10 0 0.00 12 0 0.00 19 0 0.00 9 7 77.78 82 34 41.46 30
217 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนบ้านเนินแค 2 2 100.00 2 2 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 12 12 100.00 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
218 รพ.สต.ท่านั่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 รพ.สต.บ้านน้อย โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" 25 0 0.00 14 0 0.00 12 0 0.00 14 0 0.00 22 0 0.00 16 0 0.00 103 0 0.00 27
220 รพ.สต.วัดขวาง 30 0 0.00 17 0 0.00 20 0 0.00 30 1 3.33 18 0 0.00 23 0 0.00 138 1 0.72 21
221 รพ.สต.วัดขวาง 14 0 0.00 11 0 0.00 12 0 0.00 8 0 0.00 10 0 0.00 6 0 0.00 61 0 0.00 0
รวมทั้งอำเภอ 411 118 28.71 423 144 34.04 440 25 5.68 462 26 5.63 423 9 2.13 424 261 61.56 2583 583 22.57

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
222 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 27 17 62.96 21 11 52.38 16 11 68.75 26 18 69.23 27 20 74.07 30 23 76.67 147 100 68.03 0
223 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนวัดบ้านไร่ 16 8 50.00 14 6 42.86 3 1 33.33 11 7 63.64 10 9 90.00 11 9 81.82 65 40 61.54 0
224 โรงพยาบาลสามง่าม วัดวังแดง 7 4 57.14 19 9 47.37 18 7 38.89 14 12 85.71 24 18 75.00 19 12 63.16 101 62 61.39 0
225 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
226 โรงพยาบาลสามง่าม ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลสามง่าม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 5 2 40.00 3 3 100.00 5 4 80.00 6 3 50.00 4 3 75.00 5 2 40.00 28 17 60.71 0
228 รพ.สต.กำแพงดิน 33 22 66.67 23 0 0.00 22 0 0.00 26 0 0.00 30 0 0.00 32 24 75.00 166 46 27.71 0
229 รพ.สต.กำแพงดิน 9 5 55.56 9 1 11.11 12 1 8.33 9 0 0.00 9 0 0.00 15 14 93.33 63 21 33.33 0
230 รพ.สต.กำแพงดิน 5 4 80.00 13 0 0.00 11 0 0.00 9 0 0.00 15 0 0.00 12 10 83.33 65 14 21.54 0
231 รพ.สต.กำแพงดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
232 รพ.สต.รังนก บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 13 0 0.00 17 0 0.00 11 0 0.00 13 0 0.00 22 0 0.00 15 0 0.00 91 0 0.00 16
233 รพ.สต.รังนก วัดจระเข้ผอม 6 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 7 0 0.00 12 0 0.00 3 0 0.00 47 0 0.00 0
234 รพ.สต.รังนก วัดบ้านใหม่ 5 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 9 0 0.00 4 0 0.00 8 0 0.00 40 0 0.00 0
235 รพ.สต.รังนก บ้านโนนไผ่ขุย 3 1 33.33 3 1 33.33 5 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 7 0 0.00 30 2 6.67 0
236 รพ.สต.รังนก บ้านหนองน้ำเขียว 2 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 8 1 12.50 10 0 0.00 2 0 0.00 32 1 3.13 6
237 รพ.สต.เนินปอ สระยายชีมิตรภาพที่ 79 19 0 0.00 22 0 0.00 22 0 0.00 19 0 0.00 19 0 0.00 21 1 4.76 122 1 0.82 0
238 รพ.สต.เนินปอ วัดเนินปอ 15 13 86.67 14 14 100.00 13 0 0.00 8 0 0.00 12 0 0.00 17 16 94.12 79 43 54.43 0
239 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพยอม 5 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 2 0 0.00 29 0 0.00 0
240 รพ.สต.เนินปอ เนินปอรังนกชนูทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
241 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 23 1 4.35 5 0 0.00 10 0 0.00 12 0 0.00 10 1 10.00 14 1 7.14 74 3 4.05 3
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
242 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 10 0 0.00 10 0 0.00 7 0 0.00 11 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 57 0 0.00 0
243 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านหนองโสน 58 0 0.00 54 0 0.00 52 0 0.00 46 0 0.00 44 1 2.27 39 0 0.00 293 1 0.34 9
244 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 21 0 0.00 19 0 0.00 19 0 0.00 19 0 0.00 13 0 0.00 19 1 5.26 110 1 0.91 25
245 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านป่าแซง 15 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 20 0 0.00 11 0 0.00 21 0 0.00 83 0 0.00 3
246 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนไผ่ใหญ่ 9 0 0.00 11 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 12 0 0.00 55 0 0.00 4
247 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
248 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านบึงเฒ่า 0 0 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0
250 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าแซง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านไผ่ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 26 0 0.00 16 0 0.00 15 0 0.00 14 0 0.00 18 0 0.00 14 0 0.00 103 0 0.00 14
253 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 16 0 0.00 7 0 0.00 13 0 0.00 17 0 0.00 15 0 0.00 13 1 7.69 81 1 1.23 14
254 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรพิจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบกระเปา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งอำเภอ 348 77 22.13 308 45 14.61 302 24 7.95 325 41 12.62 341 52 15.25 339 114 33.63 1963 353 17.98

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
257 โรงพยาบาลทับคล้อ บุรพรัตน์วิทยาคาร 26 11 42.31 21 7 33.33 22 1 4.55 21 0 0.00 23 0 0.00 26 3 11.54 139 22 15.83 11
258 โรงพยาบาลทับคล้อ อนุบาลทับคล้อ 12 5 41.67 18 4 22.22 9 0 0.00 8 1 12.50 6 0 0.00 11 2 18.18 64 12 18.75 8
259 โรงพยาบาลทับคล้อ เทศบาลทับคล้อ 9 3 33.33 15 3 20.00 15 0 0.00 10 0 0.00 20 0 0.00 13 2 15.38 82 8 9.76 0
260 โรงพยาบาลทับคล้อ วัดป่าเรไร 7 2 28.57 9 1 11.11 14 1 7.14 10 0 0.00 10 0 0.00 13 3 23.08 63 7 11.11 9
261 โรงพยาบาลทับคล้อ บ้านหนองน้ำเต้า 5 2 40.00 14 3 21.43 8 0 0.00 16 0 0.00 11 0 0.00 16 7 43.75 70 12 17.14 0
262 รพ.สต.บ้านสายดงยาง วัดชัยศรี 29 9 31.03 20 3 15.00 31 2 6.45 25 0 0.00 27 0 0.00 22 3 13.64 154 17 11.04 0
263 รพ.สต.บ้านสายดงยาง วัดศรีรัตนวราราม 6 4 66.67 5 2 40.00 4 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 7 2 28.57 34 8 23.53 0
264 รพ.สต.บ้านสายดงยาง ชุมชนวัดสายดงยาง 4 0 0.00 10 0 0.00 14 0 0.00 11 0 0.00 15 0 0.00 5 0 0.00 59 0 0.00 9
265 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดวังแดง 26 0 0.00 21 1 4.76 32 1 3.13 35 0 0.00 32 0 0.00 28 0 0.00 174 2 1.15 24
266 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดวังหินเพลิง 12 0 0.00 12 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 9 0 0.00 54 0 0.00 0
267 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนเยาวชนศึกษา 56 1 1.79 56 1 1.79 52 1 1.92 65 0 0.00 73 0 0.00 74 2 2.70 376 5 1.33 54
268 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนวัดเขาทราย 43 1 2.33 37 0 0.00 38 0 0.00 40 0 0.00 45 0 0.00 39 0 0.00 242 1 0.41 0
269 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนบ้านเขาพระ 21 0 0.00 14 0 0.00 17 0 0.00 18 0 0.00 19 1 5.26 21 0 0.00 110 1 0.91 0
270 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนบ้านเขานกยูง 18 1 5.56 12 0 0.00 12 0 0.00 10 0 0.00 10 0 0.00 9 7 77.78 71 8 11.27 0
271 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนสุธินี 7 4 57.14 14 0 0.00 8 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 10 7 70.00 54 11 20.37 0
272 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก ไทยรัฐวิทยา60 12 0 0.00 15 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 14 0 0.00 12 0 0.00 72 0 0.00 0
273 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 8 0 0.00 14 0 0.00 13 0 0.00 9 0 0.00 13 0 0.00 10 0 0.00 67 0 0.00 10
274 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก คีรีเทพนิมิต 5 0 0.00 15 0 0.00 7 1 14.29 13 0 0.00 11 0 0.00 8 0 0.00 59 1 1.69 0
275 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 9 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 8 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 43 0 0.00 0
276 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 1 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 20 0 0.00 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
277 รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง โรงเรียนบ้านท้ายทุ่ง 2 0 0.00 4 0 0.00 5 1 20.00 2 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 21 1 4.76 0
278 รพ.สต.ท้ายทุ่ง สี่แยกเขาดิน 7 0 0.00 13 1 7.69 8 0 0.00 12 0 0.00 12 0 0.00 13 0 0.00 65 1 1.54 7
279 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดบางเบน 6 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 17 0 0.00 1
280 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดเขาส้าน 5 0 0.00 3 0 0.00 0 0 1 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 14 0 0.00 0
281 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดวังกระชัน 2 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 6 0 0.00 31 0 0.00 1
282 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วันทีสถิตย์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1 0 0.00 16
283 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง วัดไดอีเผือก 6 0 0.00 20 1 5.00 9 1 11.11 7 0 0.00 5 0 0.00 11 0 0.00 58 2 3.45 18
284 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง บ้านเนินม่วง 1 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 3 0 0.00 12 0 0.00 0
รวมทั้งอำเภอ 345 43 12.46 386 27 6.99 358 9 2.51 367 1 0.27 387 1 0.26 383 38 9.92 2226 119 5.35

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
285 โรงพยาบาลสากเหล็ก โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 52 1 1.92 52 0 0.00 63 0 0.00 82 1 1.22 68 0 0.00 71 0 0.00 388 2 0.52 60
286 โรงพยาบาลสากเหล็ก โรงเรียนเทศบาลสากเหล็ก 28 0 0.00 33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0.00 0
287 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านปากดง 10 0 0.00 12 0 0.00 7 0 0.00 11 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 51 0 0.00 0
288 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านทุ่งสำราญ 9 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0.00 5 0 0.00 10 0 0.00 4 0 0.00 38 0 0.00 0
289 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านถ้ำคะนอง 5 0 0.00 9 0 0.00 4 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 0 0 31 0 0.00 0
290 รพ.สต.สากเหล็ก สากเหล็กวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
291 รพ.สต.สากเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สากเหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 รพ.สต.บ้านหนองกรด บ้านท่าพิกุล 12 0 0.00 9 1 11.11 7 0 0.00 13 0 0.00 14 0 0.00 6 0 0.00 61 1 1.64 0
293 รพ.สต.ท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 18 0 0.00 20 0 0.00 25 0 0.00 24 0 0.00 23 0 0.00 24 0 0.00 134 0 0.00 0
294 รพ.สต.ท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านวังอ้อ 7 0 0.00 15 0 0.00 13 0 0.00 17 0 0.00 20 0 0.00 20 0 0.00 92 0 0.00 26
295 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองตะเคียน 17 1 5.88 10 0 0.00 14 0 0.00 9 0 0.00 11 0 0.00 18 0 0.00 79 1 1.27 9
296 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองจั่ว 7 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 5 0 0.00 27 0 0.00 0
297 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองสาหร่าย 6 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 20 0 0.00 0
298 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านคลองทรายใหญ่ 9 0 0.00 17 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 14 0 0.00 16 0 0.00 85 0 0.00 0
299 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 0 0 2 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 8 0 0.00 0
300 รพ.สต.วังทับไทร วังทับไทร 8 0 0.00 8 0 0.00 5 0 0.00 9 0 0.00 14 0 0.00 13 0 0.00 57 0 0.00 16
301 รพ.สต.วังทับไทร ตลุกหิน 7 0 0.00 8 0 0.00 3 0 0.00 11 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 43 0 0.00 0
302 รพ.สต.วังทับไทร หนองสองห้อง 5 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 24 0 0.00 0
รวมทั้งอำเภอ 200 2 1.00 210 1 0.48 175 0 0.00 212 1 0.47 200 0 0.00 202 0 0.00 1199 4 0.33

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
โรงพยาบาลบึงนาราง
303 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) 22 2 9.09 23 0 0.00 13 1 7.69 24 1 4.17 14 0 0.00 23 1 4.35 119 5 4.20 14
304 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนบ้านวังพร้าว 6 3 50.00 1 1 100.00 2 2 100.00 9 8 88.89 9 8 88.89 12 10 83.33 39 32 82.05 9
305 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านศรีศรัทธามิตรภาพ176 15 1 6.67 22 1 4.55 19 0 0.00 26 3 11.54 24 0 0.00 22 0 0.00 128 5 3.91 23
306 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านทุ่งทอง 12 1 8.33 18 1 5.56 20 2 10.00 20 1 5.00 24 0 0.00 12 0 0.00 106 5 4.72 0
307 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านบึงลี 5 3 60.00 4 4 100.00 11 10 90.91 9 9 100.00 4 3 75.00 4 4 100.00 37 33 89.19 0
308 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 2 0 0.00 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00 13
309 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง บ้านแหลมรัง 43 2 4.65 37 1 2.70 36 2 5.56 45 2 4.44 45 2 4.44 45 0 0.00 251 9 3.59 0
310 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง แหลมรังวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
311 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง บ้านโป่งวัวแดง 38 1 2.63 34 0 0.00 39 0 0.00 45 2 4.44 35 1 2.86 32 1 3.13 223 5 2.24 30
312 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง บ้านบึงทับจั่น 26 2 7.69 23 0 0.00 18 0 0.00 28 0 0.00 26 1 3.85 19 0 0.00 140 3 2.14 26
313 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านบางลายเหนือ 21 1 4.76 22 1 4.55 24 1 4.17 20 1 5.00 12 2 16.67 29 0 0.00 128 6 4.69 3
314 รพ.สต.บางลาย บ้านทุ่งพรหมทอง ฯ 16 1 6.25 48 1 2.08 39 0 0.00 23 0 0.00 30 0 0.00 34 0 0.00 190 2 1.05 6
315 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านบางลายใต้ 8 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 8 0 0.00 9 0 0.00 8 0 0.00 43 0 0.00 1
316 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านคลองข่อย 6 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00 2 1 50.00 3 0 0.00 11 0 0.00 28 1 3.57 0
317 รพ.สต.บางลาย บางลายพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1 0 0.00 45
318 รพ.สต.บางลาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางลาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนบ้านหนองแขม 18 0 0.00 17 0 0.00 10 0 0.00 15 0 0.00 18 0 0.00 9 0 0.00 87 0 0.00 16
320 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 6 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 12 0 0.00 10 0 0.00 8 0 0.00 50 0 0.00 10
321 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 3 0 0.00 5 0 0.00 3 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 20 0 0.00 0
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
รวมทั้งอำเภอ 247 17 6.88 271 10 3.69 248 18 7.26 290 28 9.66 266 17 6.39 271 16 5.90 1593 106 6.65

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
โรงพยาบาลดงเจริญ
322 รพ.สต.วังงิ้วใต้ วัดวังเรือน 20 15 75.00 37 0 0.00 26 0 0.00 14 0 0.00 16 0 0.00 18 7 38.89 131 22 16.79 0
323 รพ.สต.วังงิ้วใต้ อนุบาลดงเจริญ 15 14 93.33 14 0 0.00 24 1 4.17 13 0 0.00 9 0 0.00 14 3 21.43 89 18 20.22 6
324 รพ.สต.วังงิ้วใต้ บ้านวังกะทะ 3 0 0.00 0 0 1 0 0.00 3 0 0.00 8 0 0.00 4 4 100.00 19 4 21.05 0
325 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังงิ้วใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเรือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
327 รพ.สต.วังงิ้วใต้ วังงิ้ววิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง
328 รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว วัดใหม่ดงเจริญ 10 8 80.00 4 0 0.00 6 0 0.00 11 0 0.00 14 0 0.00 6 6 100.00 51 14 27.45 19
329 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนไดรังราษฎร์อุทิศ 25 10 40.00 10 5 50.00 15 1 6.67 12 0 0.00 19 2 10.53 16 12 75.00 97 30 30.93 2
330 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนหนองสนวน 3 3 100.00 6 4 66.67 4 1 25.00 3 0 0.00 5 1 20.00 8 7 87.50 29 16 55.17 0
331 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนหนองสองห้อง 3 1 33.33 10 4 40.00 3 0 0.00 3 0 0.00 5 0 0.00 7 3 42.86 31 8 25.81 0
332 รพ.สต.ห้วยพุก ห้วยพุกวิทยา 12 4 33.33 7 5 71.43 8 0 0.00 7 0 0.00 9 0 0.00 6 0 0.00 49 9 18.37 0
333 รพ.สต.ห้วยพุก บ้านไดลึกประชานุสรณ์ 6 3 50.00 12 11 91.67 13 1 7.69 12 1 8.33 10 0 0.00 14 3 21.43 67 19 28.36 5
334 รพ.สต.ห้วยพุก วัดใหม่วังหว้า 6 6 100.00 6 0 0.00 4 0 0.00 6 1 16.67 1 0 0.00 6 3 50.00 29 10 34.48 5
335 รพ.สต.ห้วยพุก ดงเจริญพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
336 รพ.สต.สำนักขุนเณร สำนักขุนเณร 24 12 50.00 19 8 42.11 19 0 0.00 31 1 3.23 21 0 0.00 24 14 58.33 138 35 25.36 29
337 รพ.สต.สำนักขุนเณร หนองง้าว 5 5 100.00 3 1 33.33 1 1 100.00 2 0 0.00 4 0 0.00 4 3 75.00 19 10 52.63 0
338 รพ.สต.สำนักขุนเณร วังบงค์ 3 2 66.67 4 3 75.00 2 1 50.00 4 3 75.00 0 0 2 1 50.00 15 10 66.67 0
รวมทั้งอำเภอ 135 83 61.48 132 41 31.06 126 6 4.76 121 6 4.96 121 3 2.48 129 66 51.16 764 205 26.83

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมด ม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
339 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 133 58 43.61 86 1 1.16 109 4 3.67 89 1 1.12 74 56 75.68 120 6 5.00 611 126 20.62 105
340 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนบ้านนิคม 25 22 88.00 21 0 0.00 23 3 13.04 10 1 10.00 25 24 96.00 19 0 0.00 123 50 40.65 0
341 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนวัดปลวกสูง 11 0 0.00 12 0 0.00 21 0 0.00 14 0 0.00 15 0 0.00 37 0 0.00 110 0 0.00 0
342 รพ.สต.บ้านนา บ้านนา 7 0 0.00 11 0 0.00 7 1 14.29 6 0 0.00 10 0 0.00 7 0 0.00 48 1 2.08 0
343 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 20 0 0.00 33 0 0.00 17 0 0.00 24 0 0.00 34 0 0.00 29 0 0.00 157 0 0.00 30
344 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา โรงเรียนวัดโนนสะเดา 15 0 0.00 8 0 0.00 10 0 0.00 14 0 0.00 14 0 0.00 14 0 0.00 75 0 0.00 16
345 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว บึงบัวพิทยาคม 24 0 0.00 36 0 0.00 36 24 66.67 29 0 0.00 32 0 0.00 31 0 0.00 188 24 12.77 29
346 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว บ้านยางตะพาย 14 0 0.00 8 0 0.00 14 0 0.00 19 0 0.00 12 0 0.00 17 0 0.00 84 0 0.00 0
347 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว ยางสุขวัฒน์ 9 0 0.00 12 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 9 0 0.00 10 0 0.00 54 0 0.00 0
348 รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว บ้านหนองขาว 24 0 0.00 32 0 0.00 19 0 0.00 31 0 0.00 30 0 0.00 37 0 0.00 173 0 0.00 30
349 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ วัดวังตะขบ 8 0 0.00 10 0 0.00 9 1 11.11 16 0 0.00 12 0 0.00 9 0 0.00 64 1 1.56 0
350 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ บ้านโนนทอง 7 0 0.00 7 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 5 0 0.00 39 0 0.00 0
351 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ บ้านหนองริ้น 6 0 0.00 8 0 0.00 6 0 0.00 2 0 0.00 5 0 0.00 6 0 0.00 33 0 0.00 0
352 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดกลางวงศ์มณี 17 0 0.00 11 0 0.00 12 0 0.00 16 1 6.25 20 0 0.00 12 0 0.00 88 1 1.14 0
353 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดโนนป่าแดง 9 0 0.00 7 0 0.00 9 0 0.00 7 0 0.00 10 0 0.00 11 0 0.00 53 0 0.00 0
354 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม อนุบาลวชิรบารมี 8 7 87.50 7 4 57.14 0 0 4 0 0.00 8 0 0.00 9 7 77.78 36 18 50.00 0
355 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดหนองหลุม 7 6 85.71 5 5 100.00 5 0 0.00 11 0 0.00 6 0 0.00 7 7 100.00 41 18 43.90 0
356 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม บ้านยางนกกระทุง 3 3 100.00 3 2 66.67 6 0 0.00 5 0 0.00 2 0 0.00 3 2 66.67 22 7 31.82 0
357 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม บ้านบัวยาง 1 1 100.00 2 2 100.00 1 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 0 0 9 3 33.33 0
358 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วชิรบารมีพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 44
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน ป.1ป.2ป.3 ป.4ป.5ป.6 ทั้งหมดม.1
จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant%จำนวนSealant%จำนวนSealant% จำนวนSealant% จำนวน
359 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 23 0 0.00 23 1 4.35 24 1 4.17 14 0 0.00 15 2 13.33 23 0 0.00 122 4 3.28 0
360 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม บ้านสระบรเพ็ด 14 8 57.14 16 16 100.00 20 2 10.00 12 0 0.00 18 5 27.78 5 5 100.00 85 36 42.35 0
361 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม วังโมกข์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
รวมทั้งอำเภอ 385 105 27.27 358 31 8.66 364 36 9.89 340 3 0.88 360 87 24.17 412 27 6.55 2219 289 13.02


ประมวลผลเมื่อ 4 พ.ย.62  10:07:24

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร