เลขบัตรประชาชน :

รหัสผ่าน WEB สสจ.:

ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนให้คลิก ลงทะเบียนที่นี่

ถ้าเคยลงทะเบียนแล้วแต่จำรหัสผ่านไม่ได้ ให้ติดต่อ Admin ครับ

เริ่มใช้งาน 1 ตค.2560


จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร