รายละเอียดข่าวประกาศ
โพสต์เมื่อ :  
09-03-2020
ประเภทข่าว :  
รับสมัครงาน/ผลสอบ
เรื่อง :  
ประกาศจังหวัดพิจิคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :  
จังหวัดพิจิตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
หมายเหตุ :  
โพสต์โดย อมราภรณ์ เล็กประเสริฐ , ดูแล้ว 109 ครั้ง


Download ที่นี่