ลงทะเบียนของผู้รับวัคซีน เข็มที่ 2 ต่อจาก กทม.และที่อื่น


ขอรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เฉพาะผู้ที่มีอายุ 12 – 17 ปี
นอกระบบการศึกษาในจังหวัด และนักเรียนพิจิตรที่เรียนนอกจังหวัด เท่านั้น


ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 กระตุ้น บูสเตอร์โดส (Booster Dose) เข็มที่ 3