โรคอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ สามล้อ,Motorcycle Accident [ICD10 -> V20-V39]
ระบุพื้นที่ ช่วงวันที่ ถึง
นับครั้ง คน และแสดง Point หมู่บ้านเกิดโรค
ส่วนแสดงผล

ขึ้นไปบนสุด