โรคถูกสัตว์มีพิษกัด,Toxic of venomous amimal [ICD10 -> T63-T63]
ระบุพื้นที่ ช่วงวันที่ ถึง
นับครั้ง คน และแสดง Point หมู่บ้านเกิดโรค
ส่วนแสดงผล

ขึ้นไปบนสุด