โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์,Pesticide [ICD10 -> T60-T60]
ระบุพื้นที่ ช่วงวันที่ ถึง
นับครั้ง คน และแสดง Point หมู่บ้านเกิดโรค
ส่วนแสดงผล

ขึ้นไปบนสุด