โรคโรคของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย,Disease of male genital [ICD10 -> N40-N51]
ระบุพื้นที่ ช่วงวันที่ ถึง
นับครั้ง คน และแสดง Point หมู่บ้านเกิดโรค
ส่วนแสดงผล

ขึ้นไปบนสุด