โรคโรคกล้ามเนื้ออักเสบ,Disorder of muscle [ICD10 -> M60-M63]
ระบุพื้นที่ ช่วงวันที่ ถึง
นับครั้ง คน และแสดง Point หมู่บ้านเกิดโรค
ส่วนแสดงผล

ขึ้นไปบนสุด