โรคโรคหลอดอาหาร กระเพาะและลำไส้,Disease of oesophagus [ICD10 -> K20-K31]
ระบุพื้นที่ ช่วงวันที่ ถึง
นับครั้ง คน และแสดง Point หมู่บ้านเกิดโรค
ส่วนแสดงผล

ขึ้นไปบนสุด