โรคความผิดปกติทางจิตจากการใช้สารเสพติด,Mental behavioural [ICD10 -> F10-F19]
ระบุพื้นที่ ช่วงวันที่ ถึง
นับครั้ง คน และแสดง Point หมู่บ้านเกิดโรค
ส่วนแสดงผล

ขึ้นไปบนสุด