โรคความผิดปกติทางเมตะบอริก,Metabolic disorders [ICD10 -> E70-E90]
ระบุพื้นที่ ช่วงวันที่ ถึง
นับครั้ง คน และแสดง Point หมู่บ้านเกิดโรค
ส่วนแสดงผล

ขึ้นไปบนสุด