โรคการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ,Coagulation defects [ICD10 -> D65-D69]
ระบุพื้นที่ ช่วงวันที่ ถึง
นับครั้ง คน และแสดง Point หมู่บ้านเกิดโรค
ส่วนแสดงผล

ขึ้นไปบนสุด