โรคเนื้องอกไม่ร้าย,Benign neoplasms [ICD10 -> D10-D36]
ระบุพื้นที่ ช่วงวันที่ ถึง
นับครั้ง คน และแสดง Point หมู่บ้านเกิดโรค
ส่วนแสดงผล

ขึ้นไปบนสุด