โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ,Meningitis [ICD10 -> A87-A87]
ระบุพื้นที่ ช่วงวันที่ ถึง
นับครั้ง คน และแสดง Point หมู่บ้านเกิดโรค
ส่วนแสดงผล

ขึ้นไปบนสุด