โรคเริมที่อวัยวะเพศ,Genital Herpes Simplex [ICD10 -> A60-A60]
ระบุพื้นที่ ช่วงวันที่ ถึง
นับครั้ง คน และแสดง Point หมู่บ้านเกิดโรค
ส่วนแสดงผล

ขึ้นไปบนสุด