โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ลำไส้,Bacterial enteritis [ICD10 -> A04-A04]
ระบุพื้นที่ ช่วงวันที่ ถึง
นับครั้ง คน และแสดง Point หมู่บ้านเกิดโรค
ส่วนแสดงผล

ขึ้นไปบนสุด