เมนู EPS ตรวจสอบการส่งรายงาน

รายงานอาชีวอนามัย

 

เดือน  พ.ศ.  
Error : Cannot Query Data1...
อำเภอผู้บริโภคครั้งที่ 1ผู้บริโภคครั้งที่ 2
จำนวนผู้บริโภคทั้งหมด(ปชก.15-60 ปี) จำนวนผู้บริโภคที่ได้รับเจาะโลหิตีระดับปกติ ระดับปลอดภัยระดับไม่ปลอดภัย ระดับเสี่ยง จำนวนผู้บริโภคที่ได้รับเจาะโลหิตระดับปกติระดับปลอดภัยระดับไม่ปลอดภัยระดับเสี่ยง
(คน)(คน)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ) (คน)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)(คน)(ร้อยละ)