ลำดับอำเภอ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ จำนวนโรงเรียน
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน ทั้งหมดอ้วน+เริ่มอ้วน
>10%
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 เมืองพิจิตร 12462 11973 96.08 581 4.85 955 7.98 1265 10.57 2220 18.54 650 5.43 6916 57.76 58 52
2 วังทรายพูน 1424 1135 79.71 70 6.17 68 5.99 117 10.31 185 16.30 169 14.89 580 51.10 12 10
3 โพธิ์ประทับช้าง 3545 3503 98.82 151 4.31 221 6.31 246 7.02 467 13.33 110 3.14 2279 65.06 32 20
4 ตะพานหิน 7461 7225 96.84 391 5.41 528 7.31 681 9.43 1209 16.73 586 8.11 4078 56.44 40 32
5 บางมูลนาก 4838 4780 98.80 225 4.71 399 8.35 496 10.38 895 18.72 354 7.41 2532 52.97 20 17
6 โพทะเล 3816 3787 99.24 631 16.66 246 6.50 304 8.03 550 14.52 423 11.17 1661 43.86 35 27
7 สามง่าม 2919 2593 88.83 95 3.66 188 7.25 235 9.06 423 16.31 264 10.18 1547 59.66 28 24
8 ทับคล้อ 2015 1951 96.82 79 4.05 96 4.92 143 7.33 239 12.25 287 14.71 1133 58.07 16 12
9 สากเหล็ก 1922 1758 91.47 61 3.47 125 7.11 148 8.42 273 15.53 142 8.08 1055 60.01 17 13
10 บึงนาราง 2103 1989 94.58 101 5.08 141 7.09 157 7.89 298 14.98 165 8.30 1156 58.12 18 13
11 ดงเจริญ 1111 1089 98.02 37 3.40 67 6.15 99 9.09 166 15.24 117 10.74 621 57.02 16 13
12 วชิรบารมี 3171 2968 93.60 146 4.92 186 6.27 240 8.09 426 14.35 230 7.75 1750 58.96 23 16
รวมทั้งจังหวัด 46787 44751 95.65 2568 5.74 3220 7.20 4131 9.23 7351 16.43 3497 7.81 25308 56.55 315 249
 

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลพิจิตร 1599 1576 98.56 65 4.12 134 8.50 168 10.66 302 19.16 41 2.60 964 61.17
2 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านปากทาง 1276 1227 96.16 45 3.67 114 9.29 124 10.11 238 19.40 43 3.50 709 57.78
3 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิร 1237 1209 97.74 57 4.71 101 8.35 134 11.08 235 19.44 24 1.99 734 60.71
4 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรพิทยาคม 1196 1157 96.74 93 8.04 77 6.66 121 10.46 198 17.11 12 1.04 692 59.81
5 โรงพยาบาลพิจิตร ราษฎร์บำรุง 817 802 98.16 44 5.49 52 6.48 91 11.35 143 17.83 35 4.36 457 56.98
6 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรอินเตอร์ 364 363 99.73 12 3.31 41 11.29 56 15.43 97 26.72 5 1.38 206 56.75
7 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านท่าหลวง 160 159 99.38 5 3.14 9 5.66 13 8.18 22 13.84 5 3.14 106 66.67
8 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลธรรมศาสตร์ 109 109 100.00 8 7.34 10 9.17 8 7.34 18 16.51 8 7.34 61 55.96
9 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) 103 102 99.03 9 8.82 5 4.90 12 11.76 17 16.67 3 2.94 57 55.88
10 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช 93 92 98.92 10 10.87 7 7.61 11 11.96 18 19.57 5 5.43 43 46.74
11 โรงพยาบาลพิจิตร หลวงพ่อเพชรวิทยา 40 40 100.00 0 0.00 3 7.50 6 15.00 9 22.50 0 0.00 29 72.50
12 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิรวิทย์ 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
13 รพ.สต.บ้านดาน วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 51 51 100.00 3 5.88 5 9.80 4 7.84 9 17.65 1 1.96 29 56.86
14 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหาดมูลกระบือ 132 132 100.00 5 3.79 11 8.33 15 11.36 26 19.70 3 2.27 85 64.39
15 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหงษ์ 26 26 100.00 0 0.00 1 3.85 2 7.69 3 11.54 5 19.23 15 57.69
16 รพ.สต.ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง 87 86 98.85 2 2.33 6 6.98 7 8.14 13 15.12 6 6.98 46 53.49
17 รพ.สต.ย่านยาว โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว 39 39 100.00 1 2.56 4 10.26 11 28.21 15 38.46 1 2.56 19 48.72
18 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 154 154 100.00 5 3.25 15 9.74 25 16.23 40 25.97 61 39.61 41 26.62
19 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ เมธีพิทยา 100 100 100.00 4 4.00 9 9.00 17 17.00 26 26.00 9 9.00 56 56.00
20 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ วัดวังมะเดื่อ 21 21 100.00 3 14.29 4 19.05 1 4.76 5 23.81 5 23.81 4 19.05
21 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 49 49 100.00 2 4.08 2 4.08 4 8.16 6 12.24 2 4.08 34 69.39
22 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 38 38 100.00 0 0.00 1 2.63 9 23.68 10 26.32 3 7.89 17 44.74
23 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 821 730 88.92 21 2.88 59 8.08 82 11.23 141 19.32 28 3.84 441 60.41
24 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 136 107 78.68 4 3.74 8 7.48 16 14.95 24 22.43 9 8.41 54 50.47
25 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 107 106 99.07 4 3.77 6 5.66 11 10.38 17 16.04 12 11.32 64 60.38
26 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 52 51 98.08 2 3.92 1 1.96 3 5.88 4 7.84 9 17.65 31 60.78
27 รพ.สต.โรงช้าง วัดโรงช้าง 37 36 97.30 0 0.00 3 8.33 1 2.78 4 11.11 3 8.33 25 69.44
28 รพ.สต.โรงช้าง วังทับยา 27 27 100.00 1 3.70 2 7.41 2 7.41 4 14.81 2 7.41 17 62.96
29 รพ.สต.เมืองเก่า อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 87 86 98.85 11 12.79 2 2.33 4 4.65 6 6.98 24 27.91 29 33.72
30 รพ.สต.เมืองเก่า พิจิตรอนุสรณ์ 70 70 100.00 4 5.71 3 4.29 7 10.00 10 14.29 4 5.71 46 65.71
31 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า 45 45 100.00 5 11.11 5 11.11 3 6.67 8 17.78 6 13.33 23 51.11
32 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านท่าข่อย 38 38 100.00 6 15.79 2 5.26 2 5.26 4 10.53 2 5.26 22 57.89
33 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ยอแซฟ 1029 995 96.70 52 5.23 87 8.74 80 8.04 167 16.78 10 1.01 611 61.41
34 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง บ้านบึงตะโกน 106 105 99.06 2 1.90 14 13.33 9 8.57 23 21.90 2 1.90 62 59.05
35 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา 72 72 100.00 1 1.39 3 4.17 5 6.94 8 11.11 2 2.78 52 72.22
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
36 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง วัดบึงสีไฟ 23 23 100.00 3 13.04 0 0.00 1 4.35 1 4.35 0 0.00 14 60.87
37 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 295 283 95.93 5 1.77 17 6.01 33 11.66 50 17.67 43 15.19 144 50.88
38 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวังกรดพิทยา 105 105 100.00 3 2.86 13 12.38 20 19.05 33 31.43 6 5.71 57 54.29
39 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 102 102 100.00 9 8.82 7 6.86 16 15.69 23 22.55 23 22.55 49 48.04
40 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดหนองไผ่ 80 80 100.00 7 8.75 5 6.25 6 7.50 11 13.75 18 22.50 32 40.00
41 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 48 48 100.00 0 0.00 2 4.17 10 20.83 12 25.00 17 35.42 21 43.75
42 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 21 21 100.00 0 0.00 3 14.29 2 9.52 5 23.81 9 42.86 6 28.57
43 รพ.สต.ฆะมัง หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) 216 216 100.00 10 4.63 13 6.02 16 7.41 29 13.43 7 3.24 144 66.67
44 รพ.สต.ฆะมัง บ้านสวนแตง 39 39 100.00 8 20.51 2 5.13 2 5.13 4 10.26 3 7.69 23 58.97
45 รพ.สต.ฆะมัง วัดฆะมัง 21 21 100.00 0 0.00 1 4.76 2 9.52 3 14.29 1 4.76 11 52.38
46 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 95 94 98.95 7 7.45 7 7.45 8 8.51 15 15.96 22 23.40 35 37.23
47 รพ.สต.หัวดง เทศบาลราษฎร์เจริญ 162 162 100.00 6 3.70 16 9.88 18 11.11 34 20.99 20 12.35 78 48.15
48 รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง 148 147 99.32 8 5.44 6 4.08 12 8.16 18 12.24 13 8.84 85 57.82
49 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 60 60 100.00 4 6.67 6 10.00 5 8.33 11 18.33 16 26.67 31 51.67
50 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนบ้านเนินยาว 38 38 100.00 4 10.53 6 15.79 2 5.26 8 21.05 8 21.05 17 44.74
51 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดลำชะล่า 6 6 100.00 2 33.33 0 0.00 1 16.67 1 16.67 4 66.67 0 0.00
52 รพ.สต.ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ 285 285 100.00 8 2.81 30 10.53 29 10.18 59 20.70 18 6.32 158 55.44
53 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดหนองถ้ำ 37 37 100.00 2 5.41 6 16.22 2 5.41 8 21.62 3 8.11 19 51.35
54 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดท่ามะไฟ 25 25 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 24.00 14 56.00
55 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดเนินสมอ 25 25 100.00 2 8.00 4 16.00 3 12.00 7 28.00 7 28.00 4 16.00
56 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ 73 73 100.00 2 2.74 2 2.74 7 9.59 9 12.33 3 4.11 47 64.38
57 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านน้อย 48 48 100.00 3 6.25 1 2.08 1 2.08 2 4.17 7 14.58 29 60.42
58 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนดงกลาง 191 34 17.80 2 5.88 2 5.88 5 14.71 7 20.59 6 17.65 16 47.06
รวมทั้งอำเภอ 12462 11973 96.08 581 4.85 955 7.98 1265 10.57 2220 18.54 650 5.43 6916 57.76

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
59 โรงพยาบาลวังทรายพูน อนุบาลวังทรายพูน 335 186 55.52 12 6.45 10 5.38 25 13.44 35 18.82 16 8.60 94 50.54
60 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน เนินหัวโล้หนองยาง 263 244 92.78 13 5.33 16 6.56 26 10.66 42 17.21 81 33.20 80 32.79
61 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน บ้านทุ่งโม่ง 65 62 95.38 4 6.45 3 4.84 4 6.45 7 11.29 14 22.58 33 53.23
62 รพ.สต.หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล 67 67 100.00 3 4.48 5 7.46 7 10.45 12 17.91 5 7.46 43 64.18
รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
63 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย 40 21 52.50 3 14.29 0 0.00 1 4.76 1 4.76 0 0.00 13 61.90
64 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 38 27 71.05 7 25.93 0 0.00 1 3.70 1 3.70 1 3.70 15 55.56
65 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 146 145 99.32 9 6.21 9 6.21 17 11.72 26 17.93 17 11.72 77 53.10
66 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน 106 106 100.00 9 8.49 5 4.72 9 8.49 14 13.21 9 8.49 63 59.43
67 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านยางสามต้น 98 98 100.00 3 3.06 9 9.18 5 5.10 14 14.29 5 5.10 62 63.27
68 รพ.สต.หนองพระ หนองพระ 135 135 100.00 6 4.44 11 8.15 14 10.37 25 18.52 4 2.96 80 59.26
69 รพ.สต.หนองปล้อง หนองปล้อง 98 31 31.63 0 0.00 0 0.00 5 16.13 5 16.13 10 32.26 17 54.84
70 รพ.สต.หนองปล้อง วัดใหม่สามัคคีธรรม 33 13 39.39 1 7.69 0 0.00 3 23.08 3 23.08 7 53.85 3 23.08
รวมทั้งอำเภอ 1424 1135 79.71 70 6.17 68 5.99 117 10.31 185 16.30 169 14.89 580 51.10

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
71 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง วัดท่าบัวทอง 199 198 99.50 4 2.02 9 4.55 11 5.56 20 10.10 3 1.52 137 69.19
72 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 83 81 97.59 5 6.17 7 8.64 9 11.11 16 19.75 2 2.47 53 65.43
73 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 56 55 98.21 2 3.64 1 1.82 5 9.09 6 10.91 1 1.82 37 67.27
74 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 48 47 97.92 0 0.00 3 6.38 6 12.77 9 19.15 1 2.13 29 61.70
75 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 710 709 99.86 21 2.96 59 8.32 51 7.19 110 15.51 12 1.69 464 65.44
76 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 201 199 99.00 9 4.52 15 7.54 19 9.55 34 17.09 2 1.01 118 59.30
77 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดไผ่ท่าโพใต้ 101 101 100.00 1 0.99 8 7.92 5 4.95 13 12.87 10 9.90 61 60.40
78 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ บ้านลำนัง 49 48 97.96 3 6.25 1 2.08 4 8.33 5 10.42 3 6.25 28 58.33
79 รพ.สต.วังจิก ชุมชนวัดวังจิก 104 104 100.00 7 6.73 4 3.85 3 2.88 7 6.73 1 0.96 72 69.23
80 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 122 122 100.00 13 10.66 4 3.28 6 4.92 10 8.20 3 2.46 59 48.36
81 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 44 44 100.00 5 11.36 5 11.36 0 0.00 5 11.36 0 0.00 27 61.36
82 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดหนองหลวง 148 146 98.65 3 2.05 14 9.59 9 6.16 23 15.75 8 5.48 93 63.70
83 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดไผ่รอบ 24 24 100.00 1 4.17 2 8.33 2 8.33 4 16.67 1 4.17 13 54.17
84 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 23 23 100.00 0 0.00 2 8.70 2 8.70 4 17.39 0 0.00 17 73.91
85 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 119 119 100.00 0 0.00 2 1.68 6 5.04 8 6.72 8 6.72 102 85.71
86 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 28 28 100.00 1 3.57 0 0.00 1 3.57 1 3.57 2 7.14 21 75.00
87 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 103 101 98.06 10 9.90 3 2.97 10 9.90 13 12.87 4 3.96 57 56.44
88 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 102 99 97.06 17 17.17 6 6.06 3 3.03 9 9.09 3 3.03 52 52.53
89 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 91 89 97.80 1 1.12 2 2.25 5 5.62 7 7.87 5 5.62 65 73.03
90 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านเนินพยอม 30 30 100.00 1 3.33 4 13.33 2 6.67 6 20.00 1 3.33 17 56.67
91 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านหนองขานาง 20 19 95.00 2 10.53 1 5.26 1 5.26 2 10.53 0 0.00 10 52.63
92 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินขวาง 220 220 100.00 11 5.00 17 7.73 12 5.45 29 13.18 5 2.27 159 72.27
93 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 98 98 100.00 2 2.04 2 2.04 7 7.14 9 9.18 3 3.06 74 75.51
94 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า 25 25 100.00 3 12.00 2 8.00 0 0.00 2 8.00 0 0.00 14 56.00
95 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง บ้านหนองสะแก 203 203 100.00 6 2.96 13 6.40 18 8.87 31 15.27 6 2.96 141 69.46
96 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง มาบมะไฟ 42 41 97.62 0 0.00 2 4.88 2 4.88 4 9.76 0 0.00 29 70.73
97 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 305 294 96.39 13 4.42 27 9.18 23 7.82 50 17.01 11 3.74 175 59.52
98 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยน้อย 50 50 100.00 3 6.00 1 2.00 9 18.00 10 20.00 0 0.00 29 58.00
99 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งประพาส 34 33 97.06 0 0.00 1 3.03 6 18.18 7 21.21 1 3.03 21 63.64
100 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยคำตาล 18 18 100.00 1 5.56 0 0.00 1 5.56 1 5.56 1 5.56 12 66.67
101 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองพง 124 115 92.74 5 4.35 2 1.74 8 6.96 10 8.70 12 10.43 78 67.83
102 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ 21 20 95.24 1 5.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 15 75.00
รวมทั้งอำเภอ 3545 3503 98.82 151 4.31 221 6.31 246 7.02 467 13.33 110 3.14 2279 65.06

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
103 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตะพานหิน 1062 1022 96.23 64 6.26 77 7.53 135 13.21 212 20.74 40 3.91 587 57.44
104 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นรบุตรศึกษา 928 910 98.06 42 4.62 95 10.44 96 10.55 191 20.99 45 4.95 530 58.24
105 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน หัวเฉียว 462 458 99.13 14 3.06 41 8.95 52 11.35 93 20.31 25 5.46 268 58.52
106 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 1 349 349 100.00 29 8.31 26 7.45 26 7.45 52 14.90 20 5.73 202 57.88
107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 2 344 343 99.71 16 4.66 23 6.71 31 9.04 54 15.74 26 7.58 198 57.73
108 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จันทวิทยา 229 229 100.00 10 4.37 16 6.99 13 5.68 29 12.66 16 6.99 145 63.32
109 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 4 124 121 97.58 7 5.79 9 7.44 6 4.96 15 12.40 20 16.53 65 53.72
110 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 3 12 11 91.67 2 18.18 2 18.18 1 9.09 3 27.27 3 27.27 4 36.36
111 รพ.สต.งิ้วราย โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 79 79 100.00 7 8.86 2 2.53 5 6.33 7 8.86 7 8.86 52 65.82
112 รพ.สต.ห้วยเกตุ สิริวัฒนา 424 424 100.00 29 6.84 20 4.72 33 7.78 53 12.50 76 17.92 223 52.59
113 รพ.สต.ห้วยเกตุ ดรุณบัณฑิตพิทยา 248 248 100.00 17 6.85 16 6.45 24 9.68 40 16.13 34 13.71 132 53.23
114 รพ.สต.ห้วยเกตุ บัณฑิตศึกษาลัย 159 159 100.00 4 2.52 5 3.14 14 8.81 19 11.95 11 6.92 81 50.94
115 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดธงไทยยาราม 69 69 100.00 2 2.90 7 10.14 3 4.35 10 14.49 17 24.64 32 46.38
116 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดโพธิ์ลอย 45 45 100.00 5 11.11 3 6.67 1 2.22 4 8.89 9 20.00 23 51.11
117 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดคลองทองหลาง 29 29 100.00 0 0.00 1 3.45 2 6.90 3 10.34 2 6.90 22 75.86
รพ.สต.ไทรโรงโขน
118 รพ.สต.หนองพยอม เทพประทาน 360 351 97.50 15 4.27 38 10.83 28 7.98 66 18.80 18 5.13 200 56.98
119 รพ.สต.หนองพยอม วัดป่าแดง 173 173 100.00 9 5.20 8 4.62 14 8.09 22 12.72 9 5.20 107 61.85
120 รพ.สต.หนองพยอม เขาพนมกาวหนองนกยาง 62 61 98.39 10 16.39 4 6.56 3 4.92 7 11.48 3 4.92 31 50.82
121 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ราษฎร์วิทยา 122 122 100.00 4 3.28 3 2.46 4 3.28 7 5.74 18 14.75 63 51.64
122 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์พิทยา 44 39 88.64 0 0.00 2 5.13 0 0.00 2 5.13 2 5.13 17 43.59
123 รพ.สต.ดงตะขบ ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 128 99 77.34 5 5.05 5 5.05 6 6.06 11 11.11 3 3.03 59 59.60
124 รพ.สต.ดงตะขบ วัดใหม่สำราญ 14 14 100.00 0 0.00 1 7.14 1 7.14 2 14.29 0 0.00 7 50.00
125 รพ.สต.ดงตะขบ วัดหนองคล่อ 10 10 100.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 1 10.00 1 10.00 9 90.00
126 รพ.สต.คลองคูณ วัดคลองคูณ 157 155 98.73 10 6.45 7 4.52 16 10.32 23 14.84 7 4.52 99 63.87
127 รพ.สต.คลองคูณ วัดวังไคร้ 49 48 97.96 1 2.08 2 4.17 7 14.58 9 18.75 5 10.42 28 58.33
128 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวัดวังสำโรง 163 162 99.39 19 11.73 11 6.79 17 10.49 28 17.28 32 19.75 67 41.36
129 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 133 128 96.24 5 3.91 4 3.13 7 5.47 11 8.59 10 7.81 75 58.59
130 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 123 119 96.75 3 2.52 11 9.24 12 10.08 23 19.33 12 10.08 63 52.94
131 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านหนองหวาย 34 34 100.00 4 11.76 3 8.82 3 8.82 6 17.65 4 11.76 17 50.00
132 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 24 24 100.00 0 0.00 1 4.17 1 4.17 2 8.33 6 25.00 13 54.17
133 รพ.สต.วังหว้า วัดวังหว้า 203 196 96.55 11 5.61 16 8.16 15 7.65 31 15.82 13 6.63 119 60.71
134 รพ.สต.วังหว้า วัดท่าปอ 36 36 100.00 3 8.33 2 5.56 4 11.11 6 16.67 3 8.33 19 52.78
135 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 252 156 61.90 10 6.41 12 7.69 11 7.05 23 14.74 34 21.79 84 53.85
136 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม โรงเรียนวัดเขารวก 195 191 97.95 7 3.66 11 5.76 9 4.71 20 10.47 15 7.85 114 59.69
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
137 รพ.สต.วังหลุม ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 136 135 99.26 5 3.70 9 6.67 10 7.41 19 14.07 2 1.48 86 63.70
138 รพ.สต.วังหลุม สัตตวนาราม 89 87 97.75 9 10.34 2 2.30 6 6.90 8 9.20 1 1.15 45 51.72
139 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับหมัน 276 275 99.64 9 3.27 25 9.09 46 16.73 71 25.82 22 8.00 139 50.55
140 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ บ้านบึงประดู่ 46 46 100.00 2 4.35 2 4.35 7 15.22 9 19.57 3 6.52 27 58.70
141 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับปรู 34 33 97.06 1 3.03 1 3.03 6 18.18 7 21.21 11 33.33 7 21.21
142 รพ.สต.ไผ่หลวง วัดคลองข่อย 35 35 100.00 1 2.86 4 11.43 6 17.14 10 28.57 1 2.86 19 54.29
รวมทั้งอำเภอ 7461 7225 96.84 391 5.41 528 7.31 681 9.43 1209 16.73 586 8.11 4078 56.44

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
143 โรงพยาบาลบางมูลนาก บางมูลนากภูมิวิทยาคม 1086 1082 99.63 43 3.97 100 9.24 117 10.81 217 20.06 38 3.51 616 56.93
144 โรงพยาบาลบางมูลนาก เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 864 859 99.42 31 3.61 68 7.92 103 11.99 171 19.91 45 5.24 470 54.71
145 โรงพยาบาลบางมูลนาก อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ 863 832 96.41 51 6.13 81 9.74 81 9.74 162 19.47 98 11.78 364 43.75
146 โรงพยาบาลบางมูลนาก บางมูลนากราษฎร์อุทิศ (รอ.) 479 477 99.58 37 7.76 39 8.18 30 6.29 69 14.47 33 6.92 263 55.14
147 โรงพยาบาลบางมูลนาก โถงจื้อบางมูลนาก"สหสงเคราะห์วิทยา" 259 257 99.23 6 2.33 26 10.12 27 10.51 53 20.62 20 7.78 131 50.97
148 โรงพยาบาลบางมูลนาก เทศบาล 1 บางมูลนาก 80 78 97.50 2 2.56 6 7.69 14 17.95 20 25.64 2 2.56 45 57.69
149 รพ.สต.บางไผ่ โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 159 159 100.00 8 5.03 9 5.66 15 9.43 24 15.09 19 11.95 84 52.83
150 รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต ศรีประสิทธิ์วิทยา 137 137 100.00 7 5.11 6 4.38 15 10.95 21 15.33 16 11.68 80 58.39
151 รพ.สต.หอไกร บำรุงราษฎร์วิทยาคม 58 58 100.00 1 1.72 6 10.34 9 15.52 15 25.86 36 62.07 13 22.41
152 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก ชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" 124 121 97.58 12 9.92 5 4.13 7 5.79 12 9.92 2 1.65 69 57.02
รพ.สต.บ้านวังทอง
153 รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง บ้านไดปลาดุก 84 84 100.00 6 7.14 4 4.76 10 11.90 14 16.67 9 10.71 45 53.57
154 รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ โรงเรียนบ้านหนองกอไผ่ 98 98 100.00 6 6.12 4 4.08 7 7.14 11 11.22 7 7.14 54 55.10
รพ.สต.ภูมิ
155 รพ.สต.วังกรด วัดห้วยเรียงกลาง 30 30 100.00 1 3.33 2 6.67 2 6.67 4 13.33 0 0.00 22 73.33
156 รพ.สต.ห้วยเขน อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 97 97 100.00 1 1.03 12 12.37 20 20.62 32 32.99 9 9.28 46 47.42
157 รพ.สต.วังตะกู วังตะกูราษฏร์อุทิศ 112 110 98.21 1 0.91 9 8.18 13 11.82 22 20.00 2 1.82 74 67.27
158 รพ.สต.วังตะกู วัดวังตะกู 88 87 98.86 5 5.75 7 8.05 7 8.05 14 16.09 3 3.45 43 49.43
159 รพ.สต.ลำปะดา วัดลำประดาใต้ 102 96 94.12 5 5.21 6 6.25 12 12.50 18 18.75 0 0.00 58 60.42
160 รพ.สต.ลำปะดา วัดลำประดากลาง 36 36 100.00 1 2.78 5 13.89 3 8.33 8 22.22 4 11.11 17 47.22
161 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา วัดมะกอกงอ 42 42 100.00 1 2.38 1 2.38 3 7.14 4 9.52 7 16.67 17 40.48
162 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา วัดลำประดาเหนือ 40 40 100.00 0 0.00 3 7.50 1 2.50 4 10.00 4 10.00 21 52.50
รวมทั้งอำเภอ 4838 4780 98.80 225 4.71 399 8.35 496 10.38 895 18.72 354 7.41 2532 52.97

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
163 โรงพยาบาลโพทะเล อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 642 641 99.84 153 23.87 28 4.37 32 4.99 60 9.36 83 12.95 186 29.02
164 โรงพยาบาลโพทะเล โพธิธรรมสุวัฒน์ 497 497 100.00 285 57.34 18 3.62 26 5.23 44 8.85 54 10.87 106 21.33
165 โรงพยาบาลโพทะเล วัดโพทะเล 146 145 99.32 60 41.38 5 3.45 6 4.14 11 7.59 19 13.10 34 23.45
166 โรงพยาบาลโพทะเล วัดบ้านตาล 35 35 100.00 12 34.29 1 2.86 3 8.57 4 11.43 3 8.57 4 11.43
167 โรงพยาบาลโพทะเล บ้านวังตายศ 32 32 100.00 16 50.00 1 3.13 1 3.13 2 6.25 2 6.25 6 18.75
168 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 122 122 100.00 4 3.28 7 5.74 9 7.38 16 13.11 10 8.20 72 59.02
169 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 62 62 100.00 3 4.84 1 1.61 6 9.68 7 11.29 6 9.68 37 59.68
170 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านหนองบัว 49 49 100.00 8 16.33 4 8.16 4 8.16 8 16.33 3 6.12 21 42.86
171 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 22 22 100.00 2 9.09 1 4.55 1 4.55 2 9.09 0 0.00 13 59.09
172 รพ.สต.ทะนง 177 177 100.00 4 2.26 15 8.47 23 12.99 38 21.47 30 16.95 95 53.67
173 รพ.สต.ทะนง ˹ͧ 83 83 100.00 1 1.20 9 10.84 10 12.05 19 22.89 4 4.82 54 65.06
174 รพ.สต.ทะนง 7 7 100.00 0 0.00 0 0.00 3 42.86 3 42.86 4 57.14 2 28.57
175 รพ.สต.ท่าบัว บ้านท่าบัว 68 64 94.12 3 4.69 2 3.13 9 14.06 11 17.19 3 4.69 38 59.38
176 รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยพิพัฒน์โสภณวิทยา 172 172 100.00 5 2.91 10 5.81 11 6.40 21 12.21 9 5.23 106 61.63
177 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 191 191 100.00 12 6.28 21 10.99 10 5.24 31 16.23 23 12.04 98 51.31
178 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 84 81 96.43 2 2.47 10 12.35 10 12.35 20 24.69 4 4.94 45 55.56
179 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 54 54 100.00 1 1.85 5 9.26 8 14.81 13 24.07 10 18.52 24 44.44
180 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 39 39 100.00 2 5.13 1 2.56 8 20.51 9 23.08 3 7.69 21 53.85
181 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น 39 39 100.00 1 2.56 1 2.56 2 5.13 3 7.69 5 12.82 22 56.41
182 รพ.สต.ท่าเสา ท่าเสาพิทยาคม 82 82 100.00 9 10.98 7 8.54 10 12.20 17 20.73 2 2.44 41 50.00
183 รพ.สต.ท่าเสา บ้านยี่มุ่ย 76 76 100.00 1 1.32 4 5.26 7 9.21 11 14.47 2 2.63 47 61.84
184 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านท่ามะไฟ 75 75 100.00 0 0.00 11 14.67 5 6.67 16 21.33 3 4.00 46 61.33
185 รพ.สต.ท่าเสา บ้านบางพล้อยางหลวง 65 65 100.00 1 1.54 4 6.15 5 7.69 9 13.85 6 9.23 37 56.92
186 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านหนองดง 36 36 100.00 0 0.00 2 5.56 1 2.78 3 8.33 1 2.78 30 83.33
187 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านพังน้อย 29 29 100.00 0 0.00 1 3.45 0 0.00 1 3.45 2 6.90 22 75.86
188 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานเงินอนุสรณ์ 97 97 100.00 1 1.03 12 12.37 8 8.25 20 20.62 21 21.65 45 46.39
189 รพ.สต.บางคลาน พิบูลธรรมเวทวิทยา 92 88 95.65 2 2.27 7 7.95 14 15.91 21 23.86 13 14.77 40 45.45
190 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนวัดคงคาราม 58 58 100.00 1 1.72 8 13.79 5 8.62 13 22.41 14 24.14 24 41.38
191 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนหนองไผ่มาบชุมแสง 32 32 100.00 2 6.25 3 9.38 4 12.50 7 21.88 4 12.50 18 56.25
192 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 124 123 99.19 6 4.88 11 8.94 12 9.76 23 18.70 20 16.26 60 48.78
193 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนบ้านวังแดง 93 88 94.62 5 5.68 6 6.82 9 10.23 15 17.05 9 10.23 46 52.27
194 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนบ้านเนินแค 12 12 100.00 1 8.33 0 0.00 3 25.00 3 25.00 0 0.00 7 58.33
195 รพ.สต.บ้านน้อย 170 160 94.12 14 8.75 12 7.50 14 8.75 26 16.25 6 3.75 93 58.13
196 รพ.สต.วัดขวาง 201 201 100.00 13 6.47 17 8.46 16 7.96 33 16.42 35 17.41 94 46.77
197 รพ.สต.วัดขวาง 53 53 100.00 1 1.89 1 1.89 9 16.98 10 18.87 10 18.87 27 50.94
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
รวมทั้งอำเภอ 3816 3787 99.24 631 16.66 246 6.50 304 8.03 550 14.52 423 11.17 1661 43.86

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
198 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 354 334 94.35 17 5.09 24 7.19 20 5.99 44 13.17 8 2.40 223 66.77
199 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 150 149 99.33 5 3.36 24 16.11 20 13.42 44 29.53 10 6.71 71 47.65
200 โรงพยาบาลสามง่าม วัดวังแดง 109 109 100.00 3 2.75 5 4.59 12 11.01 17 15.60 8 7.34 55 50.46
201 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนวัดบ้านไร่ 74 71 95.95 7 9.86 3 4.23 5 7.04 8 11.27 3 4.23 44 61.97
202 รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 34 34 100.00 1 2.94 5 14.71 3 8.82 8 23.53 0 0.00 20 58.82
203 รพ.สต.กำแพงดิน ชุมชนบ้านกำแพงดิน 174 130 74.71 4 3.08 11 8.46 19 14.62 30 23.08 14 10.77 65 50.00
204 รพ.สต.กำแพงดิน กำแพงดินพิทยาคม 97 28 28.87 0 0.00 0 0.00 8 28.57 8 28.57 2 7.14 13 46.43
205 รพ.สต.กำแพงดิน วัดศรีศรัทธาราม 80 76 95.00 2 2.63 3 3.95 3 3.95 6 7.89 8 10.53 47 61.84
206 รพ.สต.กำแพงดิน บ้านท่าแห 66 66 100.00 2 3.03 8 12.12 10 15.15 18 27.27 6 9.09 32 48.48
207 รพ.สต.รังนก บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 103 100 97.09 7 7.00 11 11.00 7 7.00 18 18.00 11 11.00 55 55.00
208 รพ.สต.รังนก วัดจระเข้ผอม 44 44 100.00 1 2.27 3 6.82 4 9.09 7 15.91 5 11.36 29 65.91
209 รพ.สต.รังนก วัดบ้านใหม่ 41 40 97.56 0 0.00 5 12.50 5 12.50 10 25.00 9 22.50 17 42.50
210 รพ.สต.รังนก บ้านหนองน้ำเขียว 37 36 97.30 2 5.56 3 8.33 4 11.11 7 19.44 4 11.11 18 50.00
211 รพ.สต.รังนก บ้านโนนไผ่ขุย 33 32 96.97 2 6.25 1 3.13 4 12.50 5 15.63 2 6.25 18 56.25
212 รพ.สต.เนินปอ สระยายชีมิตรภาพที่ 79 111 111 100.00 2 1.80 10 9.01 7 6.31 17 15.32 5 4.50 82 73.87
213 รพ.สต.เนินปอ เนินปอรังนกชนูทิศ 98 66 67.35 1 1.52 4 6.06 8 12.12 12 18.18 6 9.09 44 66.67
214 รพ.สต.เนินปอ วัดเนินปอ 64 64 100.00 3 4.69 3 4.69 7 10.94 10 15.63 5 7.81 38 59.38
215 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพยอม 27 27 100.00 2 7.41 1 3.70 1 3.70 2 7.41 2 7.41 17 62.96
216 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 89 80 89.89 4 5.00 6 7.50 5 6.25 11 13.75 11 13.75 48 60.00
217 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 57 21 36.84 1 4.76 3 14.29 5 23.81 8 38.10 7 33.33 8 38.10
218 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านหนองโสน 268 248 92.54 6 2.42 15 6.05 21 8.47 36 14.52 34 13.71 157 63.31
219 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 249 181 72.69 2 1.10 14 7.73 12 6.63 26 14.36 13 7.18 123 67.96
220 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 173 165 95.38 5 3.03 7 4.24 10 6.06 17 10.30 24 14.55 111 67.27
221 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านป่าแซง 86 83 96.51 7 8.43 2 2.41 5 6.02 7 8.43 32 38.55 34 40.96
222 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนไผ่ใหญ่ 50 49 98.00 3 6.12 5 10.20 8 16.33 13 26.53 16 32.65 17 34.69
223 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 142 142 100.00 3 2.11 5 3.52 12 8.45 17 11.97 9 6.34 94 66.20
224 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 107 105 98.13 3 2.86 7 6.67 10 9.52 17 16.19 10 9.52 65 61.90
225 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสำราญ 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00
รวมทั้งอำเภอ 2919 2593 88.83 95 3.66 188 7.25 235 9.06 423 16.31 264 10.18 1547 59.66

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
226 โรงพยาบาลทับคล้อ บุรพรัตน์วิทยาคาร 125 125 100.00 0 0.00 10 8.00 10 8.00 20 16.00 2 1.60 83 66.40
227 โรงพยาบาลทับคล้อ เทศบาลทับคล้อ 81 81 100.00 2 2.47 6 7.41 7 8.64 13 16.05 4 4.94 55 67.90
228 โรงพยาบาลทับคล้อ วัดป่าเรไร 67 67 100.00 2 2.99 3 4.48 7 10.45 10 14.93 3 4.48 49 73.13
229 โรงพยาบาลทับคล้อ อนุบาลทับคล้อ 62 62 100.00 2 3.23 3 4.84 4 6.45 7 11.29 3 4.84 43 69.35
230 โรงพยาบาลทับคล้อ บ้านหนองน้ำเต้า 52 52 100.00 2 3.85 3 5.77 6 11.54 9 17.31 1 1.92 34 65.38
231 รพ.สต.บ้านสายดงยาง วัดชัยศรี 152 152 100.00 4 2.63 12 7.89 15 9.87 27 17.76 11 7.24 95 62.50
232 รพ.สต.บ้านสายดงยาง ชุมชนวัดสายดงยาง 101 101 100.00 2 1.98 12 11.88 10 9.90 22 21.78 13 12.87 54 53.47
233 รพ.สต.บ้านสายดงยาง วัดศรีรัตนวราราม 34 34 100.00 1 2.94 1 2.94 0 0.00 1 2.94 2 5.88 25 73.53
234 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดวังแดง 251 251 100.00 7 2.79 12 4.78 11 4.38 23 9.16 19 7.57 183 72.91
235 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดวังหินเพลิง 47 46 97.87 1 2.17 0 0.00 1 2.17 1 2.17 3 6.52 38 82.61
236 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนเยาวชนศึกษา 557 494 88.69 28 5.67 10 2.02 17 3.44 27 5.47 110 22.27 253 51.21
237 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนวัดเขาทราย 247 247 100.00 15 6.07 8 3.24 20 8.10 28 11.34 49 19.84 128 51.82
238 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนบ้านเขาพระ 93 93 100.00 4 4.30 6 6.45 17 18.28 23 24.73 28 30.11 37 39.78
239 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนบ้านเขานกยูง 71 71 100.00 4 5.63 4 5.63 10 14.08 14 19.72 25 35.21 21 29.58
240 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนสุธินี 56 56 100.00 3 5.36 5 8.93 6 10.71 11 19.64 11 19.64 25 44.64
รพ.สต.เขาเจ็ดลูก
รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก
241 รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง 19 19 100.00 2 10.53 1 5.26 2 10.53 3 15.79 3 15.79 10 52.63
รพ.สต.ท้ายทุ่ง
รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง
รวมทั้งอำเภอ 2015 1951 96.82 79 4.05 96 4.92 143 7.33 239 12.25 287 14.71 1133 58.07

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
242 โรงพยาบาลสากเหล็ก โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 578 559 96.71 25 4.47 45 8.05 50 8.94 95 16.99 40 7.16 340 60.82
243 โรงพยาบาลสากเหล็ก โรงเรียนเทศบาลสากเหล็ก 27 27 100.00 1 3.70 1 3.70 1 3.70 2 7.41 1 3.70 19 70.37
244 รพ.สต.สากเหล็ก สากเหล็กวิทยา 381 314 82.41 3 0.96 16 5.10 21 6.69 37 11.78 18 5.73 213 67.83
245 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านปากดง 50 50 100.00 3 6.00 7 14.00 3 6.00 10 20.00 8 16.00 25 50.00
246 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านทุ่งสำราญ 46 46 100.00 3 6.52 7 15.22 1 2.17 8 17.39 2 4.35 25 54.35
247 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านถ้ำคะนอง 35 35 100.00 0 0.00 1 2.86 2 5.71 3 8.57 1 2.86 21 60.00
248 รพ.สต.บ้านหนองกรด บ้านท่าพิกุล 51 32 62.75 2 6.25 6 18.75 4 12.50 10 31.25 6 18.75 11 34.38
249 รพ.สต.ท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านวังอ้อ 182 179 98.35 7 3.91 11 6.15 28 15.64 39 21.79 25 13.97 92 51.40
250 รพ.สต.ท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 135 133 98.52 3 2.26 11 8.27 14 10.53 25 18.80 15 11.28 76 57.14
251 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองตะเคียน 120 120 100.00 3 2.50 5 4.17 9 7.50 14 11.67 1 0.83 92 76.67
252 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองจั่ว 21 21 100.00 1 4.76 0 0.00 1 4.76 1 4.76 0 0.00 13 61.90
253 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองสาหร่าย 20 20 100.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 3 15.00 0 0.00 14 70.00
254 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านคลองทรายใหญ่ 79 32 40.51 2 6.25 2 6.25 2 6.25 4 12.50 6 18.75 15 46.88
255 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 18 11 61.11 0 0.00 0 0.00 2 18.18 2 18.18 0 0.00 7 63.64
256 รพ.สต.วังทับไทร วังทับไทร 112 112 100.00 4 3.57 7 6.25 6 5.36 13 11.61 11 9.82 57 50.89
257 รพ.สต.วังทับไทร ตลุกหิน 43 43 100.00 3 6.98 3 6.98 3 6.98 6 13.95 4 9.30 21 48.84
258 รพ.สต.วังทับไทร หนองสองห้อง 24 24 100.00 1 4.17 1 4.17 0 0.00 1 4.17 4 16.67 14 58.33
รวมทั้งอำเภอ 1922 1758 91.47 61 3.47 125 7.11 148 8.42 273 15.53 142 8.08 1055 60.01

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
โรงพยาบาลบึงนาราง
259 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) 119 117 98.32 12 10.26 9 7.69 5 4.27 14 11.97 4 3.42 75 64.10
260 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนบ้านวังพร้าว 60 57 95.00 2 3.51 2 3.51 4 7.02 6 10.53 1 1.75 38 66.67
261 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 226 226 100.00 16 7.08 15 6.64 18 7.96 33 14.60 16 7.08 140 61.95
262 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 101 101 100.00 2 1.98 8 7.92 2 1.98 10 9.90 3 2.97 72 71.29
263 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 55 55 100.00 5 9.09 2 3.64 6 10.91 8 14.55 2 3.64 29 52.73
264 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 30 30 100.00 1 3.33 1 3.33 2 6.67 3 10.00 3 10.00 19 63.33
265 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง บ้านแหลมรัง 241 240 99.59 8 3.33 15 6.25 21 8.75 36 15.00 21 8.75 141 58.75
266 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง แหลมรังวิทยาคม 113 110 97.35 4 3.64 12 10.91 13 11.82 25 22.73 7 6.36 65 59.09
267 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง บ้านโป่งวัวแดง 320 278 86.88 16 5.76 21 7.55 29 10.43 50 17.99 49 17.63 128 46.04
268 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง บ้านบึงทับจั่น 217 204 94.01 12 5.88 11 5.39 6 2.94 17 8.33 17 8.33 122 59.80
269 รพ.สต.บางลาย บ้านทุ่งพรหมทอง ฯ 128 128 100.00 4 3.13 16 12.50 13 10.16 29 22.66 19 14.84 60 46.88
270 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านบางลายเหนือ 127 126 99.21 3 2.38 13 10.32 9 7.14 22 17.46 7 5.56 70 55.56
271 รพ.สต.บางลาย บางลายพิทยาคม 65 18 27.69 3 16.67 0 0.00 1 5.56 1 5.56 3 16.67 11 61.11
272 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านบางลายใต้ 46 44 95.65 2 4.55 4 9.09 3 6.82 7 15.91 4 9.09 25 56.82
273 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านคลองข่อย 28 28 100.00 1 3.57 2 7.14 4 14.29 6 21.43 3 10.71 16 57.14
274 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนบ้านหนองแขม 129 129 100.00 5 3.88 6 4.65 8 6.20 14 10.85 3 2.33 85 65.89
275 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 76 76 100.00 3 3.95 4 5.26 13 17.11 17 22.37 1 1.32 45 59.21
276 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 22 22 100.00 2 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 9.09 15 68.18
รวมทั้งอำเภอ 2103 1989 94.58 101 5.08 141 7.09 157 7.89 298 14.98 165 8.30 1156 58.12

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
โรงพยาบาลดงเจริญ
277 รพ.สต.วังงิ้วใต้ วัดวังเรือน 136 136 100.00 2 1.47 5 3.68 6 4.41 11 8.09 14 10.29 85 62.50
278 รพ.สต.วังงิ้วใต้ อนุบาลดงเจริญ 82 82 100.00 8 9.76 3 3.66 7 8.54 10 12.20 3 3.66 48 58.54
279 รพ.สต.วังงิ้วใต้ วังงิ้ววิทยาคม 70 70 100.00 2 2.86 3 4.29 5 7.14 8 11.43 1 1.43 51 72.86
280 รพ.สต.วังงิ้วใต้ บ้านวังกะทะ 22 22 100.00 4 18.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 63.64
รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง
281 รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว วัดใหม่ดงเจริญ 108 107 99.07 5 4.67 10 9.35 5 4.67 15 14.02 4 3.74 67 62.62
282 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนไดรังราษฎร์อุทิศ 107 107 100.00 1 0.93 6 5.61 10 9.35 16 14.95 8 7.48 67 62.62
283 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนหนองสองห้อง 38 38 100.00 0 0.00 3 7.89 3 7.89 6 15.79 3 7.89 26 68.42
284 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนหนองสนวน 29 29 100.00 1 3.45 0 0.00 3 10.34 3 10.34 3 10.34 17 58.62
285 รพ.สต.ห้วยพุก บ้านไดลึกประชานุสรณ์ 92 91 98.91 1 1.10 1 1.10 11 12.09 12 13.19 4 4.40 64 70.33
286 รพ.สต.ห้วยพุก ดงเจริญพิทยาคม 74 71 95.95 0 0.00 4 5.63 9 12.68 13 18.31 2 2.82 43 60.56
287 รพ.สต.ห้วยพุก ห้วยพุกวิทยา 53 48 90.57 1 2.08 4 8.33 3 6.25 7 14.58 1 2.08 33 68.75
288 รพ.สต.ห้วยพุก วัดใหม่วังหว้า 36 35 97.22 0 0.00 4 11.43 1 2.86 5 14.29 0 0.00 22 62.86
289 รพ.สต.สำนักขุนเณร สำนักขุนเณร 219 209 95.43 9 4.31 20 9.57 30 14.35 50 23.92 63 30.14 69 33.01
290 รพ.สต.สำนักขุนเณร หนองง้าว 21 21 100.00 3 14.29 3 14.29 4 19.05 7 33.33 4 19.05 6 28.57
291 รพ.สต.สำนักขุนเณร วังบงค์ 16 16 100.00 0 0.00 1 6.25 0 0.00 1 6.25 4 25.00 8 50.00
292 รพ.สต.สำนักขุนเณร วังหินแรง 8 7 87.50 0 0.00 0 0.00 2 28.57 2 28.57 3 42.86 1 14.29
รวมทั้งอำเภอ 1111 1089 98.02 37 3.40 67 6.15 99 9.09 166 15.24 117 10.74 621 57.02

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
293 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 831 733 88.21 35 4.77 56 7.64 73 9.96 129 17.60 26 3.55 450 61.39
294 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนบ้านนิคม 112 98 87.50 3 3.06 6 6.12 8 8.16 14 14.29 2 2.04 63 64.29
295 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนวัดปลวกสูง 101 93 92.08 4 4.30 4 4.30 5 5.38 9 9.68 1 1.08 73 78.49
296 รพ.สต.บ้านนา 52 37 71.15 1 2.70 1 2.70 7 18.92 8 21.62 9 24.32 17 45.95
297 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 232 232 100.00 6 2.59 12 5.17 18 7.76 30 12.93 23 9.91 131 56.47
298 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา โรงเรียนวัดโนนสะเดา 109 109 100.00 3 2.75 8 7.34 7 6.42 15 13.76 11 10.09 63 57.80
299 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว บึงบัวพิทยาคม 273 272 99.63 35 12.87 9 3.31 10 3.68 19 6.99 35 12.87 133 48.90
300 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว บ้านยางตะพาย 86 86 100.00 15 17.44 4 4.65 1 1.16 5 5.81 6 6.98 44 51.16
301 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว ยางสุขวัฒน์ 53 53 100.00 2 3.77 4 7.55 6 11.32 10 18.87 13 24.53 21 39.62
302 รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว บ้านหนองขาว 344 343 99.71 11 3.21 22 6.41 26 7.58 48 13.99 63 18.37 171 49.85
303 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ วัดวังตะขบ 78 78 100.00 1 1.28 7 8.97 10 12.82 17 21.79 3 3.85 44 56.41
304 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ บ้านโนนทอง 41 41 100.00 2 4.88 3 7.32 3 7.32 6 14.63 1 2.44 26 63.41
305 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ บ้านหนองริ้น 34 34 100.00 0 0.00 1 2.94 1 2.94 2 5.88 4 11.76 24 70.59
306 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วชิรบารมีพิทยาคม 122 118 96.72 6 5.08 6 5.08 10 8.47 16 13.56 3 2.54 70 59.32
307 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดกลางวงศ์มณี 82 82 100.00 4 4.88 6 7.32 9 10.98 15 18.29 1 1.22 49 59.76
308 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดโนนป่าแดง 48 48 100.00 0 0.00 6 12.50 5 10.42 11 22.92 1 2.08 34 70.83
309 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดหนองหลุม 48 48 100.00 2 4.17 1 2.08 2 4.17 3 6.25 1 2.08 36 75.00
310 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม อนุบาลวชิรบารมี 38 38 100.00 0 0.00 3 7.89 2 5.26 5 13.16 0 0.00 28 73.68
311 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม บ้านยางนกกระทุง 27 27 100.00 1 3.70 1 3.70 0 0.00 1 3.70 3 11.11 17 62.96
312 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม บ้านบัวยาง 20 20 100.00 0 0.00 1 5.00 3 15.00 4 20.00 1 5.00 13 65.00
313 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม วังโมกข์พิทยาคม 238 178 74.79 3 1.69 18 10.11 19 10.67 37 20.79 12 6.74 116 65.17
314 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 118 116 98.31 7 6.03 6 5.17 9 7.76 15 12.93 7 6.03 67 57.76
315 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม บ้านสระบรเพ็ด 84 84 100.00 5 5.95 1 1.19 6 7.14 7 8.33 4 4.76 60 71.43
รวมทั้งอำเภอ 3171 2968 93.60 146 4.92 186 6.27 240 8.09 426 14.35 230 7.75 1750 58.96