ลำดับอำเภอ จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ จำนวนโรงเรียน
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน ทั้งหมดอ้วน+เริ่มอ้วน
>10%
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 เมืองพิจิตร 11880 5739 48.31 325 5.66 485 8.45 623 10.86 1108 19.31 382 6.66 3161 55.08 57 51
2 วังทรายพูน 1350 1089 80.67 57 5.23 87 7.99 133 12.21 220 20.20 217 19.93 488 44.81 12 11
3 โพธิ์ประทับช้าง 3425 3003 87.68 154 5.13 217 7.23 219 7.29 436 14.52 204 6.79 1827 60.84 31 23
4 ตะพานหิน 4461 3942 88.37 255 6.47 283 7.18 357 9.06 640 16.24 257 6.52 2222 56.37 37 32
5 บางมูลนาก 3437 2430 70.70 126 5.19 223 9.18 254 10.45 477 19.63 104 4.28 1430 58.85 20 18
6 โพทะเล 3799 3161 83.21 163 5.16 218 6.90 321 10.16 539 17.05 253 8.00 1820 57.58 35 32
7 สามง่าม 2985 1703 57.05 84 4.93 114 6.69 183 10.75 297 17.44 107 6.28 1009 59.25 28 24
8 ทับคล้อ 2721 2358 86.66 140 5.94 164 6.96 202 8.57 366 15.52 430 18.24 1175 49.83 28 24
9 สากเหล็ก 2025 1149 56.74 67 5.83 63 5.48 149 12.97 212 18.45 101 8.79 638 55.53 17 15
10 บึงนาราง 2196 1389 63.25 75 5.40 86 6.19 140 10.08 226 16.27 147 10.58 758 54.57 18 15
11 ดงเจริญ 1092 1032 94.51 61 5.91 72 6.98 91 8.82 163 15.79 59 5.72 588 56.98 15 14
12 วชิรบารมี 3038 2477 81.53 158 6.38 145 5.85 204 8.24 349 14.09 163 6.58 1448 58.46 23 18
รวมทั้งจังหวัด 42409 29472 69.49 1665 5.65 2157 7.32 2876 9.76 5033 17.08 2424 8.22 16564 56.20 321 277
 

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
1 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลพิจิตร 1307 635 48.58 25 3.94 57 8.98 81 12.76 138 21.73 30 4.72 370 58.27
2 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านปากทาง 1273 570 44.78 33 5.79 53 9.30 63 11.05 116 20.35 26 4.56 308 54.04
3 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลวชิร 1242 130 10.47 6 4.62 13 10.00 20 15.38 33 25.38 14 10.77 70 53.85
4 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรพิทยาคม 1227 176 14.34 6 3.41 17 9.66 30 17.05 47 26.70 16 9.09 95 53.98
5 โรงพยาบาลพิจิตร ราษฎร์บำรุง 823 145 17.62 3 2.07 8 5.52 27 18.62 35 24.14 20 13.79 77 53.10
6 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตรอินเตอร์ 365 282 77.26 10 3.55 29 10.28 45 15.96 74 26.24 5 1.77 152 53.90
7 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาลบ้านท่าหลวง 154 82 53.25 5 6.10 7 8.54 10 12.20 17 20.73 9 10.98 54 65.85
8 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลธรรมศาสตร์ 117 100 85.47 8 8.00 7 7.00 8 8.00 15 15.00 6 6.00 55 55.00
9 โรงพยาบาลพิจิตร อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) 99 45 45.45 3 6.67 4 8.89 7 15.56 11 24.44 1 2.22 22 48.89
10 โรงพยาบาลพิจิตร เทศบาล 3 5 ธันวามหาราช 95 49 51.58 7 14.29 2 4.08 3 6.12 5 10.20 1 2.04 25 51.02
11 โรงพยาบาลพิจิตร หลวงพ่อเพชรวิทยา 45 12 26.67 0 0.00 3 25.00 1 8.33 4 33.33 2 16.67 7 58.33
12 รพ.สต.บ้านดาน วัดดาน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 50 3 6.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 2 66.67
13 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหาดมูลกระบือ 125 125 100.00 12 9.60 5 4.00 15 12.00 20 16.00 2 1.60 72 57.60
14 รพ.สต.ไผ่ขวาง วัดหงษ์ 27 27 100.00 0 0.00 1 3.70 4 14.81 5 18.52 0 0.00 16 59.26
15 รพ.สต.ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง 82 77 93.90 1 1.30 5 6.49 8 10.39 13 16.88 9 11.69 42 54.55
16 รพ.สต.ย่านยาว โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว 43 27 62.79 1 3.70 0 0.00 10 37.04 10 37.04 1 3.70 9 33.33
17 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ เมธีพิทยา 126 17 13.49 1 5.88 2 11.76 2 11.76 4 23.53 5 29.41 6 35.29
18 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 120 11 9.17 0 0.00 3 27.27 3 27.27 6 54.55 4 36.36 2 18.18
19 รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ วัดวังมะเดื่อ 15 1 6.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
20 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 44 44 100.00 0 0.00 3 6.82 2 4.55 5 11.36 5 11.36 29 65.91
21 รพ.สต.ปากทาง โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 37 37 100.00 0 0.00 6 16.22 4 10.81 10 27.03 4 10.81 18 48.65
22 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ สระหลวงพิทยาคม 512 120 23.44 3 2.50 8 6.67 15 12.50 23 19.17 8 6.67 75 62.50
23 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดชุมชนคลองคะเชนทร์ 124 18 14.52 2 11.11 1 5.56 3 16.67 4 22.22 5 27.78 6 33.33
24 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดคลองโนน 111 24 21.62 1 4.17 3 12.50 4 16.67 7 29.17 8 33.33 9 37.50
25 รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ วัดดงชะพลู 52 26 50.00 1 3.85 0 0.00 4 15.38 4 15.38 4 15.38 11 42.31
26 รพ.สต.โรงช้าง วัดโรงช้าง(ธรรมกิตวิทยา) 35 35 100.00 0 0.00 3 8.57 4 11.43 7 20.00 3 8.57 22 62.86
27 รพ.สต.โรงช้าง บ้านวังทับยา 33 28 84.85 0 0.00 1 3.57 2 7.14 3 10.71 1 3.57 15 53.57
28 รพ.สต.เมืองเก่า อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 107 106 99.07 2 1.89 5 4.72 11 10.38 16 15.09 13 12.26 53 50.00
29 รพ.สต.เมืองเก่า พิจิตรอนุสรณ์ 60 59 98.33 2 3.39 4 6.78 7 11.86 11 18.64 5 8.47 37 62.71
30 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า 56 29 51.79 1 3.45 1 3.45 7 24.14 8 27.59 10 34.48 6 20.69
31 รพ.สต.เมืองเก่า บ้านท่าข่อย 27 27 100.00 4 14.81 1 3.70 0 0.00 1 3.70 3 11.11 15 55.56
32 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ยอแซฟ 1061 828 78.04 92 11.11 70 8.45 58 7.00 128 15.46 22 2.66 464 56.04
33 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง บ้านบึงตะโกน 121 103 85.12 5 4.85 11 10.68 5 4.85 16 15.53 2 1.94 64 62.14
34 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา 80 60 75.00 0 0.00 8 13.33 2 3.33 10 16.67 1 1.67 37 61.67
35 รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง วัดบึงสีไฟ 27 19 70.37 4 21.05 0 0.00 1 5.26 1 5.26 1 5.26 11 57.89
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
36 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 233 227 97.42 10 4.41 20 8.81 23 10.13 43 18.94 40 17.62 103 45.37
37 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 107 107 100.00 7 6.54 11 10.28 18 16.82 29 27.10 4 3.74 52 48.60
38 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวังกรดพิทยา 105 97 92.38 2 2.06 10 10.31 12 12.37 22 22.68 6 6.19 55 56.70
39 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดหนองไผ่ 65 62 95.38 2 3.23 6 9.68 4 6.45 10 16.13 0 0.00 35 56.45
40 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 41 41 100.00 0 0.00 5 12.20 5 12.20 10 24.39 1 2.44 27 65.85
41 รพ.สต.บ้านบุ่ง โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 22 20 90.91 1 5.00 2 10.00 1 5.00 3 15.00 0 0.00 11 55.00
42 รพ.สต.ฆะมัง หัวดงรัชนูปถัมภ์(มัธยม) 180 172 95.56 8 4.65 15 8.72 18 10.47 33 19.19 4 2.33 103 59.88
43 รพ.สต.ฆะมัง บ้านสวนแตง 40 31 77.50 6 19.35 4 12.90 1 3.23 5 16.13 2 6.45 16 51.61
44 รพ.สต.ฆะมัง วัดฆะมัง 24 23 95.83 3 13.04 2 8.70 3 13.04 5 21.74 1 4.35 10 43.48
45 รพ.สต.ดงป่าคำ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 87 86 98.85 7 8.14 3 3.49 8 9.30 11 12.79 36 41.86 25 29.07
46 รพ.สต.หัวดง เทศบาลราษฎร์เจริญ 194 151 77.84 7 4.64 17 11.26 13 8.61 30 19.87 19 12.58 75 49.67
47 รพ.สต.หัวดง บ้านหัวดง 145 135 93.10 4 2.96 9 6.67 13 9.63 22 16.30 5 3.70 84 62.22
48 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 68 56 82.35 4 7.14 4 7.14 3 5.36 7 12.50 2 3.57 36 64.29
49 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนบ้านเนินยาว 43 30 69.77 1 3.33 3 10.00 0 0.00 3 10.00 3 10.00 19 63.33
50 รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง โรงเรียนวัดลำชะล่า 13 1 7.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
51 รพ.สต.ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ 291 291 100.00 20 6.87 23 7.90 28 9.62 51 17.53 9 3.09 171 58.76
52 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดหนองถ้ำ 35 35 100.00 1 2.86 4 11.43 3 8.57 7 20.00 1 2.86 18 51.43
53 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดเนินสมอ 26 26 100.00 0 0.00 2 7.69 1 3.85 3 11.54 0 0.00 17 65.38
54 รพ.สต.ป่ามะคาบ วัดท่ามะไฟ 24 24 100.00 1 4.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 8.33 15 62.50
55 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ 73 10 13.70 0 0.00 2 20.00 0 0.00 2 20.00 0 0.00 8 80.00
56 รพ.สต.สายคำโห้ บ้านน้อย 49 18 36.73 1 5.56 2 11.11 0 0.00 2 11.11 0 0.00 11 61.11
57 รพ.สต.บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง โรงเรียนดงกลาง 193 19 9.84 2 10.53 0 0.00 2 10.53 2 10.53 1 5.26 12 63.16
รวมทั้งอำเภอ 11880 5739 48.31 325 5.66 485 8.45 623 10.86 1108 19.31 382 6.66 3161 55.08

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
58 โรงพยาบาลวังทรายพูน อนุบาลวังทรายพูน 327 155 47.40 13 8.39 16 10.32 15 9.68 31 20.00 16 10.32 73 47.10
59 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน เนินหัวโล้หนองยาง 243 212 87.24 13 6.13 18 8.49 35 16.51 53 25.00 87 41.04 52 24.53
60 รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน บ้านทุ่งโม่ง 68 56 82.35 2 3.57 6 10.71 11 19.64 17 30.36 29 51.79 11 19.64
61 รพ.สต.หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล 69 69 100.00 3 4.35 3 4.35 6 8.70 9 13.04 3 4.35 43 62.32
รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล
62 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย 37 20 54.05 3 15.00 3 15.00 0 0.00 3 15.00 1 5.00 10 50.00
63 รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 30 9 30.00 0 0.00 0 0.00 4 44.44 4 44.44 1 11.11 3 33.33
64 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 131 129 98.47 11 8.53 10 7.75 13 10.08 23 17.83 9 6.98 65 50.39
65 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองลากฆ้อน 108 107 99.07 1 0.93 8 7.48 9 8.41 17 15.89 6 5.61 69 64.49
66 รพ.สต.บ้านยางสามต้น โรงเรียนบ้านยางสามต้น 102 102 100.00 4 3.92 12 11.76 13 12.75 25 24.51 15 14.71 52 50.98
67 รพ.สต.หนองพระ หนองพระ 127 126 99.21 3 2.38 4 3.17 17 13.49 21 16.67 4 3.17 77 61.11
68 รพ.สต.หนองปล้อง หนองปล้อง 78 75 96.15 3 4.00 7 9.33 10 13.33 17 22.67 36 48.00 17 22.67
69 รพ.สต.หนองปล้อง วัดใหม่สามัคคีธรรม 30 29 96.67 1 3.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 34.48 16 55.17
รวมทั้งอำเภอ 1350 1089 80.67 57 5.23 87 7.99 133 12.21 220 20.20 217 19.93 488 44.81

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
70 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง วัดท่าบัวทอง 204 200 98.04 6 3.00 14 7.00 13 6.50 27 13.50 10 5.00 132 66.00
71 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 86 71 82.56 5 7.04 5 7.04 7 9.86 12 16.90 0 0.00 48 67.61
72 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 46 44 95.65 2 4.55 6 13.64 5 11.36 11 25.00 2 4.55 18 40.91
73 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 46 45 97.83 4 8.89 0 0.00 4 8.89 4 8.89 0 0.00 26 57.78
74 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 650 614 94.46 37 6.03 49 7.98 37 6.03 86 14.01 13 2.12 385 62.70
75 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 253 234 92.49 6 2.56 19 8.12 31 13.25 50 21.37 4 1.71 144 61.54
76 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ วัดไผ่ท่าโพใต้ 88 88 100.00 3 3.41 5 5.68 3 3.41 8 9.09 5 5.68 53 60.23
77 รพ.สต.ไผ่ท่าโพ บ้านลำนัง 48 40 83.33 4 10.00 4 10.00 3 7.50 7 17.50 1 2.50 23 57.50
78 รพ.สต.วังจิก ชุมชนวัดวังจิก 107 107 100.00 3 2.80 7 6.54 2 1.87 9 8.41 2 1.87 76 71.03
79 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 122 122 100.00 25 20.49 7 5.74 9 7.38 16 13.11 7 5.74 54 44.26
80 รพ.สต.ไผ่รอบใต้ บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 49 49 100.00 6 12.24 4 8.16 2 4.08 6 12.24 1 2.04 26 53.06
81 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดหนองหลวง 158 132 83.54 8 6.06 6 4.55 11 8.33 17 12.88 5 3.79 76 57.58
82 รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ โรงเรียนวัดไผ่รอบ 20 17 85.00 1 5.88 1 5.88 2 11.76 3 17.65 0 0.00 10 58.82
83 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 128 128 100.00 0 0.00 1 0.78 0 0.00 1 0.78 4 3.13 119 92.97
84 รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 28 28 100.00 0 0.00 1 3.57 2 7.14 3 10.71 3 10.71 14 50.00
85 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 115 97 84.35 3 3.09 9 9.28 6 6.19 15 15.46 6 6.19 60 61.86
86 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 106 32 30.19 2 6.25 6 18.75 6 18.75 12 37.50 11 34.38 10 31.25
87 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 75 71 94.67 5 7.04 5 7.04 6 8.45 11 15.49 47 66.20 16 22.54
88 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านเนินพยอม 30 6 20.00 1 16.67 2 33.33 1 16.67 3 50.00 5 83.33 0 0.00
89 รพ.สต.ดงเสือเหลือง โรงเรียนบ้านหนองขานาง 18 17 94.44 1 5.88 2 11.76 2 11.76 4 23.53 8 47.06 4 23.53
90 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินขวาง 210 209 99.52 9 4.31 10 4.78 13 6.22 23 11.00 2 0.96 144 68.90
91 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 100 100 100.00 6 6.00 2 2.00 6 6.00 8 8.00 4 4.00 72 72.00
92 รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า 26 26 100.00 1 3.85 3 11.54 0 0.00 3 11.54 0 0.00 17 65.38
93 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง บ้านหนองสะแก 180 163 90.56 4 2.45 17 10.43 14 8.59 31 19.02 20 12.27 94 57.67
94 รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง มาบมะไฟ 41 35 85.37 0 0.00 2 5.71 3 8.57 5 14.29 2 5.71 26 74.29
95 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 280 217 77.50 8 3.69 24 11.06 19 8.76 43 19.82 32 14.75 106 48.85
96 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยน้อย 47 7 14.89 1 14.29 0 0.00 2 28.57 2 28.57 0 0.00 3 42.86
97 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งประพาส 28 1 3.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
98 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยคำตาล 11 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
99 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองพง 107 86 80.37 3 3.49 2 2.33 6 6.98 8 9.30 3 3.49 64 74.42
100 รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ 18 16 88.89 0 0.00 4 25.00 4 25.00 8 50.00 7 43.75 5 31.25
รวมทั้งอำเภอ 3425 3003 87.68 154 5.13 217 7.23 219 7.29 436 14.52 204 6.79 1827 60.84

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
101 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน นรบุตรศึกษา 333 305 91.59 16 5.25 22 7.21 23 7.54 45 14.75 5 1.64 194 63.61
102 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน หัวเฉียว 150 104 69.33 15 14.42 7 6.73 7 6.73 14 13.46 7 6.73 50 48.08
103 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 1 104 85 81.73 9 10.59 4 4.71 2 2.35 6 7.06 30 35.29 35 41.18
104 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จันทวิทยา 51 50 98.04 11 22.00 2 4.00 4 8.00 6 12.00 1 2.00 20 40.00
105 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เทศบาล 4 45 45 100.00 3 6.67 2 4.44 4 8.89 6 13.33 7 15.56 29 64.44
106 รพ.สต.งิ้วราย โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 75 75 100.00 4 5.33 3 4.00 4 5.33 7 9.33 3 4.00 51 68.00
107 รพ.สต.ห้วยเกตุ สิริวัฒนา 432 431 99.77 20 4.64 34 7.89 36 8.35 70 16.24 27 6.26 266 61.72
108 รพ.สต.ห้วยเกตุ ดรุณบัณฑิตพิทยา 235 235 100.00 9 3.83 26 11.06 27 11.49 53 22.55 16 6.81 129 54.89
109 รพ.สต.ห้วยเกตุ บัณฑิตศึกษาลัย 154 153 99.35 4 2.61 10 6.54 20 13.07 30 19.61 4 2.61 90 58.82
110 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดธงไทยยาราม 87 86 98.85 5 5.81 7 8.14 8 9.30 15 17.44 19 22.09 35 40.70
111 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดโพธิ์ลอย 45 44 97.78 6 13.64 2 4.55 5 11.36 7 15.91 12 27.27 18 40.91
112 รพ.สต.ห้วยเกตุ วัดคลองทองหลาง 20 20 100.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 11 55.00
รพ.สต.ไทรโรงโขน
113 รพ.สต.หนองพยอม เทพประทาน 296 295 99.66 17 5.76 22 7.46 35 11.86 57 19.32 5 1.69 164 55.59
114 รพ.สต.หนองพยอม วัดป่าแดง 171 169 98.83 11 6.51 8 4.73 14 8.28 22 13.02 9 5.33 92 54.44
115 รพ.สต.หนองพยอม เขาพนมกาวหนองนกยาง 45 45 100.00 6 13.33 2 4.44 3 6.67 5 11.11 2 4.44 25 55.56
116 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 121 121 100.00 5 4.13 10 8.26 13 10.74 23 19.01 6 4.96 66 54.55
117 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 41 9 21.95 0 0.00 0 0.00 3 33.33 3 33.33 1 11.11 4 44.44
118 รพ.สต.ดงตะขบ ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 125 82 65.60 5 6.10 5 6.10 7 8.54 12 14.63 8 9.76 44 53.66
119 รพ.สต.ดงตะขบ วัดใหม่สำราญ 18 15 83.33 3 20.00 1 6.67 0 0.00 1 6.67 0 0.00 8 53.33
120 รพ.สต.ดงตะขบ วัดหนองคล่อ 16 16 100.00 1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 12.50 12 75.00
121 รพ.สต.คลองคูณ วัดคลองคูณ 139 134 96.40 13 9.70 10 7.46 7 5.22 17 12.69 5 3.73 73 54.48
122 รพ.สต.คลองคูณ วัดวังไคร้ 43 42 97.67 1 2.38 2 4.76 7 16.67 9 21.43 4 9.52 23 54.76
123 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) 156 155 99.36 6 3.87 9 5.81 14 9.03 23 14.84 5 3.23 101 65.16
124 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 130 122 93.85 17 13.93 8 6.56 14 11.48 22 18.03 2 1.64 61 50.00
125 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 119 113 94.96 5 4.42 10 8.85 11 9.73 21 18.58 5 4.42 64 56.64
126 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านหนองหวาย 32 31 96.88 2 6.45 2 6.45 3 9.68 5 16.13 2 6.45 20 64.52
127 รพ.สต.วังสำโรง บ้านวังสำโรง โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 20 19 95.00 1 5.26 2 10.53 0 0.00 2 10.53 0 0.00 15 78.95
128 รพ.สต.วังหว้า วัดวังหว้า 146 141 96.58 8 5.67 12 8.51 5 3.55 17 12.06 18 12.77 78 55.32
129 รพ.สต.วังหว้า วัดท่าปอ 45 43 95.56 7 16.28 4 9.30 2 4.65 6 13.95 3 6.98 24 55.81
130 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 275 110 40.00 4 3.64 10 9.09 18 16.36 28 25.45 18 16.36 57 51.82
131 รพ.สต.บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม โรงเรียนวัดเขารวก 188 120 63.83 5 4.17 8 6.67 6 5.00 14 11.67 6 5.00 74 61.67
132 รพ.สต.วังหลุม ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 136 107 78.68 3 2.80 12 11.21 10 9.35 22 20.56 3 2.80 60 56.07
133 รพ.สต.วังหลุม สัตตวนาราม 89 55 61.80 7 12.73 3 5.45 6 10.91 9 16.36 3 5.45 27 49.09
134 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับหมัน 265 251 94.72 10 3.98 19 7.57 24 9.56 43 17.13 9 3.59 149 59.36
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
135 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ บ้านบึงประดู่ 45 45 100.00 7 15.56 2 4.44 4 8.89 6 13.33 0 0.00 25 55.56
136 รพ.สต.ทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ วัดทับปรู 35 35 100.00 7 20.00 2 5.71 3 8.57 5 14.29 4 11.43 14 40.00
137 รพ.สต.ไผ่หลวง วัดคลองข่อย 34 34 100.00 1 2.94 1 2.94 6 17.65 7 20.59 2 5.88 14 41.18
รวมทั้งอำเภอ 4461 3942 88.37 255 6.47 283 7.18 357 9.06 640 16.24 257 6.52 2222 56.37

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
138 โรงพยาบาลบางมูลนาก บางมูลนากภูมิวิทยาคม 1086 185 17.03 7 3.78 28 15.14 28 15.14 56 30.27 26 14.05 90 48.65
139 โรงพยาบาลบางมูลนาก เทศบาล2วัดชัยมงคล 469 455 97.01 15 3.30 42 9.23 52 11.43 94 20.66 12 2.64 270 59.34
140 โรงพยาบาลบางมูลนาก อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ 270 236 87.41 16 6.78 30 12.71 28 11.86 58 24.58 5 2.12 134 56.78
141 โรงพยาบาลบางมูลนาก บางมูลนากราษฎร์อุทิศ 103 77 74.76 7 9.09 6 7.79 6 7.79 12 15.58 1 1.30 46 59.74
142 โรงพยาบาลบางมูลนาก โถงจื้อบางมูลนากสหสงเคราห์วิทยา 96 91 94.79 4 4.40 12 13.19 9 9.89 21 23.08 2 2.20 51 56.04
143 โรงพยาบาลบางมูลนาก เทศบาล1 70 70 100.00 7 10.00 4 5.71 11 15.71 15 21.43 2 2.86 35 50.00
144 รพ.สต.บางไผ่ โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 154 153 99.35 10 6.54 5 3.27 17 11.11 22 14.38 6 3.92 92 60.13
145 รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต ศรีประสิทธิ์วิทยา 131 128 97.71 10 7.81 6 4.69 12 9.38 18 14.06 12 9.38 81 63.28
146 รพ.สต.หอไกร บำรุงราษฎร์วิทยาคม 66 65 98.48 2 3.08 5 7.69 6 9.23 11 16.92 12 18.46 35 53.85
147 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก ชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" 149 146 97.99 12 8.22 13 8.90 12 8.22 25 17.12 6 4.11 78 53.42
รพ.สต.บ้านวังทอง
148 รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง บ้านไดปลาดุก 116 112 96.55 7 6.25 4 3.57 7 6.25 11 9.82 6 5.36 69 61.61
149 รพ.สต.บ้านหนอกอไผ่ โรงเรียนบ้านหนองกอไผ่ 97 97 100.00 4 4.12 7 7.22 1 1.03 8 8.25 1 1.03 72 74.23
รพ.สต.ภูมิ
150 รพ.สต.วังกรด วัดห้วยเรียงกลาง 29 29 100.00 1 3.45 3 10.34 2 6.90 5 17.24 0 0.00 21 72.41
151 รพ.สต.ห้วยเขน อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 166 160 96.39 6 3.75 17 10.63 26 16.25 43 26.88 5 3.13 82 51.25
152 รพ.สต.วังตะกู วังตะกูราษฏร์อุทิศ 124 122 98.39 0 0.00 13 10.66 14 11.48 27 22.13 0 0.00 87 71.31
153 รพ.สต.วังตะกู วัดวังตะกู 90 90 100.00 0 0.00 7 7.78 9 10.00 16 17.78 0 0.00 62 68.89
154 รพ.สต.ลำปะดา วัดลำประดาใต้ 91 89 97.80 6 6.74 7 7.87 9 10.11 16 17.98 2 2.25 53 59.55
155 รพ.สต.ลำปะดา วัดลำประดากลาง 48 43 89.58 4 9.30 4 9.30 1 2.33 5 11.63 2 4.65 29 67.44
156 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา วัดมะกอกงอ 41 41 100.00 3 7.32 3 7.32 3 7.32 6 14.63 2 4.88 21 51.22
157 รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา วัดลำประดาเหนือ 41 41 100.00 5 12.20 7 17.07 1 2.44 8 19.51 2 4.88 22 53.66
รวมทั้งอำเภอ 3437 2430 70.70 126 5.19 223 9.18 254 10.45 477 19.63 104 4.28 1430 58.85

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
158 โรงพยาบาลโพทะเล อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 619 492 79.48 22 4.47 36 7.32 33 6.71 69 14.02 22 4.47 315 64.02
159 โรงพยาบาลโพทะเล โพธิธรรมสุวัฒน์ 534 234 43.82 15 6.41 14 5.98 29 12.39 43 18.38 19 8.12 135 57.69
160 โรงพยาบาลโพทะเล วัดโพทะเล 142 43 30.28 2 4.65 7 16.28 3 6.98 10 23.26 10 23.26 21 48.84
161 โรงพยาบาลโพทะเล วัดบ้านตาล 42 33 78.57 2 6.06 1 3.03 3 9.09 4 12.12 1 3.03 21 63.64
162 โรงพยาบาลโพทะเล บ้านวังตายศ 28 4 14.29 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00 2 50.00
163 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 120 118 98.33 7 5.93 5 4.24 8 6.78 13 11.02 5 4.24 78 66.10
164 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 62 62 100.00 6 9.68 4 6.45 1 1.61 5 8.06 4 6.45 36 58.06
165 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านหนองบัว 57 57 100.00 3 5.26 4 7.02 7 12.28 11 19.30 3 5.26 32 56.14
166 รพ.สต.ท้ายน้ำ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 23 23 100.00 2 8.70 2 8.70 1 4.35 3 13.04 0 0.00 12 52.17
167 รพ.สต.ทะนง ชุมชนทะนงบ้านไร่ 184 182 98.91 11 6.04 9 4.95 29 15.93 38 20.88 28 15.38 93 51.10
168 รพ.สต.ทะนง หนองตะแบก 77 77 100.00 4 5.19 3 3.90 11 14.29 14 18.18 15 19.48 37 48.05
169 รพ.สต.ทะนง น้ำผึ้ง 10 10 100.00 1 10.00 0 0.00 2 20.00 2 20.00 3 30.00 3 30.00
170 รพ.สต.ท่าบัว บ้านท่าบัว 74 74 100.00 3 4.05 3 4.05 9 12.16 12 16.22 2 2.70 47 63.51
171 รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยพิพัฒน์โสภณวิทยา 154 136 88.31 3 2.21 7 5.15 12 8.82 19 13.97 3 2.21 92 67.65
172 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 180 168 93.33 14 8.33 14 8.33 17 10.12 31 18.45 11 6.55 95 56.55
173 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 76 75 98.68 1 1.33 9 12.00 10 13.33 19 25.33 3 4.00 44 58.67
174 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 67 67 100.00 4 5.97 5 7.46 10 14.93 15 22.39 6 8.96 33 49.25
175 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 43 43 100.00 2 4.65 3 6.98 2 4.65 5 11.63 3 6.98 23 53.49
176 รพ.สต. ตำบลท่าขมิ้น โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 37 37 100.00 4 10.81 2 5.41 4 10.81 6 16.22 1 2.70 20 54.05
177 รพ.สต.ท่าเสา ท่าเสาพิทยาคม 86 86 100.00 5 5.81 6 6.98 11 12.79 17 19.77 4 4.65 48 55.81
178 รพ.สต.ท่าเสา บ้านยี่มุ่ย 69 69 100.00 1 1.45 3 4.35 7 10.14 10 14.49 5 7.25 48 69.57
179 รพ.สต.ท่าเสา บ้านบางพล้อยางหลวง 64 64 100.00 4 6.25 5 7.81 6 9.38 11 17.19 4 6.25 39 60.94
180 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านท่ามะไฟ 58 58 100.00 2 3.45 3 5.17 7 12.07 10 17.24 8 13.79 30 51.72
181 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านหนองดง 30 30 100.00 1 3.33 2 6.67 1 3.33 3 10.00 0 0.00 23 76.67
182 รพ.สต.ท่าเสา วัดบ้านพังน้อย 28 28 100.00 0 0.00 3 10.71 0 0.00 3 10.71 0 0.00 22 78.57
183 รพ.สต.บางคลาน พิบูลธรรมเวทวิทยา 97 97 100.00 7 7.22 11 11.34 8 8.25 19 19.59 5 5.15 45 46.39
184 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลานเงินอนุสรณ์ 80 80 100.00 4 5.00 9 11.25 14 17.50 23 28.75 8 10.00 44 55.00
185 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนวัดคงคาราม 68 68 100.00 1 1.47 7 10.29 10 14.71 17 25.00 4 5.88 38 55.88
186 รพ.สต.บางคลาน โรงเรียนหนองไผ่มาบชุมแสง 31 31 100.00 1 3.23 4 12.90 4 12.90 8 25.81 1 3.23 19 61.29
187 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 140 96 68.57 2 2.08 6 6.25 6 6.25 12 12.50 4 4.17 64 66.67
188 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนบ้านวังแดง 80 80 100.00 7 8.75 3 3.75 10 12.50 13 16.25 4 5.00 39 48.75
189 รพ.สต.ท่านั่ง โรงเรียนบ้านเนินแค 12 12 100.00 1 8.33 0 0.00 4 33.33 4 33.33 0 0.00 6 50.00
190 รพ.สต.บ้านน้อย โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" 173 173 100.00 11 6.36 9 5.20 13 7.51 22 12.72 5 2.89 109 63.01
191 รพ.สต.วัดขวาง 193 193 100.00 8 4.15 18 9.33 14 7.25 32 16.58 47 24.35 76 39.38
192 รพ.สต.วัดขวาง 61 61 100.00 1 1.64 1 1.64 15 24.59 16 26.23 13 21.31 31 50.82
 

ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
รวมทั้งอำเภอ 3799 3161 83.21 163 5.16 218 6.90 321 10.16 539 17.05 253 8.00 1820 57.58

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
193 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 340 261 76.76 14 5.36 14 5.36 20 7.66 34 13.03 6 2.30 175 67.05
194 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 144 137 95.14 2 1.46 15 10.95 24 17.52 39 28.47 4 2.92 77 56.20
195 โรงพยาบาลสามง่าม วัดวังแดง 100 100 100.00 2 2.00 8 8.00 11 11.00 19 19.00 9 9.00 54 54.00
196 โรงพยาบาลสามง่าม โรงเรียนวัดบ้านไร่ 65 65 100.00 3 4.62 4 6.15 7 10.77 11 16.92 1 1.54 34 52.31
197 รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 28 28 100.00 4 14.29 1 3.57 1 3.57 2 7.14 2 7.14 17 60.71
198 รพ.สต.กำแพงดิน 164 44 26.83 1 2.27 1 2.27 15 34.09 16 36.36 3 6.82 21 47.73
199 รพ.สต.กำแพงดิน 123 33 26.83 0 0.00 1 3.03 7 21.21 8 24.24 0 0.00 22 66.67
200 รพ.สต.กำแพงดิน 65 20 30.77 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 12 60.00
201 รพ.สต.กำแพงดิน 62 27 43.55 3 11.11 1 3.70 8 29.63 9 33.33 3 11.11 12 44.44
202 รพ.สต.รังนก บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 99 93 93.94 11 11.83 4 4.30 6 6.45 10 10.75 5 5.38 52 55.91
203 รพ.สต.รังนก วัดจระเข้ผอม 47 47 100.00 2 4.26 3 6.38 3 6.38 6 12.77 2 4.26 34 72.34
204 รพ.สต.รังนก วัดบ้านใหม่ 40 39 97.50 1 2.56 1 2.56 4 10.26 5 12.82 2 5.13 26 66.67
205 รพ.สต.รังนก บ้านหนองน้ำเขียว 37 34 91.89 1 2.94 5 14.71 2 5.88 7 20.59 0 0.00 21 61.76
206 รพ.สต.รังนก บ้านโนนไผ่ขุย 30 30 100.00 3 10.00 3 10.00 2 6.67 5 16.67 0 0.00 18 60.00
207 รพ.สต.เนินปอ เนินปอรังนกชนูทิศ 135 108 80.00 5 4.63 10 9.26 9 8.33 19 17.59 5 4.63 61 56.48
208 รพ.สต.เนินปอ สระยายชีมิตรภาพที่ 79 122 119 97.54 5 4.20 8 6.72 9 7.56 17 14.29 2 1.68 83 69.75
209 รพ.สต.เนินปอ วัดเนินปอ 79 79 100.00 0 0.00 5 6.33 11 13.92 16 20.25 2 2.53 53 67.09
210 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพยอม 29 28 96.55 0 0.00 0 0.00 3 10.71 3 10.71 8 28.57 11 39.29
211 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 81 19 23.46 1 5.26 1 5.26 3 15.79 4 21.05 3 15.79 9 47.37
212 รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 57 10 17.54 0 0.00 2 20.00 1 10.00 3 30.00 3 30.00 4 40.00
213 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านหนองโสน 292 43 14.73 1 2.33 2 4.65 9 20.93 11 25.58 21 48.84 14 32.56
214 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 262 110 41.98 5 4.55 11 10.00 9 8.18 20 18.18 6 5.45 67 60.91
215 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 176 152 86.36 17 11.18 7 4.61 12 7.89 19 12.50 8 5.26 88 57.89
216 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนบ้านป่าแซง 86 42 48.84 2 4.76 0 0.00 2 4.76 2 4.76 4 9.52 25 59.52
217 รพ.สต.หนองโสน โรงเรียนไผ่ใหญ่ 59 3 5.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00
218 รพ.สต.หนองโสน ศูนย์เด็กเล็กบ้านบึงเฒ่า 2 2 100.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 1 50.00
219 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 148 17 11.49 0 0.00 4 23.53 1 5.88 5 29.41 2 11.76 8 47.06
220 รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 113 13 11.50 0 0.00 1 7.69 3 23.08 4 30.77 4 30.77 7 53.85
รวมทั้งอำเภอ 2985 1703 57.05 84 4.93 114 6.69 183 10.75 297 17.44 107 6.28 1009 59.25

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
221 โรงพยาบาลทับคล้อ บุรพรัตน์วิทยาคาร 178 38 21.35 1 2.63 2 5.26 4 10.53 6 15.79 7 18.42 21 55.26
222 โรงพยาบาลทับคล้อ อนุบาลทับคล้อ 86 85 98.84 3 3.53 6 7.06 7 8.24 13 15.29 0 0.00 60 70.59
223 โรงพยาบาลทับคล้อ วัดป่าเรไร 83 82 98.80 3 3.66 7 8.54 8 9.76 15 18.29 3 3.66 58 70.73
224 โรงพยาบาลทับคล้อ เทศบาลทับคล้อ 82 81 98.78 5 6.17 7 8.64 10 12.35 17 20.99 2 2.47 50 61.73
225 โรงพยาบาลทับคล้อ บ้านหนองน้ำเต้า 70 68 97.14 2 2.94 7 10.29 5 7.35 12 17.65 0 0.00 46 67.65
226 รพ.สต.บ้านสายดงยาง วัดชัยศรี 153 153 100.00 5 3.27 11 7.19 21 13.73 32 20.92 8 5.23 94 61.44
227 รพ.สต.บ้านสายดงยาง ชุมชนวัดสายดงยาง 95 95 100.00 4 4.21 8 8.42 10 10.53 18 18.95 3 3.16 50 52.63
228 รพ.สต.บ้านสายดงยาง วัดศรีรัตนวราราม 34 34 100.00 1 2.94 2 5.88 5 14.71 7 20.59 1 2.94 19 55.88
229 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดวังแดง 248 215 86.69 9 4.19 13 6.05 6 2.79 19 8.84 3 1.40 156 72.56
230 รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย วัดวังหินเพลิง 54 52 96.30 1 1.92 5 9.62 0 0.00 5 9.62 4 7.69 34 65.38
231 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนเยาวชนศึกษา 528 527 99.81 38 7.21 27 5.12 35 6.64 62 11.76 174 33.02 211 40.04
232 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนวัดเขาทราย 242 242 100.00 12 4.96 13 5.37 29 11.98 42 17.36 49 20.25 122 50.41
233 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนบ้านเขาพระ 110 110 100.00 6 5.45 9 8.18 12 10.91 21 19.09 22 20.00 49 44.55
234 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนบ้านเขานกยูง 71 71 100.00 3 4.23 5 7.04 3 4.23 8 11.27 36 50.70 17 23.94
235 รพ.สต.เขาทราย โรงเรียนสุธินี 54 53 98.15 4 7.55 7 13.21 6 11.32 13 24.53 11 20.75 19 35.85
236 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 103 85 82.52 16 18.82 9 10.59 7 8.24 16 18.82 14 16.47 28 32.94
237 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก ไทยรัฐวิทยา60 72 71 98.61 3 4.23 3 4.23 7 9.86 10 14.08 28 39.44 22 30.99
238 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก คีรีเทพนิมิต 59 48 81.36 2 4.17 3 6.25 3 6.25 6 12.50 9 18.75 29 60.42
239 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 43 42 97.67 1 2.38 4 9.52 0 0.00 4 9.52 12 28.57 15 35.71
240 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 19 18 94.74 0 0.00 0 0.00 2 11.11 2 11.11 9 50.00 3 16.67
241 รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง โรงเรียนบ้านท้ายทุ่ง 20 20 100.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 0 0.00 12 60.00
242 รพ.สต.ท้ายทุ่ง สี่แยกเขาดิน 97 34 35.05 4 11.76 3 8.82 6 17.65 9 26.47 15 44.12 6 17.65
243 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วันทีสถิตย์พิทยาคม 41 11 26.83 0 0.00 1 9.09 3 27.27 4 36.36 2 18.18 3 27.27
244 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดวังกระชัน 32 13 40.63 0 0.00 1 7.69 3 23.08 4 30.77 3 23.08 6 46.15
245 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดบางเบน 18 2 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00
246 รพ.สต.ท้ายทุ่ง วัดเขาส้าน 14 2 14.29 0 0.00 1 50.00 1 50.00 2 100.00 1 50.00 0 0.00
247 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง วัดไดอีเผือก 103 103 100.00 17 16.50 7 6.80 7 6.80 14 13.59 13 12.62 42 40.78
248 รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง บ้านเนินม่วง 12 3 25.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 1 33.33 1 33.33 2 66.67
รวมทั้งอำเภอ 2721 2358 86.66 140 5.94 164 6.96 202 8.57 366 15.52 430 18.24 1175 49.83

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
249 โรงพยาบาลสากเหล็ก โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 560 299 53.39 24 8.03 17 5.69 42 14.05 59 19.73 37 12.37 147 49.16
250 โรงพยาบาลสากเหล็ก โรงเรียนเทศบาลสากเหล็ก 59 54 91.53 3 5.56 2 3.70 4 7.41 6 11.11 0 0.00 39 72.22
251 รพ.สต.สากเหล็ก สากเหล็กวิทยา 528 260 49.24 19 7.31 14 5.38 37 14.23 51 19.62 13 5.00 141 54.23
252 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านปากดง 51 9 17.65 0 0.00 0 0.00 1 11.11 1 11.11 2 22.22 6 66.67
253 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านทุ่งสำราญ 38 13 34.21 0 0.00 0 0.00 6 46.15 6 46.15 6 46.15 4 30.77
254 รพ.สต.สากเหล็ก บ้านถ้ำคะนอง 31 8 25.81 0 0.00 2 25.00 1 12.50 3 37.50 2 25.00 1 12.50
255 รพ.สต.บ้านหนองกรด บ้านท่าพิกุล 61 33 54.10 1 3.03 1 3.03 5 15.15 6 18.18 7 21.21 19 57.58
256 รพ.สต.ท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านวังอ้อ 155 135 87.10 5 3.70 7 5.19 17 12.59 24 17.78 5 3.70 81 60.00
257 รพ.สต.ท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 134 117 87.31 3 2.56 6 5.13 13 11.11 19 16.24 9 7.69 72 61.54
258 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองตะเคียน 113 4 3.54 0 0.00 0 0.00 1 25.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00
259 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองจั่ว 27 27 100.00 2 7.41 0 0.00 3 11.11 3 11.11 1 3.70 14 51.85
260 รพ.สต.คลองทราย บ้านหนองสาหร่าย 16 13 81.25 0 0.00 1 7.69 1 7.69 2 15.38 0 0.00 10 76.92
261 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านคลองทรายใหญ่ 85 20 23.53 0 0.00 1 5.00 4 20.00 5 25.00 4 20.00 13 65.00
262 รพ.สต.หนองหญ้าไทร บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 8 8 100.00 2 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 62.50
263 รพ.สต.วังทับไทร วังทับไทร 93 85 91.40 7 8.24 8 9.41 8 9.41 16 18.82 5 5.88 46 54.12
264 รพ.สต.วังทับไทร ตลุกหิน 42 42 100.00 1 2.38 3 7.14 5 11.90 8 19.05 3 7.14 26 61.90
265 รพ.สต.วังทับไทร หนองสองห้อง 24 22 91.67 0 0.00 1 4.55 1 4.55 2 9.09 6 27.27 14 63.64
รวมทั้งอำเภอ 2025 1149 56.74 67 5.83 63 5.48 149 12.97 212 18.45 101 8.79 638 55.53

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
โรงพยาบาลบึงนาราง
266 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) 146 143 97.95 23 16.08 11 7.69 9 6.29 20 13.99 2 1.40 73 51.05
267 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว โรงเรียนบ้านวังพร้าว 57 46 80.70 2 4.35 0 0.00 5 10.87 5 10.87 1 2.17 25 54.35
268 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านศรีศรัทธามิตรภาพ176 203 154 75.86 5 3.25 13 8.44 12 7.79 25 16.23 10 6.49 90 58.44
269 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านทุ่งทอง 106 106 100.00 2 1.89 5 4.72 8 7.55 13 12.26 9 8.49 65 61.32
270 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 55 52 94.55 4 7.69 0 0.00 2 3.85 2 3.85 4 7.69 34 65.38
271 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม บ้านบึงลี 37 37 100.00 1 2.70 3 8.11 1 2.70 4 10.81 1 2.70 26 70.27
272 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง บ้านแหลมรัง 251 88 35.06 1 1.14 6 6.82 28 31.82 34 38.64 40 45.45 20 22.73
273 รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง แหลมรังวิทยาคม 124 45 36.29 4 8.89 5 11.11 7 15.56 12 26.67 10 22.22 16 35.56
274 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง บ้านโป่งวัวแดง 287 59 20.56 2 3.39 1 1.69 8 13.56 9 15.25 15 25.42 31 52.54
275 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง บ้านบึงทับจั่น 210 122 58.10 10 8.20 5 4.10 6 4.92 11 9.02 29 23.77 58 47.54
276 รพ.สต.บางลาย บ้านทุ่งพรหมทอง ฯ 195 176 90.26 5 2.84 16 9.09 16 9.09 32 18.18 8 4.55 109 61.93
277 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านบางลายเหนือ 129 72 55.81 2 2.78 4 5.56 8 11.11 12 16.67 6 8.33 34 47.22
278 รพ.สต.บางลาย บางลายพิทยาคม 103 17 16.50 2 11.76 0 0.00 3 17.65 3 17.65 1 5.88 10 58.82
279 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านบางลายใต้ 45 36 80.00 1 2.78 3 8.33 4 11.11 7 19.44 5 13.89 22 61.11
280 รพ.สต.บางลาย วัดบ้านคลองข่อย 28 16 57.14 0 0.00 3 18.75 1 6.25 4 25.00 1 6.25 9 56.25
281 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนบ้านหนองแขม 128 128 100.00 7 5.47 8 6.25 8 6.25 16 12.50 4 3.13 82 64.06
282 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 73 73 100.00 2 2.74 3 4.11 14 19.18 17 23.29 1 1.37 42 57.53
283 รพ.สต.บึงนาราง โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 19 19 100.00 2 10.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 63.16
รวมทั้งอำเภอ 2196 1389 63.25 75 5.40 86 6.19 140 10.08 226 16.27 147 10.58 758 54.57

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
โรงพยาบาลดงเจริญ
284 รพ.สต.วังงิ้วใต้ วัดวังเรือน 131 118 90.08 11 9.32 9 7.63 7 5.93 16 13.56 8 6.78 67 56.78
285 รพ.สต.วังงิ้วใต้ อนุบาลดงเจริญ 95 85 89.47 9 10.59 5 5.88 5 5.88 10 11.76 4 4.71 51 60.00
286 รพ.สต.วังงิ้วใต้ วังงิ้ววิทยาคม 76 71 93.42 1 1.41 5 7.04 8 11.27 13 18.31 1 1.41 42 59.15
287 รพ.สต.วังงิ้วใต้ บ้านวังกะทะ 19 18 94.74 1 5.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.56 10 55.56
รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง
288 รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว วัดใหม่ดงเจริญ 108 106 98.15 6 5.66 8 7.55 8 7.55 16 15.09 6 5.66 61 57.55
289 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนไดรังราษฎร์อุทิศ 120 110 91.67 2 1.82 8 7.27 14 12.73 22 20.00 5 4.55 65 59.09
290 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนหนองสองห้อง 31 29 93.55 0 0.00 1 3.45 2 6.90 3 10.34 3 10.34 14 48.28
291 รพ.สต.ห้วยร่วม โรงเรียนหนองสนวน 29 28 96.55 0 0.00 2 7.14 2 7.14 4 14.29 5 17.86 16 57.14
292 รพ.สต.ห้วยพุก บ้านไดลึกประชานุสรณ์ 76 70 92.11 3 4.29 4 5.71 8 11.43 12 17.14 2 2.86 44 62.86
293 รพ.สต.ห้วยพุก ดงเจริญพิทยาคม 73 72 98.63 9 12.50 4 5.56 6 8.33 10 13.89 1 1.39 42 58.33
294 รพ.สต.ห้วยพุก ห้วยพุกวิทยา 51 48 94.12 2 4.17 3 6.25 3 6.25 6 12.50 0 0.00 36 75.00
295 รพ.สต.ห้วยพุก วัดใหม่วังหว้า 34 31 91.18 2 6.45 4 12.90 1 3.23 5 16.13 1 3.23 19 61.29
296 รพ.สต.สำนักขุนเณร สำนักขุนเณร 215 212 98.60 10 4.72 15 7.08 26 12.26 41 19.34 22 10.38 103 48.58
297 รพ.สต.สำนักขุนเณร หนองง้าว 19 19 100.00 3 15.79 3 15.79 0 0.00 3 15.79 0 0.00 8 42.11
298 รพ.สต.สำนักขุนเณร วังบงค์ 15 15 100.00 2 13.33 1 6.67 1 6.67 2 13.33 0 0.00 10 66.67
รวมทั้งอำเภอ 1092 1032 94.51 61 5.91 72 6.98 91 8.82 163 15.79 59 5.72 588 56.98

 
ลำดับหน่วยบริการโรงเรียน จำนวนนักเรียน ป.1-ม.3 ภาวะโภชนาการ
ทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ผอมเริ่มอ้วนอ้วน เริ่มอ้วน+อ้วนเตี้ยสูงดีสมส่วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
299 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 791 586 74.08 23 3.92 45 7.68 55 9.39 100 17.06 16 2.73 374 63.82
300 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนบ้านนิคม 119 82 68.91 1 1.22 7 8.54 6 7.32 13 15.85 5 6.10 44 53.66
301 โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงเรียนวัดปลวกสูง 101 52 51.49 1 1.92 3 5.77 4 7.69 7 13.46 0 0.00 38 73.08
302 รพ.สต.บ้านนา บ้านนา 45 12 26.67 0 0.00 1 8.33 1 8.33 2 16.67 7 58.33 4 33.33
303 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 218 218 100.00 13 5.96 8 3.67 19 8.72 27 12.39 5 2.29 146 66.97
304 รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา โรงเรียนวัดโนนสะเดา 117 117 100.00 4 3.42 6 5.13 7 5.98 13 11.11 4 3.42 78 66.67
305 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว บึงบัวพิทยาคม 285 285 100.00 38 13.33 6 2.11 18 6.32 24 8.42 53 18.60 129 45.26
306 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว บ้านยางตะพาย 83 83 100.00 14 16.87 1 1.20 1 1.20 2 2.41 8 9.64 43 51.81
307 รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว ยางสุขวัฒน์ 54 54 100.00 2 3.70 5 9.26 3 5.56 8 14.81 1 1.85 29 53.70
308 รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว บ้านหนองขาว 299 267 89.30 14 5.24 14 5.24 26 9.74 40 14.98 22 8.24 151 56.55
309 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ วัดวังตะขบ 63 59 93.65 0 0.00 5 8.47 6 10.17 11 18.64 9 15.25 31 52.54
310 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ บ้านโนนทอง 39 34 87.18 1 2.94 4 11.76 3 8.82 7 20.59 2 5.88 16 47.06
311 รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ บ้านหนองริ้น 32 32 100.00 1 3.13 0 0.00 2 6.25 2 6.25 8 25.00 18 56.25
312 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วชิรบารมีพิทยาคม 115 95 82.61 2 2.11 5 5.26 10 10.53 15 15.79 2 2.11 62 65.26
313 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดกลางวงศ์มณี 87 76 87.36 4 5.26 9 11.84 8 10.53 17 22.37 3 3.95 43 56.58
314 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดโนนป่าแดง 53 53 100.00 7 13.21 3 5.66 4 7.55 7 13.21 1 1.89 31 58.49
315 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม วัดหนองหลุม 41 41 100.00 0 0.00 3 7.32 4 9.76 7 17.07 0 0.00 28 68.29
316 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม อนุบาลวชิรบารมี 36 36 100.00 4 11.11 3 8.33 3 8.33 6 16.67 3 8.33 17 47.22
317 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม บ้านยางนกกระทุง 22 22 100.00 1 4.55 0 0.00 1 4.55 1 4.55 3 13.64 12 54.55
318 รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม บ้านบัวยาง 9 9 100.00 0 0.00 1 11.11 0 0.00 1 11.11 0 0.00 6 66.67
319 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม วังโมกข์พิทยาคม 222 132 59.46 19 14.39 10 7.58 16 12.12 26 19.70 4 3.03 64 48.48
320 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 122 70 57.38 8 11.43 4 5.71 4 5.71 8 11.43 4 5.71 43 61.43
321 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม บ้านสระบรเพ็ด 85 62 72.94 1 1.61 2 3.23 3 4.84 5 8.06 3 4.84 41 66.13
รวมทั้งอำเภอ 3038 2477 81.53 158 6.38 145 5.85 204 8.24 349 14.09 163 6.58 1448 58.46