อำเภอ :    ยุทธศาสตร์ :    แผน :

คำค้นที่1    คำค้นที่2    คำค้นที่3   

กลุ่มเป้าหมาย :    ประเภทกิจกรรม :    แหล่งงบประมาณ :   

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0894399261)
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร