รายงานผลการดำเนินงานบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดพิจิตร (ส่งรายงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป)

ปีงบประมาณ :   ประเภท :รหัสผ่าน :

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร