ระบบรายงานและติดตามผู้ป่วยอุบัติเหตุ จ.พิจิตร

เลขบัตรประชาชน :

รหัสผ่าน :จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร