ระบบข้อมูลทันตบุคลากร จังหวัดพิจิตร

 

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
ทพ.สมาน ทันต์เจริญกิจ (0956359261)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร